Документ z0405-95, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.10.1999, підстава - z0711-99

                                                          
ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
Н А К А З
N 77/153/108/75/89 від 06.10.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
4 листопада 1995 р.
vd951006 vn77/153/108/75/89 за N 405/941
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
N 231/539/118/219 ( z0711-99 ) від 01.10.99 )
Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати платежів за спеціальне використання
прісних водних ресурсів

У зв'язку з прийняттям Водного кодексу України ( 213/95-ВР )
і Постанови Верховної Ради України від 6 червня 1995 року
N 214/95-ВР "Про введення в дію Водного кодексу України",
Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції про порядок обчислення і сплати
платежів за спеціальне використання прісних водних ресурсів,
затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції
України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
Державного комітету України по водному господарству та Державного
комітету України по геології і використанню надр від 14 квітня
1994 року N 26/50/52/46/48 ( z0129-94 ) зміни і доповнення, що
додаються.
Заступник Міністра фінансів
начальник Головної державної
податкової інспекції України В.Н.Ільїн
Заступник Міністра економіки України Л.В.Мінін
Голова Державного комітету України
по водному господарству В.М.Хорєв
Голова Державного комітету України
по геології і використанню надр М.М.Гавриленко
Перший заступник Міністра охорони
навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України В.Шевчук

Затверджено
наказом Головної державної податкової
інспекції України, Міністерства економіки
України, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки
України, Державного комітету України по
водному господарству, Державного комітету
України по геології і використанню надр від
6 жовтня 1995 року N 77/153/108/75/89
Зміни та доповнення
до Інструкції про порядок обчислення і сплати платежів
за спеціальне використання прісних водних ресурсів
( z0129-94 )
1. По тексту слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища" доповнити словами "та ядерної безпеки", а
слова "Мінприроди" замінити "Мінекобезпеки". 2. Другий абзац пункту третього виключити. 3. Доповнити пункт 20 підпунктом "г" такого змісту: "г) за забір води з водних об'єктів для протипожежних
потреб." 4. У пункт 30 внести такі зміни: а) другий абзац викласти у такій редакції: "Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів
загальнодержавного значення в розмірі 80 відсотків зараховується
до Державного бюджету України і 20 відсотків до бюджету Автономної
Республіки Крим та бюджетів областей на розділ 13 Класифікації
доходів і видатків державного та місцевих бюджетів. Символ
звітності банку 58." б) третій абзац пункту викласти у такій редакції: "Плата за спеціальне використання прісних водних ресурсів
місцевого значення зараховується в повному обсязі до місцевих
бюджетів відповідних Рад народних депутатів на розділ 13
Класифікації доходів і видатків державного та місцевих бюджетів." в) після третього абзацу доповнити пункт абзацом такого
змісту: "Платежі за спеціальне використання прісних водних ресурсів
для потреб гідроенергетики та водного транспорту зараховуються у
повному обсязі до Державного бюджету України." 5. Пункт 38 викласти у такій редакції: "38. Відповідальність за правильність обчислення,
своєчасність подання розрахунків і сплати платежів за спеціальне
використання прісних водних ресурсів несуть платники цих платежів
відповідно до чинного законодавства України." 6. Пункт 39 викласти у такій редакції: "39. Платники платежів за спеціальне використання прісних
водних ресурсів мають право оскаржити дії службових осіб державних
податкових інспекцій за порядком, встановленим чинним
законодавством України." 7. Пункти 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 виключити.вгору