Документ z0420-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.04.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.05.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
Н А К А З
17.04.2009 N 164
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 травня 2009 р.
за N 420/16436

Про внесення зміни до Порядку покриття
у 2009 році Державним казначейством України
тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів

Відповідно до статті 51 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2009 рік" ( 835-17 ), Положення про Державне
казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 21.12.2005 N 1232 ( 1232-2005-п ), та з метою
недопущення нецільового використання коштів короткотермінових
позичок, наданих місцевим бюджетам для покриття тимчасових касових
розривів, Н А К А З У Ю:
1. Доповнити Порядок покриття у 2009 році Державним
казначейством України тимчасових касових розривів місцевих
бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від
30.12.2008 N 568 ( z0010-09 ), зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 13.01.2009 за N 10/16026, новим пунктом 10 такого
змісту: "10. Кошти отриманої короткотермінової позички можуть
спрямовуватись виключно на погашення бюджетних фінансових
зобов'язань за такими напрямами видатків: оплата праці працівників бюджетних установ [код економічної
класифікації видатків ( v0604201-01 ) (далі - КЕКВ) 1110 та його
складові]; нарахування на заробітну плату [КЕКВ 1120]; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів [КЕКВ
1132]; забезпечення продуктами харчування [КЕКВ 1133]; оплата комунальних послуг та енергоносіїв [КЕКВ 1160 та його
складові]; виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями [КЕКВ 1200 у
частині виплат відсотків за облігаціями місцевих позик]; поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
[КЕКВ 1320 у частині видатків з оплати праці працівників бюджетних
установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів
харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та
енергоносіїв]. До моменту повного використання наданої короткотермінової
позички обсяг коштів загального фонду відповідного місцевого
бюджету, які спрямовуються на рахунки головних розпорядників
коштів цього бюджету за напрямами видатків, не передбачених
абзацами другим - восьмим цього пункту, не може перевищувати суми
надходжень до загального фонду місцевого бюджету (за винятком
надходжень міжбюджетних трансфертів цільового характеру), яка
залишається після виконання підпункту 4.5 пункту 4 цього Порядку. Обсяг коштів загального фонду відповідного місцевого бюджету,
які можуть спрямовуватись на рахунки головних розпорядників коштів
цього бюджету за напрямами видатків, не передбачених абзацами
другим - восьмим цього пункту, визначається за формулою
I = N t - P t - M t,
де: I - обсяг коштів загального фонду відповідного місцевого
бюджету, які можуть спрямовуватись на рахунки головних
розпорядників коштів цього бюджету за напрямами видатків, не
передбачених абзацами другим - восьмим цього пункту; N - обсяг усіх надходжень до загального фонду місцевого
бюджету; P - обсяг коштів місцевого бюджету, які спрямовуються на
погашення короткотермінової позички; M - міжбюджетні трансферти цільового характеру; t - кількість робочих днів з дати надання короткотермінової
позички". У зв'язку з цим пункти 10-12 уважати відповідно
пунктами 11-13.
2. Управлінню фінансових ресурсів (Борець К.А.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню фінансових ресурсів (Борець К.А.) довести цей
наказ до відома заступників голови Державного казначейства України
та начальників Головних управлінь Державного казначейства України
в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника голови Державного казначейства України Даневича О.С. та
начальників Головних управлінь Державного казначейства України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації.
Голова Т.Я.Слюз
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра фінансів України І.І.Уманськийвгору