Документ z0427-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2016, підстава - z1620-15

У цьому разі Організатор вносить відповідні відомості до Системи й засобами Системи формує новий протокол електронних торгів, який повинен містити, крім інформації, зазначеної в пункті 1 цього розділу, також інформацію про невнесення попередньо визначеним переможцем електронних торгів належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку, та про визнання наступного учасника цих електронних торгів новим переможцем електронних торгів. Цей протокол розміщується Системою на веб-сайті та в Особистому кабінеті наступного учасника цих електронних торгів, визначеного новим переможцем електронних торгів, та надсилається Організатором до органу державної виконавчої служби, державним виконавцем якого майно передано на реалізацію.

{Абзац четвертий пункту 3 розділу VІI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У разі невнесення наступним учасником, визначеним новим переможцем електронних торгів, усієї належної грошової суми в установлені пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку строки відповідні дії повторюються для наступного учасника, що визначається згідно з абзацами першим, третім цього пункту.

{Абзац п’ятий пункту 3 розділу VІI в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

VIII. Порядок уцінки (повторної уцінки) майна

1. У разі якщо електронні торги не відбулися, нереалізоване майно (лот), яке (який) виставлялося (виставлявся) на електронні торги, підлягає уцінці (повторній уцінці).

2. Уцінка (повторна уцінка) майна проводиться відповідно до статті 62 Закону України «Про виконавче провадження», уцінка предмета іпотеки проводиться відповідно до статті 49 Закону України «Про іпотеку».

3. Товари, на які згідно із законодавством установлено мінімальні ціни, можуть бути уцінені лише до розміру мінімальної ціни.

4. Не пізніше наступного робочого дня після проведення уцінки (повторної уцінки) майна державний виконавець направляє інформацію про проведення уцінки (повторної уцінки) та копію відповідного акта до регіонального органу державної виконавчої служби (відповідальному працівникові відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України) для внесення інформації про проведення повторних (у разі реалізації предмета іпотеки других (третіх)) електронних торгів у Систему у строк до п’яти робочих днів.

{Розділ доповнено новим пунктом 4 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

5. Повторні електронні торги проводяться в місячний строк з дня проведення уцінки (повторної уцінки) майна згідно з вимогами, визначеними цим Порядком. Вартість майна, зазначена в уцінці (повторній уцінці), є стартовою ціною реалізації майна на повторних електронних торгах.

6. Другі (треті) електронні торги предмета іпотеки проводяться в місячний строк з дати проведення перших (других) електронних торгів відповідно.

IX. Порядок розрахунків за придбане на електронних торгах майно та перехід права власності

1. На підставі копії протоколу переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня формування протоколу здійснює розрахунки за придбане на електронних торгах майно в такому порядку:

{Абзац перший пункту 1 розділу IХ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

зазначена в протоколі електронних торгів сума коштів, яка дорівнює різниці між ціною продажу придбаного лота і сумою винагороди Організатору за цим лотом, перераховується переможцем на рахунок органу державної виконавчої служби;

сума гарантійного внеску, зарахованого на рахунок Організатора, визнається частиною оплати переможцем придбаного ним на електронних торгах майна і залишається Організатору в рахунок оплати наданих ним послуг з проведення електронних торгів;

різниця між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди Організатору перераховується переможцем на рахунок Організатора, у разі якщо майно реалізовано за ціною, вищою від стартової.

У разі зупинення виконавчого провадження строк здійснення переможцем електронних торгів розрахунку за придбане майно, встановлений абзацом першим цього пункту, переривається.

{Пункт 1 розділу IХ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У разі поновлення виконавчого провадження державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови про поновлення виконавчого провадження надсилає Організатору та переможцю електронних торгів за адресами, зазначеними у протоколі електронних торгів, повідомлення про поновлення строку перерахування коштів.

{Пункт 1 розділу IХ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Організатор не пізніше наступного робочого дня розміщує в Особистому кабінеті переможця електронних торгів інформацію про поновлення виконавчого провадження та строк здійснення розрахунків за придбане на електронних торгах майно.

