Про затвердження Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій спортивним суддям
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 31.05.20101518
Документ z0401-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.08.2013, підстава - z1312-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
31.05.2010 N 1518
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2010 р.
за N 401/17696
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
молоді та спорту
N 31 ( z1312-13 ) від 16.07.2013 }
Про затвердження Порядку присвоєння
кваліфікаційних категорій спортивним суддям
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України у справах сім'ї, молоді та спорту
N 245 ( z0198-11 ) від 28.01.2011 }
{ Додатково див. Ухвалу Київського апеляційного
адміністративного суду
N 2а-17968/11/2670 ( v1796805-12 ) від 14.06.2012 }

Відповідно до Законів України "Про внесення змін до Закону
України "Про фізичну культуру і спорт" та інших законодавчих актів
України" ( 1724-17 ) та "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок присвоєння кваліфікаційних категорій
спортивним суддям, що додається.
2. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н.Д.)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Ларіна О.Б.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2011 року.
Міністр Р.С.Сафіуллін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
31.05.2010 N 1518
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2010 р.
за N 401/17696

ПОРЯДОК
присвоєння кваліфікаційних категорій
спортивним суддям

1. Цей Порядок поширюється на спортивні федерації (асоціації,
спілки, об'єднання тощо) з видів спорту, що визнані в Україні в
установленому законодавством порядку, у тому числі спорту
інвалідів, та зареєстровані відповідно до законодавства як
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості
(далі - спортивні федерації).
2. Кваліфікаційні категорії спортивним суддям присвоюються
спортивними федераціями, які визначають умови і вимоги до них, а
також ведуть облік спортивної діяльності спортивних суддів.

{ Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства України у
справах сім'ї, молоді та спорту N 245 ( z0198-11 ) від
28.01.2011 }

3. Кваліфікаційна категорія спортивного судді, яка присвоєна
відповідною спортивною федерацією, розповсюджується тільки на вид
спорту, в якому виконані вимоги цієї спортивної федерації.
4. Кваліфікаційні категорії спортивних суддів: спортивний
суддя другої категорії, спортивний суддя першої категорії та
спортивний суддя Національної категорії присвоюються послідовно.
5. Клопотання про присвоєння кваліфікаційної категорії
спортивного судді порушується шляхом подання фізичною особою до
спортивної федерації заяви встановленого зразка (додаток 1).
6. До заяви додаються: копії 1 та 2 сторінок паспорта громадянина України
(для присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного судді
Національної категорії, першої категорії або другої категорії); копія свідоцтва про народження (для присвоєння
кваліфікаційної категорії юного спортивного судді); виписка з картки обліку спортивної суддівської діяльності
заявника, що містить дані про виконання відповідної
кваліфікаційної категорії спортивного судді.
7. Заява про присвоєння кваліфікаційної категорії спортивного
судді розглядається спортивною федерацією в місячний строк з дня
її надходження.
8. За результатами розгляду заяви спортивна федерація приймає
рішення про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії
спортивного судді або про відмову в присвоєнні такої категорії,
про що заявникові повідомляється письмово у 10-денний строк.
9. У разі прийняття рішення про присвоєння відповідної
кваліфікаційної категорії спортивного судді спортивна федерація у
місячний строк видає фізичним особам, яким присвоєно таку
категорію, посвідчення встановленого зразка (додаток 2).
Заступник Міністра О.Б.Ларін

Додаток 1
до Порядку присвоєння
кваліфікаційних категорій
спортивним суддям
Президенту (голові) ____________________________
(назва спортивної федерації)
____________________________
(П.І.Б. керівника)
____________________________
(від кого - П.І.Б.)
____________________________
(місце проживання, тел.)

ЗАЯВА

Прошу розглянути питання щодо присвоєння мені кваліфікаційної
категорії спортивного судді ___________________ категорії згідно з
(назва категорії)
поданими документами.
До заяви додаю: 1. Копії 1 та 2 стор. паспорта громадянина України (копію
свідоцтва про народження). 2. Виписку з картки обліку спортивної суддівської діяльності. 3. 2 фотокартки розміром 3х4.
"___" ___________ 20__ року ______________________
(прізвище, підпис)

Додаток 2
до Порядку присвоєння
кваліфікаційних категорій
спортивним суддям

ЗРАЗОК
посвідчення спортивного судді

------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | СПОРТИВНИЙ СУДДЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------+------------------------------------------ | ________________________________| | | (спортивна федерація, асоціація,| | | спілка, об'єднання тощо) | | | | | |Місце для | | | фото | | | | | | ПОСВІДЧЕННЯ N _______ | _________________________________ | | Видано ______________________ | (назва кваліфікаційної категорії) | | (П.І.Б.) | | | | Дата присвоєння _________ | | _____________________________ | N _______________________ М.П. | | | (N розпорядження) | |Керівник ________________ М.П. | | | (П.І.Б.) | | -------------------------------------------------------------------------------------вгору