Документ z0404-00, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 338 від 22.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 липня 2000 р.
vd20000622 vn338 за N 404/4625
{ Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ
N 166-р ( 166-2017-р ) від 10.03.2017 }
Про затвердження Порядку узгодження нормативної
документації на конструкцію транспортних засобів

З метою підвищення безпеки дорожніх транспортних засобів і на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня
1995 р. N 568 ( 568-95-п ) "Про узгодження нормативної
документації на конструкцію транспортних засобів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок узгодження нормативної документації на
конструкцію транспортних засобів (додається). 2. Виконання функцій головної організації з методичних питань
науково-технічної експертизи документації на конструкцію
транспортних засобів доручити Державному автотранспортному
науково-дослідному і проектному інституту
(ДержавтотрансНДІпроект). 3. Департаменту нормативно-правового забезпечення
(Логінова Л.М.) здійснити державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.Г.Цибенка.
Міністр Л.М.Костюченко
Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
22.06.2000 N 338
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 липня 2000 р.
за N 404/4625
Порядок
узгодження нормативної документації
на конструкцію транспортних засобів
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок уводиться з метою перевірки повноти і
достовірності встановлених у нормативній документації на
конструкцію транспортних засобів вимог щодо безпеки дорожніх
транспортних засобів (далі - ДТЗ), що беруть участь у дорожньому
русі та підлягають державній реєстрації і обліку органами
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, і на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня
1995 р. N 568 ( 568-95-п ) "Про узгодження нормативної
документації на конструкцію транспортних засобів". 1.2. Порядок стосується науково-технічної експертизи
нормативно-технічної документації на конструкцію ДТЗ (далі -
Документація) та її узгодження. 1.3. Дія цього Порядку поширюється на суб'єкти
підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які
розробляють Документацію нових, а також таких, у конструкцію яких
уносяться зміни, ДТЗ. 1.4. Визначення основних термінів. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: автобус загального призначення - автобус як громадський
транспортний засіб, призначений для перевезення пасажирів за
маршрутами; автобус спеціалізований - автобус, який за своїми
характеристиками не відповідає вимогам до автобусів загального
призначення, має спеціальне обладнання і призначений, переважно,
для перевезення пасажирів певних категорій або певних професій; автомобіль вантажний загального призначення - вантажний
автомобіль з бортовою платформою відкритого або закритого типу,
який не обладнаний засобами самонавантаження-саморозвантаження чи
іншим спеціальним устаткуванням; автомобіль вантажний спеціалізований - вантажний автомобіль,
обладнаний засобами самонавантаження-саморозвантаження або іншим
спеціальним устаткуванням і призначений для перевезення вантажів
певних категорій; автомобіль спеціальний - автомобіль, який за своєю
конструкцією та обладнанням призначений для виконання спеціальних
робочих функцій; автомобіль вантажопасажирський - автомобіль, який за своєю
конструкцією та обладнанням призначений для перевезення як
пасажирів, так і вантажів; автомобіль легковий загального призначення - легковий
автомобіль, який не має спеціального обладнання; автомобіль легковий спеціалізований - легковий автомобіль,
який має спеціальне обладнання (лічильник, пульт зв'язку,
бронювання тощо); автопоїзд - з'єднання автомобіля з одним або кількома
причепами за допомогою зчіпного пристрою; автомобіль-тягач - автомобіль, який за своєю конструкцією та
обладнанням призначений виключно для буксирування транспортних
засобів, за винятком напівпричепа; дорожній транспортний засіб (далі - ДТЗ) - транспортний
засіб, призначений для експлуатації переважно на автомобільних
дорогах загального користування усіх категорій і сконструйований
згідно з їхніми нормами; причіп вантажний загального призначення - причіп з бортовою
платформою відкритого або закритого типу, не обладнаний засобами
самонавантаження-саморозвантаження чи іншим спеціальним
устаткуванням; причіп пасажирський - причіп, який за своєю конструкцією та
обладнанням призначений для перевезення пасажирів та їхнього
багажу; причіп спеціалізований - причіп, який за своєю конструкцією
та обладнанням призначений для перевезення людей або вантажів
певних категорій; причіп спеціальний - причіп, який за своєю конструкцією та
обладнанням призначений для виконання спеціальних робочих функцій. 1.5. До числа ДТЗ, нормативна документація на які повинна
узгоджуватись, належать: автобуси загального призначення, спеціалізовані; автомобілі вантажні - загального призначення, спеціалізовані,
