Документ z0413-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017  № 84


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2017 р.
за № 413/30281

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті, та форми для подання таких запитів

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті;

2) форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті.

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 26 лютого 2013 року № 114 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, розпорядником якої є Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 року за № 416/22948.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з безпеки на транспортіМ.НонякЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
03.03.2017  № 84


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2017 р.
за № 413/30281

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про доступ до публічної інформації» та постанові Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

3. Запит на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека), подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання на адресу Укртрансбезпеки поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

4. Запит на інформацію подається у довільній формі.

5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки.

7. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурного підрозділу з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є Укртрансбезпека.

8. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу з питань запитів на інформацію, розпорядником якої є Укртрансбезпека (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, поштової адреси, контактного телефону в запиті), та надає копію запиту особі, яка його подала.

10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулюванняА.В. Щелкунов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
03.03.2017  № 84


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2017 р.
за № 413/30281

ФОРМА ЗАПИТУ
на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з безпеки на транспорті

Начальник Управління
безпеки на транспорті
та технічного регулюванняА.В. Щелкуноввгору