Про внесення доповнень до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
Держкомзем України, Мінсільгосппрод України, Держкоммістобудування [...]; Наказ від 27.11.199576/230/325/150
Документ z0427-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.04.2006, підстава - z0388-06

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
Н А К А З
N 76/230/325/150 від 27.11.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
30 листопада 1995 р.
за N 427/963
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України по земельних ресурсах
N 18/15/21/11 ( z0388-06 ) від 27.01.2006 }
Про внесення доповнень до Порядку грошової
оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Держкомзему
N 46/131/63/34 ( z0511-97 ) від 15.04.97
N 87/224/300/104 ( z0749-99 ) від 14.09.99 )

З метою забезпечення практичного застосування Методики
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів (тимчасова), затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 23 березня 1995 року N 213 ( 213-95-п ), з
доповненнями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 1995 року N 864 ( 864-95-п ), для визначення
грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення,
включаючи земельні ділянки, відведені під об'єкти
загальнодержавної власності, що перебувають у стані незавершеного
будівництва і підлягають приватизації, Н А К А З У Є М О:
1. Внести доповнення до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів (далі -
Порядок) з урахуванням доповнень відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. N 864 "Про внесення
доповнень до Методики грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів",
затвердивши його в новій редакції (додається). 2. Зазначений Порядок довести до відома і керівництва в
роботі Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевих органів
управління земельних ресурсів, сільського господарства і
продовольства, містобудування і архітектури, підвідомчих
науково-дослідних установ і проектних організацій. 3. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах,
Міністерства сільського господарства і продовольства України,
Державного комітету України у справах містобудування і
архітектури, Української академії аграрних наук від 7 квітня
1995 року N 24/87/70/45 ( z0105-95 ) "Про Порядок грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів",
зареєстрований Міністерством юстиції України 13 квітня 1995 року
N 105/641, вважати таким, що втратив чинність. 4. У зв'язку з затвердженням нової редакції Порядку скасувати
Тимчасове положення щодо порядку визначення розмірів і початкової
ціни земельних ділянок, відведених під об'єкти загальнодержавної
власності, що перебувають у стані незавершеного будівництва і
підлягають приватизації, затверджене наказом Державного комітету
України по земельних ресурсах від 22 листопада 1993 року N 99
( z0188-93 ) та зареєстроване Міністерством юстиції України
14 грудня 1993 року N 188. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Державного комітету України по земельних ресурсах
Губарєва В.С., першого заступника Міністра сільського господарства
і продовольства України Супіханова Б.М., заступника голови
Державного комітету України у справах містобудування і архітектури
Присяжнюка В.Ф., в.о.віце-президента Української академії аграрних
наук Ситника В.П.
Голова Державного комітету
України по земельних ресурсах А.Засуха
N 76 від 27.12.95
Міністр сільського господарства
і продовольства України П.Гайдуцький
N 230 від 27.12.95
Голова Державного комітету України
у справах містобудування
і архітектури В.Гусаков
N 325 від 27.12.95
Президент Української
академії аграрних наук О.Созінов
N 150 від 27.12.95
Затверджено
наказом Держкомзему України,
Держкоммістобудування України,
Мінсільгосппроду України та
Української академії аграрних наук
від 27 листопада 1995 року
N 76/230/325/150
Порядок
грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів
1. Загальні положення
1.1. Даний Порядок грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів (далі -
Порядок) розроблено у відповідності з постановами Кабінету
Міністрів України: від 23 березня 1995 року N 213 ( 213-95-п )"Про
Методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
та населених пунктів", від 31 жовтня 1995 року N 864 ( 864-95-п )
"Про внесення доповнень до Методики грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів", від
8 серпня 1995 року N 617 ( 617-95-п ) "Про хід виконання Указу
Президента України від 14 жовтня 1993 року N 456 "Про приватизацію
об'єктів незавершеного будівництва" в Запорізькій,
Івано-Франківській областях та місті Києві". 1.2. Порядок регламентує механізм грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів. При відсутності грошової оцінки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу, в
тому числі під об'єктами незавершеного будівництва та
автозаправочними станціями, що реалізують пально-мастильні
матеріали виключно на населенню, Порядок встановлює механізм їх
оцінки. Виходячи з частини четвертої статті 4 Земельного кодексу
( 561-12 ) це стосується приватизації земельних ділянок, що надані
або передбачені правилами використання та забудови населених
пунктів, їх генеральними планами та іншою містобудівною
документацією в межах або за межами населених пунктів для: - багатоквартирної безсадибної житлової забудови; - громадської забудови (за винятком земель, наданих для
розміщення будинків органів державної влади та державної
виконавчої влади); - промисловості (за винятком гірничодобувної); - об'єктів комунально-складського господарства (за винятком
кладовищ). 1.3. Грошова оцінка земель здійснюється з метою створення
умов для економічного регулювання земельних відносин при передачі
земель у власність, у спадщину, під заставу, при даруванні,
купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначенні
ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості
основних засобів виробництва, визначенні розмірів внеску до
статутних фондів колективних сільськогосподарських підприємств,
спільних підприємств, акціонерних товариств, об'єднань,
кооперативів. Грошова оцінка землі є вихідною базою для здійснення операцій
з земельними частками (паями), ринкова ціна яких визначається на
основі співвідношення попиту і пропозиції, а також для
встановлення стартової ціни земельних ділянок
несільськогосподарського призначення при їх продажу на
конкурентних засадах. 1.4. Інформаційною базою для грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення є матеріали державного
земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика
земель, бонітування грунтів, економічна оцінка земель), матеріали
внутрігосподарського землевпорядкування, проекти формування
територій і встановлення меж сільських, селищних Рад народних
депутатів, встановлення меж населених пунктів, матеріали
інвентаризації земель усіх категорій, та грошової оцінки земель
населених пунктів і земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що підлягають продажу, - матеріали інвентаризації
земель населених пунктів, економічної оцінки їх територій,
генеральні плани населених пунктів, схеми генеральних планів
сільських (селищних) Рад, проекти районного планування (проекти
територіальної організації) адміністративних районів, проекти
детального планування. 1.5. Грошова оцінка земель сільськогосподарського
призначення, на які відсутні матеріали економічної оцінки,
визначається за аналогічними агровиробничими групами грунтів, які
до них прилягають. На гірших землях, на яких не створюється диференційований
рентний доход (з нульовим або від'ємним показником оцінки),
грошова оцінка земель визначається величиною абсолютного рентного
доходу - 1.6 ц зерна з гектара. 1.6. Грошова оцінка земельних ділянок під виробничими
будівлями і спорудами сільськогосподарських підприємств, що
розташовані за межами населених пунктів, визначається за
аналогічними агровиробничими групами грунтів, які до них
прилягають. 1.7. Для організації і проведення робіт з грошової оцінки
земель і встановлення їх ціни, включаючи земельні ділянки
несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу,
Київська і Севастопольська міські державні адміністрації,
виконкоми міських (міст обласного підпорядкування) Рад народних
депутатів, районні державні адміністрації створюють комісії у
складі спеціалістів управлінь (відділів) земельних ресурсів,
сільського господарства і продовольства, містобудування і
архітектури, планово-економічного, фінансового, охорони
навколишнього природного середовища і ядерної безпеки,
комунального господарства, сільськогосподарських й інших
підприємств, працівників тих сільських, селищних та міських (міст
районного підпорядкування) Рад народних депутатів, на території
яких розташовані земельні ділянки, що приватизуються. Комісії очолюють заступники голів відповідних державних
адміністрацій та виконкомів міських Рад народних депутатів. 1.8. Результати грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення, міст районного підпорядкування, селищ міського типу і
сільських населених пунктів, у тому числі грошової оцінки і ціни
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
підлягають продажу у цих населених пунктах та за їх межами,
розглядаються і погоджуються місцевими органами Держкомзему та
містобудування і архітектури. Дані грошової оцінки затверджуються
районними державними адміністраціями за поданням комісій,
зазначених у п.1.7. Результати грошової оцінки земель м.м.Києва і Севастополя,
міст обласного підпорядкування, в тому числі грошової оцінки і
ціни земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
підлягають продажу у цих містах, розглядаються і погоджуються
місцевими органами Держкомзему та містобудування і архітектури.
