Документ z0397-08, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.08.2012, підстава - z1208-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.04.2008 N 304
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2008 р.
за N 397/15088
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 766 ( z1208-12 ) від 02.07.2012 }
Про затвердження форм звітності
з питань загальної середньої освіти
та інструкцій щодо їх заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
N 1175 ( z1230-11 ) від 11.10.2011 }

Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), Положення про Міністерство освіти і науки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006
N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою приведення нормативно-правових
актів у відповідність до чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Форму звітності N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього
навчального закладу", що додається.
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗНЗ-1 "Звіт
денного загальноосвітнього навчального закладу", що додається.
1.3. Форму звітності N ЗНЗ-2 "Звіт вечірньої (змінної)
школи", що додається ( z0398-08 ).
1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗНЗ-2 "Звіт
вечірньої (змінної) школи", що додається ( z0398-08 ).
1.5. Форму звітності N 76-РВК "Зведений звіт денних
загальноосвітніх навчальних закладів", що додається ( z0399-08 ).
1.6. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 76-РВК
"Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів", що
додається ( z0399-08 ).
1.7. Форму звітності N ЗВ-1 "Зведений звіт вечірніх (змінних)
шкіл", що додається ( z0400-08 ).
1.8. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N ЗВ-1
"Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл", що додається
( z0400-08 ).
1.9. Форму звітності N 83-РВК "Звіт про чисельність і склад
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів", що
додається ( z0401-08 ).
1.10. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 83-РВК
"Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників
загальноосвітніх навчальних закладів", що додається ( z0401-08 ).
2. Форми звітності з питань загальної середньої освіти та
інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу,
увести в дію, починаючи зі звітів на початок 2008/2009 навчального
року.
3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками
інструкцій, зазначених у пунктах 1.1-1.10 цього наказу,
покладається на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. { Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту N 1175 ( z1230-11 ) від 11.10.2011 }
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечувати в установлені
терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної
інформації відділенню інформаційних систем управління
науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Головним
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
м. Києві та управлінню статистики в м. Севастополі в цілому по
території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників),
форм власності і підпорядкування.
5. Міністерству освіти і науки України забезпечувати подання
в установлені терміни Державному комітету статистики України
зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності
і підпорядкування, а також в розрізі територій (за узгодженим
колом показників).
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра освіти і науки України Полянського П.Б.
Міністр І.О.Вакарчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
ЗВІТ
денного загальноосвітнього навчального закладу
на початок 20___/20___ навчального року
(за станом на 5 вересня)

---------------------------------------------------- | Подають: |Терміни подання:| Форма N ЗНЗ-1 |---------------------------------+----------------| ЗАТВЕРДЖЕНО |денні загальноосвітні навчальні | не пізніше | Наказ МОН |заклади незалежно від форми | 10 вересня | 09.04.2008 N 304 |власності та підпорядкування: | | За погодженням |1) органу управління освітою за | | з Держкомстатом |місцезнаходженням (2 примірники);| | 1 раз на рік |2) своїй вищій організації (для | | Поштова |комунальних і державних закладів,| | |крім системи МОН) | | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------- |Кому подається | |--------------------------------------------------------------------| |Найменування, N навчального закладу | |--------------------------------------------------------------------| |Місцезнаходження | |--------------------------------------------------------------------| |Тип місцевості (1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість) | |--------------------------------------------------------------------| |Тип закладу | |--------------------------------------------------------------------| |Форма власності | |--------------------------------------------------------------------| |Підпорядкування | ----------------------------------------------------------------------
Розділ I. Контингенти учнів за класами
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | \Показники| N |Кількість |Із загальної кількості | Крім того | Дітей-сиріт і | Кількість | | |рядка| | учнів (з гр. 2): | | дітей, | класів з | | \ | |----------+-----------------------+------------------------| позбавлених | наповню- | | | |кла-|учнів|дів-|дру-| учні,|навча-|учнів, які|з них |учнів | батьківського | ваністю | | \ | |сів | |чат |го- | які |ється | потребу- |навча-|спеці-| піклування | | | | | | | |річ-| при- |інди- |ють корек-|ється | аль- |-----------------+-----------| | \ | | | | |ни- |ходять|віду- |ції фізич-|інди- | них | з | з | з |біль-|з них| |Класи | | | | |ків |тільки|ально | ного та |віду- | кла- |графи|графи|графи| ше |біль-| | \ | | | | | | на | | (або) |ально | сів**| 2 | 7 | 9 | 25 | ше | | | | | | | | нав- | |розумового| | | | | |учнів| 27 | | \| | | | | |чання*| | розвитку | | | | | | | уч- | | | | | | | | | | в ЗНЗ** | | | | | | | нів | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |Підготовчий| 01 | | | | | х | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | |у | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |1-й |ДНЗ***| | | | | | | | | | | | | | | | |клас|------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | |у | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |ЗНЗ***| | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |2-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |3-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |4-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |5-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |6-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |7-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |8-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |9-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |10-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |11-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |12-й клас | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+----+-----+----+----+------+------+----------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |Усього | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |(сума даних| | | | | | | | | | | | | | | | |рядків | | | | | | | | | | | | | | | | |01-14) | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядків 01-03 граф 2, 7 і 9: кількість дітей, які до вступу
