Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до [...]
Наказ Міністерства юстиції України; Мінсоцполітики України, МОЗ України, МВС України; Порядок, Заява, Форма типового документа, Повідомлення, Запит, Довідка, Картка, Інформація, Журнал від 03.04.2018974/5/467/609/280
Документ z0408-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.04.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

HАКАЗ

03.04.2018  № 974/5/467/609/280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 408/31860

Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», Законів України «Про зайнятість населення», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про пробацію», Кримінально-виконавчого кодексу України та з метою сприяння особам, які готуються до звільнення від відбування покарання, у відновленні соціального статусу повноправного члена суспільства, поверненні їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб'єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 28 березня 2012 року № 478/5/180/375/212/258 «Про затвердження Порядку взаємодії установ виконання покарань та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 487/20800.

3. Департаменту публічного права Міністерства юстиції України (Кравченко Л.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу в межах компетенції покласти на заступників керівників відповідних центральних органів виконавчої влади згідно з розподілом обов’язків.

Міністр юстиції України

П. Петренко

Міністр соціальної
політики України


А. Рева

В.о. Міністра охорони
здоров’я України


У. Супрун

Міністр внутрішніх
справ України


А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України

Заступник Міністра
молоді та спорту України -
керівник апарату

Т.в.о. Голови
Національної поліції України

Керівник Департаменту
з питань помилування
Адміністрації Президента УкраїниВ.В.КовтунецьМ.В.Даневич


В.В.АброськінО.П.Букалов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства соціальної
політики України,
Міністерства охорони
здоров’я України,
Міністерства внутрішніх
справ України
03.04.2018 № 974/5/467/609/280


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 408/31860

ПОРЯДОК
взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

I. Повноваження установи виконання покарань (слідчого ізолятора)

1. Установа виконання покарань (слідчий ізолятор) не пізніше ніж за три місяці до закінчення призначеного строку покарання або розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань (слідчого ізолятора) питання про подання до суду матеріалів для застосування статей 81, 82 Кримінального кодексу України стосовно засудженого, який за період відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк довів своє виправлення або став на шлях виправлення, здійснює моніторинг проблемних питань засуджених, які готуються до звільнення, та їхніх можливих потреб після звільнення.

Моніторинг здійснюється шляхом проведення бесіди із засудженим, під час якої з’ясовуються:

наміри засудженого щодо його місця проживання після звільнення;

наявність документа, що посвідчує особу, та потреба у його отриманні (відновленні);

наявність визначеного місця працевлаштування;

потреба у влаштуванні (обслуговуванні) до спеціалізованої установи для звільнених осіб (центр соціальної адаптації звільнених осіб, спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю І і ІІ груп) або закладу для бездомних осіб (центр обліку, будинок нічного перебування, центр реінтеграції, соціальний готель);

потреба у здійсненні соціального супроводу, влаштуванні до центру соціально-психологічної допомоги, соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (стосовно осіб віком 18-23 роки), соціального центру матері та дитини (стосовно жінок на 7-9 місяці вагітності, жінок з дітьми віком від народження до 18 місяців), центру ресоціалізації наркозалежної молоді (стосовно осіб, які пройшли курс лікування від наркотичної залежності);

необхідність госпіталізації до закладів охорони здоров’я;

інші проблемні питання.

2. За результатами моніторингу від засудженого приймається заява (додаток 1) щодо обраного ним місця проживання після звільнення та наявності визначеного місця працевлаштування, яка після звільнення засудженого долучається до його особової справи, та вживаються заходи з організації надання допомоги у вирішенні інших проблемних питань.