Дані грошової оцінки затверджуються Київською і Севастопольською
міськими державними адміністраціями, виконкомами міських (міст
обласного підпорядкування) Радами народних депутатів за поданням
комісій, зазначених у п.1.7.
2. Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення
В основу визначення грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення (далі - земель) кладеться
рентний доход, який створюється при виробництві зернових культур і
визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в
1988 році. Підставою для розрахунків за економічною оцінкою земель
по виробництву зернових культур є те, що вони вирощуються
практично на всіх грунтах. В умовах інфляції рентний доход обчислюється у натуральних
одиницях (у центнерах зерна), який при визначенні грошової оцінки
переводиться у вартісний вираз за поточними або світовими
реалізаційними цінами. Величина грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і
терміну його капіталізації. Термін капіталізації встановлюється в
33 роки. Грошова оцінка здійснюється окремо по орних землях, землях
під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
послідовно по: Україні, Автономній Республіці Крим і областях,
адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах,
окремих земельних ділянках.
2.1. Грошова оцінка земель по Україні
2.1.1. Для визначення грошової оцінки земель по Україні
розраховується диференційований рентний доход з орних земель за
економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у центнерах
зерна) за формулою:
Рдн = (У х Ц - З - З х Кнр):Ц, (1),
де: Рдн - диференційований рентний доход з гектара орних
земель (у центнерах);
У - урожайність зернових з гектара (у центнерах);
Ц - ціна реалізації центнера зерна;
З - виробничі затрати на гектар;
Кнр - коефіцієнт норми рентабельності.
Крім диференційованого рентного доходу (Рдн), в сільському
господарстві, за умов використання гірших земель, створюється
абсолютний рентний доход (Ран), який додається до
диференційованого рентного доходу, і, таким чином, обчислюється
загальний рентний доход (Рздн). Для розрахунку грошової оцінки ріллі використовуються такі
вихідні дані: - середньорічна урожайність зернових з гектара за 1986-
1990 рр. - 31.5 ц; - середньорічна ціна реалізації 1 ц зерна в крб. за 1986-
1990 рр. - 17 крб.; - середньорічні виробничі витрати на 1 га вирощування зерна
за 1986-1990 рр. - 303 крб.; - коефіцієнт норми рентабельності, що використовувався при
проведенні економічної оцінки земель (1988 р.) - 0.35; - величина абсолютного рентного доходу (Ран), який
створюється на гірших за якістю землях в сільському господарстві і
встановлений по Україні на гектар угідь, - 1.6 ц зерна. За формулою 1 і вихідними даними диференційований рентний
доход становить 7.4 ц зерна з 1 га (додаток N 1). Сума диференційованого і абсолютного рентного доходу складає
загальний рентний доход (Рздн) у розмірі 9.0 (7.4+1.6) центнерів з
гектара (додаток N 1). 2.1.2. Диференційований рентний доход з гектара земель під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
розраховується на основі співвідношень диференційованих рентних
доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною
оцінкою по виробництву зернових культур за формулою:
Рдн х Рд(б)(с)(п)
Рдн(б)(с)(п) = ----------------- (2), Рд
де: Рдн(б)(с)(п) - диференційований рентний доход з гектара
земель під багаторічними насадженнями (б),
природними сіножатями (с) і пасовищами (п) (у
центнерах);
Рдн - диференційований рентний доход з гектара орних
земель (у центнерах);
Рд(б)(с)(п) - диференційований рентний доход з гектара земель
під багаторічними насадженнями (б), природними
сіножатями (с) і пасовищами (п) за економічною
оцінкою земель (у карбованцях); Рд - диференційований рентний доход з гектара орних
земель за економічною оцінкою по виробництву
зернових культур (у карбованцях).
Для розрахунку рентного доходу з гектара земель відповідних
угідь використовуються такі вихідні дані: - диференційований рентний доход з гектара земель під
багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і
пасовищами (п), який згідно з економічною оцінкою земель складає
відповідно 1563.9 крб.; 136.5 крб. і 55.7 крб.; - диференційований рентний доход з гектара орних земель
згідно з економічною оцінкою земель по зернових культурах складає
348.7 крб. За формулою 2 і вихідними даними обчислюється
диференційований рентний доход з гектара земель відповідних угідь
у центнерах зерна, який становить: під багаторічними насадженнями - 33.19 ц
(7.4 ц х 1563.9 крб. : 348.7 крб.); під природними сіножатями - 2.90 ц
(7.4 ц х 136.5 крб. : 348.7 крб.); під природними пасовищами - 1.18 ц
(7.4 ц х 55.7 крб. : 348.7 крб.). Загальний рентний доход (Рздн) з гектара земель відповідних
угідь складає: під багаторічними насадженнями - 34.79 (33.19 + 1.6) ц зерна; під природними сіножатями - 4.50 (2.90 + 1.6) ц зерна; під природними пасовищами - 2.78 (1.18 + 1.6) ц зерна. 2.1.3. Грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними
насадженнями, природними сіножатями і пасовищами визначається як
добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою по
виробництву зернових культур, ціни на зерно і терміну його
капіталізації за формулою:
Гоз = Рздн х Ц х Тк (3), де: Гоз - грошова оцінка гектара орних земель, земель під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і
пасовищами по Україні (у карбованцях); Рздн - загальний рентний доход на орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і
пасовищами по Україні (у центнерах); Ц - ціна центнера зерна (у карбованцях); Тк - термін капіталізації рентного доходу (в роках), який
встановлюється на рівні 33 років.
За формулою 3 і вихідними даними грошова оцінка одного
гектара становить (додаток N 2, таблиці 2.1-2.4): орних земель - 371.2 млн.крб.(9 ц х 1.25 млн.крб.х 33 роки); багаторічних насаджень - 1435.1 млн.крб. (34.79 ц х 1.25 х х 33 роки); природних сіножатей - 185.6 млн.крб.
(4.50 ц х 1.25 млн.крб. х 33 роки); природних пасовищ - 114.7 млн.крб.
(2.78 ц х 1.25 млн. крб. х 33 роки).
2.2. Грошова оцінка земель по Автономній Республіці Крим,
областях та адміністративних районах
2.2.1. На підставі матеріалів економічної оцінки земель
вираховується диференційований рентний доход на орних землях,
землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і
пасовищами в Автономній Республіці Крим, областях і
адміністративних районах за формулою:
Рдн(У) х Рд(р)
Рдн(р) = --------------- (4), Рд(У) де: Рдн(р) - диференційований рентний доход з гектара орних
земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами по регіону
(Автономній Республіці Крим, областях,
адміністративних районах) (у центнерах); Рдн(У) - диференційований рентний доход з гектара орних
земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами по Україні (У) (у
центнерах); Рд(р) - диференційований рентний доход за економічною
оцінкою по виробництву зернових культур на орних
землях, землях під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями та пасовищами за оцінкою цих
угідь по регіону (Автономній Республіці Крим,
областях, адміністративних районах) (у карбованцях); Рд(У) - диференційований рентний доход за економічною
оцінкою по виробництву зернових культур на орних
землях, землях під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих
угідь по Україні (У), (у карбованцях).
У разі відсутності економічної оцінки орних земель по
виробництву зернових культур у розрахунках використовуються
показники економічної оцінки ріллі в цілому. У регіонах, де проведено економічну оцінку окремо
меліорованих і немеліорованих земель, в розрахунках
використовуються зведені показники оцінки земель під зерновими
культурами в цілому. 2.2.2. До диференційованого рентного доходу Рдн(р) по
Автономній Республіці Крим, областях, адміністративних районах з
гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами, визначеного за формулою 4,
додається абсолютний рентний доход (постійна величина, встановлена
по Україні на 1 га угідь, - 1.6 ц), що становитиме загальний
рентний доход (Рздн). На гірших землях, на яких не створюється диференційований
рентний доход (з нульовим або від'ємним показником оцінки),
грошова оцінка земель визначається величиною абсолютного рентного
доходу - 1.6 ц зерна з гектара. 2.2.3. Грошова оцінка гектара орних земель, земель під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по
Автономній Республіці Крим, областях, адміністративних районах
визначається за формулою 3 (таблиці 2.5-2.12).
