Документ z0401-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.02.2014, підстава - z0073-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.03.2004 N 142/275
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2004 р.
за N 401/9000
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 1095/1239 ( z0073-14 ) від 17.12.2013 }
Про затвердження форми акта про дитину,
покинуту в пологовому будинку, іншому закладі
охорони здоров'я або яку відмовилися забрати
батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену
дитину та Інструкції про порядок його заповнення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.08.2003 N 1377 ( 1377-2003-п ) "Про затвердження Порядку
ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які
бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням
прав дітей після усиновлення" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити:
1.1. Форму акта про дитину, покинуту в пологовому будинку,
іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки
чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину (додається).
1.2. Інструкцію про порядок заповнення акта про дитину,
покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або
яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи
знайдену дитину (додається).
2. Міністрові охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій, Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації, начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці
Крим, місті Києві, Київській області, УМВС України в областях,
місті Севастополі забезпечити виконання вимог наказу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра охорони здоров'я України Орду О.М. та
заступника Міністра внутрішніх справ України Присяжнюка А.Й.
Міністр охорони здоров'я України А.В.Підаєв
Міністр внутрішніх справ України М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства внутрішніх справ
України
17.03.2004 N 142/275

АКТ
про дитину, покинуту в пологовому будинку,
іншому закладі охорони здоров'я або яку
відмовилися забрати батьки чи інші родичі,
про підкинуту чи знайдену дитину

"____"__________ 200_ року Місто, район ________________

Цей акт складено _________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________________
службової особи, яка складає акт) __________________________________________________________________
у присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника __________________________________________________________________
органу внутрішніх справ або представника закладу охорони здоров'я)
про таке:
дата та обставини виявлення дитини: ______________________________
(вказати: дитина покинута в __________________________________________________________________
пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я __________________________________________________________________
або її відмовилися забрати батьки чи інші родичі; __________________________________________________________________
підкинута чи знайдена дитина, обставини виявлення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
анкетні дані: ____________________________________________________
(дата, час, місце народження дитини, __________________________________________________________________
дані про батьків, родичів) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Обставини відмови: _______________________________________________
(мати відмовилася годувати, __________________________________________________________________
забрати дитину в день виписки тощо, __________________________________________________________________
відмітка про письмову відмову матері від дитини, повідомлення __________________________________________________________________
чоловіка (родичів) про народження та відмову від дитини, __________________________________________________________________
наявність їх відмови (письмової, усної, інше) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Прикмети дитини: _________________________________________________
(зовнішній вигляд, приблизний вік, зріст, __________________________________________________________________
колір волосся, очей, особливі прикмети) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Стан здоров'я дитини під час її виявлення: _______________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Зі слів дитини вдалося встановити: _______________________________
(дані про батьків або осіб, __________________________________________________________________
які їх замінюють, де вони працюють, проживають чи інші дані, __________________________________________________________________
які мають значення для встановлення обставин залишення __________________________________________________________________
її без батьківського піклування)
Дитина направлена або влаштована тимчасово _______________________
(назва дитячого або __________________________________________________________________
лікувального закладу)
Дитину прийняв ___________________________________________________
(посада, прізвище, підпис) __________________________________________________________________
Дитину передав ___________________________________________________
(посада, прізвище, підпис) __________________________________________________________________
Підпис особи, яка склала акт _____________________________________
(посада, прізвище, підпис)
Підпис особи, у присутності якої складено акт ____________________ __________________________________________________________________
(посада, прізвище, підпис)
М.П. ______________________________________________________
(орган чи заклад, службовою особою якого складено акт)

Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і
матерям МОЗ України Р.О.Моісеєнко
Начальник Департаменту
кримінальної міліції у справах
неповнолітніх МВС України Г.О.Пушкарьов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства внутрішніх
справ України
17.03.2004 N 142/275
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 березня 2004 р.
за N 401/9000

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок заповнення акта про дитину, покинуту
в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я
або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі,
про підкинуту чи знайдену дитину

