Документ z0408-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.03.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.05.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.03.2014  № 973


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2014 р.
за № 408/25185

Про затвердження Порядку проведення конкурсною комісією Міністерства молоді та спорту України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсною комісією Міністерства молоді та спорту України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства, що додається.

2. Департаменту молодіжної політики та комунікацій (Хохич І.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д.С. Булатов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
26.03.2014  № 973


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 квітня 2014 р.
за № 408/25185

ПОРЯДОК
проведення конкурсною комісією Міністерства молоді та спорту України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутом громадянського суспільства

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», визначає механізм здійснення конкурсною комісією Міністерства молоді та спорту України перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, що подається інститутами громадянського суспільства, які мають всеукраїнський статус, для реалізації проектів за рахунок коштів, передбачених Міністерству молоді та спорту України у Державному бюджеті України за відповідними бюджетними програмами.

Конкурсна комісія утворюється Міністерством молоді та спорту України для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації проектів.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, застосовуються в значеннях, наведених у Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049.

3. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції.

4. Перевірка достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції (далі – перевірка), проводиться конкурсною комісією у разі прийняття відповідного рішення із зазначеного питання.

5. Перевірка проводиться шляхом надсилання письмового запиту інституту громадянського суспільства. Письмовий запит повинен містити посилання на рішення конкурсної комісії щодо проведення перевірки, інформацію щодо підстави проведення перевірки, строк її проведення, а також запит щодо надання необхідних документів та інших матеріалів, що підтверджують достовірність інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, та строк їх надання.

Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 15 робочих днів.

6. Предметом перевірки може бути лише інформація, що наведена в конкурсній пропозиції інституту громадянського суспільства.

Комісія не має права вимагати додаткову інформацію, яка не стосується конкурсної пропозиції.

7. Інститут громадянського суспільства під час проведення перевірки повинен надати членам конкурсної комісії на їх письмовий запит повну, точну та достовірну інформацію, пояснення, зауваження або заперечення.

8. Члени конкурсної комісії повинні повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку документів та матеріалів, наданих згідно з письмовим запитом.

9. За результатами проведеної перевірки конкурсна комісія приймає відповідне рішення, що оформляється протоколом.

10. У разі коли надані конкурсній комісії на її запит документи та матеріали підтверджують достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про допущення інституту громадянського суспільства до участі у другому етапі конкурсу.

11. У разі коли надані документи та матеріали не підтверджують достовірності інформації, наведеної у конкурсній пропозиції, у разі ненадання інститутом громадянського суспільства визначених у письмовому запиті конкурсної комісії необхідних документів та матеріалів, а також якщо вони надійшли з порушенням встановленого для їх надання строку, конкурсна комісія приймає рішення про недопущення такого інституту громадянського суспільства до участі у другому етапі конкурсу.

12. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене інститутом громадянського суспільства у встановленому законодавством порядку.

Директор департаменту
молодіжної політики
та комунікаційІ.М. Хохичвгору