Document z0406-06, invalid, current version — Loss of force on February 10, 2012, on the basis - z0092-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
Н А К А З
27.03.2006 N 202
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 квітня 2006 р.
за N 406/12280
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 3 ( z0092-12 ) від 03.01.2012 }
Про внесення змін до наказу Держкомрезерву
України від 07.12.2005 N 333 "Про умови оплати
праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи
державного резерву"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20 лютого 2006 року N 172 ( 172-2006-п ) "Про встановлення
посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду
Єдиної тарифної сітки та внесення змін у додаток 2 до постанови
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298"
Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Держкомрезерву України від 07.12.2005
N 333 ( z1531-05 ) "Про умови оплати праці працівників УкрНДІ
"Ресурс" системи державного резерву", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21.12.2005 за N 1531/11811, зміни,
виклавши додаток у редакції, що додається.
2. У разі, якщо згідно з цим наказом, починаючи з 1 січня
2006 року, зменшується в окремих працівників розмір заробітної
плати (без урахування премій), таким працівникам виплачується
різниця між діючим та новим розміром заробітної плати.
3. Ці зміни застосовуються у терміни, зазначені в додатку.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Голови Держкомрезерву
України І.Г.Сирота
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики
України Н.І.Іванова
Заступник Міністра фінансів
України В.М.Матвійчук
Голова ЦК профспілки
працівників системи
державного резерву України Г.М.Ступак

Додаток
до наказу Держкомрезерву
України
07.12.2005 N 333
( z1531-05 )
(у редакції наказу
Держкомрезерву України
27.03.2006 N 202)

РОЗМІРИ
посадових окладів (ставок заробітної плати)
працівників Українського державного
науково-дослідного інституту "Ресурс"
Держкомрезерву України, визначені на основі
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів
з оплати праці працівників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери

------------------------------------------------------------------ |Тарифні| Тарифні |Розміри посадових окладів (тарифних ставок), | |розряди|коефіцієн-| гривень | | | ти |---------------------------------------------| | | |з 1 січня | з 1 | з 1 грудня 2006 року | | | | 2006 року|липня 2006 | | | | | | року | | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 1 | 1 | 350 | 375 | 400 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 2 | 1,03 | 361 | 386 | 412 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 3 | 1,06 | 371 | 398 | 424 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 4 | 1,09 | 382 | 409 | 436 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 5 | 1,12 | 392 | 420 | 448 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 6 | 1,15 | 403 | 431 | 460 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 7 | 1,18 | 413 | 443 | 472 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 8 | 1,22 | 427 | 458 | 488 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 9 | 1,31 | 459 | 491 | 524 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 10 | 1,4 | 490 | 525 | 560 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 11 | 1,5 | 525 | 563 | 600 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 12 | 1,61 | 564 | 604 | 644 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 13 | 1,72 | 602 | 645 | 688 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 14 | 1,84 | 644 | 690 | 736 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 15 | 1,97 | 690 | 739 | 788 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 16 | 2,11 | 739 | 791 | 844 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 17 | 2,26 | 791 | 848 | 904 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 18 | 2,37 | 830 | 889 | 948 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 19 | 2,49 | 872 | 934 | 996 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 20 | 2,61 | 914 | 979 | 1044 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 21 | 2,74 | 959 | 1028 | 1096 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 22 | 2,88 | 1008 | 1080 | 1152 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 23 | 3,02 | 1057 | 1133 | 1208 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 24 | 3,17 | 1110 | 1189 | 1268 | |-------+----------+----------+-----------+----------------------| | 25 | 3,35 | 1173 | 1256 | 1340 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
планування, фінансування
та бухгалтерського обліку І.М.Назарукon top