При підготовці до звільнення та вирішенні проблемних питань засуджених, які готуються до звільнення, установа виконання покарань (слідчий ізолятор):

співпрацює із уповноваженим органом з питань пробації за територіальним місцем розташування обраного засудженим місця проживання;

забезпечує вільний доступ персоналу уповноваженого органу з питань пробації до засуджених, які готуються до звільнення, а також до матеріалів їх особових справ;

звертається до уповноваженого органу з питань пробації щодо залучення спостережної комісії та суб'єктів соціального патронажу з питань проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;

проводить із засудженими, які готуються до звільнення, роз’яснювальну роботу щодо положень Законів України «Про зайнятість населення» та «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», порядку отримання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, порядку реєстрації за обраним ним місцем проживання у виконавчому органі сільської, селищної або міської ради, сільського голови (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), у тому числі через центр надання адміністративних послуг.

3. Не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку покарання засудженого до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення-запит (додаток 2) до уповноваженого органу з питань пробації для з’ясування можливості проживання засудженого після звільнення за обраним місцем проживання та працевлаштування.

Стосовно засуджених осіб віком до 35 років включно установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення-запит (додаток 3) до уповноваженого органу з питань пробації для організації заходів соціального патронажу, у тому числі здійснення соціального супроводу, влаштування (за наявності) до закладів соціального обслуговування.

Стосовно засуджених старше 35 років, які втратили зв’язок із сім’єю, не мають постійного місця проживання або перебування, засуджених осіб похилого віку, осіб з інвалідністю I і II груп, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати, або втратили зв’язок із сім’єю, установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення-запит до уповноваженого органу з питань пробації для організації заходів соціального патронажу, зокрема влаштування до спеціалізованих установ для звільнених осіб, інших закладів соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб.

У разі зазначення в заяві засудженим місця працевлаштування та надання документального підтвердження з підприємства, установи, організації (далі - підприємство) про можливість працевлаштування після звільнення за три місяці до розгляду питання про подання до суду матеріалів для застосування статей 81, 82 Кримінального кодексу України установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає запит (додаток 4) до уповноваженого органу з питань пробації за місцем розташування адміністрації та бухгалтерії підприємства для уточнення інформації щодо можливості працевлаштування засудженого. Разом із запитом надсилається копія зазначеного документального підтвердження.

Про засуджених, які звернулись за допомогою у працевлаштуванні після звільнення, адміністрація установи виконання покарань (слідчого ізолятора) надсилає повідомлення (додаток 5) до уповноваженого органу з питань пробації для організації трудового і побутового влаштування засудженого за обраним ним місцем проживання.

Зазначені повідомлення надсилаються також стосовно засуджених, яким до настання передбаченого законодавством терміну можливого застосування умовно-дострокового звільнення залишилося не більше трьох місяців та які характеризуються адміністрацією установи виконання покарань (слідчого ізолятора) як такі, що довели своє виправлення.

4. У разі направлення спільно зі спостережною комісією до суду подання про застосування до засудженого статті 82 Кримінального кодексу України обов’язково додаються форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі - Форма 027/о), та довідка про результати попереднього вирішення питання щодо місця проживання та роботи після звільнення засудженого (додаток 6).

5. У разі отримання відповіді на повідомлення-запит про відсутність можливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання засудженого повідомляють про це та про заходи соціального патронажу, які можуть бути вжиті відповідними суб’єктами соціального патронажу стосовно нього після звільнення.

6. За двадцять днів до звільнення засудженого установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення про звільнення:

1) до відповідного органу (підрозділу) поліції (додаток 7) та протягом трьох діб з моменту звільнення - сповіщення (додаток 8) до підрозділу інформаційно-аналітичної підтримки територіального органу Національної поліції України;

2) до спостережної комісії для надання допомоги у соціальній адаптації після звільнення (додаток 9);

3) до відповідного уповноваженого органу з питань пробації стосовно осіб, які звільняються від покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі у зв'язку із заміною невідбутої частини покарання більш м'яким (додаток 10);

4) до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за обраним засудженим місцем проживання (додаток 11) - разом з інформаційною картою (додаток 12), яка складається персоналом установи виконання покарань (слідчого ізолятора), стосовно:

засуджених осіб віком до 35 років включно для організації заходів соціального патронажу, у тому числі здійснення соціального супроводу, влаштування (за наявності) до закладів соціального обслуговування;

