Документ z0404-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.11.2017, підстава - z1189-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.03.2017  № 122


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2017 р.
за № 404/30272

Про затвердження Інструкції про розміри і механізм виплати надбавки військовослужбовцям, державним службовцям і працівникам Збройних Сил України, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 458 від 29.08.2017}

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03 січня 2013 року № 2 "Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць" та з метою впорядкування здійснення виплати такої надбавки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про розміри і механізм виплати надбавки військовослужбовцям, державним службовцям і працівникам Збройних Сил України, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України


А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
02.03.2017  № 122


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2017 р.
за № 404/30272

ІНСТРУКЦІЯ
про розміри і механізм виплати надбавки військовослужбовцям, державним службовцям і працівникам Збройних Сил України, які залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць

{По тексту Інструкції слова "заступник Міністра оборони України - керівник апарату" у всіх відмінках замінено словами "Державний секретар Міністерства оборони України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 458 від 29.08.2017}

1. Ця Інструкція визначає розміри і механізм виплати надбавки до посадових окладів (тарифних ставок) особам офіцерського складу та особам рядового, сержантського та старшинського складу (далі - військовослужбовці), державним службовцям і працівникам Збройних Сил України, які входять до складу експертних комісій, утворених державними експертами з питань таємниць та залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць.

2. Надбавка до посадових окладів (тарифних ставок) у зв’язку з роботою, яка передбачає підготовку рішень та висновків державних експертів з питань таємниць (далі - надбавка), виплачується військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам Збройних Сил України, які входять до складу експертних комісій, утворених державними експертами з питань таємниць, відповідно до вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, та залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць.

3. Військовослужбовцям, державним службовцям і працівникам Збройних Сил України, які входять до складу експертних комісій, утворених державними експертами з питань таємниць та залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, установлюється надбавка за фактично виконану роботу із розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) на місяць:

підготовка пропозицій та проектів висновків про встановлення ступеня секретності науково-дослідних, дослідно-конструкторських або проектних робіт, які проводяться в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони держави, її складових частин і етапів - 10%;

підготовка пропозицій та проектів експертних висновків щодо наявності чи відсутності у матеріальних носіях інформації, які є предметом експертизи, відомостей, що становлять державну таємницю - 15%;

підготовка пропозицій та проектів рішень про віднесення інформації до державної таємниці, продовження строку дії чи скасування таких рішень, зміну ступеня секретності інформації - 20%.

4. Надбавка виплачується у відсотках посадового окладу (тарифної ставки) за основною або тимчасовою посадою, пропорційно тривалості роботи, з дня фактичного початку до дня її завершення, про що зазначається у відповідних наказах про виплату такої надбавки.

Надбавка у розмірах, визначених в пункті 3 Інструкції, виплачується за кожну фактично виконану роботу, але не більше ніж 20 відсотків із розрахунку посадового окладу (тарифної ставки) на місяць.

5. Виплата надбавки здійснюється за відповідними кодами економічної класифікації видатків у межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисах військових частин, установ та організацій.

6. Виплата надбавки військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам Збройних Сил України, які входять до складу експертних комісій, утворених державними експертами з питань таємниць та залучаються до підготовки рішень та висновків, здійснюється за результатами роботи за місяць за поданням державних експертів з питань таємниць на підставі наказу:

Державного секретаря Міністерства оборони України - військовослужбовцям, працівникам Збройних Сил України, державним службовцям Міністерства оборони України;

начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України - військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам Збройних Сил України;

командувачів видів Збройних Сил України - військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам Збройних Сил України виду Збройних Сил України;

начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України - військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам Збройних Сил України Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського - військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам Збройних Сил України Національного університету оборони України;

керівника органу військового управління - військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам Збройних Сил України органу військового управління.

7. Проекти наказів відповідних керівників про виплату надбавки, військовослужбовцям, державним службовцям і працівникам Збройних Сил України, які входять до складу експертних комісій, утворених державними експертами з питань таємниць, та залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць (крім наказів Державного секретаря Міністерства оборони України), погоджуються з центральним режимно-секретним органом Збройних Сил України.

Проекти наказів Державного секретаря Міністерства оборони України про виплату надбавки військовослужбовцям, державним службовцям і працівникам Збройних Сил України, які входять до складу експертних комісій, утворених державними експертами з питань таємниць, та залучаються до підготовки рішень та висновків державних експертів з питань таємниць, погоджуються з режимно-секретним органом Міністерства оборони України.

Разом з проектами наказів про виплату надбавки до режимно-секретного органу надаються матеріали про виконані експертною комісією роботи.

Начальник
Центрального управління
охорони державної таємниці
та захисту інформації
Генерального штабу
Збройних Сил України
полковникС.П. Дудковгору