Документ z0399-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
31.05.2010 N 116/450
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2010 р.
за N 399/17694

Про внесення змін до Умов оплати праці
працівників закладів охорони здоров'я
та установ соціального захисту населення

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.05.2010 N 337 ( 337-2010-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від
25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
1. Унести до Умов оплати праці працівників закладів охорони
здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 N 308/519
( z1209-05 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
17.10.2005 за N 1209/11489 (зі змінами) /далі - Умови/, такі
зміни: абзаци перший - третій пункту 1 примітки до пункту 2.1 Умов
замінити абзацом такого змісту: "У 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються
виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника
першого тарифного розряду з 1 січня - 555 гривень; з 1 квітня -
567 гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж
розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні
ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної
заробітної плати.". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом другим.
2. Керівникам закладів охорони здоров'я та установ
соціального захисту населення забезпечити диференціацію заробітної
плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за
рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.
Міністр праці та соціальної
політики України В.Надрага
Міністр охорони здоров'я України З.Митник
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України А.Мярковський
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічоввгору