Про затвердження Типового положення про центр професійної, медичної та соціальної реабілітації інвалідів
Мінпраці України, Міносвіти, МОЗ України [...]; Наказ, Положення від 11.06.199996/187/146/55
Документ z0412-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.11.2006, підстава - z1162-06

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Н А К А З
N 96/187/146/55 від 11.06.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
24 червня 1999 р.
за N 412/3705
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
праці та соціальної політики
N 372 ( z1162-06 ) від 09.10.2006 }
Про затвердження Типового положення про центр
професійної, медичної та соціальної
реабілітації інвалідів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
2 квітня 1998 р. N 422 ( 422-98-п ) "Про заходи щодо реалізації у
1998-2000 роках Основних напрямів соціальної політики"
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типове положення про центр професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів (додається). 2. Міністерству праці та соціального захисту Автономної
Республіки Крим, управлінням соціального захисту населення
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій вжити заходів щодо створення та організації
діяльності центрів професійної, медичної та соціальної
реабілітації інвалідів у відповідності з Типовим положенням.
Міністр праці та соціальної
політики України І.Я.Сахань
Міністр освіти України В.О.Зайчук
Міністр охорони здоров'я України Р.В.Богатирьова
Виконавчий директор Фонду
України соціального
захисту інвалідів В.В.Хабаров
Затверджено
Наказ Мінпраці, Міносвіти, МОЗ,
Фонду України соціального захисту
інвалідів 11.06.99 N 96/187/146/55
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 1999 р.
за N 412/3705
Типове положення
про центр професійної, медичної та соціальної
реабілітації інвалідів
1. Загальні положення
1.1. Центр професійної, медичної та соціальної реабілітації
інвалідів (далі - Центр) є юридичною особою, метою діяльності якої
є здійснення заходів соціально-медичного та професійного
спрямування. Центр утворюється для тимчасового перебування інвалідів I-III
груп незалежно від віку, які мають відповідні медичні показання і
потребують ужиття заходів щодо професійної, соціальної та медичної
реабілітації з метою забезпечення їх адаптації у суспільному
житті, подальшої зайнятості, економічної і побутової
самостійності. Центр може утворюватися у формі державних та комунальних
спеціалізованих підприємств, установ та закладів, а також
юридичних осіб, заснованих на інших, ніж державна та комунальна,
формах власності, створених відповідно до законодавства, які не
мають на меті отримання прибутку, у тому числі громадських,
благодійних та релігійних організацій. Центр розміщується і надає соціальні послуги в спеціально
побудованих або пристосованих будівлях з приміщеннями, які повинні
відповідати санітарно-гігієнічним та протипожежним вимогам,
вимогам техніки безпеки, мати всі види комунального благоустрою
для тимчасового перебування інвалідів. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються
Центром після отримання в установленому порядку відповідної
ліцензії. ( Пункт 1.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 )
1.2. Засновниками Центру мають право бути місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (за
погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України),
юридичні особи (за наявності потрібної матеріально-технічної,
науково-методичної бази, кваліфікованих кадрів). Засновники створюють Центр та припиняють його діяльність у
порядку, передбаченому чинним законодавством. ( Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 )
1.3. Центр підпорядковується засновникам у порядку,
передбаченому чинним законодавством. ( Пункт 1.3 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 84/299/192
( z0546-04 ) від 13.04.2004 ) 1.4. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та
соціальної політики України, іншими нормативними актами з питань
реабілітації інвалідів, а також Типовим положенням. 1.5. Центр діє на підставі установчого документа, що
затверджується засновником, з урахуванням вимог цього Типового
положення. ( Пункт 1.5 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 )
2. Завдання Центру професійної, медичної та соціальної
реабілітації інвалідів
2.1. Центр забезпечує: 2.1.1 систему реабілітаційно-експертної діагностики; 2.1.2 прогноз динаміки захворювання; 2.1.3 експертні висновки щодо потреб у реабілітаційній
допомозі, пріоритетності її медичних, соціальних і професійних
аспектів, а також установлення наступності в проведенні
реабілітаційних заходів; 2.1.4 систему соціальної реабілітації, що включає формування
прикладної програми, де передбачено надання конкретних видів і
форм соціальної допомоги і послуг, за допомогою яких можлива
адаптація інваліда до соціального середовища; 2.1.5 вибір та застосування методів професійної реабілітації,
що базуються на визначенні потреби проведення професійної
орієнтації, переорієнтації, професійної підготовки, перепідготовки
