Про заснування щорічної премії Державної прикордонної служби України "Смарагдова ліра"
Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Положення від 04.04.2007252
Документ z0412-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.04.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.05.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.04.2007 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2007 р.
за N 412/13679

Про заснування щорічної премії
Державної прикордонної служби України
"Смарагдова ліра"

Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про
участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону" ( 1835-14 ) та з метою активізації роботи з формування
позитивного іміджу Державної прикордонної служби України у
суспільстві та заохочення творчої праці письменників і діячів
мистецтва України до створення в літературі і мистецтві
високохудожнього образу українського прикордонника - захисника
державного кордону Н А К А З У Ю:
1. Заснувати щорічну премію Державної прикордонної служби
України "Смарагдова ліра" за кращі твори літератури і мистецтва
про прикордонників.
2. Затвердити Положення про щорічну премію Державної
прикордонної служби України "Смарагдова ліра" за кращі твори
літератури і мистецтва про прикордонників (додається).
3. Організацію проведення конкурсу покласти на управління
виховної роботи Департаменту по роботі з особовим складом
Адміністрації Держприкордонслужби України.
4. Фінансово-економічному управлінню Адміністрації
Держприкордонслужби України передбачити виділення коштів для
виготовлення відзнак для нагородження переможців конкурсу та їх
преміювання.
5. Наказ Держкомкордону України від 30 листопада 2002 року
N 686 "Про заснування щорічної премії Держкомкордону" скасувати.
6. Управлінню виховної роботи Департаменту по роботі з
особовим складом та управлінню правового забезпечення
Міжнародно-правового департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби України забезпечити подання цього наказу до
Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
7. Наказ довести до відома посадових осіб у частині, що їх
стосується.
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
04.04.2007 N 252
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 квітня 2007 р.
за N 412/13679

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічну премію Державної прикордонної
служби України "Смарагдова ліра" за кращі твори
літератури і мистецтва про прикордонників