2.3. Грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств
2.3.1. Грошова оцінка земель колективних
сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських
кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому
числі створених на базі радгоспів та інших державних
сільськогосподарських підприємств (далі - сільськогосподарські
підприємства), обчислюється за формулою 3. 2.3.2. До уточнення меж і площ сільськогосподарських
підприємств, тобто до передачі земель у колективну власність,
здійснюється попередня грошова оцінка земель в межах
землекористування на момент оцінки. 2.3.3. Диференційований рентний доход на орних землях, землях
під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
в сільськогосподарських підприємствах обчислюється за формулою:
Рдн(р) х Рд(п)
Рдн(п) = -------------- (5), Рд(р)
де: Рдн(п) - диференційований рентний доход з гектара орних
земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами по
сільськогосподарському підприємству (п) (у
центнерах); Рдн(р) - диференційований рентний доход з гектара орних
земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами по
адміністративному району (р) (у центнерах); Рд(п) - диференційований рентний доход за економічною
оцінкою по виробництву зернових культур на орних
землях, землях під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих
угідь по сільськогосподарському підприємству (п) (у
карбованцях); Рд(р) - диференційований рентний доход за економічною
оцінкою по виробництву зернових культур на орних
землях, землях під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами за оцінкою по
адміністративному району (р) (у карбованцях).
У разі відсутності економічної оцінки орних земель по
виробництву зернових культур у розрахунках використовуються
показники економічної оцінки ріллі в цілому. В сільськогосподарських підприємствах, де проведено
економічну оцінку окремо меліорованих і немеліорованих земель, в
розрахунках використовуються зведені показники оцінки земель під
зерновими культурами в цілому. 2.3.4. Диференційований рентний доход на орних землях, землях
під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
в сільськогосподарських підприємствах після уточнення меж і площ
земель, переданих у колективну власність, обчислюється на підставі
нової експлікації агровиробничих груп грунтів підприємства за
допомогою шкал економічної оцінки земель за формулою:
Е (Рд агр х Пагр)
Рд (п) = ----------------- (6), Е Пагр
де: Е - сума;
Рд (п) - диференційований рентний доход за економічною
оцінкою по виробництву зернових культур на орних
землях, землях під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих
угідь по сільськогосподарському підприємству (п) (у
карбованцях); Рд агр - диференційований рентний доход за шкалами
економічної оцінки по виробництву зернових культур
на орних землях, землях під багаторічними
насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по
агровиробничих групах грунтів (у карбованцях); Пагр - площа агровиробничих груп грунтів по відповідних
угіддях (у гектарах).
2.3.5. До диференційованого рентного доходу з гектара орних
земель, земель під багаторічними насадженнями, природними
сіножатями і пасовищами, обчисленого в сільськогосподарських
підприємствах, додається абсолютний рентний доход (постійна
величина, встановлена по Україні на гектар угідь, - 1.6 ц). На гірших землях, на яких не створюється диференційований
рентний доход (з нульовим або від'ємним показником оцінки),
грошова оцінка земель визначається величиною абсолютного рентного
доходу - 1.6 ц зерна з гектара. 2.3.6. Загальна грошова оцінка земель сільськогосподарського
підприємства обчислюється виходячи з грошової оцінки одного
гектара відповідних угідь і їх площ у межах його землекористування
до їх уточнення на момент оцінки (таблиці 2.13-2.16) і після
уточнення (таблиці 2.17-2.20).
2.4. Грошова оцінка окремої земельної ділянки
Грошова оцінка окремої земельної ділянки (території
сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності або
користуванні юридичних та фізичних осіб) визначається на основі
шкал грошової оцінки агровиробничих груп грунтів. Шкали грошової оцінки агровиробничих груп грунтів
розраховуються за формулою:
Г х Багр
Гагр = -------- (7), Б
де: Гагр - грошова оцінка гектара агровиробничої групи грунтів
(у карбованцях); Г - грошова оцінка гектара відповідних угідь по
сільськогосподарському підприємству (у карбованцях); Багр - бал бонітету агровиробничої групи грунтів; Б - бал бонітету гектара відповідних угідь по
сільськогосподарському підприємству.
Загальна грошова оцінка окремої земельної ділянки
визначається сумою добутків площ агровиробничих груп грунтів на їх
грошові оцінки (таблиця 2.21).
3. Грошова оцінка земель населених пунктів
( Розділ 3 в редакції Наказу Держкомзему
N 46/131/63/34 ( z0511-97 ) від 15.04.97 )
3.1. В основі грошової оцінки земель населених пунктів лежить
капіталізація рентного доходу, що виникає завдяки місцю
розташування населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і
місцевій системах виробництва та розселення, облаштуванню його
території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та
інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та
історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального
використання земель. 3.2. Грошова оцінка одного квадратного метра земельної
ділянки населених пунктів визначається за формулою:
В х Нп
Цн = —————— х Кф х Км, (8) Нк
де: Цн - грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки
(у гривнях); В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку
на квадратний метр (у гривнях); Нп - норма прибутку, 6%; Нк - норма капіталізації, 3%; Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання
земельної ділянки (під житлову та громадську забудову,
для промисловості, транспорту тощо); Км - коефіцієнт, який характеризує місце розташування
земельної ділянки.
3.3. Витрати на освоєння та облаштування території (В)
включають відновну вартість інженерної підготовки, головних споруд
і магістральних мереж водопостачання, каналізації,
теплопостачання, електропостачання (включаючи зовнішнє
освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, зливової
каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень
загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського
транспорту станом на початок року проведення оцінки. Індексація витрат здійснюється за індексами вартості основних
фондів у відповідності до чинного законодавства України. Витрати
на освоєння та облаштування території визначаються по кожному
конкретному населеному пункту за даними державної статистичної
звітності відповідних управлінь (служб). 3.4. Коефіцієнти, які характеризують функціональне
використання земельної ділянки (Кф), враховують відносну
прибутковість наявних в її межах видів економічної діяльності
(табл.3.1). 3.5. Коефіцієнт, який характеризує місце розташування
земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами
рентоутворюючих факторів: регіонального, зонального та локального
характеру - обчислюється за формулою:
Км = Км1 х Км2 х Км3, (9),
де: Км1 - коефіцієнт, який враховує значення та статус населеного
пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій
системах виробництва і розселення; Км2 - коефіцієнт, який враховує містобудівну цінність
території в межах населеного пункту
(економіко-планувальної зони); Км3 - коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної
ділянки в межах економіко-планувальної зони.
Вихідними даними для обчислення Км є генеральні плани та
проекти планування і забудови населених пунктів, плани їх
земельно-господарського устрою, матеріали економічної оцінки їх
територій. Значення коефіцієнтів встановлюються за результатами
пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої ваги
рентоутворюючих факторів у формуванні загального рентного доходу в
межах населеного пункту та його економіко-планувальних зон. Грошова оцінка земель населених пунктів виконується в
послідовності, викладеній в пунктах 3.6-3.9. 3.6. Базова вартість одного квадратного метра земель
населеного пункту в залежності від регіональних факторів місця
розташування (Цнм) визначається за формулою:
В х Нп
Цнм = —————— х Км1 (10) Нк
Значення коефіцієнта Км1 є добутком коефіцієнтів, які
враховують: - адміністративний статус населеного пункту та його місце в
системі розселення України (табл.3.2); - входження в приміську зону великих міст (табл.3.3); - наявність у населеного пункту статусу курорту (табл.3.4); - входження до зон радіаційного забруднення (табл.3.5). 3.7. В межах населеного пункту базова вартість одного
квадратного метра земель диференціюється по економіко-планувальних
зонах, які встановлюються на основі економічної оцінки території
населеного пункту з урахуванням таких факторів: - неоднорідності функціонально-планувальних якостей
території; - доступності до центру населеного пункту, місць концентрації
трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового
відпочинку; - рівня інженерного забезпечення та благоустрою території; - рівня розвитку сфери обслуговування населення; - екологічної якості території; - привабливості середовища: різноманітність місць прикладання
праці, наявність історико-культурних та природних пам'яток тощо. 3.8. Вартість одного квадратного метра земель населених
пунктів по економіко-планувальних зонах розраховується за
формулою:
Цнз = Цнм х Км2, (11)
де Цнз - середня для економіко-планувальної зони вартість одного
квадратного метра земель (у гривнях).