чи підвищення кваліфікації кадрів, ефективного працевлаштування; 2.1.6 організацію комплексної психотерапії, психокорекції та
професійної діагностики, заснованих на передових досягненнях
сучасної медицини, психології і фізіології; 2.1.7 систему медичної і медико-професійної реабілітації як
сукупності відновлюваної терапії і реконструктивної хірургії,
спрямованих на відтворення втрачених і тренування нових професійно
значущих функцій; 2.1.8 створення матеріально-технічної бази для реалізації
комплексу заходів професійної, медичної та соціальної реабілітації
інвалідів; 2.1.9 здійснення взаємозв'язків з аналогічними центрами
держави, країн СНД, закордонних центрів з питань професійної,
медичної та соціальної реабілітації інвалідів; 2.1.10 сприяння ефективному працевлаштуванню інвалідів у
відповідності до набутої професії, кваліфікації та попиту ринку
праці разом із службою зайнятості; 2.1.11 надання рекомендацій з подальшої професійної
реабілітації інвалідів і допомоги в їх реалізації; 2.1.12 оцінку результатів професійної реабілітації інвалідів
за соціальними, економічними і медичними критеріями та
показниками; 2.1.13 реалізацію головних завдань, визначених Законом
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"
( 875-12 ), Типовим положенням; 2.1.14 безпечні умови реабілітаційної діяльності; 2.1.15 дотримання договірних зобов'язань, контрактних умов і
фінансової дисципліни.
3. Структура Центру і його обладнання
3.1. Кабінет долікарського огляду. Оснащення: динамометри, спірометри, велоергометри, тонометри,
апарат ЕКГ, ваги, ростомір. 3.2. Маніпуляційний кабінет. Оснащення: медичний інструментарій, стерилізатори,
медикаменти. 3.3. Кабінет психокорекції та психотерапії. Оснащення: аудіовізуальні засоби інформації. 3.4. Кабінет лікувальної фізкультури. Оснащення: спортивні снаряди, тренажери. 3.5. Фізіотерапевтичний кабінет. Оснащення: апарати для магнітотерапії, гальванізації,
іонофорезу, електросну тощо. 3.6. Кабінет соціально-середовищної реадаптації. Оснащення: куточок господарки (посуд, холодильник, праска,
пристосування для прання тощо), куточок самообслуговування (набір
для гігієни). 3.7. Кабінет профорієнтації і вибору професій. Оснащення: комп'ютер з програмою тестування, набір
професіограм, стенди. 3.8. Соціально-побутовий комплекс (харчоблок з їдальнею,
палати перебування інвалідів, бібліотечно-культурний центр,
банно-пральний блок тощо). 3.9. Комплекс господарського обслуговування.
4. Показання і протипоказання для направлення до Центру
4.1. До Центру приймаються особи за власним бажанням, які є
інвалідами I-III групи і мають направлення медичної установи з
відповідними медичними показаннями.
4.2. Показання: 4.2.1 наслідки черепно-мозкових травм; 4.2.2 неврологічні захворювання (ВСД, цереброваскулярна
патологія, хронічні захворювання периферійної нервової системи); 4.2.3 наслідки перенесених нейроінфекцій; 4.2.4 неврози і неврозоподібний стан; 4.2.5 хронічні захворювання внутрішніх органів
(серцево-судинні, шлунково-кишкові, легеневі, сечостатеві та
опорно-рухового апарату); 4.2.6 наслідки травм і поранень опорно-рухового апарату і
внутрішніх органів.
4.3. Протипоказання: 4.3.1 гострі інфекційні захворювання до закінчення строку
ізоляції; 4.3.2 венеричні захворювання в гострій чи заразній формах; 4.3.3 усі супутні захворювання в гострій чи заразній формах; 4.3.4 виражені психічні розлади. Інваліди забезпечуються харчуванням і медикаментами згідно з
діючими нормативними актами.
5. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Центру
5.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно,
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм
найменуванням та ідентифікаційним кодом. Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів його
засновника та інших джерел, передбачених чинним законодавством. ( Пункт 5.1 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 )
5.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється
відповідно до вимог чинного законодавства в залежності від обраної
організаційно-правової форми Центру. ( Пункт 5.2 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 84/299/192
( z0546-04 ) від 13.04.2004 ) 5.3. Центри відповідно до своїх установчих документів мають
право в порядку, передбаченому чинним законодавством, утворювати
для забезпечення трудової зайнятості інвалідів структурні
підрозділи без права юридичної особи - промислові
міні-виробництва, підсобні господарства, багатопрофільні
лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці з
належним інвентарем, обладнанням, транспортом, що здійснюють
господарську діяльність. ( Пункт 5.3 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 84/299/192
( z0546-04 ) від 13.04.2004 ) 5.4. Економічні і виробничі відносини Центру з державними й
іншими підприємствами здійснюються на підставі договорів, які
укладаються директором Центру. 5.5. Планування, облік, калькуляція собівартості продукції,
яка виробляється у виробничих структурах Центру, здійснюються
відповідно до порядку, встановленого для державних підприємств.