спеціальні; тягачі; автопоїзди; автомобілі вантажопасажирські; автомобілі легкові загального призначення, спеціалізовані; причепи та напівпричепи загального призначення, пасажирські,
вантажні, спеціальні, спеціалізовані; мотоцикли та моторолери. 1.6. Документація на ДТЗ, що розробляється на замовлення
Міністерства оборони Міністерства внутрішніх справ, Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також Служби
безпеки України, узгодженню за цим Порядком не підлягає. 1.7. Науково-технічна експертиза (далі - експертиза)
Документації проводиться з метою визначення відповідності і
повноти відображення в ній вимог чинних законодавчих актів і
стандартів щодо безпеки ДТЗ. 1.8. Експертиза виконується фахівцями-експертами і
розглядається експертними комісіями наукових установ, визначених
Мінтрансом України. Висновок експертизи оформляється на бланку
наукової установи і затверджується керівником (заступником
керівника) наукової установи. 1.9. Наукова установа (далі - Виконавець), яка виконує
експертизу, повинна мати: національні законодавчі акти і нормативні документи, а також
чинні в Україні міжнародні нормативні документи з безпеки ДТЗ; базу даних про конструкційні особливості і характеристики
ДТЗ; прямі зв'язки з безпосередніми виготівниками ДТЗ; технічні засоби оперативного зв'язку з безпосередніми
виготівниками ДТЗ (факсимільний зв'язок, електронна пошта,
Інтернет). 1.10. Головною організацією з методичних питань
науково-технічної експертизи є Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний інститут (ДержавтотрансНДІпроект),
який підпорядкований Міністерству транспорту України. 1.11. Міністерство транспорту України узгоджує Документацію
за позитивними висновками експертизи щодо її відповідності вимогам
законодавчих актів і нормативних документів (додаток 1).
2. Порядок узгодження Документації
2.1. Замовник подає до Мінтрансу України заяву щодо
експертизи і узгодження Документації (додаток 2), до якої
додаються два примірники Документації, пояснювальна записка,
технічне завдання, креслення загального виду виробів, протоколи
випробувань (якщо узгоджуються технічні умови), експлуатаційна
документація, програми випробувань. 2.2. Мінтранс України визначає Виконавця експертизи і передає
йому матеріали замовника із супровідним листом. 2.3. Замовник і Виконавець укладають між собою договір на
проведення експертизи Документації. 2.4. Терміни експертизи Документації обумовлюються замовником
та Виконавцем у договорі. 2.5. Результати експертизи Документації оформляються
висновком, який розглядається експертною комісією і затверджується
керівником Виконавця (додаток 3). Виконана робота оформляється актом здачі-прийняття. 2.6. У разі невідповідності Документації законодавчим актам і
нормативним документам Виконавець в обумовлений договором термін
надає замовнику висновок експертизи та повертає оригінал
Документації. 2.7. Після усунення недоліків замовник повторно подає
Документацію Виконавцю. Повторна експертиза Документації
здійснюються у термін, який не перевищує 15 днів. 2.8. Позитивний висновок експертизи протягом терміну,
встановленого на її проведення, разом з усіма матеріалами
замовника подається Виконавцем на розгляд заступнику Міністра
транспорту. 2.9. На підставі позитивного висновку експертизи нормативний
документ на транспортний засіб, що бере участь у дорожньому русі
та підлягає державній реєстрації і обліку органами
Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України,
узгоджується заступником Міністра транспорту: підписується
титульний аркуш чи аркуш узгодження нормативного документа. У разі, коли нормативний документ узгодити неможливо,
Мінтранс України сповіщає про це замовника письмово, зазначаючи
причину відмови. 2.10. Узгоджений нормативний документ чи письмова відмова
надсилається замовнику поштою або видається на руки під розписку в
термін, що не перевищує трьох робочих днів. 2.11. Визначена в п. 2.1. Документація і всі матеріали
експертизи передаються Мінтрансом України головній організації з
методичних питань науково-технічної експертизи для обліку і
зберігання. 2.12. Усі спірні питання між замовником і сторонами, які
діють у цьому Порядку, вирішуються у судовому порядку.
3. Правила ведення, обліку та зберігання Документації
3.1. Головна організація з методичних питань
науково-технічної експертизи веде облік представленої на
експертизу і узгодження Документації у журналі реєстрації (додаток
4) за період від подання заяви щодо експертизи і узгодження до
анулювання нормативної документації її власником. 3.2. Облік і зберігання узгоджених нормативних документів
здійснюються згідно з вимогами стандартів Єдиної системи
конструкторської документації. 3.3. До врахованих примірників узгоджених нормативних
документів зміни вносяться відповідно до вимог стандартів Єдиної
системи конструкторської документації. 3.4. Нормативні документи зберігаються до терміну припинення
виготовлення дорожніх транспортних засобів та їхніх складових
частин.