в школу виховувалися у дошкільних навчальних закладах (16), ______ З рядка 15 графи 2: кількість учнів у гімназіях, ліцеях, колегіумах, які
навчаються за загальноосвітньою програмою (17), ________ кількість розумово відсталих дітей (заповнює лише спеціальна
школа (школа-інтернат) для дітей з вадами фізичного розвитку)
(18), ___________ кількість дітей: сліпих у спеціальних закладах для слабозорих
(19), ______, слабозорих у спеціальних закладах для сліпих (20), _______
З рядка 15 граф 2, 7 і 9:
кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у
закладах усіх типів (21), _______ з них користуються безплатним харчуванням (не заповнюють
заклади інтернатного типу) (22) _______ кількість учнів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС (23), ______, з них користуються безплатним харчуванням (24) ______
кількість учнів з малозабезпечених сімей (25) __________, з
них у 1-4-х класах (26) _________ кількість учнів-інвалідів (27) _________ учнів (вихованців) з числа дітей даного району (міста)
(заповнюють загальноосвітні школи-інтернати) (28), ________ З рядка 15 графи 9: учнів у класах інтенсивної педагогічної
корекції (29) ______; учнів у класах для розумово відсталих
(30) _______ Крім того, кількість вихованців, які лише проживають (не
навчаючись) в школі-інтернаті (31) _________ Загальна кількість груп (заповнюють усі заклади інтернатного
типу) (32)______ Дітей дошкільного віку в групах, створених для них (33), ______, з них сиріт і позбавлених батьківського піклування
(34) ______
--------------- * Заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і спеціальні
школи-інтернати. ** Не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати). *** ДНЗ - дошкільний навчальний заклад; *** ЗНЗ -
загальноосвітній навчальний заклад.
Розділ II. Мова навчання та іноземні мови
------------------------------------------------------------------ | Мова | N | Код | Класи | | |ряд-|мови |---------------------------------------| | | ка | |1 |2 |3 |4 |5 |6|7|8|9 |10|11|12|Усього| |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | А | Б | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7|8|9|10|11|12|13| 14 | |----------------------------------------------------------------| | Мова навчання | |----------------------------------------------------------------| | класів | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 02 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | класів | 03 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 04 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | класів | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Мова, яка вивчається як самостійний предмет | |----------------------------------------------------------------| | класів | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | класів | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | класів | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Мова, яка вивчається факультативно або в гуртках | |----------------------------------------------------------------| | учнів | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 15 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Іноземні мови | |----------------------------------------------------------------| | груп | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | груп | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | груп | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | груп | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| | учнів | 24 | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| |Із загальної | | | | | | | | | | | | | | | | |кількості | | | | | | | | | | | | | | | | |учнів | | | | | | | | | | | | | | | | |вивчають: | | | | | | | | | | | | | | | | |одну іноземну| 25 | х | | | | | | | | | | | | | | |мову | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------+----+-----+--+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+------| |дві іноземні | 26 | х | | | | | | | | | | | | | | |мови | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Розділ III. Відомості про розподіл учнів за профілем
навчання та поглибленим вивченням предметів
------------------------------------------------------------------ | N | Профілі |Код| Учнів у класах: | |ряд-| навчання | |-----------------------------------------| | ка | | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8|9 |10|11|12|Усього| |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | А | Б | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9|10|11|12|13| 14 | |----+-------------+---+--------------------+-+--+--+--+--+------| | 01 | | | \ / | | | | | | | |----+-------------+---| \ / |-+--+--+--+--+------| | 02 | | | \ / | | | | | | | |----+-------------+---| \ / |-+--+--+--+--+------| | 03 | | | \/ | | | | | | | |----+-------------+---| / \ |-+--+--+--+--+------| | 04 | | | / \ | | | | | | | |----+-------------+---| / \ |-+--+--+--+--+------| | 05 | | | / \ | | | | | | | |----------------------------------------------------------------| | Предмети, які вивчаються поглиблено* | |----------------------------------------------------------------| | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |----+-------------+---+--+--+--+--+--+--+--+-+--+--+--+--+------| | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Кількість класів з профільним навчанням (15) ______, у них
учнів - усього (16) _______ Кількість класів з поглибленим вивченням предметів
(17) ______, у них учнів - усього (18) _______
--------------- * Предмети, які вивчаються поглиблено (рядки 06-14), не
повторюють профіль (профілі) навчання (рядки 01-05); при поглибленому вивченні іноземних мов (мови) необхідно
вказати за рядками 06-14 дані про кожну мову окремо.
