Документ z0405-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.05.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.03.2018  № 200


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 405/31857

Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (зі змінами) та з метою визначення порядку й умов виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04 липня 2014 року № 638 «Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 липня 2014 року за № 849/25626 (зі змінами).

3. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на командувача Національної гвардії України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України


А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
15.03.2018 № 200


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2018 р.
за № 405/31857

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок, умови та розміри виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Національної гвардії України (далі - військовослужбовці), які обіймають посади в Головному управлінні Національної гвардії України, територіальних управліннях, з'єднаннях, військових частинах (підрозділах), вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров'я та установах Національної гвардії України (далі - військові частини).

Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей», від 15 червня 1994 року № 414 «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці», від 15 вересня 1993 року № 728 «Про оплату праці та тривалість щорічної відпустки працівникам шифрувальних служб»,  від 30 серпня  2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

2. Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

До складу грошового забезпечення входять:

посадовий оклад, оклад за військовим званням;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премія);

одноразові додаткові види грошового забезпечення.

3. Грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується у військових частинах за місцем служби. Не за місцем служби грошове забезпечення виплачується військовослужбовцям:

1) тимчасово прикомандированим на тривалі строки до інших військових частин - у військових частинах за місцем прикомандирування, якщо прикомандирування дозволено командувачем Національної гвардії України;

2) зарахованим на фінансове забезпечення до інших військових частин, якщо таке зарахування дозволено командувачем Національної гвардії України.

4. За службу понад установлений службовий час, у дні відпочинку, святкові, вихідні та неробочі дні грошове забезпечення військовослужбовцям додатково не виплачується.

5. Розмір грошового забезпечення, що належить військовослужбовцю не за повний календарний місяць, визначається шляхом множення середньоденного розміру грошового забезпечення на кількість календарних днів, прослужених військовослужбовцем у цьому місяці. При цьому середньоденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення суми грошового забезпечення, належного військовослужбовцю за повний календарний місяць, на кількість календарних днів місяця, за який здійснюється виплата.

6. Грошове забезпечення, виплачене в розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України, які діяли на момент виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково військовослужбовцем надалі втрачене, крім випадків, передбачених пунктом 3 розділу XXІ цієї Інструкції.

7. Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене йому або виплачене в меншому, ніж належало, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього.

8. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ, організацій (далі - державні органи) та прикомандированим до органів місцевого самоврядування із залишенням на військовій службі, військові частини виплачують належне грошове забезпечення до дня відрядження (прикомандирування) включно з урахуванням часу, необхідного для проїзду до нового місця служби.

Військовослужбовцям, які прибули з державних органів та зараховані в розпорядження відповідних командирів (начальників) військових частин, з дня зарахування в розпорядження, але не раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або заробітну плату за останнім місцем служби (роботи), і до призначення на посади, зарахування на навчання у військові навчальні заклади або звільнення з військової служби грошове забезпечення виплачується за останніми штатними посадами, які вони обіймали у військовій частині до дня відрядження.

9. Індексація грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється в порядку та розмірах, установлених чинним законодавством України.

10. За військовослужбовцями, зарахованими в розпорядження відповідних командирів (начальників) військових частин, за період перебування в розпорядженні зберігається право на отримання грошового забезпечення за останньою штатною посадою, яку вони обіймали, з урахуванням пункту 1 розділу XXV цієї Інструкції.

11. Роз'яснення підпорядкованим військовим частинам з питань грошового забезпечення військовослужбовців надаються фінансово-економічним управлінням Головного управління Національної гвардії України та іншими посадовими особами в межах їх компетенції відповідно до чинного законодавства України.

12. Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, передбачених кошторисом військової частини на грошове забезпечення військовослужбовців.

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за поточний місяць здійснюється щомісяця до 20 числа. У ці терміни проводяться виплати грошового забезпечення за перерахунками у зв'язку з присвоєнням (позбавленням) військового звання, призначенням на інші посади, змінами розмірів процентної надбавки за вислугу років тощо.

Військовослужбовцям, які вибувають у відрядження чи відпустку, якщо вони повертаються до місця служби пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого терміну, у тому числі за наступні місяці.

13. Військовослужбовцям, які відповідно до чинного законодавства України мають право на відпустки із збереженням грошового забезпечення (щорічні основні відпустки, додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки, соціальні відпустки, відпустки у зв'язку з хворобою для лікування, відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин, що надаються в особливий період, інші додаткові відпустки, визначені чинним законодавством України), грошове забезпечення виплачується за весь період цих відпусток.

Військовослужбовцям, які вибули в додаткові відпустки без збереження грошового забезпечення (відпустка за сімейними обставинами, додаткова відпустка військовослужбовцям, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інші відпустки без збереження грошового забезпечення, що визначені чинним законодавством України), за час перебування в цих додаткових відпустках грошове забезпечення не виплачується.

Грошове забезпечення не виплачується військовослужбовцям за час перебування їх у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або в передбачених законом випадках у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку.

14. Розмір посадових окладів військовослужбовців, які обіймають посади з подвійним або потрійним найменуванням (сумісні посади), визначається за найменуванням, що зазначене в штаті військової частини першим.

15. За військовослужбовцями з числа осіб, віднесених до першої або другої категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - й осіб, віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються протягом одного року посадові оклади за попередньою посадою відповідно до чинного законодавства України.

Про таке збереження зазначається в наказах відповідного командира (начальника) про призначення.

II. Оклади за військовими званнями

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються оклади за військовими званнями в розмірах, визначених у додатку 14 до постанови Кабінету Міністрів України  від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (зі змінами) (далі - постанова № 704).

2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння звань.

3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, у тому числі із запасу (крім військовослужбовців строкової військової служби, які прийняті на військову службу за контрактом), оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Особам офіцерського складу, призваним на військову службу за призовом із запасу, оклади за військовими званнями виплачуються з дня відправлення до військової частини з районного (міського) військового комісаріату.

4. Військовослужбовцям, які в період проходження строкової військової служби прийняті на посади рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня набрання чинності контрактом, але не раніше дня призначення на відповідні посади.

5. Військовозобов'язаним, які прийняті на військову службу як особи рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

ІІІ. Посадові оклади осіб офіцерського складу

1. Посадові оклади особам офіцерського складу виплачуються залежно від обійманих ними посад і тарифних розрядів, передбачених штатом військової частини.

2. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом, з дня зарахування до списків особового складу військової частини та до дня вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується посадовий оклад, передбачений за 12 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704 (з урахуванням пункту 1 розділу XXV цієї Інструкції).

3. У разі призначення осіб офіцерського складу на посади посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня підписання наказу про призначення, з урахуванням пункту 6 розділу XXIII цієї Інструкції.

Призначення на посади осіб офіцерського складу здійснюється наказами по особовому складу, що видаються посадовими особами, яким надано право призначення військовослужбовців на посади. Дата, коли військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, та розмір посадового окладу визначаються в наказі по стройовій частині.

ІV. Посадові оклади осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

1. Посадові оклади особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачуються залежно від обійманих ними посад і тарифних розрядів, передбачених штатом військової частини.

При цьому в штаті тарифний розряд для осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, позначається дробом у чисельнику.

2. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, виплачуються:

прийнятим з числа військовослужбовців строкової військової служби - посадовий оклад за 1 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, з дня набрання чинності контрактом, але не раніше дня призначення на відповідні посади;

прийнятим на військову службу за контрактом - посадовий оклад за  1 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

3. У разі призначення осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами виплачуються з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за цими посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

4. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади офіцерського складу, з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади за тарифними розрядами, передбаченими штатами за цими посадами.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, призначеним на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання наказу про призначення, виплачуються посадові оклади, передбачені штатами за цими посадами.

V. Посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби

1. Посадові оклади військовослужбовцям строкової військової служби виплачуються залежно від обійманих ними посад і тарифних розрядів, передбачених штатами військової частини, у розмірах, визначених у додатку 12 до постанови № 704.

При цьому в штаті тарифний розряд для військовослужбовців строкової військової служби позначається дробом у знаменнику.

2. Особам, призваним на строкову військову службу, з дня відправлення до військової частини з районного (міського) військового комісаріату і до дня призначення на посади виплачуються посадові оклади за I тарифним розрядом, установленим у додатку 12 до постанови № 704.

3. У разі призначення військовослужбовців строкової військової служби з одних посад на інші посадові оклади за новими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення.

4. Особам рядового, сержантського та старшинського складу, направленим для проходження строкової військової служби у зв'язку з розірванням контракту, з дня розірвання контракту виплачуються посадові оклади військовослужбовців строкової військової служби за обійманими посадами та припиняється виплата грошового забезпечення, установленого для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом.

VI. Грошове забезпечення курсантів, слухачів, докторантів, ад'юнктів та вихованців військових оркестрів

1. Курсантам вищих військових закладів Національної гвардії України з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, посадові оклади виплачуються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання в розмірах, визначених у додатку 13 до постанови № 704.

2. Курсантам з числа осіб, які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі, посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони обіймали у військових частинах до зарахування на навчання, але не нижче посадових окладів, передбачених для курсантів з числа осіб, які не перебували перед зарахуванням на навчання на військовій службі.

3. Курсантам, докторантам, ад'юнктам та слухачам, які перед зарахуванням на навчання проходили військову службу на посадах осіб офіцерського, рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за час навчання у військових навчальних закладах грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому для цих осіб, при цьому грошове забезпечення визначається з посадових окладів за останніми штатними посадами, які вони обіймали до зарахування на навчання, окладів за військовим званням, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

4. Курсантам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, посадові оклади встановлюються на підставі документів (копій документів), які підтверджують відсутність батьків або позбавлення їх батьківських прав.

5. Курсантам, які залишилися без батьків у період навчання у військовому навчальному закладі, посадові оклади встановлюються залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня та курсу навчання після надходження (подання) до навчального закладу відповідних документів (копій документів) з 01 числа місяця, що настає за місяцем, у якому вони отримали статус дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Вихованцям військових оркестрів посадові оклади виплачуються з дня зарахування до військової частини.

7. Вихованцям військових оркестрів посадові оклади виплачуються до дня виключення зі списків військової частини, а вихованцям, які зараховані після досягнення призовного віку на строкову військову службу, - до дня зарахування на строкову військову службу.