1. Премія "Смарагдова ліра" (далі - премія) символізує собою
творчу вдачу, великий успіх твору автора у читачів, глядачів та
слухачів.
2. Премія присуджується авторам за створення значних художніх
творів у різних жанрах літератури і мистецтва, опублікованих у
засобах масової інформації або виданих окремо, у тому числі на
магнітних носіях, переданих по радіо і телебаченню, що талановито
висвітлюють життя, духовний світ і високу мораль прикордонників.
3. Премія вручається лауреатам щороку, напередодні Дня
прикордонника, за такими номінаціями: "Художня література" - проза, поезія, драматургія,
літературна критика, нарис, публіцистика та історичні дослідження
(одна премія); "Музика" - професійна пісня, авторська пісня; відзначаються
автор тексту, музики і виконавець (три премії); "Образотворче мистецтво" - (дві премії): живопис і графіка,
скульптура, оздоблювальні та монументальні роботи; "Журналістика" - за цикли передач та матеріалів на
прикордонну тематику, які користуються великою популярністю на
радіо і телебаченні та в друкованих та електронних засобах масової
інформації (дві премії); "Культурно-шефська робота" - за сприяння у виданні книг,
аудіо- та відеопрограм, увічнення пам'яті героїв-прикордонників,
значний особистий вклад у військово-патріотичне та естетичне
виховання прикордонників (одна премія); "Кіно" - режисерська та акторська робота в кіно (одна
премія); "Театр" - режисерська та акторська робота в театрі (одна
премія); "Хореографія" - хореографічно-постановочна робота,
індивідуальна виконавська майстерність артиста балету (одна
премія).
4. Дипломом, форма якого наведена у додатку 1, та відзнакою
учасника конкурсу "Смарагдова ліра", форма якої наведена у
додатку 2 ( za412-07 ), нагороджуються автори творів літератури і
мистецтва про прикордонників за значні досягнення та високий
художній рівень творів, представлених на здобуття премії.
5. Висунення творів на здобуття премії здійснюється відділами
виховної роботи регіональних управлінь та органів Державної
прикордонної служби України безпосереднього підпорядкування,
творчими спілками, видавництвами, редакціями українських газет і
журналів, а також іншими творчими та громадськими організаціями.
6. До Комісії з премії Державної прикордонної служби України
"Смарагдова ліра" (далі - Комісія) за кращі твори літератури і
мистецтва про прикордонників подаються: рішення про висунення
кандидатів на присудження премії, короткі творчі характеристики
кандидатів, опубліковані, записані твори в трьох екземплярах.
Твори монументального і образотворчого мистецтва, а також
оздоблювальні роботи представляються в трьох фотографіях.
7. Рішення про висунення представлених на конкурс творів на
премію приймають журі з кожної номінації, які створюються
управлінням виховної роботи Департаменту по роботі з особовим
складом Адміністрації Держприкордонслужби України і затверджуються
наказом Адміністрації Держприкордонслужби України. Керівники журі
за номінаціями входять до складу Комісії.
8. У разі висунення кого-небудь з членів Комісії як кандидата
на здобуття премії його членство у ній припиняється.
9. Реєстрація кандидатів на премію в управлінні виховної
роботи закінчується щороку 25 квітня. Підсумкове засідання
Комісії, на якому приймається рішення про присудження премії,
проводиться не пізніше 15 травня.
10. Висновок Комісії про присудження премії затверджується
рішенням колегії Державної прикордонної служби України. У разі
представлення значних художніх творів в одній номінації різними
авторами або авторським колективом звання лауреата премії може
бути присуджене декільком авторам.
11. Лауреатам премії Державної прикордонної служби України
"Смарагдова ліра" вручаються пам'ятна статуетка "Смарагдова ліра",
форма якої наведена у додатку 3 ( za412-07 ), диплом лауреата
конкурсу "Смарагдова ліра", форма якого наведена у додатку 4, та
відзнака учасника конкурсу "Смарагдова ліра", а також грошова
винагорода у розмірі 1000 гривень.
Заступник директора
Департаменту по роботі
з особовим складом -
начальник управління виховної
роботи
генерал-майор В.Г.Кохан

Додаток 1
до пункту 4 Положення
про щорічну премію Державної
прикордонної служби України
"Смарагдова ліра" за кращі
твори літератури і мистецтва
про прикордонників

ДИПЛОМ
лауреата конкурсу "Смарагдова ліра"
( za412-07 )
Заступник директора
Департаменту по роботі
з особовим складом -
начальник управління виховної
роботи
генерал-майор В.Г.Кохан

Додаток 2
до пункту 4 Положення
про щорічну премію Державної
прикордонної служби України
"Смарагдова ліра" за кращі
твори літератури і мистецтва
про прикордонників

ВІДЗНАКА
учасника конкурсу "Смарагдова ліра"
( za412-07 )
Заступник директора
Департаменту по роботі
з особовим складом -
начальник управління виховної
роботи
генерал-майор В.Г.Кохан

Додаток 3
до пункту 11 Положення
про щорічну премію Державної
прикордонної служби України
"Смарагдова ліра" за кращі
твори літератури і мистецтва
про прикордонників

ПАМ'ЯТНА СТАТУЕТКА
"Смарагдова ліра"
( za412-07 )
Заступник директора
Департаменту по роботі
з особовим складом -
начальник управління виховної
роботи
генерал-майор В.Г.Кохан

Додаток 4
до пункту 11 Положення
про щорічну премію Державної
прикордонної служби України
"Смарагдова ліра" за кращі
твори літератури і мистецтва
про прикордонників

ДИПЛОМ
лауреату конкурсу "Смарагдова ліра"
( za412-07 )
Заступник директора
Департаменту по роботі
з особовим складом -
начальник управління виховної
роботи
генерал-майор В.Г.Коханвгору