Розділ IV. Віковий склад учнів
(за станом на 1 січня 20__ року)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва | N |Усьо-| у тому числі матимуть вік (число повних років): | | показника |ряд-| го |------------------------------------------------------------------------------------| | | ка | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років|років | | | | | | | | | | | | | | | | | | і | | | | | | | | | | | | | | | | | |старші| |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Усього учнів | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |(сума даних | | | | | | | | | | | | | | | | | |рядків 02-13) | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |1-й клас | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |2-й клас | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |3-й клас | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |4-й клас | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |5-й клас | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |6-й клас | 07 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |7-й клас | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |8-й клас | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |9-й клас | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |10-й клас | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |11-й клас | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |12-й клас | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |З рядка 01: | | | | | | | | | | | | | | | | | |дівчат | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------| |Крім того, | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |учнів, які | | | | | | | | | | | | | | | | | |потребують | | | | | | | | | | | | | | | | | |корекції | | | | | | | | | | | | | | | | | |фізичного | | | | | | | | | | | | | | | | | |та (або) | | | | | | | | | | | | | | | | | |розумового | | | | | | | | | | | | | | | | | |розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
З рядка 02 - кількість учнів 1-го класу, які мають вік на
1 вересня 20__ року: 5 років і молодші (16), _____, 6 років (17), _____, 7 років
(18), _____, 8 років і старші (19), _____
Розділ V. Змінність навчання та групи подовженого дня
-------------------------------------------------------------------------- | | N | Навчання | Групи подовженого дня | | |ряд-| у 2-гу зміну | | | | ка |---------------+--------------------------------------------| | | |кількість|у них|кількість| у них | з них| крім того, |у них| | | | класів |учнів| груп |учнів -| учнів| груп, які |учнів| | | | | | |усього | 1-4-х| працюють за | | | | | | | | |класів|кошти батьків| | |------+----+---------+-----+---------+-------+------+-------------+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+----+---------+-----+---------+-------+------+-------------+-----| |Усього| 01 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------
Розділ VI. Відомості про учнів, які закінчили
даний клас і переведені до наступного класу
або закінчили навчальний заклад у 20__ році
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)
----------------------------------------------------------------------------------------- | | N |1-й |2-й |3-й |4-й |5-й |6-й |7-й |8-й |9-й |10-й| 11-й клас |12-й| | |ряд-|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|клас|--------------------|клас| | | ка | | | | | | | | | | |закінчили|переведені| | | | | | | | | | | | | | | заклад | до 12-го | | | | | | | | | | | | | | | | класу | | |------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+----------+----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+---------+----------+----| |Усього| 01 | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------
З графи 9: кількість учнів 9-го класу, які одержали свідоцтво
про базову загальну середню освіту (02), ______ кількість учнів 9-го класу, які не одержали свідоцтво про
базову загальну середню освіту (03), _______ З граф 11 і 13: кількість учнів 11(12)-го класу, які одержали
атестат про повну загальну середню освіту (04), _______ з них нагороджені: золотою медаллю (05) _____, срібною
медаллю (06) ______ кількість учнів 11(12)-го класу, які не одержали атестат про
повну загальну середню освіту (видано табель успішності)
(07), _______ Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з
рядка 02 (08) ________, з рядка 03 (09) _________, з рядка 04 (10) ______, з рядка 07 (11) _________
Крім того: Кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову
загальну середню освіту (12), ______ Кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну
середню освіту (13), ______ Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з
рядка 12 (14), ______, з рядка 13 (15) _________ Кількість випускників 11-12-х класів, які пройшли тестування
(16), ________
Розділ VII. Відомості про класи Розділ VIII. Гуртки, секції, і класи-комплекти організовані закладом
-------------------------------------------------- ----------------------------------------- | Назва | N | Кількість класів | | Назва | N |Гуртків,|У них| | показника |ряд-| і класів-комплектів | | показника |ряд-| секцій |дітей| | | ка |------------------------| | | ка | | | | | |усього|з них до 15 учнів| |-------------------+----+--------+-----| |------------------+----+------+-----------------| | А | 1 | 2 | 3 | | А | Б | 1 | 2 | |-------------------+----+--------+-----| |------------------+----+------+-----------------| |Усього (сума даних | 01 | | | |Кількість | 01 | | | |рядків 02-07) | | | | |1-4-х класів і | | | | |-------------------+----+--------+-----| |класів-комплектів | | | | |у тому числі | | | | |(сума даних | | | | |за напрямом: | | | | |рядків 02-05) | | | | |науково-технічний | 02 | | | |------------------+----+------+-----------------| |-------------------+----+--------+-----| |з них у складі | | | | |еколого- | 03 | | | |учнів: | | | | |натуралістичний | | | | |одного класу | 02 | | | |-------------------+----+--------+-----| |------------------+----+------+-----------------| |туристсько- | 04 | | | |двох класів | 03 | | | |краєзнавчий | | | | |------------------+----+------+-----------------| |-------------------+----+--------+-----| |трьох класів | 04 | | | |фізкультурно- | 05 | | | |------------------+----+------+-----------------| |спортивний | | | | |чотирьох класів | 05 | | | |-------------------+----+--------+-----| -------------------------------------------------- |художньо- | 06 | | | |естетичний | | | | |-------------------+----+--------+-----| |інший | 07 | | | -----------------------------------------
Розділ IX. Відомості про приміщення
та матеріальну базу