{Пункт 1 розділу IХ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Переможець електронних торгів протягом десяти банківських днів з дня розміщення в Особистому кабінеті інформації про поновлення виконавчого провадження повинен здійснити розрахунки за придбане на електронних торгах майно.

{Пункт 1 розділу IХ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Державний виконавець зобов’язаний повідомити Організатора про перерахування переможцем електронних торгів коштів за придбане майно не пізніше наступного робочого дня з дня надходження коштів на рахунок органу державної виконавчої служби.

{Пункт 1 розділу IХ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У разі зупинення виконавчого провадження після завершення електронних торгів переможець має право відмовитись від сплати за придбане на електронних торгах майно. У такому випадку йому повертається гарантійний внесок.

{Пункт 1 розділу IХ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

2. Гарантійний внесок переможця електронних торгів зараховується до ціни продажу. Іншим учасникам внесена сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів після отримання від органу державної виконавчої служби повідомлення про повний розрахунок переможця електронних торгів за придбане майно.

Якщо електронні торги не відбулися або майно знято з реалізації відповідно до пункту 6 розділу ІХ цього Порядку, гарантійний внесок підлягає поверненню учасникам цих електронних торгів протягом трьох робочих днів з наступного дня після визнання електронних торгів такими, що не відбулися, за винятком випадків, передбачених пунктом 3 цього розділу.

{Абзац другий пункту 2 розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

3. Гарантійний внесок не повертається учаснику, який став переможцем електронних торгів, але не вніс усієї належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 цього розділу.

{Пункт 3 розділу IХ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

4. Після повного розрахунку переможця за придбане майно на підставі протоколу про проведення електронних торгів та копій документів, що підтверджують розрахунок за придбане майно, державний виконавець протягом п’яти робочих днів складає акт про проведені електронні торги або акт про реалізацію предмета іпотеки і затверджує його у начальника відділу, якому він безпосередньо підпорядкований.

Не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження акта про проведені електронні торги державний виконавець виносить постанову про зняття арешту з реалізованого майна, накладеного органами державної виконавчої служби (крім арешту, накладеного на виконання рішення суду про вжиття заходів для забезпечення позову).

{Абзац другий пункту 4 розділу IХ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

Копії постанови державного виконавця про зняття арешту з реалізованого майна надсилаються не пізніше наступного робочого дня після її винесення переможцю та відповідному органу (установі) для зняття арешту.

{Абзац третій пункту 4 розділу IХ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

У разі ненадходження всієї належної грошової суми на рахунок органу державної виконавчої служби у строки, визначені пунктом 1 цього розділу, орган державної виконавчої служби не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє Організатора про несплату переможцем електронних торгів належної грошової суми за придбане майно, що є підставою для вжиття відповідних заходів Організатором відповідно до пункту 3 розділу VIІ цього Порядку.

{Абзац четвертий пункту 4 розділу IХ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

5. В акті зазначаються:

ким, коли і де проводилися електронні торги;

коротка характеристика реалізованого майна;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує його особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ);

{Абзац четвертий пункту 5 розділу IХ в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно;

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) - боржника, його місце проживання (місцезнаходження або місце розташування);

дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно.

6. Затверджений акт державний виконавець надсилає переможцеві електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня його затвердження.

7. Копія акта надсилається стягувачу, боржнику та Організатору.

8. Акт про проведені електронні торги є документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством.

У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

9. У разі придбання рухомого майна акт про проведені електронні торги є підставою для отримання майна у зберігача. Цей акт підтверджує виникнення права власності у особи, що придбала рухоме майно.

10. Переможець електронних торгів зобов’язаний отримати майно у зберігача не пізніше семи робочих днів з дати отримання акта. У разі отримання майна пізніше семи робочих днів з дати отримання акта витрати на зберігання майна в період, що перевищує вказані вище сім робочих днів, покладаються на переможця електронних торгів.