працездатних засуджених старше 35 років, які звернулись та/або потребують влаштування до центру соціальної адаптації звільнених осіб, закладів для бездомних осіб. До повідомлення про звільнення додаються особиста заява засудженого, Форма 027/о, висновок соціального педагога (за наявності);

засуджених похилого віку, осіб з інвалідністю I і II груп, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, для організації влаштування до спеціальних будинків-інтернатів, інших закладів соціальної підтримки (догляду) відповідно до законодавства. До повідомлення про звільнення додаються особиста заява засудженого, Форма 027/о, форма первинної облікової документації № 157-3/о «Довідка про направлення інваліда в будинок-інтернат», затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 577, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1511/21823, довідка про розмір призначеної пенсії або інших соціальних виплат (за наявності), довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (за наявності), індивідуальна програма реабілітації інваліда (за наявності);

5) до міського, районного, міськрайонного центрів зайнятості, філій регіонального центру зайнятості державної служби зайнятості (далі - центр зайнятості) за обраним місцем проживання стосовно працездатних засуджених працездатного віку для надання допомоги в їх працевлаштуванні відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» (додаток 13).

У разі звільнення таких осіб достроково або на підставі акта про помилування повідомлення про звільнення надсилається не пізніше ніж протягом трьох днів після звільнення.

7. Стосовно засуджених, які на день звільнення не досягли вісімнадцятирічного віку, за двадцять днів до звільнення установа виконання покарань (слідчий ізолятор) додатково надсилає повідомлення про звільнення (додаток 14) до підрозділу превентивної діяльності територіального органу Національної поліції України.

8. У разі звільнення засуджених від покарання достроково повідомлення про звільнення, передбачені пунктом 6 цього розділу, надсилаються до відповідних органів не пізніше трьох днів після звільнення.

Стосовно осіб, звільнених від відбування покарання умовно-достроково, повідомлення про звільнення (додаток 15) установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає також до відповідної спостережної комісії.

Стосовно осіб, звільнених від покарання на підставі указу Президента України про помилування (далі - акт про помилування), а також звільнених осіб, яким у період відбування покарання скорочено строк покарання на підставі акта про помилування, у повідомленнях про звільнення, передбачених пунктом 6 цього розділу, обов’язково вказуються номер, дата указу Президента України та вид помилування.

9. Для забезпечення виконання рішення суду стосовно осіб, яким покарання замінено більш м’яким, до уповноваженого органу з питань пробації установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає копії вироку (ухвали суду), постанови суду про заміну покарання більш м’яким, завірені печаткою, Форми 027/о, листів з питань погодження місця проживання та роботи після звільнення засудженого, підписку про явку засудженого до уповноваженого органу з питань пробації в триденний строк після звільнення та довідку про особу із зазначенням анкетних даних засудженого, дати звільнення, прізвища, імені, по батькові родичів та їх місця проживання.

10. Протягом доби після звільнення засудженого з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) стосовно осіб, яким покарання замінено на громадські роботи, установа виконання покарань (слідчий ізолятор) надсилає повідомлення, зазначені в пункті 6 цього розділу, до уповноваженого органу з питань пробації за обраним місцем проживання. Стосовно засуджених, яким покарання замінено на виправні роботи, повідомлення надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації за фактичним місцем роботи, яке зазначене у відповіді уповноваженого органу з питань пробації про результати перевірки (у тому числі щодо тих осіб, обране місце проживання яких не збігається з адміністративно-територіальним розташуванням місця роботи).

11. У разі надходження від органу (підрозділу) поліції повідомлення про неприбуття звільненого до обраного ним місця проживання, зазначеного в повідомленні про звільнення, установою виконання покарань (слідчим ізолятором) додатково надсилається інформаційне повідомлення (додаток 16) до органу (підрозділу) поліції, на території обслуговування якого ймовірна його поява, ураховуючи особисті дані засудженого.

