Документ z0402-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 07.08.2015, підстава - z0802-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Української академії
аграрних наук
12.05.2003 N 129/41
( z0401-03 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 травня 2003 р.
за N 402/7723
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства
N 232/70 ( z0802-15 ) від 19.06.2015 }
ЗМІНИ
до Положення про відповідність суб'єктів
племінної справи у тваринництві статусу
племінного заводу, племінного репродуктора
і племінного птахорепродуктора
( z0722-01 )

1. Доповнити Положення ( z0722-01 ) новим розділом 9 такого
змісту:
"Розділ 9. Вимоги, що визначають відповідність статусу племінної станції з шовківництва та гренажного заводу
9.1. Відповідність статусу племінної станції із шовківництва
та гренажного заводу визначають за мінімальними вимогами до
племінних станцій із шовківництва та гренажних заводів (додаток
36) на основі кількісних та якісних показників продуктивності й
виробничо-господарської діяльності племінних господарств із
шовківництва (додаток 37), погоджених у районному відділенні
статистики.
9.2. При атестації враховується робота з виведення нових
порід (ліній), утримання колекційних порід шовковичного
шовкопряда, належне ведення документації з обліку
господарсько-цінних показників порід, які утримуються.
9.3. Про наслідки атестації складається акт державної
атестації (переатестації) племінного господарства із шовківництва
(додаток 38) з висновками про відповідність суб'єкта племінної
справи у тваринництві певному статусу, який візують усі члени
атестаційної комісії".
2. Доповнити Положення ( z0722-01 ) новими додатками 36, 37
та 38, що додаються.
Заступник Начальник Департаменту
ринків продукції тваринництва
з Головною державною племінною
інспекцією В.А.Пищолка
Додаток 36
до пункту 9.1
Положення про відповідність
суб'єктів племінної справи у
тваринництві статусу
племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
( z0722-01 )

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ
до племінних станцій із шовківництва
та гренажних заводів

------------------------------------------------------------------ | Показники | Вимоги | | |--------------------------------------| | |до племінної станції|до гренажного | | |із шовківництва |заводу | |-------------------------+--------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | |-------------------------+--------------------+-----------------| |Кількість порід, штук | не менше чотирьох | не менше двох | |-------------------------+--------------------------------------| |Кількість ліній однієї | не менше двох | |породи (породної групи), | | |штук | | |-------------------------+--------------------------------------| |Кількість родин у кожній | не менше 25 із загальної кількості | |лінії, штук | особин 12500 штук (6 г) | |-------------------------+--------------------------------------| |Вихід гусені з грени, % | не менше 95 | не менше 90 | |-------------------------+--------------------+-----------------| |Життєздатність гусені, % | не менше 93 | не менше 90 | |-------------------------+--------------------+-----------------| |Маса кокона, г | 1,9-2,0 | 1,8 | |-------------------------+--------------------------------------| |Шовконосність коконів, % | Відповідна для даної породи (20-22) | |-------------------------+--------------------------------------| |Урожай коконів з 1 г | не нижчий 4,0 | не нижчий 3,5 | |гусені, кг | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 37
до пункту 9.1
Положення про відповідність
суб'єктів племінної справи у
тваринництві статусу
племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
( z0722-01 )

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності й виробничо-господарської
діяльності племінних господарств із шовківництва

Область ____________________________
Район ______________________________
Господарство _______________________
(повна назва)
Ідентифікаційний код господарства ____________________________________
Індекс, поштова адреса _____________ ____________________________________
Належність або підпорядкованість (за
наявності)__________________________
Форма власності ____________________
Телефон господарства _______________
Керівник ___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) ____________________________________

Порода шовковичного шовкопряда ___________________________________
------------------------------------------------------------------ | Показники |Мінімаль-| За останні 3 роки |Примітка| | |ні вимоги|--------------------| | | | |200_р.|200_р.|200_р.| | |------------------------+---------+------+------+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Кількість яєць в 1 г | 1650 | | | | | |грени, штук | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Тривалість інкубації | 10 | | | | | |грени, діб | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Масовий вихід гусені, | 3 | | | | | |діб | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Вихід гусені із грени, %| 90 | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Кількість гусені в 1 г, | 2100 | | | | | |штук | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Тривалість вигодівлі, | 28 | | | | | |діб | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Завивка коконів, діб | 3 | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Життєздатність гусені, %| 90 | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Загальний урожай | 4,0 | | | | | |коконів з 1 г гусені, кг| | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Наявність, %: | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| | глухарів | 1,0-2,0 | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| | кара-пачаха | 0,5-1,0 | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Маса сортового кокона, г| 1,8-2,0 | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Шовконосність живих |21,0-22,0| | | | | |коконів, % | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Шпичасті кокони, % | 0,01 | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Кокони з тонкими | 0,01 | | | | | |полюсами, % | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Бездефектні кокони, % | 80,0 | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Прибуток (+), збитки (-)| | | | | | |від шовківництва, | | | | | | |тис. грн. | | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Рівень рентабельності, %| | | | | | |------------------------+---------+------+------+------+--------| |Використання коштів, | | | | | | |виділених на виконання | | | | | | |Державної програми | | | | | | |селекції у тваринництві,| | | | | | |усього, тис. грн. | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ "___" ________ 20__ р.
М.П.
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюк

Додаток 38
до пункту 9.3
Положення про відповідність
суб'єктів племінної справи у
тваринництві статусу
племінного заводу,
племінного репродуктора і
племінного птахорепродуктора
( z0722-01 )

АКТ
державної атестації (переатестації)
племінного господарства із шовківництва
від "___" ____________ 200_ р.
Область __________________________________________________________
Район ____________________________________________________________
Назва племінного господарства (статус) __________________________________________________________________
Належність або підпорядкованість (за наявності) __________________
Форма власності __________________________________________________
Ідентифікаційний код господарства ________________________________
Індекс, поштова адреса господарства, телефон (факс) ______________ __________________________________________________________________
Комісія у складі _________________________________________________ __________________________________________________________________
склала цей акт атестації _________________________________________
(назва господарства) _________________________________________________________________,
що займається розведенням шовковичного шовкопряда породи _________ __________________________________________________________________
Висновок комісії: ________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії __________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Члени комісії ___________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник Департаменту ринків
продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією Д.М.Микитюквгору