( Пункт 5.6 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 )

( Пункт 5.7 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 )

6. Керівництво, штат Центру
6.1. Очолює Центр директор, який призначається і
звільняється із займаної посади засновником у порядку,
передбаченому чинним законодавством. ( Пункт 6.1 в редакції Наказу
Міністерства праці та соціальної політики N 84/299/192
( z0546-04 ) від 13.04.2004 )
6.2. Директор Центру:

( Пункт 6.2.1 виключено на підставі Наказу Міністерства праці
та соціальної політики N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 )

6.2.2. Без довіреності представляє Центр в органах державної
влади, установах, організаціях і закладах, на підприємствах,
розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами,
приймає рішення про утворення структурних підрозділів без права
юридичної особи, визначених у пункті 5.3 цього Типового
положення. ( Пункт 6.2.2 в редакції Наказу Міністерства праці та
соціальної політики N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 ) 6.2.3. У межах своєї компетенції видає накази по Центру,
затверджує функціональні обов'язки працівників, вирішує питання
добору і розстановки кадрів, вживає заходів заохочення та
дисциплінарні заходи. 6.2.4. Затверджує правила внутрішнього розпорядку. 6.2.5. Координує заходи під забезпечення виробничих
підрозділів матеріально-технічними ресурсами, запчастинами тощо. 6.2.6. Координує та контролює всю діяльність з медичної,
соціальної та професійної реабілітації. 6.2.7. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання
правил техніки безпеки, вимог санітарії і пожежної безпеки. 6.2.8. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного
обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни
відповідним органам. 6.2.9. Разом з профспілковим органом або уповноваженими
трудовим колективом на представництво особами: розробляє Положення про Центр; розробляє і підписує колективний договір. 6.2.10. Укладає договори щодо купівлі-продажу, міни,
дарування, передачі в оренду, лізинг, заставу основних засобів
після отримання згоди засновника. ( Розділ 6 доповнено пунктом
6.2.10 згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики
N 84/299/192 ( z0546-04 ) від 13.04.2004 ) 6.2.11. Здійснює інші повноваження, передбачені установчими
документами Центру, з урахуванням вимог, установлених цим
Положенням. ( Розділ 6 доповнено пунктом 6.2.10 згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 84/299/192
( z0546-04 ) від 13.04.2004 )
7. Контроль діяльності Центру
7.1. Контроль за якістю професійної, медичної та соціальної
реабілітації інвалідів здійснюють відповідно Міністерство праці та
соціального захисту Автономної Республіки Крим, управління
соціального захисту населення обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з
органами охорони здоров'я відповідно до чинного законодавства
України. 7.2. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської
діяльності Центру проводиться відповідно Міністерством праці та
соціальної політики України, Міністерством праці та соціального
захисту Автономної Республіки Крим, управліннями соціального
захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій спільно з органами охорони здоров'я та
фінансовими органами відповідно до чинного законодавства України.вгору