Значення коефіцієнта Км2 визначається як добуток пофакторних
оцінок з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів. Числові значення пофакторних оцінок приймаються в межах
граничних значень коефіцієнтів Км2 для груп населених пунктів з
різною чисельністю населення, наведених в таблиці 3.6, з
урахуванням рекомендацій ДБН 360-92* "Містобудування. Планування
та забудова міських і сільських поселень", іншої
нормативно-технічної документації та експертної оцінки. Питома вага зональних рентоутворюючих факторів визначається
по кожному населеному пункту, виходячи з його особливостей. Сума вагових характеристик, що встановлена для факторів,
повинна дорівнювати 1,0. 3.9. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки
певного функціонального використання (Цн) визначається з
урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних,
історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних
та інженерно-інфраструктурних особливостей місця її розташування в
межах економіко-планувальної зони за формулою:
Цн = Цнз х Кф х Км3. (12)
Значення коефіцієнта Км3 визначається по кожному населеному
пункту, виходячи з його особливостей. Для обчислення Км3 рекомендується враховувати локальні
фактори, наведені в таблиці 3.7; при цьому добуток пофакторних
оцінок не повинен бути нижче 0,75 і вище 1,50. 3.10. Грошова оцінка земель населених пунктів, які
використовуються як сільськогосподарські угіддя, здійснюється
відповідно до розділу 2 даного Порядку. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь в межах земель
населених пунктів, на які немає матеріалів грунтових обстежень,
здійснюється за допомогою попереднього створення орієнтовних
(схематичних) креслень грунтів цих ділянок шляхом використання
грунтових карт прилеглих територій, топографічних карт та
експертного маршрутного обслідування земель населених пунктів для
співставлення отриманих даних з натурою. На орієнтовні
(схематичні) кресленя грунтів екстраполюються грунтові контури з
карт прилеглих територій з урахуванням рельєфу, визначаються площі
агровиробничих груп грунтів, які оцінюються, як це передбачено
розділом 2 Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів. 3.11. Організація робіт з грошової оцінки земель населених
пунктів покладається на Державний комітет України по земельних
ресурсах, Республіканський комітет Автономної Республіки Крим по
земельних ресурсах і єдиному кадастру, обласні, Київське та
Севастопольське міські управління, районні відділи земельних
ресурсів. Грошова оцінка земель населених пунктів здійснюється
переважно проектними організаціями - розробниками генеральних
планів.
Додаток N 1
до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів
Розрахунок
рентного доходу на орних землях України
——————————————————————————————————————————————————————————— |N | | Станом | |п/п| Показники | на 1986-1990 рр. | |———+——————————————————————————————————+——————————————————| | 1.|Урожайність зернових з гектара, | | | |центнерів | 31.5 | | 2.|Середньорічна ціна реалізації | | | |1 центнера зерна, крб. | 17 | | 3.|Валова продукція з гектара | | | |(ряд.1 х ряд.2) | 535 | | 4.|Виробничі витрати на гектар, крб. | 303 | | 5.|Прибуток (35%), крб. | 106 | | 6.|Сума витрат і прибутку (ряд.4 + | | | |+ ряд.5), крб. | 409 | | 7.|Диференційований рентний доход | | | |(ряд.3 - ряд.6), крб. | 126 | | 8.|Диференційований рентний доход, | | | |ц зерна (ряд.7 : ряд.2) | 7.4 | | 9.|Абсолютний рентний доход, ц | 1.6 | |10.|Загальний рентний доход, | | | |всього, ц (ряд.8 + ряд.9) | 9.0 | ———————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 2
до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів
Таблиця 2.1
Розрахунок
грошової оцінки ріллі по Україні ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку по- |показни-| | | |казника |ка | |———+—————————————————————————————+————————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний до- |дод. N 1 ряд.8 | | | |ход з гектара орних земель, | | | | |центнерів | | 7.4 | | 2.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 3.|Загальний рентний доход, |ряд.1 + ряд.2 | | | |центнерів | | 9.0 | | 4.|Термін капіталізації рентного| | | | |доходу, років | | 33 | | 5.|Ціна центнера зерна, млн.крб.|На час розрахунку | 1.25 | | 6.|Грошова оцінка гектара, |ряд.3 х ряд.5 х | | | |млн.крб. |х ряд.4 | 371 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.2
Розрахунок
грошової оцінки земель під багаторічними
насадженнями по Україні ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під багато- |оцінкою земель | | | |річними насадженнями, крб. |(1988 р.) | 1563.9 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод.N 1 ряд.8 | | | |з гектара орних земель, цент- | | | | |нерів | | 7.4 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель, крб. |оцінкою орних зе- | 348.7 | | | |мель по виробництву| | | | |зернових культур | | | | |(1988 р.) | | | 4.|Диференційований рентний доход| ряд.2 х ряд.1: | | | |з гектара земель під багато- | : ряд.3 | | | |річними насадженнями, центне- | | | | |рів | | 33.19 | | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 34.79 | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, | ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. | х ряд.7 | 1435.1 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.3
Розрахунок
грошової оцінки природних сіножатей по Україні ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми сіножатями, крб. |(1988 р.) | 136.5 | | 2.|Диференційований рентний доход| дод.N 1 ряд.8 | | | |з гектара орних земель, цент- | | | | |нерів | | 7.4 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель, крб. |оцінкою орних зе- | 348.7 | | | |мель по виробництву| | | | |зернових культур | | | | |(1988 р.) | | | 4.|Диференційований рентний доход| ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-| : ряд.3 | | | |ми сіножатями, центнерів | | 2.9 | | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 4.5 | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, | ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. | х ряд.7 | 185.6 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.4
Розрахунок
грошової оцінки природних пасовищ по Україні ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою (1988 р.) | | | |ми пасовищами, крб. | | 55.7 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 1 ряд.8 | | | |з гектара орних земель, | | | | |центнерів | | 7.4 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель, крб. |оцінкою орних зе- | 348.7 | | | |мель по виробництву| | | | |зернових культур | | | | |(1988 р.) | | | 4.|Диференційований рентний доход| ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-| : ряд.3 | | | |ми пасовищами, центнерів | | 1.18| | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 2.78| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, | ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. | х ряд.7 | 114.7 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.5
Розрахунок
грошової оцінки ріллі по області —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+————————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель по об-|оцінкою орних земель| | | |ласті, крб. |по виробництву зер- | 345.9 | | | |нових культур | | | | |(1988 р.) | | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 1 ряд.8 | | | |з гектара орних земель, | | | | |центнерів | | 7.4 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною оцін-| | | |з гектара орних земель, крб. |кою орних земель по | 348.7 | | | |виробництву зернових| | | | |культур (1988 р.) | | | 4.|Диференційований рентний доход| ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара орних земель, | : ряд.3 | | | |центнерів | | 7.34| | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 8.94| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, | ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. | х ряд.7 | 369 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.6
Розрахунок
грошової оцінки земель під багаторічними
насадженнями по області ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під багато- |оцінкою земель | | | |річними насадженнями по облас-|(1988 р.) | | | |ті, крб. | | 2039.6 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.2 | | | |з гектара земель під багато- |ряд.4 | | | |річними насадженнями, центне- | | | | |рів | | 33.19| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під багато- |оцінкою земель) | | | |річними насадженнями, крб. |(1988 р.) | 1563.9 | | 4.|Диференційований рентний доход| ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під багато- | : ряд.3 | | | |річними насадженнями, центне- | | | | |рів | | 43.28 | | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина| | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 44.88 | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, | ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. | х ряд.7 | 1851 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.7
Розрахунок
грошової оцінки природних сіножатей по області ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми сіножатями по області, крб.|(1988 р.) | 177.7 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.3 | | | |з гектара земель під природни-|ряд.4 | | | |ми сіножатями, центнерів | | 2.9 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми сіножатями, крб. |(1988 р.) | 136.5 | | 4.|Диференційований рентний доход| ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-| : ряд.3 | | | |ми сіножатями, центнерів | | 3.78| | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 5.38 | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 222 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.8
Розрахунок
грошової оцінки природних пасовищ по області ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми пасовищами по області, крб.|(1988 р.) | 90.4 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.4 | | | |з гектара земель під природни-|ряд.4 | | | |ми пасовищами, центнерів | | 1.18| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель) | | | |ми пасовищами, крб. |(1988 р.) | 55.7 | | 4.|Диференційований рентний доход| ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-| : ряд.3 | | | |ми пасовищами, центнерів | | 1.92| | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд. 4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 3.52| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, | ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. | х ряд.7 | 145 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.9
Розрахунок
грошової оцінки ріллі по адміністративному району ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель по ад-|оцінкою орних зе- | | | |міністративному району, крб. |мель по виробництву| 443.6 | | | |зернових культур | | | | |(1988 р.) | | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 1 ряд.8 | | | |з гектара орних земель, | | | | |центнерів | | 7.4 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель, крб. |оцінкою орних зе- | 348.7 | | | |мель по виробництву| | | | |зернових культур | | | | |(1988 р.) | | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара орних земель, |: ряд.3 | | | |центнерів | | 9.41| | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 11.01| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 454 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.10
Розрахунок
грошової оцінки земель під багаторічними
