Документ z0412-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.04.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2017 р.
за № 412/30280

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та пункту 4 Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року № 1655, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733, що додаються.

2. Департаменту екологічної безпеки (Лук’янчук С.І.) забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра - керівника апарату Вакараша В.М.

Міністр

О.М. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
регуляторної служби України

Голова Державної
служби статистики УкраїниВ.П. Загородній


І. Вернер


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
03.03.2017 № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2017 р.
за № 412/30280

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

1. У пункті 1.4 розділу 1 слова “здійснюють територіальні органи” замінити словом “здійснює”.

2. У розділі 3:

1) в абзаці першому слова “територіальних органів” виключити;

2) після абзацу четвертого доповнити новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:

“копію листа про реєстрацію звіту з інвентаризації викидів забруднюючих речовин;

матеріали, які підтверджують достовірність геодезичних координат об’єкта (копія технічного звіту з визначення геодезичних координат географічного центру (центроїда).”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом сьомим;

3) абзац сьомий викласти в такій редакції:

“Документи надаються у письмовій та електронній формі (XML - файл).”.

3. У розділі 4:

1) пункт 4.1 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.2 - 4.7 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.6;

2) в абзаці третьому пункту 4.1 слова та цифри “1 жовтня 2002 року до територіальних органів” виключити;

3) пункт 4.1 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

“Об’єкти, які були взяті на державний облік, після проведення інвентаризації або її коригування готують документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та подають їх до Мінприроди для коригування видів та обсягів викидів.”;

4) у пункті 4.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Якщо об'єкт має відокремлені підрозділи у різних населених пунктах, то кожний підрозділ може самостійно подати документи до Мінприроди.”;

в абзаці другому слово “структурний” замінити словом “відокремлений”;

5) у пункті 4.3 слова “територіальних органів” виключити;

6) у пункті 4.4 слова “територіальним органам” замінити словом “до”;

7) у пункті 4.5:

в абзаці першому слова “територіальні органи” виключити;

в абзаці другому слово “розглядають” замінити словом “розглядає”;

в абзаці третьому слово “направляють” замінити словом “направляє”, слова “із зазначенням терміну повторного її подання” виключити;

в абзаці четвертому слово “складають” замінити словом “складає”;

в абзаці п’ятому слово “здійснюють” замінити словом “здійснює”, слова “, за програмою, погодженою Мінприроди” виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“щороку до 01 грудня надає до Держстату перелік об’єктів, які станом на 15 листопада звітного року перебувають на державному обліку (додаток 3);”;

в абзаці сьомому слово “ведуть” замінити словом “веде”;

абзац восьмий виключити;

8) у пункті 4.6 слова “в територіальних органах Мінприроди” замінити на слова “у Мінприроди”.

4. У додатках до Інструкції:

1) у додатку 2:

у Загальних відомостях абревіатуру “СПОДУ” замінити абревіатурою “СКОДУ”, слова та абревіатуру “форма власності/код за КФВ” виключити;

у пункті 2 приміток слова та абревіатуру “системою позначень об’єктів Державного управління (СПОДУ)” замінити словами та абревіатурою “Статистичним класифікатором органів державного управління (СКОДУ)”;

пункт 5 приміток виключити.

У зв’язку з цим пункти 6, 7 приміток вважати відповідно пунктами 5, 6;

пункт 5 приміток викласти в такій редакції:

“5. Кодова та адресна частини Загальних відомостей заповнюються об’єктом на підставі реєстраційних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.”;

2) у додатку 3:

цифри “4.6” замінити цифрами “4.5”;

у графі 4:

слово “телефон” виключити;

доповнити графу словом та абревіатурою “/код КОАТУУ”;

слова “територіального органу” виключити;

3) у додатку 4 цифри “4.6” замінити цифрами “4.5”;

4) у тексті додатку 2 після літер “М.П.” доповнити словами “(за наявності)”.

Директор Департаменту
екологічної безпеки


С.І. Лук’янчуквгору