8. Посадові оклади, передбачені для курсантів з числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, підвищуються з початку нового навчального семестру:

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії тільки відмінні оцінки, - на 50 %;

особам, які мають за результатами чергової екзаменаційної сесії тільки добрі та відмінні оцінки, - на 25 %.

Оцінки за диференційовані заліки, стажування (практики), курсові роботи (проекти, завдання) під час визначення права курсантів на підвищення посадових окладів на 50 або 25 % ураховуються нарівні з оцінками, отриманими на іспитах.

Курсантам, які через поважні причини повністю або частково не склали заліки та іспити, підвищені на 50 чи 25 % посадові оклади виплачуються до 01 числа місяця, що настає за місяцем, у якому їм установлено індивідуальні строки складання заліків та іспитів.

Курсантам, залишеним через поважні причини на повторне навчання на тому самому курсі, посадові оклади на повторному році навчання до результатів чергової іспитової сесії виплачуються з урахуванням оцінок останньої іспитової сесії, яку вони склали.

Підвищені згідно з цим підпунктом посадові оклади виплачуються на підставі наказів начальників навчальних закладів Національної гвардії України, що видаються за результатами чергової екзаменаційної сесії.

9. Особам офіцерського складу, які перебувають на курсах підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, за період навчання виплачуються посадові оклади за штатними посадами, які вони обіймають у військових частинах.

10. Особам офіцерського складу, прийнятим (призваним) на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання до військових навчальних закладів, виплачується посадовий оклад, передбачений за 12 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704.

Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, прийнятим на військову службу із запасу з одночасним направленням на навчання до військових навчальних закладів або на курси підвищення кваліфікації, виплачуються посадові оклади  за 1 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704.

11. Посадові оклади курсантам та слухачам виплачуються з початку навчального року.

За період з дня зарахування на навчання і до початку навчального року виплачуються:

1) курсантам з числа військовослужбовців строкової служби - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони обіймали у військових частинах;

2) курсантам, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, - посадові оклади за I тарифним розрядом, установленим у додатку 12 до постанови № 704.

12. Військовослужбовцям, які навчаються в центрі підготовки та перепідготовки спеціалістів у навчальних закладах Національної гвардії України, за період навчання виплачуються посадові оклади за посадами, які вони обіймають у військових частинах.

13. Військовослужбовцям з дня закінчення військового навчального закладу до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою (пункт 3 розділу III цієї Інструкції), крім окладів за військовими званнями, виплачуються:

1) тим, які мали в період навчання офіцерське звання, - посадові оклади, які вони одержували на день закінчення військового навчального закладу;

2) тим, які не мали в період навчання офіцерських звань, - посадовий оклад, передбачений за 12 тарифним розрядом, визначеним у додатку 1 до постанови № 704.

Слухачам, які в період навчання отримували стипендії, за період з дня, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, і до дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, посадові оклади виплачуються за останніми штатними посадами, які вони обіймали у військових частинах до зарахування на навчання.

14. Особам офіцерського складу, зарахованим до докторантур і ад'юнктур військових навчальних закладів та науково-дослідних установ, виплачуються посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони обіймали до зарахування на навчання.

15. Військовослужбовцям, відрахованим з військових навчальних закладів, докторантур чи ад'юнктур, з дня відрахування виплачуються:

1) військовослужбовцям, які перед зарахуванням до військових навчальних закладів обіймали посади у військових частинах (крім військовослужбовців строкової військової служби, відрахованих як таких, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатись або недисциплінованість), - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони обіймали у військових частинах до зарахування на навчання;

2) військовослужбовцям, які не мають офіцерських звань і не перебували перед зарахуванням до військового навчального закладу на військовій службі, а також військовослужбовцям строкової військової служби, відрахованим як таким, що не оволоділи програмою навчання через небажання навчатись або недисциплінованість, - посадові оклади за I тарифним розрядом, установленим у додатку 12 до постанови № 704;

3) особам офіцерського складу, відрахованим з докторантур чи  ад'юнктур, - посадові оклади за останніми штатними посадами, які вони обіймали у військових частинах до зарахування на навчання, але не більше посадових окладів, які вони одержували в докторантурі чи ад'юнктурі.

VII. Надбавка за вислугу років

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за вислугу років на військовій службі виплачується надбавка за вислугу років у відсотках до посадового окладу за основною чи тимчасово обійманою посадою з урахуванням окладу за військовим званням у таких розмірах на місяць:

від 1 до 5 років - 25 %;

від 5 до 10 років - 30 %;

від 10 до 15 років - 35 %;

від 15 до 20 років - 40 %;

від 20 до 25 років - 45 %;

25 і більше років - 50 %.

2. До вислуги років військовослужбовців для виплати їм надбавки за вислугу років зараховуються в календарному обчисленні періоди служби визначені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України  від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

3. День початку проходження військової служби для обчислення вислуги років для виплати військовослужбовцям надбавки за вислугу років визначається відповідно до статті 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

4. Днем закінчення проходження військової служби вважається день, з якого військовослужбовця виключено наказом командира військової частини зі списків особового складу.

5. Військовослужбовцям, призваним або прийнятим на військову службу із запасу, вислуга років обчислюється з урахуванням попередньої служби, обчисленої відповідно до пункту 2 цього розділу.

6. Вислуга років військовослужбовців для виплати надбавки за вислугу років визначається кадровим (стройовим) підрозділом та щороку станом  на 01 січня оголошується наказом відповідного командира (начальника).

Про результати обрахування вислуги років військовослужбовців складається відповідний висновок у двох примірниках, який затверджується командиром військової частини. Перший примірник висновку передається до фінансового відділення (служби) військової частини, другий - підшивається до особової справи військовослужбовця. З висновком військовослужбовець має бути ознайомлений під підпис.

При переміщеннях військовослужбовців на нове місце служби за новим місцем служби провадиться перевірка вислуги років для виплати надбавки за вислугу років, про що складається висновок. Військовослужбовцям, які прибули до військової частини для проходження служби, а їх особові справи на день прибуття не надійшли до військової частини, виплата надбавки здійснюється на підставі інформації про вислугу років, зазначеної в грошовому атестаті або іншому документі. Після надходження до військової частини особової справи військовослужбовця вислуга років для виплати йому надбавки оголошується наказом командира військової частини.

7. Військовослужбовцям, яким у встановленому порядку зараховано до вислуги років раніше не враховані періоди військової служби (роботи), доплата надбавки за вислугу років здійснюється з дня надання військовослужбовцями документів, що підтверджують їх період служби.

Якщо надбавка за вислугу років виплачувалась військовослужбовцю в менших, ніж належало, розмірах з вини посадових осіб військової частини, здійснюється перерахунок надбавки за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на неї.

8. Військовослужбовцям, які відслужили встановлені для виплати надбавки за вислугу років строки, надбавка виплачується в усіх випадках, коли вони мають право на отримання посадового окладу та окладу за військовим званням (з урахуванням пункту 6 розділу XXVII цієї Інструкції). При цьому військовослужбовцям, які одержують тільки оклади за військовими званнями, відсоткова надбавка виплачується до цих окладів.

VIII. Надбавка за особливості проходження служби

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірах до 50 % посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

2. Військовослужбовцям, зазначеним у пункті 1 цього розділу, залежно від якості, складності, інтенсивності, обсягу, важливості та умов військової служби розмір надбавки за особливості проходження служби може збільшуватися до 100 % посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Перелік посад (підрозділів), за якими встановлюється і виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірі до 100 % посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, установлюється наказом командувача Національної гвардії України.

3. Розмір надбавки за особливості проходження служби кожному військовослужбовцю встановлюється наказом командира військової частини, командирам військових частин - наказами вищих командирів (начальників).

ІХ. Доплати за науковий ступінь і вчене звання

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) виплачується доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірах відповідно 5 і 10 % посадового окладу, при цьому виплата доплати проводиться, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

2. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які обіймають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю, і мають вчене звання, виплачується доплата за вчене звання в таких розмірах на місяць:

доцента (старшого наукового співробітника) - 5 % посадового окладу;

професора - 10 % посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

3. Доплата за науковий ступінь і вчене звання виплачується на підставі наказу командира військової частини. Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) наукового ступеня чи вченого звання, та рапорт військовослужбовця.

Х. Надбавка за спортивні звання

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають спортивні звання і їх діяльність за профілем відповідає спортивним званням, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

за спортивні звання «Заслужений тренер», «Заслужений майстер спорту», «Майстер спорту міжнародного класу» - 10 % посадового окладу;

за спортивне звання «Майстер спорту» - 5 % посадового окладу.

За наявності двох або більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

2. Надбавка виплачується на підставі наказу командира військової частини про виплату цієї надбавки з того дня, з якого військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) стали до виконання обов'язків за відповідними посадами, але не раніше дня видання наказу про призначення.

3. Підставами для видання наказу є:

засвідчена копія посвідчення про наявність спортивного звання;

рапорт військовослужбовця.

ХІ. Надбавка за почесні звання

1. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР, у разі якщо виконання ними службових обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням, виплачується надбавка за почесні звання:

за почесне звання «заслужений» - у розмірі 10 % посадового окладу;

за почесне звання «народний» - 15 % посадового окладу.

2. Надбавка за почесне звання виплачується військовослужбовцям на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказу командира (начальника) вищого рівня) про її виплату. Підставами для видання наказу є засвідчені копії документів, що підтверджують присвоєння (наявність) почесного звання, та рапорт військовослужбовця.

ХІІ. Надбавка за кваліфікацію

1. Особам офіцерського складу (крім осіб офіцерського складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів), особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та які мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка в таких розмірах:

2 клас - 3 % посадового окладу;

1 клас - 5 % посадового окладу;

клас майстра - 7 % посадового окладу.

2. Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають:

2 клас - 5 % посадового окладу;

1 клас - 10 % посадового окладу.

3. Особам офіцерського складу, що проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів та мають клас, присвоєний у встановленому порядку, виплачується надбавка за:

2 клас - 5 % посадового окладу;

1 клас - 7 % посадового окладу;

клас снайпера - 9 % посадового окладу.

Персональні списки льотного складу, який підтвердив кваліфікацію та має право на надбавку, після закінчення календарного року оголошуються наказом із зазначенням посади, військового звання, кваліфікації, дати її присвоєння та даних про виконання перевірок. Також у наказі оголошуються персональні списки льотного складу, який не підтвердив кваліфікації з незалежних від нього причин і має право на виплату надбавки до проведення наступних випробовувань.

