Документ z0402-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 06.04.2018, підстава - z0168-18

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.03.2017  № 152


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2017 р.
за № 402/30270

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 28 від 19.01.2018}

Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (із змінами), Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 16, Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. У пунктах 2 - 4 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576 “Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за № 1468/26245, слова “Департаменту кадрового забезпечення” замінити словами “Департаменту кадрової роботи та управління персоналом”.

2. Затвердити Зміни до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за № 1468/26245 (у редакції наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 05 травня 2015 року № 245), що додаються.

3. Підпункт 2 пункту 2 Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни – учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 30 жовтня 2014 року № 576, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2014 року за № 1469/26246, після слів “про визнання учасниками бойових дій” доповнити словами “та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

4. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням вимог цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
генерал-майор Держспецзв’язку


Л.О. Євдоченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова Первинної
профспілкової організації
Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України


А. РеваО.О. ШубінА.В. Дерев'янко
Д. Олійник

В.В. КазнадійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
03.03.2017  № 152


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2017 р.
за № 402/30270

ЗМІНИ
до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. У розділі II:

1) пункт 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“довідки згідно з додатком 1 до Порядку за підписом Голови Держспецзв’язку або посадової особи, яка виконує його обов’язки, стосовно особового складу Адміністрації Держспецзв’язку, начальників (керівників) територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

2) у пункті 4:

підпункт 3 після слів “оформлення документів” доповнити словами “та за відсутності підстав надання статусу учасника бойових дій”;

підпункт 4 після слів “бойових дій” доповнити словами “та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

“9. Комісія приймає рішення щодо визнання особи учасником бойових дій на підставі:

1) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення:

довідки згідно з додатком 1 до Порядку;

витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документів про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інших офіційних документів, виданих державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

2) для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів:

документів, зазначених в абзацах другому, третьому підпункту 1 цього пункту;

витягів з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

3) для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби):

документів, зазначених в абзацах другому, третьому підпункту 1 цього пункту;

матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

4) для осіб, які проходять службу (працюють) в територіальних органах Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, які розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції:

довідки згідно з додатком 1 до Порядку;

витягів з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витягів з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення;

5) для осіб, які були направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії:

документів (наказів, довідок, витягів з наказів), які підтверджують період та країну перебування;

документів, які підтверджують виконання функцій із забезпечення в умовах посилення терористичних посягань на безпеку дипломатичної установи України, її співробітників та членів їхніх сімей;

6) для осіб, які брали участь у розмінуванні або траленні бойових мін:

витягу з наказу командира військової частини про призначення до групи розмінування (тралення бойових мін);

витягу з наказу командира військової частини про виїзд у складі групи на розмінування (тралення бойових мін);

акта виконання робіт із розчищення місцевості (територіальних і нейтральних вод) від вибухонебезпечних речовин (бойових мін).”.

2. У пункті 1 розділу III слова “Департаменту кадрового забезпечення” замінити словами “Департаменту кадрової роботи та управління персоналом”.

3. У пункті 7 розділу IV слова “Департаментом кадрового забезпечення” замінити словами “Департаментом кадрової роботи та управління персоналом”.

Директор Департаменту
кадрової роботи та
управління персоналом
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник

Ю.В. Печенюквгору