Документ z0421-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.08.2013, підстава - z1259-13

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
Н А К А З
03.06.2010 N 433
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2010 р.
за N 421/17716
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 404 ( z1259-13 ) від 03.07.2013 }
Про внесення змін до Інструкції про порядок
складання, видачі, реєстрації і зберігання
державних актів на право власності
на земельну ділянку і право постійного
користування земельною ділянкою
та договорів оренди землі

На виконання постанови Вищого адміністративного суду України
від 20.04.2010 N К-8025/09 ( v8025760-10 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до Інструкції про порядок складання, видачі,
реєстрації і зберігання державних актів на право власності на
земельну ділянку і право постійного користування земельною
ділянкою та договорів оренди землі, затвердженої наказом
Держкомзему від 04.05.99 N 43 ( z0354-99 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 04.06.99 за N 354/3647, (із змінами)
такі зміни:
1.1. Пункт 1.4, абзаци третій, п'ятий, шостий пункту 1.16,
друге речення пункту 2.14, пункти 3.1, 3.2, 3.10, перше та
четверте речення пункту 5.2 виключити.
1.2. Пункт 2.14 викласти в такій редакції: "2.14. Державний акт на право власності на земельну ділянку
складається у двох примірниках, підписується посадовими особами в
такій послідовності: начальник державного органу земельних
ресурсів, голова (керівник) органу місцевого самоврядування або
органу виконавчої влади та особа, що здійснила реєстрацію акта.
Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою
складається у двох примірниках, підписується посадовими особами в
такій послідовності: начальник державного органу земельних
ресурсів та голова місцевої державної адміністрації або органу
місцевого самоврядування".
2. Юридичному департаменту (Юрець О.І.) забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Голови Петрука В.І.
Голова О.М.Кулінічвгору