насадженнями по адміністративному району ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під багато- |оцінкою земель | | | |річними насадженнями по адмі- |(1988 р.) | | | |ністративному району, крб. | | 548.8 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.2 | | | |з гектара земель під багато- |ряд.4 | | | |річними насадженнями, центне- | | | | |рів | | 33.19| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під багато- |оцінкою земель | | | |річними насадженнями, крб. |(1988 р.) | 1563.9| | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під багато- |: ряд.3 | | | |річними насадженнями, центне- | | | | |рів | | 11.65 | | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 13.25 | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 547 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.11
Розрахунок
грошової оцінки природних сіножатей
по адміністративному району ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми сіножатями по адміністра- |(1988 р.) | | | |тивному району, крб. | | 84.9 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.3 | | | |з гектара земель під природни-|ряд.4 | | | |ми сіножатями, центнерів | | 2.9 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми сіножатями, крб. |(1988 р.) | 136.5 | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-|: ряд.3 | | | |ми сіножатями, центнерів | | 1.8 | | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 3.4 | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 140 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.12
Розрахунок
грошової оцінки природних пасовищ
по адміністративному району ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми пасовищами по адміністра- |(1988 р.) | | | |тивному району, крб. | | 26.8 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.4 | | | |з гектара земель під природни-|ряд.4 | | | |ми пасовищами, центнерів | | 1.18| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми пасовищами, крб. |(1988 р.) | 55.7 | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-|: ряд.3 | | | |ми пасовищами, центнерів | | 0.57| | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд. 4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 2.17| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 90 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.13
Розрахунок
грошової оцінки ріллі по сільськогосподарському
підприємству ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель по |оцінкою орних зе- | | | |підприємству, крб. |мель по виробництву| 393.3 | | | |зернових культур | | | | |(1988 р.) | | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.9 | | | |з гектара орних земель по ад- |ряд.4 | | | |міністративному району, цент- | | | | |нерів | | 9.41| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель по ад- |оцінкою орних зе- | | | |міністративному району, крб. |мель по виробництву| 443.6 | | | |зернових культур | | | | |(1988 р.) | | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара орних земель по |: ряд.3 | | | |підприємству, центнерів | | 8.34| | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина| | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 9.94| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 410 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.14
Розрахунок
грошової оцінки земель під багаторічними
насадженнями по сільськогосподарському
підприємству ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під багаторі-|оцінкою земель | | | |чними насадженнями, крб. |(1988 р.) | 629.0 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.10 | | | |з гектара земель під багато- |ряд.4 | | | |річними насадженнями по адмі- | | | | |ністративному району, центне- | | | | |рів | | 11.65| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під багато- |оцінкою земель | | | |річними насадженнями по адмі- |(1988 р.) | | | |ністративному району, крб. | | 548.8 | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під багато- |: ряд.3 | | | |річними насадженнями, центне- | | | | |рів | | 13.35 | | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 14.95 | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 617 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.15
Розрахунок
грошової оцінки природних сіножатей
по сільськогосподарському підприємству ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми сіножатями, крб. |(1988 р.) | 28.5 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.11 | | | |з гектара земель під природни-|ряд.4 | | | |ми сіножатями по адміністра- | | | | |тивному району, центнерів | | 1.8 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми сіножатями по адміністра- |(1988 р.) | | | |тивному району, крб. | | 84.9 | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-|: ряд.3 | | | |ми сіножатями, центнерів | | 0.60| | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 2.20| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 91 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.16
Розрахунок
грошової оцінки природних пасовищ
по сільськогосподарському підприємству ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми пасовищами, крб. |(1988 р.) | 12.6 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.12 | | | |з гектара земель під природни-|ряд.4 | | | |ми пасовищами по адміністра- | | | | |тивному району, центнерів | | 0.57| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми пасовищами по адміністра- |(1988 р.) | | | |тивному району, крб. | | 26.8 | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-|: ряд.3 | | | |ми пасовищами, центнерів | | 0.27| | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | 1.87| | |центнерів | | | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 77 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.17
Уточнений розрахунок
грошової оцінки ріллі по сільськогосподарському
підприємству ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Уточнений диференційований | За формулою 6 | | | |рентний доход з гектара орних | | | | |земель, крб. | | 460.5 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.9 | | | |з гектара орних земель по ад- |ряд.4 | | | |міністративному району, цент- | | | | |нерів | | 9.41| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара орних земель по ад- |оцінкою орних зе- | | | |міністративному району, крб. |мель по виробництву| 443.6 | | | |зернових культур | | | | |(1988 р.) | | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара орних земель по |: ряд.3 | | | |господарству, центнерів | | 9.77| | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина| | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 11.37| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 469 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.18
Уточнений розрахунок
грошової оцінки земель під багаторічними
насадженнями по сільськогосподарському
підприємству ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Уточнений диференційований |За формулою 6 | | | |рентний доход з гектара земель| | | | |під багаторічними насадження- | | | | |ми, крб. | | 745.0 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.10 | | | |з гектара земель під багато- |ряд.4 | | | |річними насадженнями по адмі- | | | | |ністративному району, | | | | |центнерів | | 11.65| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під багато- |оцінкою земель | | | |річними насадженнями по адмі- |(1988 р.) | | | |ністративному району, крб. | | 548.8 | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під багато- |: ряд.3 | | | |річними насадженнями, центне- | | | | |рів | | 15.81 | | 5.|Абсолютний рентний доход, |Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 17.41 | | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 718 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.19
Уточнений розрахунок
грошової оцінки природних сіножатей
по сільськогосподарському підприємству ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Уточнений диференційований |За формулою 6 | | | |рентний доход з гектара земель| | | | |під природними сіножатями, | | | | |крб. | | 29.5 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.11 | | | |з гектара земель під природни-|ряд.4 | | | |ми сіножатями по адміністра- | | | | |тивному району, центнерів | | 1.8 | | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми сіножатями по адміністра- |(1988 р.) | | | |тивному району, крб. | | 84.9 | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-|: ряд.3 | | | |ми сіножатями, центнерів | | 0.63| | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 2.23| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 92 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.20
Уточнений розрахунок
грошової оцінки природних пасовищ
по сільськогосподарському підприємству ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1.|Уточнений диференційований |За формулою 6 | | | |рентний доход з гектара земель| | | | |під природними пасовищами, | | | | |крб. | | 16.2 | | 2.|Диференційований рентний доход|дод. N 2 таб.2.12 | | | |з гектара земель під природни-|ряд.4 | | | |ми пасовищами по адміністра- | | | | |тивному району, центнерів | | 0.57| | 3.|Диференційований рентний доход|За економічною | | | |з гектара земель під природни-|оцінкою земель | | | |ми пасовищами по адміністра- |(1988 р.) | | | |тивному району, крб. | | 26.8 | | 4.|Диференційований рентний доход|ряд.2 х ряд.1 : | | | |з гектара земель під природни-|: ряд.3 | | | |ми пасовищами, центнерів | | 0.34| | 5.|Абсолютний рентний доход, | Постійна величина | | | |центнерів | | 1.6 | | 6.|Загальний рентний доход, | ряд.4 + ряд.5 | | | |центнерів | | 1.94| | 7.|Термін капіталізації рентного | | | | |доходу, років | | 33 | | 8.|Ціна центнера зерна, млн.крб. |На час розрахунку | 1.25| | 9.|Грошова оцінка гектара, |ряд.6 х ряд.8 х | | | |млн.крб. |х ряд.7 | 80 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 2.21
Розрахунок грошової оцінки ріллі
окремої земельної ділянки ————————————————————————————————————————————————————————————————— | N | |Порядок одержання |Значення| |п/п| Показники |або розрахунку |показни-| | | |показника |ка | |———+——————————————————————————————+———————————————————+————————| | 1 | Площа, гектарів |Задана величина | 127.5| | 2 | Площа агрогруп, гектарів: |Згідно експлікації | | | | 53г |агровиробничих груп| 81.9| | | 55г |грунтів | 26.8| | | 56г | | 18.8| | 3 | Бал бонітету агрогруп: |За шкалами боніте- | | | | 53г |тів грунтів орних | 55 | | | 55г |земель України | 45 | | | 56г |(1993 р.) | 36 | | 4 | Бал бонітету гектара орних |Примітка 1 | | | | земель по підприємству | | 53 | | 5 | Грошова оцінка гектара орних |За формулою 3 | | | | земель по сільськогосподарсь-| | | | | кому підприємству, млн.крб. | | 484.7| | 6 | Грошова оцінка гектара | | | | | агрогруп, млн.крб: |За формулою 7 | | | | 53г | | 503.0| | | 55г | | 411.5| | | 56г | | 329.0| | | | | | | 7 | Грошова оцінка агрогруп, |ряд.6 х ряд.2 | | | | млн.крб.: | | | | | 53г | | 41196 | | | 55г | | 11028 | | | 56г | | 6185 | | 8 | Загальна грошова оцінка | Е (ряд.6 х ряд.2) | | | | ділянки, млн.крб. | | 58409 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка 1. Бал бонітету гектара орних земель по підприємству
обчислюється на підставі нової експлікації
агровиробничих груп грунтів за допомогою шкал
бонітетів грунтів за формулою:
Е (Багр х Пагр)
Б = ---------------- Е Пагр
Е - сума;
Б - бал бонітету гектара орних земель по
сільськогосподарському підприємству;
Багр - бал бонітету агровиробничої групи грунтів;
Пагр - площа агровиробничих груп грунтів (у гектарах).