--------------------------------------------------------------------------- | Назва показника | N |Усьо-| Назва показника | N |Усьо-| | |ряд-| го | |ряд-| го | | | ка | | | ка | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| | А | Б | 1 | А | Б | 1 | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Загальна площа всіх | 01 | |Чи є в закладі | 30 | | |приміщень (кв.м) | | |(1 - так, 0 - ні) | | | |-------------------------+----+-----|Фізкультурна зала | | | |з них здано в оренду | 02 | | | | | |(кв.м) | | | | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Крім того, площа | 03 | |Басейн | 31 | | |орендованих приміщень | | | | | | |(кв.м) | | | | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |З рядків 01 та 03 - | 04 | |Кімната для зберігання | 32 | | |кількість класних кімнат | | |зброї | | | |(уключаючи навчальні | | |-------------------------+----+-----| |кабінети і лабораторії) | | |Тир | 33 | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Їх площа (кв.м) | 05 | |Навчально-дослідна | 34 | | | | | |ділянка (арів) | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| | Кількість | 06 | |Підсобне господарство | 35 | | | навчальних кабінетів | | |-------------------------+----+-----| |Математики | | |Опалення (1 - центральне | 36 | | |-------------------------+----+-----|або власна котельня, | | | |Фізики | 07 | |2 - пічне) | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Хімії | 08 | |Водогін | 37 | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Біології | 09 | |у тому числі з гарячою | 38 | | | | | |водою | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Української мови і | 10 | |Їдальня або буфет з | 39 | | |літератури | | |гарячим харчуванням | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Інших мов і літератур | 11 | |число посадкових місць | 40 | | | | | |у їдальні або буфеті | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Іноземної мови | 12 | |у т.ч. у пристосованих | 41 | | | | | |приміщеннях | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Усіх кабінетів з | 13 | |Кількість поверхів в | 42 | | |лінгафонним обладнанням | | |основній будівлі закладу | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Основ інформатики й | 14 | |До якого поверху є | 43 | | |обчислювальної техніки | | |безперешкодний доступ | | | |-------------------------+----+-----|дітей-інвалідів | | | | |комп'ютерних | 15 | | | | | | |класів | | | | | | | у них: |----------------+----+-----+-------------------------+----+-----| | |робочих місць з | 16 | |Кількість окремих | 44 | | | |комп'ютером | | |будівель (уключаючи | | | |-------------------------+----+-----|навчальні майстерні та | | | |Інших кабінетів | 17 | |пришкільний інтернат) | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Підключення до мережі | 18 | | з них: | 45 | | |Internet (1 - так, 0 - | | |потребують капітального | | | |ні) | | |ремонту | | | |-------------------------+----+-----| | | | |Кількість комп'ютерів у | 19 | | | | | |закладі - усього | | | | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| | з них: |не працюють | 20 | |перебувають в аварійному | 46 | | | | | | |стані | | | | |----------------+----| |-------------------------+----+-----| | |термін придбання| 21 | |Чисельність учнів, які | 47 | | | |становить понад | | |проживають на відстані | | | | |5 років | | |більше 3 км від закладу | | | | |----------------+----+-----|і потребують підвезення | | | | |використовуються| 22 | | | | | | |для | | | | | | | |управлінсько- | | |-------------------------+----+-----| | |господарської | | | у тому числі: | 48 | | | |діяльності | | |учнів, для яких | | | | |----------------+----+-----|організовано підвезення | | | | |у т.ч. для | 23 | | | | | | |ведення | | | | | | | |бібліотечного | | | | | | | |фонду | | | | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Кількість мультимедійних | 24 | |з них за програмою | 49 | | |проекторів | | |"Шкільний автобус" | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |Кількість комп'ютерних | 25 | |учнів, які проживають | 50 | | |програмних засобів | | |у пришкільному | | | |навчання, які | | |інтернаті | | | |використовуються в | | |-------------------------+----+-----| |навчальному процесі | | | Бібліотечний фонд | 51 | | |-------------------------+----+-----|Кількість книг, брошур, | | | | у тому числі за | 26 | |журналів (примірників) | | | | предметами: | | |-------------------------+----+-----| |природничо-математичного | | |у тому числі | 52 | | |циклу (математика, | | |підручників - усього | | | |фізика, хімія, біологія, | | | | | | |географія) | | | | | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |гуманітарного циклу | 27 | |з них для: 1-4-х класів | 53 | | |(мова, література, | | |-------------------------+----+-----| |історія, природознавство)| | | 5-9-х класів | 54 | | |-------------------------+----+-----+-------------------------+----+-----| |З рядка 25: | 28 | | 10-11(12)-х | 55 | | |сертифікованих | | | класів | | | |-------------------------+----+-----| | | | |Кількість майстерень | 29 | | | | | ---------------------------------------------------------------------------
Розділ X. Педагогічні працівники
------------------------------------------------------------------ | Назва |N рядка|Усього| Назва |N рядка|Усього| | показника | | | показника | | | |-----------------+-------+------+----------------+-------+------| | А | Б | 1 | А | Б | 1 | |-----------------+-------+------+----------------+-------+------| |Кількість | 01 | |в інтернаті | 05 | | |учителів | | |при закладі | | | |-----------------+-------+------+----------------+-------+------| | з них мають | 02 | | з них мають | 06 | | | основну роботу | | | основну роботу | | | |-----------------+-------+------+----------------+-------+------| |Кількість | 03 | |у школі- | 07 | | |вихователів: | | |інтернаті | | | |у групах | | | | | | |подовженого дня | | | | | | |-----------------+-------+------+----------------+-------+------| | з них мають | 04 | | з них мають | 08 | | | основну роботу | | | основну роботу | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Крім того, кількість учителів, що працюють у спеціальних
класах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або)
розумового розвитку, організованих при денних загальноосвітніх
школах (школах-інтернатах) (09), _______ та кількість таких класів
(10) ______ (рядки 09 і 10 не заповнюють спеціальні школи
(школи-інтернати)
Довідкова інформація (дані не включаються до жодного з
розділів звіту): кількість груп для дітей дошкільного віку, організованих для
їх підготовки до школи (01) _______, у них дітей (02)______
"___"_____________ 20__ р. Керівник (заступник керівника) __________________________ М.П. ______________________________
(прізвище та телефон (підпис та прізвище)
виконавця)
Начальник відділу праці
та нормативно-інформаційного
забезпечення О.М.Щеглова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
09.04.2008 N 304
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 травня 2008 р.