12. Після остаточного з’ясування місця проживання чи перебування, обраного засудженим, який звільняється і є хворим на заразну форму туберкульозу, не пізніше ніж за двадцять днів до звільнення до органів охорони здоров’я за обраним звільненою особою місцем проживання надсилається інформація про засуджених осіб, які звільняються і є хворими на заразну форму туберкульозу (додаток 17). Форма 027/о та копія форми первинної облікової документації № 081-1/0 «Медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 вересня 2009 року № 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2009 року за № 1069/17085, надсилаються до територіального протитуберкульозного закладу за обраним звільненою особою місцем проживання. Копія виписки з медичної карти стаціонарного хворого видається звільненій особі.

На засудженого, який звільняється за рішенням суду, інформація подається протягом трьох робочих днів з моменту оголошення судом рішення про звільнення. На взятих під варту осіб, які звільняються зі слідчих ізоляторів, інформація подається протягом трьох робочих днів після звільнення.

13. Перед звільненням засудженого, хворого на туберкульоз, медичний працівник проводить з ним бесіду, під час якої додатково роз’яснює положення Законів України «Про протидію захворюванню на туберкульоз», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо необхідності медичного (диспансерного) нагляду та лікування за обраним особою, яка звільняється, місцем проживання і надає для засвідчення відповідну пам'ятку (додаток 18), копія якої долучається до історії хвороби засудженого.

14. При звільненні засудженого, хворого на заразну форму туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованого, відповідна установа виконання покарань (слідчий ізолятор) попереджає його про необхідність дотримання протиепідемічного режиму, що засвідчується письмово, та за його згодою доставляє такого хворого санітарним транспортом до найближчого територіального протитуберкульозного закладу для госпіталізації та продовження лікування. У разі відсутності такої загрози питання примусової госпіталізації такого хворого вирішується в порядку, встановленому статтею 11 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз».

15. При звільненні засудженого, хворого на заразну форму туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованого, із числа осіб, які обрали (потребують) після звільнення спеціалізовану установу для звільнених осіб, інший заклад соціальної підтримки (догляду), заклад для бездомних осіб, установа виконання покарань (слідчий ізолятор) направляє його до найближчого протитуберкульозного закладу санітарним транспортом протитуберкульозного закладу за територіальним розташуванням та інформує про це протягом трьох днів структурний підрозділ з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) за територіальним розташуванням спеціалізованої установи для звільнених осіб, іншого закладу соціальної підтримки (догляду), закладу соціального захисту для бездомних осіб, куди буде направлено звільнену особу після завершення лікування, з наданням відповідного медичного висновку (за згодою).

16. При звільненні засудженого робиться відповідний запис про проведення профілактичного медичного огляду на туберкульоз у довідці про звільнення, передбаченій Інструкцією про роботу відділів (груп, секторів, старших інспекторів) контролю за виконанням судових рішень установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08 червня 2012 року № 847/5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 957/21269 (зі змінами).

17. Копії усіх запитів та відповідей на них, а також інші матеріали, що стосуються підготовки засудженого до звільнення, долучаються до його особової справи.

18. При звільненні засудженого з ним додатково проводиться роз’яснювальна робота щодо положень Законів України «Про зайнятість населення», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань отримання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні, а також порядку реєстрації за обраним ним місцем проживання та вручається під підпис відповідна пам'ятка (додаток 19), копія якої долучається до особової справи засудженого.

II. Повноваження уповноваженого органу з питань пробації

1. Уповноважений орган з питань пробації за зверненням установи виконання покарань (слідчого ізолятора) вживає заходів щодо залучення спостережних комісій, суб’єктів соціального патронажу тощо до процесу підготовки засуджених до звільнення, зокрема участі у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи.

2. За повідомленням адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора) через державні органи та органи місцевого самоврядування уповноважений орган з питань пробації сприяє засудженим, які готуються до звільнення, у:

визначенні намірів щодо місця проживання після звільнення;

працевлаштуванні працездатних осіб працездатного віку;

влаштуванні до спеціалізованої установи для звільнених осіб, іншої установи (закладу) соціальної підтримки (догляду), закладу для бездомних осіб), закладів соціального обслуговування;

наданні соціальних послуг;

госпіталізації до закладів охорони здоров’я;

вирішенні інших проблемних питань.

