Документ z0412-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.04.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2018  № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 412/31864

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 7 Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1069, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2016 року за № 1162/29292, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій МВС (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуаційМ. ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
15.03.2018  № 204


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 412/31864

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Пункт 1 розділу І після слів «пожежну і техногенну безпеку» доповнити словами «та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Уповноважені посадові особи ДСНС мають право складати протокол у разі порушення законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції (стаття 188-37 КУпАП).».

У зв’язку з цим абзаци другий-шостий вважати відповідно абзацами третім-сьомим;

2) пункт 4 після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом чотирнадцятим такого змісту:

«При складанні протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 188-37 КУпАП, зазначається хто, коли та які саме законні вимоги посадових осіб ДСНС та її територіальних органів як органів ринкового нагляду не виконано, чи яку інформацію, передбачену Законами України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та «Про загальну безпечність нехарчової продукції», не надано, чи яку недостовірну інформацію надано, чи які створено перешкоди для виконання покладених на них обов’язків.».

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий-дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим-двадцятим.

3. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1 слова «, відповідно до статті 223 КУпАП» замінити словами «та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності, відповідно до статей 223 та 244-19 КУпАП»;

2) пункт 6 після слів «пожежну і техногенну безпеку» доповнити словами «та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності»;

3) у пунктах 8, 9 слова «посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку» замінити словами «уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності»;

4) пункт 11 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«При накладенні адміністративного стягнення за адміністративне правопорушення, передбачене статтею 188-37 КУпАП, зазначається інформація, передбачена абзацом чотирнадцятим пункту 4 розділу ІІ цієї Інструкції.».

У зв’язку з цим абзаци шостий-дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

5) пункт 19 доповнити новим реченням такого змісту: «У разі розгляду справи за статтею 188-37 КУпАП у частині надання посадовим особам органу ринкового нагляду та його територіальних органів недостовірної інформації до протоколу долучаються копії документів, які містять недостовірну інформацію.»;

6) у пункті 20 слова «посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку» замінити словами «уповноважена посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку та здійснює державний ринковий нагляд у сфері своєї відповідальності».

4. У додатках до Інструкції:

1) додаток 1 після цифр «223,» доповнити цифрами «244-19,»;

2) додаток 3 викласти в такій редакції:

«

Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
(пункт 9 розділу ІІІ)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

».

3) додаток 5 після цифр «188-8» доповнити цифрами «, 188-37».

Начальник
Управління взаємодії
з Державною службою України
з надзвичайних ситуацій МВС
В.О. Скакунвгору