1. Ця Інструкція розроблена МОЗ України та МВС України на
виконання п. 3 Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути
усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення
нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1377
( 1377-2003-п ) "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей,
які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та
здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення", і
визначає порядок та умови заповнення акта про дитину, покинуту в
пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку
відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи
знайдену дитину (далі - акт).
2. Цей акт складається про дитину, покинуту в пологовому
будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися
забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину
службовою особою органу внутрішніх справ чи закладу охорони
здоров'я за місцем її виявлення. В акті зазначається дата виявлення дитини, яка повинна
збігатися з датою складання акта.
2.1. Про виявлення дитини, яку покинуто в пологовому будинку
або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, керівник
закладу охорони здоров'я негайно повідомляє територіальний орган
внутрішніх справ.
2.2. Якщо дитину покинуто у пологовому будинку або іншому
закладі охорони здоров'я, відповідний акт складається головним
лікарем цього закладу або завідувачем відділення, а у разі їх
відсутності - особами, які уповноважені на виконання їх обов'язків
адміністрацією закладу охорони здоров'я, у присутності
представника територіального органу внутрішніх справ.
2.3. У разі виявлення дитини, яку підкинуто чи знайдено поза
закладом охорони здоров'я (на вулиці, у транспорті або в інших
громадських місцях), акт складається службовою особою органу
внутрішніх справ за місцем виявлення дитини в присутності
медичного працівника (швидкої допомоги, лікувально-профілактичного
закладу), який викликається на вимогу службової особи органу
внутрішніх справ.
3. В акті вказуються посада, прізвище, ім'я та по батькові
службової особи, яка склала акт.
3.1. В акті чітко зазначаються анкетні дані осіб, у
присутності яких складається акт, а саме: їх посади, прізвища,
імена та по батькові. Забороняється залучати до складання акта сторонніх осіб
(лікуючого лікаря, санітарки, технічного персоналу закладу,
свідків з вулиці, понятих).
4. Особлива увага при заповненні акта звертається на
обставини, за яких дитину було покинуто в пологовому будинку,
іншому закладі охорони здоров'я або відмовилися забрати батьки чи
інші родичі, або підкинуто чи знайдено. З цією метою в акті докладно описуються обставини виявлення
дитини.
4.1. Якщо дитину покинуто в пологовому будинку, іншому
закладі охорони здоров'я, то до обставин виявлення вносяться дані
щодо госпіталізації вагітної жінки - матері дитини, її прізвище,
ім'я та по батькові, час приймання до закладу, стан здоров'я
(витяг з історії пологів).
4.2. Якщо дитину покинуто в лікувально-профілактичному
закладі, в акті зазначається: дата госпіталізації, діагноз
захворювання, з ким із батьків (чи інших осіб) поступила дитина,
ким доставлена, чи звернулася по допомогу самостійно. Обов'язково вказується термін перебування дитини в
лікувально-профілактичному закладі без відвідування батьками
(іншими родичами), якщо дитину госпіталізовано без них. У тому разі, якщо дитина тимчасово залишена батьками чи
іншими особами, з якими вона госпіталізована, слід обов'язково
зазначати причини та термін їх відсутності.
5. Якщо батьки або інші родичі відмовилися забрати дитину з
пологового будинку або іншого лікувально-профілактичного закладу,
в акті зазначаються обставини відмови (мати відмовилася годувати,
спілкуватися з дитиною, в день виписки її з лікарні (пологового
будинку) відмовилася забрати дитину) і робиться посилання на
наявність письмової відмови.
5.1. В акті обов'язково зазначається факт повідомлення
чоловіка, інших родичів про народження дитини і те, що мати
відмовляється від неї. Робиться відмітка про наявність письмової або усної відмови
чоловіка або інших родичів забрати дитину.
5.2. У разі відсутності даних про чоловіка та інших родичів в
акті зазначається: "Інформації про чоловіка та родичів немає".
5.3. У разі відмови неповнолітньої особи, яка не перебуває у
шлюбі, забрати дитину в акті вказується про наявність згоди
батьків неповнолітньої з цією відмовою. При відсутності в неповнолітньої батьків про відмову забрати
дитину повідомляється орган опіки та піклування за
місцезнаходженням медичного закладу, про що робиться відмітка в
акті.
6. У випадку, коли дитину підкинуто чи знайдено, в акті
вказується конкретне місце виявлення дитини, анкетні дані особи,
яка її знайшла, час доби та інші обставини, які мають суттєве
значення.
7. До анкетних даних дитини, що вказуються в акті, слід
віднести дату, час народження, місце народження, дані про батьків
або осіб, які їх замінюють, інших близьких родичів (братів,
сестер, бабусь, дідусів). При відсутності цих даних в акті обов'язково робиться
відмітка.
8. В акті зазначаються прикмети дитини, а саме: приблизний
вік, вага, зріст, чітко - колір очей, волосся, шкіри, етнічні
особливості, особливі прикмети (плями, шрами, родимки). Окремо вказується одяг, у який була вдягнута дитина, які речі
при собі мала, у т.ч. документи. З урахуванням віку та розвитку дитини з'ясовується у неї
місце проживання батьків, їхні анкетні дані, інші обставини, що
мають значення для встановлення особи дитини.
9. Подальше влаштування дитини до державних дитячих закладів
здійснюється відповідно до чинного законодавства, про що
приймається відповідне рішення, тому в акті зазначається лише
установа, де дитина буде тимчасово перебувати до прийняття такого
рішення. Для своєчасного встановлення над дитиною опіки (піклування)
копія даного акта після його підписання невідкладно направляється
до районної державної адміністрації або до відповідного
виконавчого комітету місцевої ради.
10. Акт складається у трьох примірниках і підписується
уповноваженою службовою особою, яка визначена пунктом 2
Інструкції. Один примірник акта залишається в установі, службовою особою
якої його складено. Другий примірник акта передається до районної державної
адміністрації або до відповідного виконавчого комітету місцевої
ради. Третій примірник акта вкладається до особової справи дитини,
яка передається за місцем подальшого її виховання. Підпис особи, яка склала акт, засвідчується печаткою органу
чи закладу, де працює ця особа.
Начальник управління організації
медичної допомоги дітям і
матерям МОЗ України Р.О.Моісеєнко
Начальник Департаменту
кримінальної міліції у справах
неповнолітніх МВС України Г.О.Пушкарьоввгору