З метою сприяння у вирішенні зазначених питань уповноважений орган з питань пробації:

має право проводити бесіди із засудженими, які готуються до звільнення, та ознайомлюватись з матеріалами їх особових справ;

надсилає повідомлення та запити до суб'єктів соціального патронажу щодо надання засудженому послуг з трудового і побутового влаштування за обраним ним місцем проживання.

3. Інформація, необхідна уповноваженому органу з питань пробації у процесі підготовки засуджених до звільнення, щодо вирішення питання трудового і побутового влаштування та строки її надання визначаються законодавством.

4. У разі надходження з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) повідомлення-запиту щодо можливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання уповноважений орган з питань пробації звертається до органу житлово-комунального господарства, об’єднання співвласників багатоповерхового будинку або органу місцевого самоврядування з метою перевірки наявності житлового приміщення, осіб, які в ньому проживають, та права засудженого на проживання в зазначеному приміщенні після звільнення.

У разі якщо право на проживання в житловому приміщенні потребуватиме погодження з фізичними або юридичними особами, уповноважений орган з питань пробації звертається для з’ясування цього питання до фізичних або юридичних осіб.

За результатами перевірки можливості проживання засудженого за обраним місцем проживання уповноважений орган з питань пробації надсилає відповідне повідомлення до адміністрації установи виконання покарань (слідчого ізолятора).

5. Уповноважений орган з питань пробації надсилає до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за обраним засудженим місцем проживання повідомлення-запит (додаток 20) у разі:

1) виявлення факту неможливості проживання засудженого за обраним ним місцем проживання для визначення шляхів щодо організації притулку;

2) надходження від установи виконання покарань (слідчого ізолятора) повідомлення-запиту стосовно:

засуджених осіб віком до 35 років включно з метою організації соціального супроводу центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, отримання соціальних послуг у закладах соціального обслуговування;

засуджених віком старше 35 років, які втратили зв’язок із сім’єю, не мають постійного місця проживання або перебування, засуджених осіб похилого віку та осіб з інвалідністю І і ІІ груп, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов’язані їх утримувати, або втратили зв’язок із сім’єю, з метою організації влаштування до спеціалізованої установи для звільнених осіб, інших закладів соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб, організації надання соціальних послуг;

3) необхідності надання роз’яснень з питань соціального захисту населення.

Про результати проведеної роботи уповноважений орган з питань пробації одразу сповіщає установу виконання покарань (слідчий ізолятор).

6. При отриманні повідомлення з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) стосовно осіб, які звернулись за допомогою у працевлаштуванні, уповноважений орган з питань пробації надсилає повідомлення-запит (додаток 21) до центру зайнятості за обраним засудженим місцем проживання для організації трудового влаштування засудженого після звільнення.

7. Якщо під час встановлення фактичного місця роботи було виявлено, що воно не збігається з розташуванням адміністрації та бухгалтерії підприємства, уповноважений орган з питань пробації надсилає до уповноваженого органу з питань пробації за місцем дислокації фактичного місця роботи копію відповіді за результатами проведеної роботи, яка надається установі виконання покарань (слідчому ізолятору). Зазначені матеріали надсилаються до уповноваженого органу з питань пробації одночасно з відповіддю установі виконання покарань (слідчому ізолятору).

8. Уповноважений орган з питань пробації звертається до підприємства з письмовим запитом (додаток 22) для з’ясування можливості працевлаштування засудженого після звільнення з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) та надсилає повідомлення (додаток 23) з копією повідомлення від підприємства (додаток 24) до установи виконання покарань (слідчого ізолятора) про проведену роботу не пізніше тридцяти діб з дня отримання запиту.

