Про внесення змін до наказу Держгірпромнагляду від 28.04.2007 N 91
Держгірпромнагляд; Наказ від 03.06.2010106
Документ z0418-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2012, підстава - z0208-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
03.06.2010 N 106
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 червня 2010 р.
за N 418/17713
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
надзвичайних ситуацій
№ 64 ( z0208-12 ) від 23.01.2012 }
Про внесення змін до наказу Держгірпромнагляду
від 28.04.2007 N 91

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.05.2010 N 337 ( 337-2010-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від
25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.04.2007 N 91
( z0501-07 ) "Про впорядкування умов оплати праці працівників
Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та
охорони праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14.05.2007 за N 501/13768, такі зміни: абзац перший примітки 1 додатка 1 до наказу викласти в новій
редакції: "1. У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня -
555 гривень; з 1 квітня - 567 гривень. Для працівників, у яких
посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати,
посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються
на рівні мінімальної заробітної плати."; абзаци другий та третій виключити. У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим.
2. Керівнику Національного науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці забезпечити диференціацію
заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові
оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.
Голова Комітету С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України А.В.Черкасов
Заступник Міністра
фінансів України А.І.Мярковський
Голова профспілкового
комітету Держгірпромнагляду В.С.Ткачов
Голова Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Генеральний директор Спілки
орендарів і підприємців України Любомир Шкорута
Перший заступник керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань Г.Осовийвгору