4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які мають відповідний клас кваліфікації та які призначені на вищі, рівнозначні або нижчі посади без зміни військово-облікової спеціальності, надбавка виплачується з дня видання наказу про призначення на ці посади. Військовослужбовцям, призначеним на посади за іншими військово-обліковими спеціальностями, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації за новими військово-обліковими спеціальностями.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які мають відповідний клас, надбавка виплачується з дня видання наказу про призначення на посади.

5. Військовослужбовцям, які отримали клас кваліфікації в період виконання обов'язків за посадами, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікації.

У разі підвищення або пониження класу кваліфікації надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння наступного класу або пониження в класі.

6. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію зберігається (за умови підтвердження чи підвищення в установленому порядку присвоєного їм класу кваліфікації) на періоди:

1) навчання в навчальних центрах на курсах підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;

2) перенавчання військовослужбовців льотно-підйомного складу на нові для них типи літаків, вертольотів;

3) тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХVІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження та за період перебування в розпорядженні.

7. Виплата військовослужбовцям надбавки за кваліфікацію припиняється з дня, що настає за днем:

1) видання наказу про позбавлення класу кваліфікації чи пониження кваліфікації до 3 класу;

2) закінчення встановленого строку для підтвердження присвоєного класу з неповажних причин.

XIІІ. Надбавка за кваліфікаційну категорію військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та які мають кваліфікаційну категорію, присвоєну в установленому порядку, обіймають посади і працюють за спеціальністю, за якою може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, виплачується надбавка в таких розмірах на місяць:

1) особам офіцерського складу, які обіймають посади хірургів, ортопедів-травматологів, урологів, нейрохірургів, акушерів-гінекологів, офтальмологів, оториноларингологів, стоматологів-хірургів, оперують хворих у військово-медичних закладах, підрозділах-стаціонарах і мають другу кваліфікаційну категорію, - 7 %, першу кваліфікаційну категорію - 9 %, вищу кваліфікаційну категорію - 11 % посадового окладу;

2) особам офіцерського складу, які обіймають посади лікарів (крім тих, які обіймають посади, передбачені в підпункті 1 цього пункту) і мають другу кваліфікаційну категорію, - 3 %, першу кваліфікаційну категорію - 5 %, вищу кваліфікаційну категорію - 7 % посадового окладу;

3) особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, обіймають посади середніх медичних спеціалістів і фармацевтів та мають другу кваліфікаційну категорію, - 3 %, першу кваліфікаційну категорію - 5 %, вищу кваліфікаційну  категорію - 7 % посадового окладу.

2. Перелік посад і спеціальностей, за якими військовим лікарям, провізорам і військовослужбовцям середнього медичного складу встановлюється і виплачується надбавка, визначається наказом командувача Національної гвардії України.

3. Надбавка виплачується військовослужбовцям з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами, за якими передбачено встановлення надбавки, але не раніше дня видання наказу про призначення на ці посади.

Військовослужбовцям, які отримали кваліфікаційну категорію в період виконання обов'язків за посадами, за якими може бути присвоєна кваліфікаційна категорія, надбавка виплачується з дня видання наказу про присвоєння кваліфікаційної категорії.

У разі підвищення чи пониження кваліфікаційної категорії надбавка в нових розмірах виплачується з дня видання наказу про присвоєння (пониження) кваліфікаційної категорії.

4. Військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу, які одночасно мають право на отримання надбавки за кваліфікаційну категорію та надбавки за кваліфікацію, виплачується одна надбавка за їх вибором.

XІV. Курсантська посадова надбавка

1. Курсантам Національної гвардії України (крім осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які одержують грошове забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом) вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України, призначеним за стройовим розподілом на посади чи допущеним до виконання обов'язків за вакантними посадами, з дня видання наказу про призначення (приступання до тимчасового виконання обов'язків за вакантними посадами) виплачується курсантська посадова надбавка в таких розмірах на місяць:

виконувачу обов'язків командира відділення - 10 % посадового окладу;

виконувачу обов'язків головного сержанта взводу (командира групи) -  15 % посадового окладу;

виконувачу обов'язків головного старшини (старшини) роти (батареї), курсу, командира взводу - 20 % посадового окладу.

2. Виплата цієї надбавки припиняється з дня видання наказу:

про звільнення курсантів від виконання обов'язків за посадами, зазначеними в пункті 1 цього розділу;

про присвоєння курсантам першого офіцерського звання.

XV. Винагорода за стрибки з парашутом

1. За здійснені військовослужбовцями стрибки з парашутом (десантування з технікою) з літаків і вертольотів, передбачені планом бойової підготовки, виплачується винагорода в розмірі 3 % посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704.

2. За кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення, а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення, розмір винагороди, обчислений у порядку, встановленому в пункті 1 цього розділу, збільшується на 2 % посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, за кожне ускладнення.

До ускладнених належать стрибки:

виконувача обов'язків випускового (під час здійснення стрибка);

із затримкою розкриття парашута не менше ніж на 20 секунд, у тому числі із стабілізацією падіння;

на обмежений майданчик;

у складних метеорологічних умовах (коли висота нижнього краю хмар нижча за задану висоту викиду);

коли швидкість вітру біля землі перевищує 5 м/с;

на майданчики приземлення (які перевищують рівень моря на 500 м);

уночі, з приземленням на воду (крім стрибків у водолазному спорядженні) або на ліс;

зі зброєю (крім пістолета), з радіостанцією;

з вантажним контейнером вагою більше ніж 4 кг, не враховуючи табельного спорядження;

з висоти менше 500 м і більше ніж 4000 м;

з літака (вертольота) зі швидкістю польоту понад 200 км/год.

3. Розміри винагороди, встановлені у пункті 1 цього розділу, збільшуються:

за стрибки з парашутом, здійснені способом катапультування, і стрибки на воду - на 3 % посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704;

за десантування всередині техніки або разом із нею - на 10 % посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704.

У разі здійснення експериментальних стрибків додатково виплачується від 2 до 7 % посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, залежно від складності стрибків.

Розмір додаткової винагороди за кожен експериментальний стрибок визначається командувачем Національної гвардії України під час затвердження ним звіту про здійснений стрибок.

4. Винагорода військовослужбовцям виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а тим, хто має звання інструктора з парашутно-десантної підготовки, - не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день.

На експериментальні стрибки це обмеження не поширюється.

Протягом календарного року винагорода виплачується за стрибки з парашутом, здійснені відповідно до плану бойової підготовки, але не більше ніж у межах річних норм стрибків, що підлягають оплаті, встановлених командувачем Національної гвардії України.

5. Винагорода за стрибки з парашутом виплачується військовослужбовцям за штатним місцем служби на підставі наказу командира військової частини із зазначенням у ньому дати здійснення кожного стрибка, факторів ускладнення.

Підставою для видання наказу про виплату винагороди за стрибки з парашутом є планова таблиця виконання стрибків (витяг з планової таблиці має бути завірений командиром військової частини чи керівником установи (організації), у якій виконувалися стрибки).

6. Винагорода не виплачується за стрибки з парашутом, здійснені:

не за планом бойової підготовки;

понад 2 або 3 рази на день (пункт 4 цього розділу);

під час проведення святкових заходів, понад установлену для цієї категорії військовослужбовців річну норму оплачуваних стрибків.

7. Військовозобов'язаним і резервістам, призваним за встановленим порядком на збори, які виконують у період цих зборів стрибки з парашутом (десантування з технікою), винагорода за стрибки з парашутом підлягає виплаті в розмірах і порядку, встановлених цим розділом.

XVI. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі

1. Військовослужбовцям, безпосередньо зайнятим на шифрувальній роботі на штатних посадах спеціалістів спеціального зв'язку, згідно із затвердженим командувачем Національної гвардії України переліком за безперервний стаж на шифрувальній роботі виплачується щомісячна надбавка в таких розмірах:

від 1 до 3 років - 10 % посадового окладу;

від 3 до 5 років - 15 % посадового окладу;

понад 5 років - 20 % посадового окладу.

2. Персональні списки військовослужбовців, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі в органах спеціального зв’язку і які мають право на одержання надбавки, затверджуються командиром військової частини.

3. До безпосередньо зайнятих шифрувальною роботою належать військовослужбовці, які за своїми функціональними обов'язками займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, використанням, доставкою шифрів, прирівняних до них документів та засобів криптографічного захисту інформації, здійсненням контролю за забезпеченням безпеки шифрованого зв'язку, веденням діловодства і розмноженням документів з питань шифрувальної роботи.

4. Військовослужбовцям надбавка виплачується від окладів за основними посадами або такими, що виконуються тимчасово, за якими передбачена виплата надбавки.

Надбавка виплачується з дня видання наказу командира військової частини про її виплату, але не раніше дня, з якого військовослужбовці приступили до виконання обов'язків за посадою, пов'язаною з виконанням робіт згідно з пунктом 3 цього розділу, та надання цим військовослужбовцям доступу до шифрів.

5. Військовослужбовцям, які одержують надбавку, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за посадами, за якими виплата цієї надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання обов'язків за посадами надбавка не виплачується.

6. Надбавка виплачується у разі тимчасового вибуття військовослужбовців з військової частини зі збереженням посад за місцем служби в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення, на лікування (з урахуванням розділу ХХVІ цієї Інструкції), стажування, у відрядження.

7. Виплата надбавки військовослужбовцям зберігається за час перебування на навчанні у військових навчальних закладах і підрозділах спеціального зв'язку, зборах та курсах підготовки, перепідготовки, удосконалення й підвищення кваліфікації фахівців спеціального зв'язку із збереженням за ними штатних посад за місцем проходження військової служби.

8. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати надбавки зараховуються періоди:

безперервної шифрувальної роботи на штатних посадах, зазначених у пункті 1 цього розділу, враховуючи шифрувальну роботу в період проходження строкової військової служби, - з дня призначення на першу посаду, але не раніше дня надання допуску до шифрів;

безперервної шифрувальної роботи в державних органах, установах та організаціях військовослужбовців, які прийняті на військову службу за контрактом, а також військовослужбовців, переведених на роботу в органи спеціального зв'язку Національної гвардії України з інших центральних органів виконавчої влади за умови, що вони призначені на штатні посади в органи спеціального зв'язку і безпосередньо виконують шифрувальну роботу відповідно до пункту 1 цього розділу або направлені на навчання до військових навчальних закладів та підрозділів спеціального зв'язку;

навчання у вищих навчальних закладах та підрозділах спеціального зв'язку за спеціальністю фахівців спеціального зв'язку, якщо вони до дня зарахування на навчання обіймали відповідні штатні посади спеціалістів спеціального зв'язку, навчання на курсах і навчальних зборах підготовки, перепідготовки, удосконалення і підвищення кваліфікації фахівців спеціального зв'язку;

перебування у відпустках, на лікуванні, стажуванні та у відрядженні, якщо цьому передувала шифрувальна робота.