Примітка 2. Грошова оцінка земельної ділянки, на якій введено
зрошення або проведено осушення коригується
коефіцієнтом співвідношення диференціальних доходів за
шкалами економічної оцінки зрошуваних і богарних
земель, осушених (крім торфових грунтів) і неосушених
земель.
Додаток N 3
до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів
Таблиця 3.1.
Коефіцієнти, які характеризують функціональне
використання земельної ділянки (Кф)
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Категорія земель за | Склад категорії |Значення функцією використання| |коефіцієнта —————————————————————+————————————————————————————————————————————————+——————————— Землі житлової забу- |Землі одно- і двоповерхової житлової забудови | 1,00 дови |Землі багатоповерхової житлової забудови | Землі промисловості |Землі легкої промисловості | 1,20 |Землі тяжкої промисловості | |Землі будівництва (за винятком будівельних | |майданчиків) | Землі гірничої проми-|Землі торфорозробок | 1,00 словості і відкритих |Землі відкритих розробок і кар'єрів гірничої | розробок |промисловості | |Інші землі гірничої примисловості | Землі комерційного |Землі автотехобслуговування | 2,50 використання |Землі оптової торгівлі та складського госпо- | |дарства | |Землі роздрібної торгівлі та комерційних послуг | |Землі ринкової інфраструктури | |Землі іншої комерційної діяльності | |Землі досліджень і розробок | 1,2 Землі громадського |Землі державного управління та місцевого | 0,70 призначення |самоврядування | |Землі оборони | |Землі освіти | |Землі культури | |Землі охорони здоров'я і соціальних послуг | |Землі громадських та релігійних організацій | |Землі екстериторіальних організацій і органів | Землі змішаного |Землі житлової забудови і промисловості |Розрахун- використання |Землі житлової забудови і комерційного вико- |ково |ристання | |Землі житлової забудови і громадського приз- | |начення | |Землі промисловості і комерційного використання | |Землі комерційного використання і громадського | |призначення | Землі транспорту, |Землі шляхів | 0,80 зв'язку |Землі автомобільного транспорту | |Землі залізничного транспорту | |Землі трамвайного і тролейбусного транспорту | |Землі метрополітену | |Землі трубопроводного транспорту | |Землі водного транспорту | |Землі повітряного транспорту | |Землі зв'язку і телекомунікацій | |Інші землі транспорту та зв'язку | Землі технічної |Землі санітарної очистки та благоустрію | 0,65 інфраструктури |Землі водопостачання та каналізації | |Землі енергозабезпечення | |Землі іншого інженерного забезпечення | Землі рекреаційного |Землі зелених насаджень загального користування | 0,50 призначення та інші |Землі зелених насаджень спеціального призначення| відкриті землі |Землі кладовищ | |Землі відпочинку і спорту | |Землі, що зайняті поточним будівництвом | |Землі, відведені під майбутнє будівництво | |Інші відкриті (незабудовані) землі в межах | |населеного пункту | ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Коефіцієнти, які характеризують регіональні фактори місце
розташування земельної ділянки (Км1) (табл.3.2-3.5)
Таблиця 3.2.
Коефіцієнти, які характеризують адміністративний статус населених пунктів та їх місце в системі розселення України
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— N |Типи міст за адміністративним |Місце в системі розселення|Чисельність|Величина п/п|статусом і народногосподарськими | |населення |коефі- |функціями | |(тис.чол.) |цієнта ———+—————————————————————————————————+——————————————————————————+———————————+———————— 1 |Міста обласного підпорядкування, |Центри районних, а в окре-| 20-50 | 1,2 |які виконують переважно курортно-|мих випадках - міжрайон- | | |оздоровчі функції. Переважно - |них, низових систем розсе-| | |центри адміністративних районів. |лення. | | 2 |Міста обласного підпорядкування -|Центри районних, в окремих| 50-100 | 1,4 |промислові, промислово-транспорт-|випадках - міжрайонних | | |ні, оздоровчо-курортні центри. |систем розселення. | | |Переважно - центри адміністратив-| | | |них районів. | | | 3 |Міста обласного підпорядкування -|Центри обласних, в окремих| 100-250 | 1,6 |багатогалузеві промислові або ве-|випадках - міжрайонних і | | |ликі курортні центри, переважно -|районних систем розселен- | | |центри областей. |ня. | | 4 |Місто Севастополь і міста облас- |Центри обласних, в окремих| 250-500 | 2,0 |ного підпорядкування - багатога- |випадках - міжрайонних | | |лузеві промислові, а також адмі- |систем розселення. | | |ністративні і культурні центри | | | |областей. | | | 5 |Багатофункціональні міста облас- |Центри обласних систем | 500-1000 | 2,5 |ного підпорядкування, крупні ад- |розселення | | |міністративні, наукові, економіч-| | | |ні, організаційні і культурні | | | |центри, центри областей. | | | 6 |Центри областей - багатофункціо- |Центри міжобласних систем |вище 1000 | 3,0 |нальні міста обласного підпоряд- |розселення | | |кування - найкрупніші адміністра-| | | |тивні, наукові, економічні, орга-| | | |нізаційні і культурні центри | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 3.3.
Коефіцієнти, які враховують місце розташування населених
пунктів в приміських зонах великих міст
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Чисельність населення міст-центрів (тис.чол.)|Значення коефіцієнта —————————————————————————————————————————————+———————————————————— 100 - 250 | 1,1 250 - 500 | 1,2 500 - 1000 | 1,3 1000 і більше | 1,5 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 3.4.
Коефіцієнти, які застосовуються для населених
пунктів, що мають статус курортів*
——————————————————————————————————————————————————————————————————— Розміщення населених пунктів, що мають статус курортів |Значення |коефіцієнта ———————————————————————————————————————————————————————+——————————— на Південному узбережжі Криму | 3,0 на Південно-східному узбережжі Криму | 2,5 на Західному узбережжі Криму | 2,2 на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та | 2,0 Херсонської областей | у гірських та передгірних районах Закарпатської, | 2,3 Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей| в інших курортних населених пунктах | 1,5 ——————————————————————————————————————————————————————————————————— _______________
* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1996 року N 1576 "Про затвердження переліку населених
пунктів, віднесених до курортних"
Таблиця 3.5.