за N 397/15088

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N ЗНЗ-1
"Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу"

I. Загальні положення
1.1. Форма звітності N ЗНЗ-1 "Звіт денного загальноосвітнього
навчального закладу" (далі - звіт) поширюється на всі денні
загальноосвітні навчальні заклади (далі - заклад) незалежно від
форм власності та підпорядкування.
1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється
печаткою закладу.
1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни
та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.
1.4. Звіт щороку складається денними загальноосвітніми
навчальними закладами за станом на 5 вересня та подається не
пізніше 10 вересня: місцевому органу управління освітою (2 примірники); своїй вищій організації (для державних і комунальних
закладів, крім системи Міністерства освіти і науки України).
II. Порядок складання звіту
2.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами
законодавства, зокрема статтею 9 Закону України "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ) положеннями про відповідний тип
загальноосвітнього навчального закладу, затвердженими в
установленому законодавством порядку, та статутом
загальноосвітнього навчального закладу.
2.2. В адресній частині бланка необхідно вказати тип закладу:
середня загальноосвітня школа із зазначенням ступеня,
спеціалізована школа (школа-інтернат) із зазначенням ступеня,
гімназія, ліцей, колегіум, загальноосвітня школа-інтернат,
спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(указати якого), загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат),
школа соціальної реабілітації. Навчально-виховні комплекси,
об'єднання вказують, у складі яких саме типів і рівнів акредитації
закладів вони створені: дошкільний навчальний заклад - середня
школа із зазначенням ступеня, школа - позашкільний навчальний
заклад, школа - професійно-технічний навчальний заклад тощо.
2.3. Якщо заклад уведено в дію на початок поточного
навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну
звіту, то після повної назви і номера закладу необхідно вказати
літеру Н.
2.4. При визначенні типу місцевості слід мати на увазі, що до
міських населених пунктів належать міста різних рівнів
підпорядкування і селища міського типу, до сільських - села і
селища незалежно від їх адміністративного підпорядкування.
2.5. Графу "Коди" в розділах 2 і 3 звіту денні
загальноосвітні навчальні заклади не заповнюють.
III. Заповнення розділу I
"Контингенти учнів за класами"
3.1. У розділі I у рядках 01-15 наводяться дані про кількість
класів та учнів у них.
3.2. Рядок 01 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні
школи (школи-інтернати) та класи для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку, організовані при
денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах).
3.3. Рядок 02 заповнюють загальноосвітні навчальні заклади,
які організували навчання учнів 1-х класів у дошкільних навчальних
закладах.
3.4. Навчально-виховні об'єднання (школи-садки) дані про
перші класи вказують за рядком 03.
3.5. Дані рядка 15 дорівнюють сумі даних рядків 01-14 за
всіма графами.
3.6. Графу 5 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за
наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття і не
забезпечуються одягом, взуттям, м'яким інвентарем та харчуванням.
3.7. У графі 6 необхідно навести дані про кількість учнів,
які навчаються індивідуально (без учнів, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку).
3.8. У графах 7 і 8 наводяться дані про учнів, які навчаються
в загальноосвітніх навчальних закладах (без спеціальних) і
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Дані
цих граф не включаються до графи 2.
3.9. Відомості про учнів спеціальних класів, які організовані
при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(класів інтенсивної педагогічної корекції, класів для
розумово-відсталих тощо), необхідно навести за графою 9 (до
графи 2 ці дані не включаються). У цьому разі слід зробити
примітку до даного розділу, у якій зазначити, з якими саме вадами
розумового або фізичного розвитку діти навчаються в спеціальних
класах. Спеціальні школи (школи-інтернати) цю графу не заповнюють.