9. У десятиденний строк після надходження на виконання матеріалів стосовно особи, якій замінено покарання на більш м’яке, уповноважений орган з питань пробації надсилає до установи виконання покарань (слідчого ізолятора) повідомлення (додаток 25) про отримання матеріалів.

III. Повноваження органу (підрозділу) поліції

1. Орган (підрозділ) поліції при надходженні з установи виконання покарань (слідчого ізолятора) повідомлення про звільнення засудженого проводить перевірку прибуття звільненого до обраного ним місця проживання, про що робиться відмітка у журналі контролю за прибуттям та постановленням на облік раніше судимих осіб (далі - журнал контролю) (додаток 26). За наявності технічних можливостей журнал контролю ведеться в електронному вигляді в підсистемі інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції».

2. Протягом місяця після звільнення засудженого орган (підрозділ) поліції інформує установу виконання покарань (слідчий ізолятор) про його прибуття та взяття на облік в органі (підрозділі) поліції (направляється відривний талон повідомлення про прибуття звільненого).

Стосовно осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі, у журналі контролю заповнюються графи 7 - 12 про прибуття та постановлення на облік раніше судимих осіб. Дільничний офіцер поліції вживає заходів щодо роз’яснення таким особам вимог законодавства з питань постановлення на облік, реєстрації за обраним місцем проживання, працевлаштування та дотримання загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві.

3. У місячний строк після постановлення на облік осіб, які на підставі акта про помилування були звільнені від подальшого відбування покарання, орган (підрозділ) поліції надсилає до Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України повідомлення (додаток 27) стосовно кожного з них.

4. У разі неприбуття звільненого до обраного ним місця проживання протягом десяти днів після звільнення орган (підрозділ) поліції інформує про це установу виконання покарань (слідчий ізолятор).

5. У разі засудження особи, яка була звільнена від подальшого відбування покарання на підставі акта про помилування та перебуває на обліку в органі (підрозділі) поліції, за рішенням суду, яке набрало законної сили, до Департаменту з питань помилування Адміністрації Президента України протягом десяти днів орган (підрозділ) поліції надсилає повідомлення (додаток 28).

6. За зверненням протитуберкульозного закладу орган (підрозділ) поліції надає інформацію про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям, Десятого перегляду і які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів) (додаток 29).

7. У разі ухилення від обов’язкової госпіталізації до протитуберкульозного закладу або від продовження лікування особи, хворої на заразну форму туберкульозу, щодо якої судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію або про продовження лікування, за зверненням керівника протитуберкульозного закладу орган (підрозділ) поліції надає у межах своїх повноважень медичним працівникам допомогу у забезпеченні виконання рішення суду.

IV. Повноваження структурного підрозділу з питань соціального захисту населення

1. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій не пізніше ніж за двадцять днів після надходження від уповноваженого органу з питань пробації повідомлення-запиту про засуджених осіб, щодо яких здійснюється процес підготовки до звільнення, інформує уповноважений орган з питань пробації про:

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклад соціального обслуговування у населеному пункті за обраним засудженим місцем проживання після звільнення з метою організації соціального патронажу, надання соціальних послуг, здійснення (за потреби) соціального супроводу осіб віком до 35 років включно;

центр соціальної адаптації звільнених осіб, заклад для бездомних осіб у населеному пункті за обраним засудженим місцем проживання після звільнення, кількість та наявність вільних ліжко-місць, соціальні послуги, що надаються цими закладами (установами), умови та порядок влаштування до них з метою організації соціального патронажу (у тому числі надання соціальних послуг (притулок, соціальна адаптація тощо) працездатних осіб віком старше 35 років, які втратили зв’язок із сім’єю, не мають постійного місця проживання або перебування;

спеціальний будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, інші заклади соціальної підтримки (догляду) з метою влаштування до цих установ громадян похилого віку, осіб з інвалідністю I і II груп, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування та не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати, або втратили зв’язок із сім’єю.