Коефіцієнти, які враховують місце розташування населених пунктів в зонах радіоактивного забруднення внаслідок
чорнобильської катастрофи*
—————————————————————————————————————————————————————————— Розміщення населених пунктів в зонах |Значення радіоактивного забруднення |коефіцієнта ——————————————————————————————————————————————+——————————— 1. Зона відчуження | 2. Зона безумовного (обов'язкового) відселення| 3. Зона гарантованого добровільного відселення| 0,80 4. Зона посиленого радіоекологічного контролю | 0,90 —————————————————————————————————————————————————————————— _______________
* Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
23 липня 1991 року N 106 "Про організацію виконання постанов
Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів
Української РСР "Про правовий режим території, що зазнала
радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи" та
"Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок чорнобильської катастрофи" із змінами, внесеними згідно
з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. N 217 та
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 14.09.1991 р.
N 245-р від 12.01.1993 р. N 17-р та від 27.01.1995 р. N 37-р.
Таблиця 3.6.
Граничні значення коефіцієнтів, які враховують
ступінь містобудівної цінності території в
межах населених пунктів (Км2)
————————————————————————————————————————————————————————————————— Групи населених пунктів з чисе-| Граничні значення коефіцієнтів льністю населення (тис.чол.) |————————————————————————————————— | максимальні | мінімальні ———————————————————————————————+————————————————+———————————————— до 20 | 1,5 | 0,75 від 20 до 50 | 2,0 | 0,50 від 50 до 100 | 2,5 | 0,40 від 100 до 250 | 3,0 | 0,35 від 250 до 500 | 3,5 | 0,30 від 500 до 1000 | 4,0 | 0,25 від 1000 до 2000 | 5,0 | 0,20 понад 2000 | 7,0 | 0,15 —————————————————————————————————————————————————————————————————
Таблиця 3.7.
Локальні коефіцієнти на місцеположення земельної ділянки
в межах економіко-планувальної зони
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва рентоутворюючих| Назва локальних коефіцієнтів |Значення коефіцієнтів факторів | | —————————————————————+———————————————————————————————————+————————————————————— Функціонально-плану- |Місцезнаходження земельної ділянки:| вальні фактори |в зоні пішохідної доступності до | 1,04-1,20 |громадських центрів | |в зоні магістралей підвищеного | 1,05-1,20 |містоформувального значення | |в зоні пішохідної доступності швид-| 1,04-1,15 |кісного міського та зовнішнього па-| |сажирського транспорту | |в зоні пішохідної доступності до | 1,04-1,15 |національних, зоологічних та ден- | |дрологічних парків-пам'яток садово-| |паркового мистецтва, ботанічних са-| |дів, заказників, заповідних урочищ,| |пам'яток природи, курортів, парків,| |лісопарків, лісів, зелених зон, | |пляжів | |в прирейковій зоні (ділянка приля- | 1,04-1,10 |гає до вітки, відводу залізниці, | |має під'їздну залізничну колію) | Інженерно-інфраструк-|Земельна ділянка, що прилягає до | турні фактори |вулиці: | |без твердого покриття | 0,90-0,95 |без централізованого водопостачання| 0,90-0,95 |без каналізації | 0,90-0,95 |без тепломережі | 0,90-0,95 |без централізованого газопостачання| 0,90-0,95 Інженерно-геологічні |Місцезнаходження земельної ділянки:| фактори |в межах території, що має схил по- | 0,85-0,90 |верхні понад 20% | |на грунтах з несучою спроможністю | 0,85-0,95 |менше 1,0 кг/кв.см при потужності | |понад двох метрів | |в зоні залягання грунтових вод мен-| 0,90-0,95 |ше трьох метрів | |в зоні затоплення паводком понад 4%| 0,90-0,95 |забезпеченості (шар затоплення по- | |над двох метрів) | |в зоні значної заболоченості з гру-| 0,90-0,95 |нтовим живленням, що важко осушує- | |ться | |в зоні небезпечних геологічних про-| 0,85-0,90 |цесів (зсуви, карст, яружна | |ерозія - яри понад 10 м) | |на намивних (насипних) територіях | 1,02-1,07 Історико-культурні |Місцезнаходження земельної ділянки:| фактори |в межах заповідної території | 1,08-1,20 |в зоні регулювання забудови | 1,07-1,11 |в зоні історичного ландшафту, що | 1,06-1,12 |охороняється | |в зоні охорони поодиноких пям'яток | 1,06-1,12 Природно-ландшафтні |Місцезнаходження земельної ділянки:| фактори |в межах території природоохоронного| 1,07-1,11 |призначення (національних, зоологі-| |чних та дендрологічних парків, пар-| |ків-пам'яток садово-паркового мис- | |тецтва, ботанічних садів, заказни- | |ків, заповідних урочищ, пам'яток | |природи) | |в межах території оздоровчого приз-| 1,06-1,10 |начення (курортів та округів сані- | |тарної охорони) | |в межах території рекреаційного | 1,05-1,09 |призначення (земель туризму та від-| |починку, парків та зелених зон) | Санітарно-гігієнічні |Місцезнаходження земельної ділянки:| фактори |в санітарно-захисній зоні | 0,80-0,96 |в водоохоронній зоні | 1,02-1,05 |в зоні обмеження забудови за ступе-| 0,80-0,95 |нем забруднення атмосферного повіт-| |ря | |в зоні обмеження забудови за рівнем| 0,90-0,95 |напруження електромагнітного поля | |в зоні перевищення припустимого рі-| 0,90-0,97 |вня шуму (від залізниці та аеродро-| |му) | |в ареалі забруднення грунтів (важкі| 0,90-0,95 |метали) | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

( Додаток N 3 в редакції Наказу Держкомзему N 46/131/63/34
( z0511-97 ) від 15.04.97; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держкомзему N 87/224/300/104 ( z0749-99 ) від 14.09.99 )
Додаток N 4
до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів
Розрахунок
грошової оцінки земельної ділянки в населеному пункті
(приклад)
Приклад 1. Громадська та житлова забудова в обласному центрі.
Чисельність населення понад 1000 тис. чоловік. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Позна-| | Порядок |Значен-| |чення | Показники | одержання |ня по-| | | | або розра- |казника| | | | хунку | | | | | показника | | |——————+———————————————————————————————————+————————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Бн Базова вартість одного квадратного Таблиця 3.14 2100
метра земельної ділянки (тис.крб.)
Пз Площа земельної ділянки (кв.м) 42000
Кф Коефіцієнт, який характеризує функ- Таблиця 3.1
ціональне використання земельної
ділянки,
- громадська забудова 1.0
- житлова забудова 0.03
Км Коефіцієнт, який характеризує міс- Таблиці
церозташування земельної ділянки, 3.2-3.12
в тому числі:
Км1 Регіональні фактори Таблиця 3.2 3.0
- обласний центр
Км2 Зональні фактори
- 25 хвилин (3.5 км) від Таблиця 3.5
центра міста (II зона); Таблиця 3.6 1.75
- концентрованих місць прикладання
праці (II зона); 1.75
- місця масового відпочинку
(II зона) 1.75
Загальний зональний коефіцієнт Примітка (1.75х
(Км2) до таблиці 0.45)+
3.6 (1.75х
0.35)+
(1.75х
0.2)=
=1.75
Км3 Локальні фактори місцерозташування
земельної ділянки
- грунти, що вимагають улаштування Таблиця 3.8
штучних фундаментів (відносно спри-
ятливі) 0.95
- гірські вироби, порушення тери- Таблиця 3.8
торій 0.9
- території, на яких проведена ін- Таблиця 3.8
женерна підготовка 1.1
- в зоні забруднення атмосферного Таблиця 3.11
повітря 1-5 ГДК 0.95
- в зоні перевищення допустимого Таблиця 3.11
рівня вібрації 0.9
- в районі, забезпеченому інфраст- Таблиця 3.12 1.1х1.05
руктурою (тверде покриття вулиць, х1.1х1.1
централізовані газопостачання, во- х1.1=1.54
допостачання, теплопостачання, ка-
налізація)
Загальний локальний коефіцієнт (Км3) 0.95х0.9
х1.1х0.95
х0.9х1.54
=1.24
Цн Грошова оцінка земельної ділянки Розрахована
(млн.крб.) за формулою
- громадської забудови 16 2.1х42000
х1.0х3.0х
х1.75х
х1.24=
574182.0
- житлової забудови 2.1х42000
х0.03х3.0
х1.75х
х1.24=
17225.5

Додаток N 4
до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів
Розрахунок
грошової оцінки земельної ділянки в населеному пункті
(приклад)
Приклад 2. Пивзавод в обласному центрі.
