Документ z0397-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2016  № 78


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 березня 2016 р.
за № 397/28527

Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену)

Відповідно до статей 9, 14 Закону України «Про міський електричний транспорт», частини другої статті 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення», абзацу десятого підпункту 13 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05 березня 2007 року № 191, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 березня 2007 року за № 276/13543 (із змінами), такі зміни:

1) пункт 3.10 розділу 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«витрати, пов’язані з отриманням доходів від іншої операційної діяльності.»;

2) пункт 4.2 розділу 4 викласти в такій редакції:

«4.2. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою:


    грн/пас.,

де

С

-

повна собівартість перевезень усіх категорій пасажирів для відповідного підприємства, грн;


П

-

плановий прибуток, грн;


Vзаг

-

загальний обсяг перевезень пасажирів, прогнозований підприємством, пас.

».

2. Управлінню економічного розвитку та фінансів забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Омеляна В.В.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

Голова
Антимонопольного комітету України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова
Державної регуляторної служби України
Айварас Абромавичус


Ю.О. ТерентьєвО. Мірошниченко


К.М. Ляпінавгору