Документ z0420-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.03.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2016  № 174/369


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2016 р.
за № 420/28550

Про внесення змін до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

Відповідно до пункту 8 Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (із змінами), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2015 року за № 1007/27452 (далі - Порядок), що додаються.

2. Департаменту міжбюджетних відносин та видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України забезпечити доведення цього наказу до головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та місті Києві, які в свою чергу доводять його до відома департаментів фінансів обласних державних адміністрацій та Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» забезпечити доведення цього наказу до відома компаній та господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» належать пакети акцій (частки, паї).

4. Департаменту економіки та фінансів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім змін до додатків 1 та 3 до Порядку, які набирають чинності з 1 травня 2016 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України Светеліка О.Д., заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Маркарову О.С.

Міністр енергетики
та вугільної промисловості
УкраїниВ. Демчишин

Міністр фінансів України

Н. Яресько

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

Перший заступник голови правління
Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України»
В.П. ДудаС. ПереломаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України
і Міністерства фінансів України
16.03.2016  № 174/369


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2016 р.
за № 420/28550

ЗМІНИ
до Порядку проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

1. У розділі І:

1) пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Схеми розрахунків узгоджують відповідні департаменти фінансів спільно з постачальниками та/або транспортувальниками ресурсів (товарів, послуг). Відповідні органи Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства) контролюють проведення розрахунків від початку розрахунків до зарахування податків до Державного бюджету України або на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.»;

2) пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. Кошти на підставі спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків зараховуються:

за природний газ та теплопостачання (крім податку на додану вартість) - до загального фонду Державного бюджету України;

за природний газ та теплопостачання в частині сплати податку на додану вартість - на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Зарахування коштів на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішеннями в частині зарахування податку на додану вартість до бюджету;

за електроенергію - на рахунок ДП «Енергоринок» за умови відсутності у суб'єктів господарювання, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 Порядку.».

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.7:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

«4) Казначейство на підставі платіжних доручень Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків, відповідно до яких здійснюється перерахування, перераховує кошти:

до загального фонду Державного бюджету України;

на рахунок ПАТ «Укргазвидобування», відкритий в Казначействі, для сплати грошових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу та газового конденсату;

на рахунок Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», відкритий в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України, для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість;

на рахунок ПАТ «Укртрансгаз», відкритий в Казначействі, з подальшим перерахуванням коштів субвенції на рахунок цього товариства в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України, для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість.

Перерахування коштів з рахунка Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на рахунок ПАТ «Укргазвидобування» або ПАТ «Укртрансгаз» здійснюється на підставі платіжних доручень, реєстрів спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків та додатків до спільних протокольних рішень, зазначених у реєстрах спільних протокольних рішень, підписаних Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування» або ПАТ «Укртрансгаз».

Розрахунки, передбачені цим пунктом, здійснюються протягом одного банківського дня. Розрахунки щодо сплати грошових зобов’язань з податку на додану вартість здійснюються після граничного терміну подачі податкової декларації.

Для перерахування до державного бюджету коштів податку на додану вартість з рахунків Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз», відкритих у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, Державна фіскальна служба не пізніше дня, що настає за днем надходження коштів, надсилає Казначейству реєстри, сформовані відповідно до пункту 200.2 статті 200 Податкового кодексу України.»;

підпункт 5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 6, 7 вважати відповідно підпунктами 5, 6;

у підпункті 6 слова «в поточному місяці» виключити;

2) у підпункті 3 пункту 2.9 слова та цифри «підпунктів 4 та 5» замінити словом та цифрою «підпункту 4»;

3) пункт 2.10 викласти в такій редакції:

«2.10. Органи Казначейства в областях, районах та містах здійснюють перекази платежів між учасниками розрахунків, рахунки яких обслуговуються цими органами Казначейства, на підставі платіжних доручень організацій та спільних протокольних рішень учасників розрахунків відповідно до реєстру щодо відкриття асигнувань за міжбюджетними трансфертами, отриманими від Казначейства, у разі:

централізованого перерахування субвенцій - протягом одного операційного дня;

децентралізованого перерахування субвенцій - протягом трьох операційних днів.».

3. У додатку 1:

1) пункт 2.7 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.7. Сторона остання перераховує кошти в сумі _________________ грн до загального фонду Державного бюджету України або на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.»;

2) абзац третій глави 3 після слів «Державного бюджету України» доповнити словами «або на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість».

4. У додатку 3:

1) підпункт 4.8 пункту 4 викласти в такій редакції:

«4.8. Сторона остання перераховує кошти в сумі _________________ грн до загального фонду Державного бюджету України або на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.»;

2) абзац третій пункту 6 після слів «Державного бюджету України» доповнити словами «або на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість».

Директор Департаменту
економіки та фінансів
Міністерства енергетики
та вугільної промисловості
України

О. Дяченко

Директор Департаменту
місцевих бюджетів
Міністерства фінансів УкраїниЄ. Кузькінвгору