У разі відсутності спеціалізованих установ для звільнених осіб, закладів для бездомних осіб, інших закладів (установ) соціальної підтримки (догляду), закладів соціального обслуговування у населеному пункті за обраним засудженим, щодо якого здійснюється процес підготовки до звільнення, місцем проживання Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформує уповноважений орган з питань пробації про наявність таких закладів (установ) на території області.

2. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повідомляє протягом п’яти робочих днів структурний підрозділ з питань соціального захисту населення міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) за обраним засудженим місцем проживання про:

засуджених осіб віком до 35 років включно, щодо яких здійснюється процес підготовки до звільнення і надійшли відповідні повідомлення-запити від уповноваженого органу з питань пробації, з метою організації соціального патронажу, у тому числі здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, закладами соціального обслуговування;

засуджених працездатних осіб віком старше 35 років, які втратили зв’язок із сім’єю, не мають постійного місця проживання або перебування, щодо яких здійснюється процес підготовки до звільнення і надійшли відповідні повідомлення-запити від уповноваженого органу з питань пробації, з метою організації соціального патронажу, надання соціальних послуг центром соціальної адаптації звільнених осіб, закладом для бездомних осіб.

У разі відсутності спеціалізованих установ для звільнених осіб, закладів для бездомних осіб, інших закладів (установ) соціальної підтримки (догляду), закладу соціального обслуговування за обраним засудженим місцем проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) за обраним засудженим місцем проживання вживає заходів щодо організації його влаштування до такого закладу (установи) поза межами обраного засудженим місця проживання, у тому числі із залученням спостережної комісії, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян.

3. У разі надходження від засудженого з числа громадян похилого віку, осіб з інвалідністю І і ІІ груп заяви про влаштування до будинку-інтернату, у тому числі спеціального, та документів, необхідних для здійснення влаштування до такої установи, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій приймає відповідне рішення (надає путівку).

4. Після надходження відповіді від структурного підрозділу з питань соціального захисту населення міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) та прийняття рішення щодо влаштування особи до спеціального будинку-інтернату, іншого закладу соціальної підтримки (догляду), закладу соціального обслуговування Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформує уповноважений орган з питань пробації про готовність та ризики щодо здійснення соціального патронажу, у тому числі із залученням спостережної комісії, засуджених осіб, щодо яких надійшло повідомлення-запит, зазначене в пункті 5 розділу ІІ цього Порядку.

5. При надходженні інформації від органів охорони здоров’я про засуджених (узятих під варту) осіб, які звільняються і мають хворобу за кодами А15-А19 за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям, Десятого перегляду, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій повідомляють про них заклади для бездомних осіб, спеціалізовані установи для звільнених осіб, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заклади соціального обслуговування.

До спеціалізованих установ для звільнених осіб, інших установ (закладів) соціальної підтримки (догляду), закладів для бездомних осіб, закладів соціального обслуговування приймаються особи, які пройшли медичний огляд на туберкульоз, мають Форму 027/о та можуть перебувати у колективі.

6. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) за запрошенням уповноваженого органу з питань пробації та з урахуванням попередньо наданого переліку питань, що потребують роз’яснень, направляє відповідних спеціалістів до установи виконання покарань (слідчого ізолятора) для надання додаткових роз’яснень з питань соціального захисту населення засудженим у процесі підготовки їх до звільнення.

7. Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу місцевого самоврядування (у разі його створення) сприяє залученню до підготовки до звільнення засуджених осіб об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, у тому числі благодійних організацій, а також окремих громадян.

V. Повноваження органів та закладів охорони здоров’я

1. Орган охорони здоров’я:

1) після отримання інформації від установи виконання покарань (слідчого ізолятора) про засуджену або узяту під варту особу, яка звільняється і є хворою на заразну форму туберкульозу, протягом трьох днів повідомляє про це орган (підрозділ) поліції, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, центр зайнятості;

2) щокварталу надає Міністерству охорони здоров’я України інформацію про осіб, хворих на туберкульоз, які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів) і які не стали на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі (додаток 30);

3) надсилає до органу (підрозділу) поліції запит про прибуття за обраним місцем проживання осіб, які мають хворобу за кодами А15 - А19 за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та проблем, пов’язаних зі здоров’ям, Десятого перегляду і які звільнені з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів) (додаток 31).