9. У разі направлення військовослужбовців, які мають право на отримання надбавки, на навчання до військових навчальних закладів без збереження посад за місцем служби або зарахування їх у розпорядження відповідних командирів (начальників) безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування в розпорядженні призначені на посади, за якими встановлено виплату надбавки.

Період перебування військовослужбовців на навчанні без збереження посад за місцем служби та в розпорядженні відповідних командирів (начальників) до безперервного стажу на шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не виплачується.

10. Безперервний стаж на шифрувальній роботі визначається кадровим (стройовим) підрозділом військової частини та щороку станом на 01 січня оголошується наказом відповідного командира (начальника).

Про встановлення військовослужбовцям надбавки та зміну її розмірів оголошується в наказі командира військової частини.

При переміщенні військовослужбовців до нового місця проходження військової служби за новим місцем служби військовослужбовців провадиться перевірка стажу для виплати надбавки за безперервний стаж на шифрувальній роботі, про що складається відповідний висновок.

11. Безперервний стаж на шифрувальній роботі припиняється, якщо військовослужбовець не виконував роботи, зазначені в пункті 3 цього розділу, більше ніж 6 місяців з дня видання наказу про звільнення або призначення на посаду, не пов'язану із шифрувальною роботою.

XVII. Преміювання осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом

1. Командири (начальники) військових частин Національної гвардії України мають право преміювати осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за їх особистий внесок у загальні результати служби.

Преміювання здійснюється відповідно до положення про преміювання, розробленого, враховуючи специфіку та особливості виконання покладених завдань на військову частину.

2. Розміри премії встановлюються за рішенням командувача Національної гвардії України з урахуванням наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Національної гвардії України, та особливостей проходження служби.

3. Виплата премії військовослужбовцям здійснюється щомісяця за попередній місяць під час виплати грошового забезпечення за поточний місяць на підставі наказу командира військової частини (командирам військових частин - наказу вищих командирів (начальників)), який видається до 05 числа місяця, що настає за місяцем преміювання. У разі переведення або звільнення військовослужбовців з військової служби - у місяці виключення зі списків особового складу в розмірі, що визначається пропорційно часу їх служби в поточному місяці.

За рішенням командира військової частини премія за грудень може бути виплачена в кінці грудня поточного бюджетного року. При цьому наказ про встановлення розмірів премії видається в грудні поточного року. У разі допущення проступків військовослужбовцями, які потребують зменшення (позбавлення) премії за грудень, після видання наказу до нього вносяться відповідні зміни та проводиться перерахунок у цьому або наступному місяці.

4. Командир військової частини має право позбавляти військовослужбовців премії повністю або зменшувати її розмір у межах показників, визначених у положенні про преміювання військовослужбовців військової частини. При цьому військовослужбовці можуть бути позбавлені премії в повному обсязі або її розмір може зменшуватися виключно за той календарний місяць, у якому вони допустили порушення (проступок) або стало відомо про порушення (проступок). Рішення про виплату премії, зменшення її розміру або позбавлення в повному розмірі оформлюється наказом командира військової частини на підставі поданих у встановленому порядку в кінці кожного місяця клопотань (рішень) безпосередніх командирів (начальників) про виплату (позбавлення повністю або частково) премії підлеглим військовослужбовцям. У рапортах з клопотанням про позбавлення премії (повністю або частково) зазначаються конкретні причини, які стали підставою для цього. Забороняється позбавляти премії військовослужбовців або зменшувати її розмір протягом кількох місяців за одне допущене порушення.

5. Премія військовослужбовцям виплачується з того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадами (у тому числі до тимчасового виконання обов'язків за посадами, до яких вони допущені наказами відповідних командирів (начальників)). Особам офіцерського складу, курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що навчаються у військових навчальних закладах, премія виплачується з дня зарахування на навчання до дня його закінчення, а також за час перебування у відпустці, що надається після закінчення військового навчального закладу.

6. Премія не виплачується військовослужбовцям:

які звільняються з військової служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнено до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем (з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення);

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов'язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків, чи злочинів (командиру та іншим посадовим особам, які не вживали заходів для запобігання аваріям, подіям і злочинам).

XVIIІ. Надбавки за службу в умовах режимних обмежень та за виконання функцій державного експерта з питань таємниць

1. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень (далі - надбавка), виплачується військовослужбовцям, які постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю.

Надбавка виплачується в порядку та розмірах, установлених Положенням про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року № 414.

2. Військовослужбовцям, які виконують функції державного експерта з питань таємниць, а також військовослужбовцям, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, виплачується надбавка в порядку та розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 2 «Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць».

3. Надбавки, визначені пунктами 1, 2 цього розділу, виплачуються військовослужбовцям на підставі наказів командира військової частини, у яких зазначається їх розмір, а командирові (начальнику) - на підставі наказу командира (начальника) вищого рівня.

Проекти наказів про виплату цих надбавок або їх припинення готуються режимно-секретним підрозділом, а де такого підрозділу немає, - особою, спеціально призначеною наказом командира (начальника), яка здійснює забезпечення режиму секретності у військовій частині або особисто командиром (начальником).

Надбавки виплачуються військовими частинами щомісяця одночасно з виплатою грошового забезпечення за місцем служби військовослужбовців або військовими частинами, у яких вони перебувають на фінансовому забезпеченні.

XІX. Допомога для оздоровлення

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та набули право на щорічну основну відпустку, один раз на рік надається допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

2. Допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям за їх рапортом за місцем штатної служби на підставі наказу командира військової частини, а командирові (начальнику) - на підставі наказу командира (начальника) вищого рівня із зазначенням у ньому розміру допомоги.

Допомога для оздоровлення обов’язково виплачується військовослужбовцям, які вибувають у щорічну основну відпустку повної тривалості або другу її частину (у тому числі у дозволених випадках за невикористану відпустку за минулий рік), якщо військовослужбовці раніше не скористалися правом на отримання цієї допомоги.

3. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, та військовослужбовцям, прийнятим безпосередньо після закінчення строкової військової служби на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу, допомога для оздоровлення перший раз надається в календарному році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадами, на які призначені, тільки в тому разі, якщо військовослужбовець має право на щорічну основну відпустку незалежно від її тривалості.

4. Розмір допомоги для оздоровлення визначається з урахуванням посадових окладів, окладів за військовими званнями та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, на які військовослужбовець має право за обійманою ним штатною посадою згідно із чинним законодавством України на день підписання наказу про надання цієї допомоги.

Під час виплати допомоги для оздоровлення військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, та тим, які на день підписання наказу про надання цієї допомоги звільнені від посад, до місячного грошового забезпечення, з якого визначається допомога для оздоровлення, включаються оклад за військовим званням, посадовий оклад та щомісячні додаткові види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними обіймалися.

5. Випускникам військових навчальних закладів Національної гвардії України, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань та які перед зарахуванням на навчання перебували на строковій службі і бажають отримати допомогу для оздоровлення безпосередньо після закінчення навчального закладу, розмір допомоги визначається, виходячи з посадового окладу за 12 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, окладів за військовими званнями, надбавки за вислугу років, надбавки за особливості проходження служби та премії.

6. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у наказі командира частини про виключення зі списків особового складу зазначаються відомості про надання допомоги для оздоровлення.

Витяг з наказу разом з особовою справою надсилаються до військової частини за новим місцем служби.

7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Національної гвардії України, допомога для оздоровлення в році їх прибуття виплачується тільки у разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

8. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної чи додаткової відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, допомога для оздоровлення в новому році не надається.

9. Військовослужбовцям, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в дозволених законодавством випадках - до шести років, допомога для оздоровлення може надаватися тільки в році вибуття у відпустку та в році, у якому вони стали до виконання обов'язків за посадою після прибуття з цієї відпустки.

10. У разі смерті військовослужбовця сума допомоги для оздоровлення, право на отримання якої виникло до дня смерті, виплачується сім'ї померлого, а у разі її відсутності - його батькам та утриманцям на підставі їх звернення.

11. Сума допомоги для оздоровлення, яка надана військовослужбовцю в поточному році, у разі його звільнення з військової служби не утримується.

XX. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, за рішенням командира військової частини надається в межах фонду грошового забезпечення, затвердженого в кошторисі військової частини, один раз на рік матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення, на яке військовослужбовець має право згідно із чинним законодавством України на день звернення.

Розмір матеріальної допомоги визначається комісією на підставі інформації, наданої фінансовим відділенням (службою) військової частини про затверджений фонд грошового забезпечення та можливість проведення виплати. Склад комісії затверджується наказом командира військової частини.

2. Матеріальна допомога надається на підставі рапорту в кожному конкретному випадку.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який затверджується командиром військової частини, і разом з рапортами військовослужбовців передається до фінансового підрозділу для виплати матеріальної допомоги.

Матеріальна допомога військовослужбовцям надається за місцем штатної служби.

3. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів), розмір матеріальної допомоги визначається з урахуванням розміру місячного грошового забезпечення, яке отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами, що ними обіймалися.

4. Випускникам військових навчальних закладів, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, і військовослужбовцям строкової військової служби в році присвоєння першого офіцерського звання, звання прапорщика (мічмана) матеріальна допомога надається у військових частинах, до яких вони направлені для подальшого проходження служби, після вступу до виконання обов'язків за посадами, на які вони призначені.

5. Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, матеріальна допомога перший раз надається в календарному році, у якому вони приступили до виконання обов'язків за посадами, на які призначені.

6. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, матеріальна допомога в новому році не надається.

7. Військовослужбовцям, які прибули для подальшого проходження військової служби і зараховані до Національної гвардії України, матеріальна допомога в році їх прибуття виплачується тільки у разі підтвердження факту невиплати її за попереднім місцем служби.