11. У разі реалізації предмета іпотеки державний виконавець складає акт про реалізацію предмета іпотеки відповідно до вимог Закону України «Про іпотеку» та не пізніше наступного робочого дня надсилає його Організатору.

Протягом п’яти робочих днів з дня надходження від державного виконавця акта про реалізацію предмета іпотеки Організатор видає цей акт переможцю електронних торгів (покупцю), нотаріально засвідчені копії акта надсилає іпотекодержателю та іпотекодавцю.

X. Визнання електронних торгів такими, що не відбулися, зупинення електронних торгів та зняття майна з реалізації

{Заголовок розділу в редакції Наказу Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

1. Електронні торги вважаються такими, що не відбулись, у разі:

відсутності учасників електронних торгів;

несплати всіма учасниками, що надали цінові пропозиції й поетапно були визначені переможцями електронних торгів, належної грошової суми в строки, передбачені пунктом 1 розділу ІХ цього Порядку;

{Абзац третій пункту 1 розділу Х в редакції Наказу Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

ненадходження від жодного учасника цінової пропозиції.

2. Підставою для зупинення електронних торгів в цілому або по окремому лоту є:

рішення суду щодо зупинення реалізації арештованого майна;

зупинення виконавчого провадження у випадках, визначених Законом України «Про виконавче провадження»;

{Абзац третій пункту 2 розділу із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014}

наявність технічних підстав, що унеможливлюють роботу Системи.

У разі надходження постанови про зупинення виконавчого провадження Організатор зобов’язаний негайно зупинити електронні торги та поновити їх при одержанні постанови державного виконавця про поновлення виконавчого провадження. Про зупинення електронних торгів Організатор повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з одночасним направленням копії постанови про зупинення виконавчого провадження та копій документів, визначених пунктом 2 розділу ІІ цього Порядку.

{Пункт 2 розділу Х доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

3. За наявності підстав, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор негайно зупиняє електронні торги в цілому або по окремому лоту, про що складає акт про зупинення електронних торгів з фіксацією підстави та рішення про їх зупинення. Цей акт засобами Системи автоматично розміщується на Веб-сайті.

У разі усунення підстав для зупинення електронних торгів, визначених у пункті 2 цього розділу, Організатор з дотриманням вимог цього Порядку засобами Системи здійснює заходи щодо відновлення електронних торгів у цілому або по окремому лоту із збереженням попередніх умов їх проведення та без уцінки майна. Інформація про відновлення електронних торгів не пізніше наступного робочого дня з дня відновлення засобами Системи розміщується на Веб-сайті та надсилається усім учасникам в Особистий кабінет. Інформація про відновлення електронних торгів обов’язково має містити підстави для відновлення електронних торгів та дату і час їх початку.

4. Якщо електронні торги не відбулися, Організатор не пізніше наступного дня повідомляє про це орган державної виконавчої служби, державним виконавцем якого майно передано на реалізацію.

{Пункт 4 розділу Х із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

5. Наслідки визнання електронних торгів такими, що не відбулися, визначені статтею 62 Закону України «Про виконавче провадження» та статтею 49 Закону України «Про іпотеку».

6. У разі надходження від державного виконавця постанови про завершення виконавчого провадження або постанови, в якій зазначено про зняття арешту з майна, Організатор зобов’язаний негайно припинити електронні торги та зняти майно з реалізації. Про припинення електронних торгів Організатор повідомляє Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з одночасним направленням копії постанови, на підставі якої припинені електронні торги, та копій документів, визначених пунктом 2 розділу ІІ цього Порядку.

У разі припинення електронних торгів учасникам електронних торгів повертається гарантійний внесок.

{Розділ доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 896/5 від 06.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1255/5 від 31.07.2014; в редакції Наказу Міністерство юстиції № 207/5 від 18.02.2015}

ХI. Вирішення спорів

Спори, пов’язані з реалізацією майна, вирішуються в судовому порядку.

Заступник Міністра -
керівник апарату


Г.В. Онищенковгору