Начальник департаменту безпеки
транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський
Додаток 1
до п. 1.11 Порядку узгодження
нормативної документації на
конструкцію транспортних засобів
Перелік
нормативних документів, на відповідність вимогам
яких проводиться науково-технічна експертиза
нормативно-технічної документації на конструкцію
транспортних засобів
ДСТУ 3649-97. Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні
вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю. ДСТУ 3850-99. Засоби транспортні дорожні. Причепи та
напівпричепи спеціалізовані. Загальні технічні умови. ГОСТ 4.396-88. СПКП. Автомобили легковые. Номенклатура
показателей. ГОСТ 4.397-89. СПКП. Мототранспортные средства. Номенклатура
показателей. ГОСТ 4.400.85. СПКП. Прицепы и полуприцепы автомобильные.
Номенклатура показателей. ГОСТ 4.401-88. СПКП. Автомобили грузовые. Номенклатура
показателей. ГОСТ 17.2.2.03-87. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы
измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших
газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования
безопасности. ГОСТ 1902-74. Буфера легковых автомобилей. Размеры. ГОСТ 2023.1-88 (МЭК 809-85). Лампы для дорожных транспортных
средств. Требования к размерам, электрическим и световым
параметрам. ГОСТ 3163-76. Прицепы и полуприцепы автомобильные. Общие
технические требования. ГОСТ 3185-75 (Правила ЕЭК ООН N 60). Единообразные
предписания, касающиеся официального утверждения двухколесных
мотоциклов и мопедов в отношении органов управления, приводимых в
действие водителем, включая обозначения органов управления,
контрольных приборов и индикаторов. ГОСТ 3544-75. Фары дальнего и ближнего света автомобилей.
Технические условия. ГОСТ 4754-97. Шины пневматические для легковых автомобилей,
прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо
малой вместимости. Технические условия. ГОСТ 5513-97. Шины пневматические для грузовых автомобилей,
прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия. ГОСТ 5727-88. Стекло безопасное для наземного транспорта.
Общие технические требования. ГОСТ 8769-75. Приборы внешние световые автомобилей,
автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов.
Количество, расположение, цвет, углы видимости. ГОСТ 10984-74 (R 6, 7, 23, 38, 50). Фонари внешние сигнальные
и осветительные механических транспортных средств, прицепов и
полуприцепов. Световые и цветовые характеристики. Нормы и методы
испытаний. ГОСТ 18837-89. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения ремней безопасности и удерживающих систем
для взрослых пассажиров и водителей механических транспортных
средств. ГОСТ 21015-88. Места крепления ремней безопасности легковых,
грузовых автомобилей и автобусов. Общие технические требования и
методы испытаний. ГОСТ 21393-75. Автомобили с дизелями. Дымность отработавших
газов. Нормы и методы измерений. Требования безопасности. ГОСТ 21398-89. Автомобили грузовые. Общие технические
требования. ГОСТ 22895-77. Тормозные системы и тормозные свойства
автомобильных средств. Нормативы эффективности. Общие технические
требования. ГОСТ 24309-90. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения подголовников, вмонтированных или не
вмонтированных в сиденье транспортных средств. ГОСТ 24350-88. Органы управления ножные легковых автомобилей.
Расположение. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ 27435-87. Внутренний шум автотранспортных средств.
Допустимые уровни и методы измерений. ГОСТ 27436-87. Внешний шум автотранспортных средств.
Допустимые уровни и методы измерений. ГОСТ 27472-87. Средства автотранспортные специализированные.
Охрана труда, эргономика. Требования. ГОСТ 27815-88. Автобусы. Общие требования к безопасности
конструкции. ГОСТ 28070-89. Автомобили легковые и грузовые, автобусы.
Обзорность с места водителя. Общие технические требования. Методы
испытаний. ГОСТ 28262-89. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения транспортных средств в отношении
прочности сидений и устройств для их крепления, а также
характеристик подголовников, которые могут устанавливаться на эти
сидения. ГОСТ 28345-89. Единообразные предписания, касающиеся
конструкции маломестных транспортных средств общего пользования. ГОСТ 28359-89. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения сменных систем глушителей. ГОСТ 28429-90. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения мототранспортных средств в отношении
торможения. ГОСТ 28443-90. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения механических транспортных средств в
отношении замков и устройств крепления дверей. ГОСТ 28557-90. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения автомобилей в отношении их наружных
выступов. ГОСТ 28559-90. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения грузовых транспортных средств в отношении
их наружных выступов, расположенных перед задней панелью кабины
водителя. ГОСТ 28691-90. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения транспортных средств в отношении защиты
водителя от удара о систему рулевого управления. ГОСТ 29120-91. Единообразные предписания, касающиеся
официального утверждения: I. Задних защитных устройств; II.
