Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 199 від 12.09.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
23 вересня 1997 р.
vd970912 vn199 за N 420/2224

Про списання заборгованості

Відповідно до розділу II Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про систему оподаткування" ( 77/97-ВР )
заборгованість платників щодо податків і зборів (обов'язкових
платежів), у тому числі платежів у галузеві та інші фонди,
обов'язковість яких не передбачена статтями 14 та 15 цього
Закону, за станом на дату введення в дію (20 березня 1997 р.)
цього Закону, списується з платників податків, зборів
(обов'язкових платежів). На виконання доручення Кабінету Міністрів України
Н А К А З У Ю:
Списання зазначеної заборгованості провадити у такому
порядку: 1. Нарахування за березень 1997 р. податків і зборів
(обов'язкових платежів), у тому числі платежів у галузеві та інші
фонди, платники здійснюють як 2/3 суми належної до нарахування за
повний місяць березень податків, зборів (обов'язкових платежів),
виходячи з розміру і порядку відрахувань, що діяли до дати
введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про систему оподаткування". 2. Заборгованість щодо податків і зборів (обов'язкових
платежів), у тому числі платежів у галузеві та інші фонди, за
станом на дату введення в дію цього Закону України, враховуючи
заборгованість з нарахувань відповідно до пункту 1 цього наказу,
платники списують з відображенням по дебету рахунка 65 "Розрахунки
з позабюджетних платежів" і кредиту рахунка 80 "Прибутки і
збитки". 3. У бухгалтерській звітності про фінансові результати та їх
використання (ф.N 2) сума списаної заборгованості відображається у
статті "Доходи і витрати від позареалізаційних операцій" (рядок
070). 4. Суми, що зазначені в пунктах 1 і 2 цього наказу, платники
враховують відповідно у складі валових витрат та валових доходів
звітного періоду.
Заступник Міністра А.В.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державної податкової
адміністрації України О.І.Шитря
Заступник Міністра економіки України В.М.Кальник


Публікації документа