3.10. Графи 10-12 заповнюють денні загальноосвітні навчальні
заклади всіх типів за наявності дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування. До числа дітей, позбавлених
батьківського піклування, належать ті, що залишилися без
піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав,
відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням
батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх
померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та
перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами
внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та
відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою
батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки,
а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких
відмовились батьки, та безпритульні діти, які були покинуті
батьками, самі залишили сім'ю або дитячі заклади, де вони
виховувались, і не мають певного місця проживання. Відсутність
батьків підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтв
про смерть, рішень судів, а також довідками закладів охорони
здоров'я і органів внутрішніх справ, які оновлюються раз на
півроку, тощо), які є підставою для надання цим дітям
матеріального забезпечення і пільг, передбачених чинним
законодавством України.
3.11. У графах 13, 14 наводяться дані про кількість класів з
наповнюваністю більше 25 учнів та з них більше 27 учнів.
3.12. Рядок 18 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні
школи (школи-інтернати) для дітей з вадами фізичного розвитку.
3.13. Заклади для сліпих дітей, у яких навчаються слабозорі
діти, та заклади для слабозорих, у яких навчаються сліпі діти,
заповнюють відповідно рядки 19 і 20.
3.14. Рядки 21 і 23 заповнюють денні загальноосвітні
навчальні заклади всіх типів. У рядку 21 наводяться дані про всіх
учнів, які користуються гарячим харчуванням, уключаючи і дані про
учнів, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи,
незалежно від категорії потерпілих, а до рядка 22 включаються дані
про учнів, які відповідно до чинного законодавства забезпечуються
безплатним харчуванням, уключаючи і дані про учнів-чорнобильців.
3.15. Дані рядка 24 наводяться з рядка 22. Рядки 22 і 24
заклади інтернатного типу не заповнюють.
3.16. До рядків 25 та 26 включаються дані про учнів із сімей,
які одержують допомогу відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ).
3.17. До рядка 27 включаються дані про загальну кількість
учнів-інвалідів у закладі на підставі документів особової справи
учнів.
3.18. Рядок 28 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати,
наводячи дані лише про учнів (вихованців), які є мешканцями даного
району (міста).
3.19. У рядках 29 і 30 наводяться дані з рядка 15 графи 9.
Сума даних рядків 29 і 30 може дорівнювати даним рядка 15 графи 9
або бути меншою за рахунок дітей, які мають інші вади розумового
розвитку.
3.20. Рядки 31-34 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати
та спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.
3.21. Рядок 31 заповнюють ті заклади інтернатного типу, у
яких є вихованці, що лише проживають в цих закладах, а навчаються
в інших закладах.
IV. Заповнення розділу II
"Мова навчання та іноземні мови"
4.1. При заповненні розділу II слід керуватися типовими
навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і
науки України.
4.2. У рядках 01-06 указуються дані про мову або мови, якими
проводиться навчання. Якщо навчання проводиться двома мовами,
наприклад у молодших класах українською, а в старших - російською,
то необхідно навести окремо число класів (рядки 01, 03, 05) і в
них учнів (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з цих мов.
4.3. Сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 повинна
дорівнювати даним рядка 15 графи 2 розділу 1.
4.4. У рядках 07-12 наводяться дані про мови, які вивчаються
як самостійний предмет (крім іноземних мов), а в рядках 13-16 -
факультативно або в гуртках.
4.5. Рядки 17-26 заповнюють заклади, у яких іноземні мови
вивчаються як предмет, та заклади з поглибленим вивченням
іноземних мов, виділивши "у тому числі" у розділі III у
рядках 06-14 дані про учнів, які вивчають іноземні мови поглиблено
з першого класу.
4.6. Якщо в закладі викладають різні іноземні мови в двох
групах одного класу, то кожна група учнів відображається за даною
мовою як окремий клас. Якщо клас поділяється на дві самостійні
групи, які вивчають одну й ту саму іноземну мову, то кожну з них
також необхідно рахувати за даним розділом за окремий клас. Якщо
учні одного й того самого класу вивчають декілька іноземних мов,
то дані про таких учнів і класи, де вивчається декілька іноземних
мов, наводяться за кожною мовою окремо.
4.7. Дані графи 14 повинні дорівнювати сумі даних граф 2-13
за всіма рядками.
4.8. Якщо іноземні мови вивчаються з першого класу і кожний
учень вивчає лише одну іноземну мову, то сума даних рядків 18, 20,
22, 24 за графою 14 повинна дорівнювати даним рядка 15 графи 2
розділу 1.
4.9. Сума даних рядків 18, 20, 22, 24 за графами 2-14
розділу 2 повинна відповідати даним рядків 01-15 за графою 2
розділу 1 або бути більшою за рахунок учнів, які вивчають дві або
більше іноземні мови.
4.10. Сума даних рядків 25 і 26 за графами 2-14 повинна
дорівнювати даним рядків 01-15 за графою 2 розділу 1 або бути
меншою (за рахунок учнів, які не вивчають іноземну мову).