8. У разі переміщення військовослужбовців по службі до інших військових частин у грошовому атестаті зазначається, в якому розмірі та за який період військовослужбовцю виплачено матеріальну допомогу.

Якщо матеріальна допомога не надавалася, в грошовому атестаті робиться запис «Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за ____ рік не виплачувалася».

9. У разі смерті військовослужбовця сума матеріальної допомоги (якщо матеріальна допомога не надавалась військовослужбовцю в рік його смерті) може виплачуватись сім'ї померлого, а у разі її відсутності - його батькам та утриманцям на підставі наказу командира військової частини.

10. Матеріальна допомога за минулий рік у поточному році не виплачується.

XXI. Одноразова грошова допомога після укладення контракту

1. Військовослужбовцям після укладення ними першого контракту, передбаченого у додатку 1 до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153, та вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку вони призначені, виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:

особам рядового складу - вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня календарного року;

особам сержантського і старшинського складу - дев’ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня календарного року;

особам офіцерського складу - десять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня календарного року.

2. Право на отримання одноразової грошової допомоги настає з дня видання наказу командира військової частини про вступ до виконання обов'язків за посадою, на яку призначено військовослужбовця.

Одноразова грошова допомога виплачується військовослужбовцям за місцем штатної служби на підставі наказу командира військової частини, який  видається на підставі інформації, наданої кадровим (стройовим) підрозділом військової частини про заключення військовослужбовцем першого контракту про проходження військової служби.

3. У разі звільнення військовослужбовців, визначених у пункті 1 цього розділу, з військової служби до закінчення строку служби за першим контрактом у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, або за службовою невідповідністю, або через систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, або у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнено до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, одноразова грошова допомога підлягає стягненню з них у сумі, обчисленій у повних календарних місяцях пропорційно часу, який залишився до закінчення дії контракту.

4. Одноразова грошова допомога не виплачується:

1) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що прибули для подальшого проходження військової служби з інших органів та військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України, і зараховані до Національної гвардії України, крім осіб офіцерського складу, які прибули до Національної гвардії України для подальшого проходження військової служби безпосередньо після закінчення вищих військових навчальних закладів та не перебували на посадах;

2) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, особам рядового і начальницького складу - у разі їх повторного прийняття на військову службу за контрактом, крім тих осіб, служба яких у попередні періоди не була пов’язана зі службою за контрактом;

3) військовослужбовцям, які укладають перший контракт про проходження військової служби строком, визначеним абзацами дев’ятим і десятим пункту 18 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153;

4) курсантам вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України у разі укладення ними контракту, передбаченого у додатку 2 до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від  10 грудня 2008 року № 1153.

5. Військовослужбовцям, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та уклали  перший контракт про проходження військової служби строком, визначеним у абзаці четвертому пункту 18 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року  № 1153, виплачується одноразова грошова допомога в розмірах, визначених у пункті 1 цього розділу, після набрання чинності контрактом та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку їх призначено.

XXII. Винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін

1. Військовослужбовцям, які безпосередньо виконують роботи з розшуку, розмінування, знешкодження, підйому, перенесення, транспортування, а також знищення (далі - піротехнічні роботи) боєприпасів різного калібру, підривних засобів, вибухових речовин, інших вибухонебезпечних предметів (далі - вибухонебезпечні предмети), виплачується винагорода за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін (далі - винагорода) в розмірах згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

2. Винагорода виплачується за кожне знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів кожному військовослужбовцю, який безпосередньо виконував піротехнічні роботи.

Розмір винагороди визначається шляхом множення посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704, на відсоток винагороди, передбачений у додатку 1 до цієї Інструкції, за відповідні піротехнічні роботи за найбільшим калібром вибухонебезпечного предмета, який вказаний в акті про виконання робіт з очищення місцевості (об’єкта) від вибухонебезпечних предметів (далі - акт виконання робіт з очищення).

Розмір винагороди за один день виконання піротехнічних робіт не повинен перевищувати 20 % посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови № 704.

3. Виплата винагороди здійснюється військовослужбовцям на підставі наказу командира (начальника) військової частини (установи) за місцем штатної служби за минулий місяць одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць у межах кошторисних призначень військової частини.

Підставами для видання наказу командира військової частини на виплату винагороди є:

1) для військовослужбовців, які виконували завдання з розшуку, піднімання, розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів після надзвичайних ситуацій внаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі або іншому військовому об’єкті:

акт на виконання робіт з очищення місцевості від вибухових предметів або знищення вибухових предметів, затверджений командиром військової частини, де виконувалось завдання;

витяг з наказу командира військової частини, де виконувалось завдання, на виконання робіт з очищення місцевості від вибухових предметів або знищення вибухонебезпечних предметів, у якому зазначаються місце, час та поіменно особовий склад, який залучається до складу групи розмінування (знищення);

2) для військовослужбовців, які виконували завдання з розшуку, піднімання, розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів під час очищення територій колишніх бойових дій, навчальних полігонів (військових об’єктів):

акт на виконання робіт з очищення місцевості від вибухових предметів або знищення вибухових предметів, затверджений командиром військової частини (виконавця);

витяг з наказу командира військової частини (виконавця) на виконання робіт з очищення місцевості від вибухових предметів або знищення вибухонебезпечних предметів, у якому зазначаються місце, час та поіменно особовий склад, який залучається до складу групи розмінування (знищення);

3) для військовослужбовців, які виконували завдання з розшуку, піднімання, розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів під час очищення територій (об’єктів) у районі ведення бойових дій:

витяг з наказу (бойового розпорядження) штабу оперативного (оперативно-тактичного) угруповання на виконання завдання з розмінування, у якому зазначаються місце, час та поіменно особовий склад, який залучається до складу групи розмінування (знищення);

акт виконаних робіт з очищення місцевості (акваторії, об’єкта) від вибухонебезпечних предметів (знешкодження та (або) знищення виявлених  вибухонебезпечних предметів), затверджений командиром військової частини, в інтересах якої виконувалось завдання, або керівником штабу (начальником штабу) оперативного (оперативно-тактичного) угруповання.

XXIІІ. Виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовцям за час тимчасового виконання обов'язків за посадою

1. Командир (начальник) військової частини у зв'язку зі службовою необхідністю може наказом покласти на військовослужбовця тимчасове виконання обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, яку він не обіймає:

1) вакантною (незайнятою) військовою посадою - за його згодою (тимчасове виконання посади);

2) невакантною (зайнятою) військовою посадою - у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її обіймає, або усунення військовослужбовця, який її обіймає, від виконання службових обов'язків (тимчасове виконання обов'язків).

2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом (крім зазначених у пункті 3 цього розділу), допущеним у встановленому порядку наказом командира (начальника) до тимчасового виконання вакантної посади строком до шести місяців, до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою строком до чотирьох місяців або тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою, яку обіймає військовослужбовець, що перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у тій самій військовій частині, за час виконання обов'язків за цими посадами виплачуються оклади за посадами, що тимчасово виконуються, щомісячні додаткові види грошового забезпечення, розміри яких обчислюються з цих посадових окладів.

3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і на яких наказом командира військової частини покладено тимчасове виконання обов'язків за іншими посадами з меншими посадовими окладами, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами виплачуються посадові оклади за основними посадами.

4. Строк тимчасового виконання обов'язків за посадою обчислюється з дня, з якого військовослужбовець став до виконання обов'язків за посадою, але не раніше дня видання командиром військової частини наказу про його допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою, і до дня звільнення з посади включно. До цього строку не зараховуються періоди перебування у відпустці, відрядженні (якщо воно не пов'язане з виконанням обов'язків за посадою, що тимчасово виконується), на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою.

5. За періоди перебування військовослужбовців, допущених до тимчасового виконання обов'язків за посадами, у щорічних основних та додаткових відпустках із збереженням грошового забезпечення, відрядженні, на навчанні, лікуванні або у відпустці для лікування виплачуються посадові оклади та додаткові види грошового забезпечення за основними посадами.

6. Військовослужбовцям, призначеним на вакантні посади з більшими посадовими окладами, які вони тимчасово виконували, посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до тимчасового виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня видання наказу про допуск до тимчасового виконання обов'язків за посадою.

7. Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні, допущеним до тимчасового виконання обов'язків за вакантними або невакантними посадами, за час фактичного виконання обов'язків за цими посадами виплачуються посадові оклади за посадами, що тимчасово виконуються.

8. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, посадові оклади за час тимчасового виконання обов'язків за посадами виплачуються з дотриманням таких умов:

військовослужбовцю, допущеному до тимчасового виконання обов'язків за невакантною посадою, оклад за цією посадою виплачується, якщо військовослужбовець, який постійно обіймає посаду, а також його заступники-військовослужбовці і помічники-військовослужбовці незалежно від їх функціональних обов'язків тимчасово вибули з військової частини або в установленому порядку звільнені від службових обов'язків;

військовослужбовцям, які обіймають посади начальників штабів військових частин і підрозділів, заступникам та помічникам командирів і начальників усіх найменувань незалежно від їх функціональних обов'язків у разі тимчасового виконання обов'язків за невакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за основними посадами. У разі тимчасового виконання цими військовослужбовцями обов'язків за вакантними посадами безпосередніх командирів і начальників виплачуються оклади за посадами, обов'язки за якими тимчасово виконуються, на загальних підставах;

особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять строкову військову службу, допущеним у встановленому порядку до тимчасового виконання обов'язків за іншими посадами, передбаченими для рядового, сержантського і старшинського складу, посадові оклади виплачуються за посадами, що тимчасово виконуються, у розмірах, установлених для військовослужбовців строкової військової служби.

9. Військовослужбовцям, крім зазначених у пункті 7  цього розділу, допущеним до тимчасового виконання посад в іншій військовій частині, оклади за посадами, що тимчасово виконуються, не виплачуються.

10. Різниця в окладах за основною посадою і посадою, що тимчасово виконується, виплачується за минулий місяць (минулі місяці) одночасно з виплатою грошового забезпечення за поточний місяць, а військовослужбовцям, відрядженим до нового місця служби (навчання) або звільненим з військової служби, - під час вибуття з військової частини.

XXІV. Виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення у зв'язку з переходом військової частини на новий штат

1. У разі переходу військової частини на новий штат особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що будуть призначатися на посади за новим штатом, допущеним наказом командира військової частини до виконання обов'язків за посадами за новим штатом, посадові оклади за цими посадами виплачуються з того дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за посадами, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня отримання цим органом нового штату.

