Документ z0413-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.10.2012, підстава - z1548-12

                                                          
АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Р І Ш Е Н Н Я
11.04.2007 N 3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2007 р.
за N 413/13680

Про затвердження Змін до Положення
про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб коштів за вкладами
фізичних осіб
{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою
чинності Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб N 2 ( z0241-02 ) від 12.02.2002, до якого
вносились зміни }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної ради Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 2
( z0241-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.03.2002 за N 241/6529 (із змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчу
дирекцію.
3. Це рішення набирає чинності відповідно до законодавства.
Голова адміністративної ради В. Пасічник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення адміністративної
ради
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
11.04.2007 N 3
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 квітня 2007 р.
за N 413/13680

ЗМІНИ
до Положення про порядок відшкодування
Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами фізичних осіб
( z0241-02 )

1. Пункт 3.1 розділу 3 доповнити абзацом другим такого
змісту: "Протягом періоду виплат ліквідатор може надавати до Фонду
додаткову інформацію про вкладників стосовно зменшення
(збільшення) належних їм сум відшкодування у межах гарантованої
суми, зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно
здійснити виплати, зміну особи вкладника та інформацію зі
зміненими реквізитами вкладників. У разі збільшення гарантованої
суми відшкодування та прийняття адміністративною радою Фонду
рішення про поширення його дії на вкладників банків, яким
здійснюються виплати відшкодувань, ліквідатор має надати до Фонду
додатковий Список вкладників із зазначенням сум до збільшеної
гарантованої суми".
2. Абзац сьомий пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій
редакції: "- перераховує на вказаний банком-агентом рахунок розраховану
за Реєстром суму коштів, які банк-агент має сплатити одержувачам
відшкодувань за їх зверненнями".
3. Друге речення абзацу четвертого пункту 4.5 розділу 4
викласти в такій редакції: "Розрахована сума переказів перераховується на вказаний
банком-агентом рахунок, з якого здійснюються виплати одержувачам
відшкодувань за їх зверненнями".
4. Пункт 5.1 розділу 5 викласти в такій редакції: "5.1. Банк-агент зараховує перераховані Фондом кошти на
рахунок, з якого здійснюються виплати одержувачам відшкодувань за
їх зверненнями за рахунок коштів Фонду".
Начальник відділу організації
виплат та методології обліку
вкладних операцій Т.П. Лінниквгору