2. Заклад охорони здоров’я:

1) веде письмовий облік повідомлень, що надійшли з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), про звільнених осіб, хворих на туберкульоз;

2) у разі якщо особа, звільнена з установи виконання покарань (слідчого ізолятора), яка хвора на заразну форму туберкульозу, протягом десяти днів не стала на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі, здійснює активний патронаж цієї особи за ймовірним місцем проживання чи перебування, вказаним у повідомленні установи виконання покарань (слідчого ізолятора), у разі відсутності хворого - повідомляє про це органи (підрозділи) поліції;

3) забезпечує надання необхідної лікувально-профілактичної допомоги особам, звільненим з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), хворим на туберкульоз, які стали на диспансерний облік у протитуберкульозному закладі;

4) госпіталізує санітарним транспортом протитуберкульозного закладу до найближчого протитуберкульозного закладу осіб, звільнених з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), хворих на заразні форми туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптованих, за їх згодою;

5) у разі звернення осіб, зазначених в пунктах 1, 2 розділу ІV цього Порядку, які направлені Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів місцевого самоврядування (у разі їх створення), спеціалізованими установами для звільнених осіб, закладами для бездомних осіб, закладами соціального обслуговування, забезпечує на належному рівні профілактичні медичні огляди на туберкульоз таких осіб та надає відповідні висновки, рекомендації, Форму № 027/о;

6) направляє до Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій вилікуваних від туберкульозу осіб, звільнених з установ виконання покарань (слідчих ізоляторів), які мають право на поселення до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних, надає відповідні висновки з метою подальшого прийняття рішення щодо поселення таких осіб до зазначених установ.

Директор Департаменту
публічного права
Міністерства юстиції УкраїниЛ.М. Кравченко

Начальник Управління
у справах людей
похилого віку та надання
соціальних послуг
Міністерства соціальної
політики України


О. Суліма

В.о. директора
Медичного департаменту
Міністерства охорони
здоров’я України
А. Гаврилюк

Начальник Управління
взаємодії з Національною
поліцією України
Міністерства внутрішніх
справ України

О.О. Соколовський


Додаток 1
до Порядку взаємодії установ
виконання покарань, уповноважених
органів з питань пробації
та суб’єктів соціального патронажу
під час підготовки до звільнення осіб,
які відбувають покарання у виді
обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк
(пункт 2 розділу І)

ЗАЯВАДодаток 2
до Порядку взаємодії установ
виконання покарань, уповноважених
органів з питань пробації та суб’єктів
соціального патронажу
під час підготовки до звільнення осіб,
які відбувають покарання
у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк
(пункт 3 розділу І)

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТДодаток 3
до Порядку взаємодії установ
виконання покарань, уповноважених
органів з питань пробації та суб’єктів
соціального патронажу
під час підготовки до звільнення осіб,
які відбувають покарання
у виді обмеження волі або позбавлення
волі на певний строк
(пункт 3 розділу І)

ПОВІДОМЛЕННЯ-ЗАПИТДодаток 4
до Порядку взаємодії установ
виконання покарань, уповноважених
органів з питань пробації та суб’єктів
соціального патронажу під час підготовки
до звільнення осіб, які відбувають
покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк
(пункт 3 розділу І)

ЗАПИТДодаток 5
до Порядку взаємодії установ
виконання покарань, уповноважених
органів з питань пробації та суб’єктів
соціального патронажу під час підготовки
до звільнення осіб, які відбувають
покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк
(пункт 3 розділу І)

ПОВІДОМЛЕННЯДодаток 6
до Порядку взаємодії установ
виконання покарань, уповноважених
органів з питань пробації та суб’єктів
соціального патронажу під час підготовки
до звільнення осіб, які відбувають
покарання у виді обмеження волі
або позбавлення волі на певний строк
(пункт 4 розділу І)вгору