V. Заповнення розділу III
"Відомості про розподіл учнів за профілем
навчання та поглибленим вивченням предметів"
5.1. Розділ III заповнюють заклади з профільним навчанням, а
також загальноосвітні заклади, у яких є класи з певним профілем
навчання. Якщо в одному і тому самому закладі є декілька профілів
навчання, то дані про учнів наводяться за кожним з цих профілів
окремо за рядками 01-05 за графами 11-14. Профіль навчання може
бути: фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний,
біолого-хімічний, біолого-фізичний (у тому числі медичний),
біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний,
фізико-хімічний, агрохімічний, історичний, правовий, філософський,
економічний, української філології, іноземної філології,
історико-філологічний, технологічний, інформаційно-технологічний,
художньо-естетичний, спортивний.
5.2. Відомості про предмети, які вивчаються поглиблено, та
учнів, які вивчають ці предмети, наводяться у рядках 06-14 за
графами 2-14.
5.3. Гімназії, ліцеї, колегіуми в цьому розділі наводять
інформацію тільки про учнів, які навчаються за навчальними планами
цих закладів (крім учнів у класах, що навчаються у цих закладах за
навчальними планами загальноосвітніх шкіл).
5.4. За рядками 15 і 17 наводяться дані про загальну
кількість у закладі класів, відповідно - з профільним навчанням та
з поглибленим вивченням предметів, а за рядками 16 і 18 - дані про
загальну кількість учнів у цих класах. Дані рядка 16 дорівнюють
сумі даних рядків 01-05 за графою 14, а сума даних рядка 18 - сумі
даних рядків 06-14 за графою 14.
VI. Заповнення розділу IV
"Віковий склад учнів"
6.1. У розділі IV кількість учнів 1-11(12)-х класів необхідно
розподілити за віком за рядками 01-15 - за станом на 1 січня
наступного року.
6.2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних
рядків 02-13 за всіма графами та даним рядка 15 графи 2 розділу 1.
До рядків 01-14 не включаються дані про учнів, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
6.3. Сума даних граф 2-15 повинна дорівнювати даним графи 1
за всіма рядками.
6.4. Рядок 15 заповнюють спеціальні загальноосвітні школи
(школи-інтернати), спеціальні класи, організовані при денних
загальноосвітніх навчальних школах (школах-інтернатах), та
загальноосвітні навчальні заклади, у яких навчаються учні, що
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
6.5. За рядками 16-19 учні 1-го класу розподіляються за віком
за станом на 1 вересня поточного року. Сума даних рядків 16-19
дорівнює даним рядка 02 графи 1.
VII. Заповнення розділу V
"Змінність навчання та групи подовженого дня"
У розділі V наводяться відомості про кількість класів і
учнів, які навчаються в другу зміну (при цьому не враховуються
учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів для
дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового
розвитку), та про групи подовженого дня.
VIII. Заповнення розділу VI
"Відомості про учнів, які закінчили даний клас
і переведені до наступного класу
або закінчили навчальний заклад у 20__ році"
8.1. Розділ VI заповнюють заклади всіх типів. У цьому розділі
наводяться дані про кількість учнів, які закінчили даний клас і
переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад.
8.2. До рядка 01 графи 9 включаються дані про тих, хто
одержав свідоцтво про базову загальну освіту, і тих, хто не
одержав (видано табель успішності), дані про яких наводяться
відповідно у рядках 02 та 03.
8.3. Дані рядка 01 графи 9 повинні дорівнювати сумі даних
рядків 02 і 03.
8.4. У рядку 01 граф 11 і 13 наводяться дані про учнів, які
закінчили навчальний заклад, уключаючи і тих, які не одержали
атестат про повну загальну середню освіту (видано табель
успішності).
8.5. За рядком 01 сума даних граф 11 і 13 повинна дорівнювати
сумі даних рядків 04 і 07.
8.6. Відомості про кількість екстернів "крім того" наводяться
за рядками 12 і 13.
8.7. За рядками 08-11, 14 і 15 наводяться дані про кількість
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
IX. Заповнення розділу VII
"Відомості про класи і класи-комплекти"
9.1. При заповненні розділу VII необхідно мати на увазі, що
класом-комплектом є група учнів з двох і більше 1-4-х класів, де
викладання веде один учитель.
9.2. До рядка 01 включаються також дані про перші класи,
організовані в дошкільних навчальних закладах.
9.3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-05 за
графами 1 і 2.
9.4. Дані рядка 01 графи 1 розділу 7 повинні, як правило,
дорівнювати або бути меншими за дані, які показані за
рядками 02-06 графи 1 розділу 1, за рахунок класів, які ввійшли до
класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні
певного класу з кількістю менше 5 осіб, то до рядків 02-06 графи 1
розділу 1 дані про такі класи не включаються.
X. Заповнення розділу VIII
"Гуртки, секції, організовані закладом"
У розділі 8 наводяться відомості про кількість гуртків,
секцій, організованих загальноосвітнім навчальним закладом, та
кількість учнів, охоплених ними. Гурти, секції, організовані позашкільними навчальними
закладами в приміщенні загальноосвітніх навчальних закладів, до
звіту не включаються. Дані про такі гуртки, секції та про дітей у
них наводяться в звіті позашкільних навчальних закладів.
XI. Заповнення розділу IX
"Відомості про приміщення та матеріальну базу"
11.1. У розділі IX наводяться відомості про матеріальну базу
закладу.
