Документ z0417-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.05.2005, підстава - z0494-05

                                                          
ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 163 від 09.11.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 листопада 1995 р.
за N 417/953

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки
N 247 ( z0494-05 ) від 22.04.2005 )

Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) та на виконання доручення Кабінету
Міністрів України N 3032/46 від 4 березня 1994 року Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок ознайомлення з
матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що
занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг, що додається. 2. Опублікувати Інструкцію в офіційному бюлетені Держпатенту
України.
Голова Держпатенту України В.Л.Петров
Затверджено
наказом Держпатенту України
від 9 листопада 1995 року
N 163
Інструкція
про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для
товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України від
15.12.93 р. N 3689-12 "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" та визначає порядок ознайомлення будь-якої особи з
матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями про
видачу свідоцтва України, що занесені до Державного реєстру
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр). 2. Після публікації відомостей про видачу свідоцтва на знак
для товарів і послуг в офіційному бюлетені Держпатенту України
(далі - Відомство) будь-яка особа (далі - зацікавлена особа) має
право ознайомитися з матеріалами заявки або відомостями, що
внесені до Реєстру. 3. Науково-дослідний центр патентної експертизи (далі -
НДЦПЕ) веде облік клопотань про ознайомлення з матеріалами заявки
у спеціальному журналі і надає зацікавленій особі затребувані
матеріали для ознайомлення у приміщенні НДЦПЕ або, на її прохання,
виготовляє копії затребуваних матеріалів, засвідчує і передає або
надсилає їх за зазначеною у клопотанні адресою. 4. Відомство веде облік клопотань про ознайомлення з
відомостями, що занесені до Реєстру, готує витяг з Реєстру щодо
затребуваних відомостей і передає або надсилає його зацікавленій
особі за зазначеною у клопотанні адресою. При цьому витяг
засвідчують. 5. Для ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів
і послуг або відомостями, що занесені до Реєстру, зацікавлена
особа повинна подати клопотання встановленої форми (див. додатки
N 1, N 2) та документ про сплату відповідного збору до НДЦПЕ або
Відомства відповідно. 6. За дії, зазначені у пунктах 3, 4 цієї Інструкції,
зацікавлена особа сплачує збір у встановленому порядку та розмірі.
Додаток N 1
до Інструкції про порядок ознайомлення з
матеріалами заявки на знак для товарів і
послуг та відомостями, що занесені до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг
Науково-дослідний центр патентної експертизи ____________________________________________
(адреса НДЦПЕ) ____________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище
громадянина)
що розташоване (мешкає) за адресою ____________________________________________
(для громадянина)
паспорт серія ____________ N _______________
виданий ____________________________________ ____________________________________________
Заява
Прошу ознайомити мене з матеріалами заявки на знак для
товарів і послуг _________________________________________________
(номер заявки, дата подання) у приміщенні НДЦПЕ;
наданням виготовленої копії матеріалів;
пересилкою виготовленої копії за адресою: __________________________________________________________________
(повна поштова адреса для пересилки матеріалів)
Оплату виготовлення копії гарантую. Документ про сплату збору за ознайомлення з матеріалами
заявки у розмірі __________________ додається.
М.П. __________________ ________________________
(для юридичної (підпис керівника (прізвище, ініціали,
особи) або громадянина) дата)
Додаток N 2
до Інструкції про порядок ознайомлення з
матеріалами заявки на знак для товарів і
послуг та відомостями, що занесені до
Державного реєстру свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг
Управління державних реєстрів Держпатенту
України
__________________________________________
(адреса Відомства) __________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище
громадянина)
що розташоване (мешкає) за адресою __________________________________________
(для громадянина)
паспорт серія __________ N _______________
виданий __________________________________ __________________________________________
Заява
Прошу ознайомити мене з відомостями, які занесені до
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
щодо свідоцтва на знак для товарів і послуг ______________________
(номер охоронного ________________________________
документа)
наданням витягу з реєстру;
пересилкою витягу з реєстру за адресою: __________________________________________________________________
(повна поштова адреса для пересилки матеріалів)
Документ про сплату послуги за видачу витягу з Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у розмірі ________________ додається.
М.П. __________________ ________________________
(для юридичної (підпис керівника (прізвище, ініціали,
особи) або громадянина) дата)вгору