Чисельність населення 315 тис. чоловік.
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Позна-| | Порядок |Значен-| |чення | Показники | одержання |ня по-| | | | або розра- |казника| | | | хунку | | | | | показника | | |——————+———————————————————————————————————+————————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Бн Базова вартість одного квадратного Таблиця 3.14
метра земельної ділянки (тис.крб.) 1200
Пз Площа земельної ділянки (кв.м) 87000
Кф Коефіцієнт, який характеризує функ- Таблиця 3.1
ціональне використання земельної
ділянки 1.0
Км Коефіцієнт, який характеризує міс- Таблиці
церозташування земельної ділянки, 3.2-3.12
в тому числі:
Км1 Регіональні фактори Таблиця 3.2
- обласний центр 2.0
Км2 Зональні фактори
- 35 хвилин (5 км) від центра Таблиця 3.5
міста (III зона); Таблиця 3.6 1.25
- до 15 хвилин (1.5 км) від місць Таблиця 3.5
прикладання праці (I зона); Таблиця 3.6 2.2
- 45 хвилин (8 км) від місць масо- Таблиця 3.5
вого відпочинку (IV зона) Таблиця 3.6 0.87
Загальний зональний коефіцієнт Примітка (1.25х
(Км2) до таблиці 0.45)+
3.6 (2.2 х
0.35)+
(0.87х
0.2)=
=1.52
Км3 Локальні фактори місцерозташування
земельної ділянки
- в прирейковій зоні Таблиця 3.7 1.1
- наявність грунтових вод, що пот- Таблиця 3.8
ребують проведення заходів з пони-
ження їх рівня (2-3 м) 0.97
Загальний локальний коефіцієнт (Км3) 1.1х0.97
=1.07
Цн Грошова оцінка земельної ділянки Розрахована
(млн.крб.) за формулою
16 1.2х87000
х1.0х2.0х
х1.52х
х1.07=
339592.3
Додаток N 4
до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів
Розрахунок
грошової оцінки земельної ділянки в населеному пункті
(приклад)
Приклад 3. Машинобудівний завод в місті обласного
підпорядкування.
Чисельність населення 88 тис. чоловік.
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Позна-| | Порядок |Значен-| |чення | Показники | одержання |ня по-| | | | або розра- |казника| | | | хунку | | | | | показника | | |——————+———————————————————————————————————+————————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Бн Базова вартість одного квадратного Таблиця 3.14
метра земельної ділянки (тис.крб.) 900
Пз Площа земельної ділянки (кв.м) 149900
Кф Коефіцієнт, який характеризує функ- Таблиця 3.1
ціональне використання земельної
ділянки 1.0
Км Коефіцієнт, який характеризує міс- Таблиці
церозташування земельної ділянки, 3.2-3.12
в тому числі:
Км1 Регіональні фактори
- місто обласного підпорядкування Таблиця 3.2 1.4
- розташування в приміській зоні
м.Києва (чисельність населення
за генеральним планом -
3050 тис.чол.) Таблиця 3.3 1.5
Загальний регіональний коефіцієнт 1.4х1.5=
(Км1) = 2.1
Км2 Зональні фактори:
- 25 хвилин (3.5 км) від центра Таблиця 3.5
міста (III зона); Таблиця 3.6 1.25
- до 15 хвилин (1.5 км) від кон- Таблиця 3.5
центрованих місць прикладання Таблиця 3.6
праці (II зона) 1.75
- 15 хвилин (1.5 км) від місця ма- Таблиця 3.5
сового відпочинку (II зона) Таблиця 3.6 1.75
Загальний зональний коефіцієнт Примітка (1.25х
(Км2) до таблиці 0.45)+
3.6 (1.75х
0.35)+
(1.75х
0.2)=
=1.52
Км3 Локальні фактори місцерозташування
земельної ділянки:
- в зоні забруднення атмосферного Таблиця 3.11
повітря 11-15 ГДК 0.85
- в районі, забезпеченому інфраст- Таблиця 3.12 1.1х1.05
руктурою (тверде покриття вулиць, х1.1х1.1
централізовані газопостачання, во- х1.1 =
допостачання, теплопостачання, ка- = 1.54
налізація)
Загальний локальний коефіцієнт 1.1х0.85
(Км3) х1.54=
=1.44
Цн Грошова оцінка земельної ділянки Розрахована 0.9х149900
(млн.крб.) за формулою х1.0х2.1х
16 х1.52х
х1.44=
=620111.1
Додаток N 4
до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів
Розрахунок
грошової оцінки земельної ділянки в населеному пункті
(приклад)
Приклад 4. Громадська забудова в селищі міського типу -
райцентрі.
Чисельність населення 9.4 тис. чоловік.
————————————————————————————————————————————————————————————————— |Позна-| | Порядок |Значен-| |чення | Показники | одержання |ня по-| | | | або розра- |казника| | | | хунку | | | | | показника | | |——————+———————————————————————————————————+————————————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Бн Базова вартість одного квадратного Таблиця 3.14
метра земельної ділянки (тис.крб.) 300.0
Пз Площа земельної ділянки (кв.м) 20000
Кф Коефіцієнт, який характеризує функ- Таблиця 3.1
ціональне використання земельної
ділянки 1.0
Кв Коефіцієнт відносної цінності окре- Таблиця 3.13
мих частин території населеного
пункту:
- ділянки в радіусі до 500 м від
громадського центру 1.08
- ділянки,що прилягають до асфаль-
тованих доріг та вулиць 1.05
- ділянки, що прилягають до мереж
газифікації 1.15
Загальний коефіцієнт відносної якості 1.08х
(Кв) 1.05х
1.15=
=1.3
Км Коефіцієнт, що характеризує розташу- Таблиця 3.3
вання селища в приміській зоні облас-
ного центру з чисельністю населення
320 тис.чол. 1.2
Цн Грошова оцінка земельної ділянки Розрахована 0.3х20000
(млн.крб.) за формулою х1.0х1.3х
17 х1.2=
=9360
Додаток N 5
до Порядку грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення
та населених пунктів
Затверджую
Голова_____________________________
(назва Київської, Севастопольської
міських, районних державних
адміністрацій, виконавчих комітетів
міських Рад народних депутатів
(міст обласного підпорядкування) _________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" _______________ 199__ р.

Акт
визначення стартової ціни (ціни) *) земельної ділянки,
що приватизується
"___" _______________ 199__ р. _________________________
(місто, селище)
Комісія в складі ____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
встановила, що земельна ділянка, яка приватизується,
розташована ______________________________________________________
(адреса) __________________________________________________________________
площа земельної ділянки складає ___________________ м.кв. ________
грошова оцінка _______________________________________ тис.крб.,
за один кв.м _________________________ тис.крб.
Грошова оцінка земельної ділянки визначається за формулою:
Цн= Бн х Пз х Кф х Км, де Цн - грошова оцінка земельної ділянки (у карбованцях);
Бн - базова вартість одного квадратного метра земельної
ділянки (у карбованцях);
Пз - площа земельної ділянки (у квадратних метрах);
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне
використання земельної ділянки (під житлову та
громадську забудову, для промисловості, транспорту
тощо);
Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування
земельної ділянки. На підставі викладеного, з урахуванням аналізу поданих
матеріалів, а також п.22 Методики грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.95 р.
N 864, комісія встановила, що стартова ціна (ціна) земельної
ділянки становить _______________________________________ млн.крб.
(сума прописом)
Голова комісії ________________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Члени комісії ________________ ____________________ ________________ ____________________ ________________ ____________________ ________________ ____________________

Погоджено Погоджено Начальник управління Начальник управління (відділу) земельних (відділу) містобудування ресурсів і архітектури
________ __________________ ________ _________________ (підпис) (ініціали, прізвище) (підпис) (ініціали, прізвище)
*) Стартова ціна земельної ділянки визначається у разі
проведення її приватизації на конкурентних засадах; ціна - при
прямому продажі.вгору