Транспортных средств в отношении установки заднего защитного
устройства официально утвержденного типа; III. Транспортных
средств в отношении их задней защиты. ОСТ 37.001.220-80. Прицепы к легковым автомобилям. Параметры,
размеры и общие технические требования. ОСТ 37.001.262-83. Мотоциклы и двигатели. Выбросы вредных
веществ. Нормы и методы определения. ОСТ 37.004.013-83. Мопеды. Выбросы вредных веществ. Нормы и
методы определения. ОСТ 37.004.022-86. Мотоциклы, мотороллеры, мопеды. Шум.
Предельно допустимые уровни. Методы измерений.
Додаток 2
до п. 2.1 Порядку узгодження
нормативної документації на
конструкцію транспортних засобів

Міністерство транспорту України -------------------------------- 03150 м. Київ, вул. Щорса, 7/9
замовника ______________________
(найменування організації ________________________________
або підприємства)
в особі _______________________,
(посада; прізвище, ім'я,
по батькові)
Адреса: ________________________ ________________________________
Заява
Прошу виконати науково-технічну експертизу та узгодити ______ __________________________________________________________________
(позначення та найменування нормативного документа)
Реквізити для укладання договору (поштовий індекс, адреса,
розрахунковий рахунок, МФО, код за ЄДРПОУ, номер свідоцтва про
реєстрацію платника податку, код платника податку, телефон, факс): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Додатки:
1. Проект нормативного документа на _____ арк. - 2 прим.
2. Креслення загального виду - 1 прим.
3. Протоколи випробувань на ______ арк. - 1 прим.
4. Експлуатаційна документація на _______ арк. - 1 прим.
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Дата Підпис замовника
Додаток 3
до п. 2.5 Порядку узгодження
нормативної документації на
конструкцію транспортних засобів
ЗАТВЕРДЖУЮ ________________________________
(керівник) ________________________________
(наукова організація)
М.п. "____" ____________ _______
Висновок
науково-технічної експертизи N ________
Згідно з Порядком узгодження нормативної документації на
конструкцію транспортних засобів, затвердженим наказом
Міністерства транспорту України від 22.06.2000 N 338, ____________ __________________________________________________________________
(ким)
проведено науково-технічну експертизу ___________________________,
(позначення і найменування нормативного документа)
розробленого ____________________________________________________,
(ким)
на відповідність обов'язковим вимогам безпеки.
Вимоги нормативного документа _______________________________
(позначення і найменування нормативного документа)
_________________________________ обов'язковим вимогам нормативних
(відповідають, не відповідають) документів з безпеки транспортних засобів.
Недоліки, які потрібно усунути (викласти з посиланнями на
конкретні пункти чинних нормативних документів): __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Керівник групи експертів __________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) Експерти: __________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) __________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) __________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 4
до п. 3.1 Порядку узгодження
нормативної документації на
конструкцію транспортних засобів
Журнал
реєстрації документації, представленої на
науково-технічну експертизу та узгодження
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поряд-|Номер |Відпові-| Номер і |Наймену-| Документи, які |Номер |Номер |Номер |Номер |При-| |ковий-|справи|дальний |дата листа|вання |подано на експертизу |догово-|і дата |і дата |і дата |міт-| |номер | |викона- |замовника |замовни-| і узгодження |ру на |затверд-|акта |узгод- |ка | | | |вець |----------|ка, |---------------------|прове- |ження |здачі- |ження | | | | |(науко- |ви- |вхід-|адреса, |найме- |кіль-|число |дення |висновку|прийня- |докумен-| | | | |ва |хід-|ний |телефон,|нування|кість|примір-|експер-|експер- |ття |тації чи| | | | |органі- |ний | |факс | |арку-|ників |тизи і |тизи |робіт |вихідно-| | | | |зація) | | | | |шів | |дата | |за дого-|го листа| | | | | | | | | | | |його | |вором |замов- | | | | | | | | | | | |укла- | | |нику | | | | | | | | | | | |дення | | | | | |------+------+--------+----+-----+--------+-------+-----+-------+-------+--------+--------+--------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору