Документ z0413-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.04.2016, підстава - z0453-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
Н А К А З
16.05.2003 N 463
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 травня 2003 р.
за N 413/7734
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 808 ( z0453-16 ) від 03.03.2016 }
Про внесення змін до Положення про порядок
реалізації програм та проведення заходів з
питань дітей, молоді, жінок та сім'ї, затвердженого
наказом Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України
від 01.11.2000 N 2111

Відповідно до статей 87, 89, 90 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ), Указу Президента України від 15.04.2002 N 340/2002
( 340/2002 ) "Питання Державного комітету України у справах сім'ї
та молоді" та наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001
N 604 ( v0604201-01 ) "Про бюджетну класифікацію та її
запровадження" Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про порядок реалізації програм та
проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї,
затвердженого наказом Державного комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України від 01.11.2000 N 2111 ( z0153-01 )
(зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за
N 153/5344), такі зміни: 1) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції: "Положення поширюється на центральний орган виконавчої влади
у справах сім'ї та молоді, Республіканський комітет у справах
сім'ї і молоді АР Крим, управління у справах сім'ї та молоді,
відділи, служби у справах неповнолітніх, центри соціальних служб
для молоді місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, Державний центр соціальних служб для молоді,
Республіканський АР Крим центр соціальних служб для молоді, інші
організації та установи (далі - установи), які здійснюють
реалізацію відповідних програм (заходів) стосовно дітей, молоді,
жінок та сім'ї за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів"; 2) підпункт 4.1 викласти у такій редакції: "4.1. Загальна сума коштів, які передбачаються у відповідних
бюджетах установам з питань сім'ї, жінок, дітей і молоді на
реалізацію програм і здійснення окремих заходів згідно з діючим
законодавством, розподіляється за відповідними кодами
функціональної та програмної класифікації видатків"; 3) пункт 8.6 викласти у такій редакції: "8.6. До календарного плану включаються тільки програми
(заходи), здійснення яких за рахунок бюджетних коштів відповідних
рівнів бюджету передбачено чинним законодавством і фінансування
яких забезпечено коштами, запланованими в кошторисі відповідної
установи. Обсяг коштів на реалізацію кожної програми (заходу)
визначається індивідуальним кошторисом на підставі окремих
розрахунків"; 4) в абзаці другому підпункту 9.2.3 цифри "1344" замінити
цифрами "1343".
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Голова Комітету В.І.Довженковгору