Про списання заборгованості
Мінфін України; Наказ від 12.09.1997199
Документ z0420-97, поточна редакція — Прийняття від 12.09.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 23.09.1997. Подивитися в історії? )


 
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
 N 199 від 12.09.97          Зареєстровано в Міністерстві 
м.Київ юстиції України
23 вересня 1997 р.
vd970912 vn199 за N 420/2224

Про списання заборгованості

 
     Відповідно до розділу II Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" ( 77/97-ВР ) заборгованість платників щодо податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі платежів у галузеві та інші фонди, обов'язковість яких не передбачена статтями 14 та 15 цього Закону, за станом на дату введення в дію (20 березня 1997 р.) цього Закону, списується з платників податків, зборів (обов'язкових платежів).
     На виконання доручення Кабінету Міністрів України Н А К А З У Ю:
 
     Списання зазначеної заборгованості провадити у такому порядку:
     1. Нарахування за березень 1997 р. податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі платежів у галузеві та інші фонди, платники здійснюють як 2/3 суми належної до нарахування за повний місяць березень податків, зборів (обов'язкових платежів), виходячи з розміру і порядку відрахувань, що діяли до дати введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування".
     2. Заборгованість щодо податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі платежів у галузеві та інші фонди, за станом на дату введення в дію цього Закону України, враховуючи заборгованість з нарахувань відповідно до пункту 1 цього наказу, платники списують з відображенням по дебету рахунка 65 "Розрахунки з позабюджетних платежів" і кредиту рахунка 80 "Прибутки і збитки".
     3. У бухгалтерській звітності про фінансові результати та їх використання (ф.N 2) сума списаної заборгованості відображається у статті "Доходи і витрати від позареалізаційних операцій" (рядок 070).
     4. Суми, що зазначені в пунктах 1 і 2 цього наказу, платники враховують відповідно у складі валових витрат та валових доходів звітного періоду.
 
 Заступник Міністра                   А.В.Литвин 
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Державної податкової
адміністрації України О.І.Шитря
Заступник Міністра економіки України В.М.Кальниквгору