Якщо найменування посад не змінилося, але змінились посадові оклади за ними, встановлені нові посадові оклади виплачуються з дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат, але не раніше дня отримання цією військовою частиною нового штату.

2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, допущеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами в період, коли вони перебувають у відпустці, на лікуванні (у тому числі у відпустці для лікування через хворобу), у відрядженні чи на навчанні, із збереженням посад за місцем служби, - до того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за цими посадами, виплачуються посадові оклади за посадами, які вони обіймали раніше, із застосуванням до тих, хто перебуває на лікуванні в лікувальних закладах і у відпустці для лікування через хворобу, строків, передбачених розділом XXVI цієї Інструкції.

Щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, премії) за цей період виплачуються за посадами, які вони обіймали раніше.

3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, що проходять військову службу за контрактом, які допущені у зв'язку з переходом військової частини на новий штат до виконання обов'язків за новими для них посадами і які, після того як приступили до їх виконання, вибули в щорічну основну відпустку, на лікування, у відрядження або на навчання із збереженням посад за місцем служби, виплачуються посадові оклади за цими посадами.

4. Військовослужбовцям строкової військової служби, призначеним у зв'язку з переходом військової частини на новий штат на посади рядового, сержантського і старшинського складу, посадові оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення, але не раніше дня оголошення в наказі командира військової частини про перехід на новий штат і дня одержання цією військовою частиною нового штату.

5. Викладений у пунктах 1 - 4 цього розділу порядок виплати посадових окладів застосовується у разі внесення змін до штату.

XXV. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за період перебування їх у розпорядженні

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, звільненим від посад, які вони обіймають (у тому числі у зв'язку з переходом військової частини на новий штат, частковою зміною штату), із дня, наступного за днем звільнення від обійманих посад (скорочення штатної посади), протягом двох місяців виплачується грошове забезпечення, яке військовослужбовець отримував за штатною посадою на день звільнення з посади (скорочення).

Грошове забезпечення в цьому випадку обчислюється з урахуванням окладу за військове звання, посадового окладу, надбавки за вислугу років, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (крім винагород) та премії.

Після закінчення двох місяців безперервного перебування військовослужбовців у розпорядженні грошове забезпечення за останньою основною посадою, яку вони обіймали до зарахування в розпорядження, виплачується тільки за рішенням командувача Національної гвардії України.

Клопотання про продовження строків виплати грошового забезпечення подаються за підпорядкованістю командирами військових частин, у розпорядженні яких вони перебувають.

Після закінчення перших двох місяців (та у разі неприйняття відповідних рішень щодо продовження виплати грошового забезпечення) військовослужбовцям виплачуються тільки оклади за військовими званнями.

Військовослужбовцям, які відсторонені від посад та у зв'язку з цим зараховані в розпорядження відповідного командира (начальника), грошове забезпечення виплачується в порядку, визначеному у пункті 2 розділу XXVII цієї Інструкції.

2. Днем звільнення військовослужбовця з посади, яку він обіймає, вважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах строків, установлених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, наказами Міністерства внутрішніх справ України та командувача Національної гвардії України.

Якщо тривалість здавання справ і складання обов'язків за посадою не визначено, вона встановлюється командиром (начальником) військової частини, але не може перевищувати 10 днів. Строки складання обов'язків за посадою та здавання справ новопризначеній посадовій особі обчислюються з дня прибуття її до військової частини.

До цих строків не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Днем звільнення з посади військовослужбовців розформованих військових частин вважається день закінчення здавання справ і складання обов'язків за посадою в межах установлених строків, але не пізніше дня закінчення розформування військової частини, визначеного наказом командувача Національної гвардії України.

3. Днем зарахування в розпорядження військовослужбовців, які закінчили військові навчальні заклади, докторантуру чи ад'юнктуру військових навчальних закладів і науково-дослідних установ, вважається:

для військовослужбовців, які не мали в період навчання офіцерських звань, - день, що настає за днем видання наказу командувача Національної гвардії України про присвоєння офіцерських звань;

для осіб офіцерського складу - день, що настає за днем видання наказу про закінчення військового навчального закладу, докторантури чи ад'юнктури.

4. У разі відрахування військовослужбовців з військових навчальних закладів, докторантури чи ад'юнктури днем зарахування їх у розпорядження вважається день, що настає за днем видання наказу про відрахування.

5. Під час визначення права на одержання грошового забезпечення в передбачені у пункті 1 цього розділу строки перебування військовослужбовців у розпорядженні не зараховується час їх перебування на лікуванні, в основній або додатковій відпустці.

6. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення, право на одержання якого вони втратили у зв'язку з перебуванням у розпорядженні, поновлюється:

1) призначеним на посади - з дня видання наказу про призначення, при цьому за період з дня видання наказу про призначення і до того дня, з якого військовослужбовці приступили до виконання обов'язків за посадою, виплачується грошове забезпечення за основними посадами, які раніше ними обіймалися. Це грошове забезпечення виплачується після вступу військовослужбовців на посади;

2) на час лікування (тимчасової непрацездатності) військовослужбовця;

3) слухачам і курсантам, зарахованим до військових навчальних закладів на стаціонарне навчання або очну докторантуру чи ад'юнктуру, - з дня направлення на навчання;

4) особам, які вибули в щорічну основну та додаткову відпустки, у відпустку для лікування за висновками військово-лікарської комісії, - з дня вибуття у відпустку, зазначеного в наказі командира (начальника) військової частини, до дня закінчення відпустки включно.

7. Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим із посад у зв'язку з позбавленням сержантських чи старшинських військових звань або за недисциплінованість, з дня звільнення та до призначення на посади чи звільнення з військової служби виплачуються посадові оклади за I тарифним розрядом, установленим у додатку 12 до постанови № 704.

Військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з посад, які вони обіймали, оклади за останніми основними посадами виплачуються до призначення на інші посади, направлення на навчання до військових навчальних закладів або звільнення з військової служби, але не більше ніж за поточний місяць. Після цього виплачуються оклади за I тарифним розрядом, установленим у додатку 12 до постанови № 704.

8. Військовослужбовцям, які були відряджені до державних органів, у тому числі в довготермінові закордонні відрядження, з дня їх зарахування в розпорядження  і до дня, з якого вони приступили до виконання обов'язків за новими посадами, на які призначені, з дня зарахування на навчання до військових навчальних закладів чи звільнення з військової служби виплачується грошове забезпечення за останньою штатною військовою посадою, яку вони обіймали до відрядження.

XXVI. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час хвороби

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у тому числі тим, хто перебуває в розпорядженні, за весь період безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров’я чи у відпустці для лікування згідно з висновком військово-лікарської комісії, але не більше чотирьох місяців з дня вибуття з військової частини (крім випадків, коли чинним законодавством України передбачено триваліші строки перебування на лікуванні) виплачується грошове забезпечення за останніми основними посадами, які вони обіймали.

Військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у зв'язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні до дня вступу до виконання обов'язків за посадою або звільнення з військової служби.

2. Грошове забезпечення військовослужбовцям, зазначеним у пункті 1 цього розділу, після чотирьох місяців безперервного перебування на лікуванні й у відпустці для лікування виплачується, якщо таке перебування продовжено на підставі висновку закладу охорони здоров’я (військово-лікарської комісії) за рішенням керівника органу військового управління Національної гвардії України в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3. Військовослужбовцям строкової військової служби, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я чи у відпустці для лікування, грошове забезпечення виплачується за весь період перебування на лікуванні та у відпустці для лікування.

4. Військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), на яких у період їх перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування надійшли накази про звільнення з військової служби, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому у пункті 2 розділу XXXI цієї Інструкції.

5. Якщо в період перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування у військовослужбовця змінено оклад за обійманою посадою, з'явилось право на збільшення надбавки за вислугу років або йому присвоєно чергове військове звання, виплата грошового забезпечення в нововстановлених розмірах провадиться з дня виникнення цього права.

6. Військовослужбовцям у разі їх хвороби на день виходу з відповідної відпустки для догляду за дитиною з дня, наступного за днем закінчення відпустки для догляду за дитиною, виплачується грошове забезпечення за останньою штатною посадою з урахуванням пункту 5 цього розділу.

XXVII. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, усуненим від виконання службових обов'язків чи відстороненим від посад (виконання службових повноважень), а також тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах

1. Військовослужбовцям, яких відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України усунуто від виконання службових обов'язків, з наступного після усунення від виконання службових обов'язків дня за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються посадові оклади, оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі скасування наказів про усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтвердилися, за період, протягом якого вони не виконували обов'язків за посадами, виплачуються щомісячні додаткові види грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків.

2. Військовослужбовцям, відстороненим від посад відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, з наступного після відсторонення від посад дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

Військовослужбовцям, відстороненим від виконання службових повноважень у зв'язку зі складенням щодо них протоколу про адміністративне корупційне правопорушення, з наступного після відсторонення від виконання службових повноважень дня за період, протягом якого вони не перебували на посаді, виплачуються оклади за військовими званнями та надбавка за вислугу років.

У разі закриття провадження в справі про адміністративне корупційне правопорушення у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення суми грошового забезпечення, які не були виплачені військовослужбовцю внаслідок відсторонення від виконання службових обов'язків, відшкодовуються в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».

3. Військовослужбовцям, стосовно яких застосовано запобіжні заходи в кримінальному провадженні у виді домашнього арешту чи тримання під вартою, виплата грошового забезпечення припиняється з дня фактичного взяття під варту чи перебування під домашнім арештом.

У разі якщо до військовослужбовців, відсторонених від посад, які утримувались під вартою чи перебували під домашнім арештом, застосовано інший запобіжний захід, з дня прибуття до військової частини (установи, організації) і до дня отримання військовою частиною копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили про засудження військовослужбовців до позбавлення волі, грошове забезпечення виплачується в порядку, передбаченому у пункті 2 цього розділу.

4. У разі ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, поновлюється виплата посадових окладів та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, які вони не отримували у зв'язку з відстороненням від посад, з дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою. При цьому грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм відповідно до Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».

5. У разі винесення обвинувального вироку суду про умовне засудження військовослужбовцям, які були відсторонені від посад, із того дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою, поновлюється виплата посадових окладів та додаткових видів грошового забезпечення, на отримання яких вони втратили право у зв'язку з відстороненням від посад.

6. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту виплачуються оклади за військовими званнями. Інші види грошового забезпечення за цей період не виплачуються.

Військовослужбовцям строкової військової служби, засудженим до арешту з відбуванням покарання на гауптвахті, за час відбування арешту грошове забезпечення не виплачується.

XXVIIІ. Виплата грошового забезпечення у разі захоплення в полон чи заручниками, смерті (загибелі) військовослужбовців, якщо вони визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими

1. У разі смерті (загибелі) військовослужбовця грошове забезпечення нараховується повністю за той місяць, у якому військовослужбовець помер (загинув).

Грошове забезпечення виплачується членам сімей військовослужбовців:

дружині (чоловіку), а у разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам)  чи  усиновлювачам  неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовослужбовців, або батькам військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

У разі відсутності осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, належні суми грошового забезпечення виплачуються іншим спадкоємцям відповідно до чинного законодавства України.

У разі індексації грошового забезпечення військовослужбовців грошове забезпечення членам сімей військовослужбовців виплачується з урахуванням такої індексації.

2. Грошове забезпечення військовослужбовця, який визнаний судом безвісно відсутнім або оголошений померлим, виплачується особам, зазначеним у пункті 1 цього розділу, після надходження до військової частини відповідного рішення суду, у якому буде встановлено день, коли військовослужбовця визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим, - до цього дня включно.

3. Особам, зазначеним у пункті 1 цього розділу, також виплачуються одноразові додаткові види грошового забезпечення, право на отримання яких виникло у військовослужбовця до дня його смерті (загибелі), або до дня визнання його судом безвісно відсутнім, або оголошення померлим.

4. Грошове забезпечення особам, зазначеним у пункті 1 цього розділу, виплачується, якщо звернення за одержанням надійшло до закінчення трьох років із дня смерті (загибелі), або з того дня, з якого його визнано безвісно відсутнім або оголошено померлим.

5. Військовослужбовцям, захопленим у полон або заручниками (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), а також інтернованим у нейтральних державах або безвісно відсутнім виплата грошового забезпечення здійснюється відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 884.

XXІX. Особливості нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям-жінкам

1. Військовослужбовцям-жінкам на період відпустки, наданої у зв'язку з вагітністю та пологами, зберігається грошове забезпечення за останньою основною обійманою посадою, яку вони обіймали до надання цієї відпустки.

2. За час перебування військовослужбовців-жінок у відпустці для догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується.

3. Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства.

За бажанням вагітної військовослужбовця-жінки або тієї, яка має дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, у тому числі таку, що перебуває під її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, командир військової частини зобов'язаний встановити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Виконання обов'язків за посадою на умовах неповного службового часу встановлюється на підставі рапорту військовослужбовця-жінки.

У разі необхідності внесення змін до тривалості службового часу військовослужбовця-жінки рішення про такі зміни оформлюються наказом. У наказі командира військової частини для військовослужбовця-жінки встановлюється тривалість службового часу в годинах на день без урахування часу обідньої перерви. Також зазначаються початок службового часу та його закінчення.

Контроль за фактично відпрацьованим службовим часом військовослужбовцем-жінкою покладається на її безпосереднього командира (начальника).

4. За період виконання військовослужбовцем-жінкою обов'язків за посадою на умовах неповного службового часу їй виплачується грошове забезпечення за нормами, визначеними законодавством, пропорційно відпрацьованому службовому часу.

5. Вагітним військовослужбовцям-жінкам, які відповідно до медичного висновку до вибуття їх у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами призначені на рівнозначні (у тому числі з меншим обсягом роботи) і нижчі посади за станом здоров'я, зберігається виплата грошового забезпечення за попередньою посадою, але не більше ніж до дня прибуття з відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

Про таке збереження зазначається в наказах відповідного командира (начальника) про призначення.

XXX. Особливі умови виплати грошового забезпечення

1. Військовослужбовцям, які тимчасово вибули з військової частини із збереженням посад за місцем служби, виплата грошового забезпечення не припиняється:

1) у разі вибуття в щорічні основні відпустки, щорічні додаткові відпустки та додаткові відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки» із збереженням грошового забезпечення за час перебування у відпустці;

2) у разі вибуття на лікування за час перебування на лікуванні в строки, визначені чинним законодавством України;

3) у разі вибуття у відрядження в одиночному порядку, у тому числі на збори і курси, або в складі підрозділу за час перебування у відрядженні;

4) в інших випадках тимчасової відсутності військовослужбовця, передбачених чинним законодавством України.

2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, позбавленим військового звання в дисциплінарному порядку, із дня підписання наказу про позбавлення військового звання грошове забезпечення не виплачується (з урахуванням пункту 6 розділу I цієї Інструкції).

3. Військовослужбовцям, які самовільно залишили військові частини або місця служби на строк понад 10 діб, незалежно від причини залишення виплата грошового забезпечення припиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця служби та поновлюється з дня повернення. Про припинення та поновлення виплати грошового забезпечення оголошується наказом командира військової частини.

XXXI. Виплата військовослужбовцям грошового забезпечення у разі звільнення з військової служби або переміщення

1. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби грошове забезпечення виплачується:

1) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що обіймають посади до дня отримання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби, слухачам, курсантам з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - до дня, що настає за днем виключення наказом зі списків особового складу, але не більше ніж за один місяць з дня одержання військовою частиною наказу чи письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням пунктів 2–4 цього розділу);

2) військовослужбовцям строкової служби, курсантам військових навчальних закладів, крім курсантів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, - за весь місяць, у якому вони звільнені, а курсантська посадова надбавка - не більше ніж до дня, що настає за днем виключення зі списків особового складу;

3) особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що перебувають у розпорядженні до дня одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення, - до дня, що настає за днем виключення наказом зі списків особового складу, але не більше ніж за п'ять днів з дня одержання військовою частиною наказу або письмового повідомлення про звільнення (з урахуванням пунктів 2–4 цього розділу). При цьому військовослужбовцям, які тимчасово виконують перед звільненням обов'язки за вакантними посадами, грошове забезпечення виплачується також за час здавання справ за посадою в межах установлених строків.

2. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що перебувають до дня одержання військовою частиною наказу або повідомлення про звільнення з військової служби на лікуванні, у відпустці для лікування чи в щорічній основній відпустці, грошове забезпечення виплачується до дня, що настає за днем повернення їх до місця служби. При цьому військовослужбовцям, які не здали до вибуття на лікування або у відпустку справи і не склали обов'язків за посадою, грошове забезпечення виплачується також за період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків, а військовослужбовцям, які не використали до вибуття на лікування щорічну основну відпустку, - і за час відпустки, що надається у разі звільнення, у порядку, передбаченому пунктами 3, 4 цього розділу.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких витяг з наказу про звільнення надійшов у період, коли вони перебували в щорічній основній відпустці та у цей період захворіли, у разі продовження відпустки на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальній установі грошове забезпечення також виплачується і за період продовженої відпустки.

Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, на яких до військової частини надійшов наказ або повідомлення про звільнення з військової служби та які в період здавання справ і обов'язків за посадою в межах установлених строків захворіли, у разі продовження встановлених строків здавання справ і обов'язків за посадою на час перебування військовослужбовців на лікуванні в лікувальній установі грошове забезпечення також виплачується і за період продовжених строків.

3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпусток за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби оплачується тривалість щорічної основної та додаткової відпусток, на які вони мають право в році звільнення.

4. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки за поточний рік до одержання військовою частиною наказу (повідомлення) про звільнення з військової служби оплачується тривалість щорічної основної відпустки, що надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право за кожен повний місяць служби в році звільнення.

5. У рік звільнення військовослужбовців зі служби, зазначених у пунктах 3, 4 цього розділу, у разі невикористання ними щорічної основної та додаткової відпусток їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі військовослужбовцям-жінкам, які мають дітей.

Виплата грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки здійснюється на підставі наказу.

6. У разі звільнення військовослужбовців до закінчення календарного року, за який вони вже використали щорічну основну та щорічну додаткову відпустки, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, на підставі наказу командира (начальника) військової частини проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

7. У разі звільнення військовослужбовців зі служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права обіймати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем) та невикористання ними щорічної основної відпустки за їх бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням їх зі служби. Датою звільнення військовослужбовця зі служби в такому разі є останній день відпустки. Грошове забезпечення за період цієї відпустки їм виплачується до дня, що настає за днем звільнення зі служби.

8. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але які не виключені зі списків військовою частиною, відпустки за період служби в поточному році не надаються. Грошове забезпечення в році звільнення виплачується до дня, що настає за днем звільнення зі служби.

9. У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводяться.

10. Грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки проводиться, виходячи з розміру місячного грошового забезпечення, право на отримання якого має військовослужбовець відповідно до чинного законодавства України на день звільнення з військової служби. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення розміру місячного грошового забезпечення на 30 календарних днів.

11. Відрахування з грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані за рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, проводиться, виходячи з місячного розміру грошового забезпечення, яке військовослужбовець отримав за дні щорічної основної та щорічної додаткової відпусток. При цьому одноденний розмір грошового забезпечення визначається шляхом ділення місячного розміру грошового забезпечення на 30 календарних днів.

12. За час перебування військовослужбовців у відпустці за сімейними обставинами грошове забезпечення не виплачується, якщо інший порядок виплати не передбачений чинним законодавством України.

13. Військовослужбовцям, які були звільнені з військової служби, а потім поновлені на службі у зв'язку з визнанням звільнення необґрунтованим, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з якої вони були звільнені.

Виплачена під час попереднього звільнення зі служби цим військовослужбовцям грошова допомога при звільненні зі служби підлягає заліку за рахунок суми, що належить їм до виплати за вимушений прогул, а в частині, яка перевищує цю суму, - заліку за рахунок суми грошової допомоги, належної до виплати при подальшому звільненні з військової служби.

Про виплати, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, видається наказ командира військової частини. Витяг з наказу зберігається в особовій справі військовослужбовця.

14. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що перебувають на посадах, у разі їх переміщення (призначення на посади) до інших військових частин, грошове забезпечення виплачується до дня, що настає за днем виключення зі списків особового складу військової частини.

XXXІІ. Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби

1. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, що звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірах, визначених статтею 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

2. Строк календарної служби для визначення розміру одноразової грошової допомоги обчислюється згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей».

У разі першого звільнення цих осіб з військової служби до вислуги років для виплати їм одноразової грошової допомоги зараховується також період строкової військової служби.

3. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, які у разі звільнення з військової служби мають право на отримання одноразової грошової допомоги, до їх місячного грошового забезпечення, з якого нараховується ця одноразова грошова допомога, включаються:

для військовослужбовців, що звільняються з посад, на які вони були призначені, - оклад за штатною посадою, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія);

для військовослужбовців, які на день звільнення з військової служби перебували в розпорядженні відповідних начальників (командирів), - посадовий оклад, оклад за військовим званням на день звільнення з військової служби, надбавка за вислугу років, додаткові види грошового забезпечення (щомісячні надбавки, доплати, премія), що отримували військовослужбовці за останніми штатними посадами відповідно до чинного законодавства.

4. Військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів з числа осіб, які не перебували на військовій службі перед зарахуванням на навчання, звільненим з військової служби (навчання), грошова допомога виплачується в розмірі восьми посадових окладів, а зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - у розмірі дванадцяти посадових окладів.

Грошова допомога не виплачується:

військовослужбовцям строкової служби, звільненим з військової служби у зв'язку із засудженням до позбавлення волі за вироком суду, що набрав законної сили, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;

військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом безпосередньо зі строкової військової служби;

курсантам військових навчальних закладів, відрахованим із цих закладів до досягнення призовного віку;

курсантам, які проходять підготовку для призначення на посади офіцерського складу, у разі дострокового припинення (розірвання) контракту через небажання продовжувати навчання, через недисциплінованість, у разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання, набрання законної сили обвинувальним вироком суду;

вихованцям військових оркестрів, у тому числі тим, які обіймають перед звільненням посади музикантів.

5. Особам офіцерського складу, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були призвані на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, при звільненні зі служби після прийняття рішення про демобілізацію виплачується одноразова грошова допомога в порядку та розмірах, визначених Порядком та умовами виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом у зв'язку з мобілізацією, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 460.

XXXІІІ. Грошові атестати

1. Зарахування на грошове забезпечення осіб офіцерського складу, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, проводиться на основі грошового атестата (додаток 2) та наказу командира військової частини (начальника установи).

2. Грошовий атестат видається в усіх випадках переміщення по службі з однієї військової частини до іншої, у тому числі у разі направлення до навчальних закладів на навчання, направлення для подальшого проходження служби до інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України, та правоохоронних органів, а також у разі відрядження до державних органів із залишенням на військовій службі, у разі звільнення в запас або відставку з призначенням пенсії.

Грошовий атестат виписується та видається фінансовим підрозділом військової частини.

3. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби з правом на пенсію, грошовий атестат після оформлення надсилається разом з іншими документами до відповідних пенсійних органів для призначення пенсії.

4. Військовослужбовцям, звільненим з військової служби без права на пенсію, грошовий атестат не видається.

5. Грошовий атестат видається під підпис в особовій картці про грошове забезпечення і про його видачу робиться запис у журналі реєстрації, в якому зазначаються:

порядковий номер;

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім'я, по батькові, посада та військове звання;

куди вибув військовослужбовець;

до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу і які виплачено надбавки;

відмітка про отримання підтвердження до грошового атестата.

У грошовому атестаті має бути підпис власника атестата, який підтверджує правильність записів щодо здійснених з ним розрахунків.

Види грошового забезпечення вказуються в національній валюті України - гривні.

6. Грошові атестати заповнюються розбірливим почерком або за допомогою засобів друкування, підписуються командиром (начальником) військової частини та начальником фінансового підрозділу, після чого скріплюються печаткою. Не допускається заповнення грошових атестатів олівцем. Виправлення, зроблені в грошовому атестаті, мають бути завірені в установленому порядку.

Грошові атестати без підпису або печатки, з незавіреними виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними.

Під час заповнення грошового атестата в пункті 1 зазначаються:

найменування військової частини (установи), яка видала грошовий атестат, посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано атестат;

розмір фактично виплаченого грошового забезпечення військовослужбовцю за останній період служби (в межах місяця, за який провадиться виплата) з розбивкою за видами.

Поряд із сумою фактично виплачених додаткових видів грошового забезпечення вказуються у відсотках розміри надбавок та доплат, які були фактично встановлені особі відповідно до чинного законодавства (наказів командира військової частини).

У пункті 2 грошового атестата зазначається грошове забезпечення, яке виплачувалося особі за останньою штатною посадою за повний місяць служби. Указується вислуга років, яка була встановлена особі на день звільнення відповідно до наказу командира військової частини (установи), із зазначенням дати та номера наказу.

У пункті 3 грошового атестата вказуються одноразові грошові виплати особі, які були здійснені протягом поточного року, із зазначенням назви одноразової виплати (допомога для оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань тощо) та фактичної суми виплати.

У разі якщо з особи провадиться стягнення аліментів відповідно до виконавчих листів (приписів), відповідні помітки робляться в пункті 4, також зазначаються відомості щодо сум непогашених стягнень за збитки, завдані особою державі, юридичним або фізичним особам.

Перебування особи в розпорядженні відмічається в підпункті «в»  пункту 4 грошового атестата із зазначенням номера та дати наказу відповідного командира (начальника), згідно з яким військовослужбовець був зарахований у розпорядження і з якого періоду.

У пункті 4 грошового атестата також вказуються інші відомості, які не передбачені пунктами 1-3.

Бланк грошового атестата друкується на одному аркуші з двох сторін.

7. Після зарахування військовослужбовця на грошове забезпечення фінансовий орган має надіслати до військової частини, яка видала грошовий атестат, підтвердження (корінець) до грошового атестата, заповнене відповідно до основної частини, завірене підписами керівника установи і начальника фінансового підрозділу та скріплене гербовою печаткою. Підтвердження надсилається в строк не більше одного місяця.

Начальник фінансового підрозділу, який видав грошовий атестат, після отримання підтвердження (корінця) робить відмітку про його отримання в журналі реєстрації та в особовій картці на грошове забезпечення.

8. У разі якщо грошовий атестат з будь-яких причин при вибутті не був виданий, фінансовий підрозділ зобов'язаний у 10-денний строк надіслати цей атестат за новим місцем служби військовослужбовця, що вибув.

9. Військовослужбовцям, які прибули до нового місця служби і не надали грошового атестата (у зв'язку із втратою або з інших причин), виплачується грошове забезпечення, починаючи з першого числа наступного місяця на підставі рапорту, у якому вказуються причина неподання грошового атестата, розмір грошового забезпечення за останнім місцем служби та дата отримання атестата.

Одночасно начальник фінансового підрозділу запитує дублікат грошового атестата за колишнім місцем служби військовослужбовця. У разі невідповідності даних рапорту та дубліката грошового атестата здійснюється перерахунок грошового забезпечення, яке було видано.

10. Начальник фінансового підрозділу перевіряє наданий військовослужбовцем грошовий атестат щодо проведених за місцем попередньої служби виплат грошового забезпечення, а також повноту і правильність проведених у ньому записів. Про виявлені порушення начальник фінансового органу повідомляє військову частину, яка видала грошовий атестат.

11. При службовому переміщенні військовослужбовців строкової військової служби фінансовим підрозділом військової частини видається грошовий атестат військовослужбовця строкової військової служби (додаток 3).

Командувач Національної
гвардії України
генерал-полковникЮ.В. АллеровДодаток 1
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям Національної
гвардії України та іншим особам
(пункт 1 розділу ХХХІІ)

РОЗМІРИ
винагороди за розшук, піднімання, розмінування та знешкодження вибухових предметів, тралення і знешкодження мін

Характер робіт

Види вибухових предметів

Розмір винагороди (у відсотках) від посадового окладу за 13 тарифним розрядом, установленим у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбов-ців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»

1

2

3

Розшук, піднімання, розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів після надзвичайних ситуацій унаслідок пожежі, вибуху на арсеналі, складі або іншому військовому об’єкті

Вибухові речовини, засоби підриву та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї), різні підривники, гранати (ручні, протитанкові, до підствольних та автоматичних гранатометів), артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм

5

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібром від 50 мм до 150 мм, інженерні боєприпаси, боєприпаси реактивної артилерії кількістю до 100 одиниць

10

Авіаційні боєприпаси калібром до 500 кг

10

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібром від 150 мм та більше, боєприпаси реактивної артилерії кількістю 100 одиниць і більше

20

Авіаційні боєприпаси калібром 500 кг і більше

20

Розшук, піднімання, розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів під час очищення територій колишніх бойових дій, навчальних полігонів (військових об’єктів)

Вибухові речовини, засоби підриву та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї), різні підривники, гранати (ручні, протитанкові, до підствольних та автоматичних гранатометів), артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм

5

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібром від 50 мм до 150 мм, інженерні боєприпаси, боєприпаси реактивної артилерії кількістю до 100 одиниць

7

Авіаційні боєприпаси калібром до 500 кг

7

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібром від 150 мм та більше, боєприпаси реактивної артилерії кількістю 100 одиниць і більше

15

Авіаційні боєприпаси калібром 500 кг і більше

15

Розшук, піднімання, розмінування та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів під час очищення територій (об’єктів) у районі ведення бойових дій

Вибухові речовини, засоби підриву та інші вибухонебезпечні предмети (крім боєприпасів стрілецької зброї), різні підривники, гранати (ручні, протитанкові, до підствольних та автоматичних гранатометів), артилерійські боєприпаси калібром до 50 мм

10

Артилерійські снаряди, мінометні міни калібром від 50 мм до 150 мм, інженерні боєприпаси, боєприпаси реактивної артилерії кількістю до 100 одиниць

15

Авіаційні боєприпаси калібром до 500 кг

15

Артилерійські боєприпаси калібром від 150 мм та більше, мінометні міни калібром від 150 мм та більше, боєприпаси реактивної артилерії кількістю 100 одиниць і більше

20

Авіаційні боєприпаси калібром 500 кг і більше

20Додаток 2
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям Національної
гвардії України та іншим особам
(пункт 1 розділу ХХІIІ)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ


Додаток 3
до Інструкції про порядок виплати
грошового забезпечення та одноразової
грошової допомоги при звільненні
військовослужбовцям Національної
гвардії України та іншим особам
(пункт 11 розділу ХХХІІІ)

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ
військовослужбовця строкової військової службивгору