11.2. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які
належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу,
розміщена в них, і приміщень, зайнятих інтернатом при школі, а
також сторонніми організаціями. У загальну площу включається також
та частина підвалів і напівпідвалів, яка зайнята під навчальні і
навчально-виробничі майстерні та з іншою навчальною метою, а також
під житло персоналу закладу, душову кімнату, кухню. Вільна площа
підвалів та напівпідвалів або зайнята під склади та інші
господарські потреби закладу не включається. У загальну площу не
включається площа надвірних будівель (сараїв, гаражів і т.ін.).
11.3. У рядку 02 із загальної площі наводяться дані про
площу, здану в оренду, а в рядку 03 - крім того - про загальну
площу, яку орендує заклад.
11.4. До числа класних кімнат, навчальних кабінетів і
лабораторій (рядок 04) уключаються всі кімнати, у яких проводяться
заняття з учнями, а за рядком 05 указується їх площа.
11.5. До рядків 06-14, 17 уключаються відомості про кількість
навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення, обладнані
необхідним навчально-наочним приладдям, у яких у відповідності до
програми проводяться навчальні заняття з даного предмета. Якщо в
одній кімнаті обладнані два навчальні кабінети, наприклад біології
і хімії, то дані про такі кабінети необхідно навести один раз: або
як про кабінет біології, або як про кабінет хімії.
11.6. До рядка 16 уключаються дані про число робочих місць з
комп'ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки
для практичних занять з інформатики. Робочі місця необхідно
рахувати за кількістю працюючих комп'ютерів.
11.7. До рядка 19 уключається інформація про загальну
кількість комп'ютерів (працюючих і непрацюючих), які перебувають
на балансі закладу.
11.8. До рядка 25 уключаються дані про діючі програмні засоби
навчання, які використовуються в навчальному процесі і перебувають
на балансі закладу (системні програмні засоби не включаються).
11.9. До рядка 28 включаються дані (з рядка 25) про діючі
програмні засоби, які пройшли сертифікацію.
11.10. До рядка 29 уключаються дані про навчальні та
навчально-виробничі майстерні, де проходять навчання учні.
11.11. Рядки 51-55 заповнюють усі заклади, які мають
бібліотечний фонд (книжковий фонд). Відомості про дитячі
бібліотеки, які розташовані в приміщенні закладу, але йому не
підпорядковуються, до звіту не включаються.
11.12. У рядках 18, 30-33, 35-39 відомості відображаються
шляхом проставлення "1" за наявності в закладі переліченого або
"0" - за відсутності.
11.13. Рядок 34 заповнюють заклади, які мають
навчально-дослідну ділянку, що відповідає положенню про таку
ділянку, указавши в цьому рядку її розмір в арах.
11.14. Рядок 37 заповнюють заклади, які мають водогін,
незалежно від того, чи заклад підключено до центральної мережі, чи
підключення автономне.
11.15. При заповненні рядка 39 слід мати на увазі, що
наявність у буфеті тільки кави, чаю, пиріжків і булок не
вважається гарячим харчуванням.
11.16. До рядка 45 уключають дані лише про ті будівлі, на які
є кошторис на капітальний ремонт, а до рядка 46 - на які є акт про
їх аварійний стан.
11.17. Рядок 47 заповнюють як сільські, так і міські заклади
(крім закладів інтернатного типу), при цьому міські заклади
наводять дані лише про тих учнів, які навчаються у цих закладах, а
проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км.
XII. Заповнення розділу X
"Педагогічні працівники"
12.1. У розділі X за рядком 01 наводяться відомості про всіх
учителів, уключаючи сумісників, які працюють у закладі, керівників
та їх заступників. До цього числа входять також інші працівники,
які проводять навчальні заняття у закладі. Якщо вчитель поряд з
основною роботою працює в даному закладі і на посаді вихователя,
то дані про нього потрібно відобразити і як про учителя
(рядок 01), і як про вихователя (рядки 03, 05, 07).
12.2. За наявності в закладі спеціальних класів для дітей,
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,
дані про вчителів, які працюють у таких класах, відображаються за
рядком 09, а кількість самих класів - за рядком 10. Спеціальні
школи (школи-інтернати) ці рядки не заповнюють.
XII. Наведення довідкової інформації
За рядками 01 та 02 наводиться довідкова інформація про
кількість у закладі груп (за їх наявності) для дітей дошкільного
віку, організованих для підготовки цих дітей до школи, та про
кількість дітей у них. До цих рядків включаються дані про групи в сільській
місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади, або в
міській - у разі недостатньої кількості дошкільних закладів або
якщо вони перевантажені, перебувають на віддаленій відстані від
місця проживання, чи діти за станом здоров'я не можуть відвідувати
дошкільні заклади, тощо. До цих рядків не включаються дані про підготовчі групи в
школах-садках, про групи, створені в школах-інтернатах для дітей
дошкільного віку, які постійно проживають в цих закладах, про
групи вихідного дня в школах. Дані цих рядків не включаються до жодного з розділів звіту.
Начальник відділу праці
та нормативно-інформаційного
забезпечення О.М.Щегловавгору