Про затвердження змін до деяких нормативних актів Національного банку України
Постанова Національного банку України від 14.06.2000244
Документ z0397-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2005, підстава - z0918-04

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 244 від 14.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2000 р.
за N 397/4618
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 280 ( z0918-04 ) від 17.06.2004 )
Про затвердження змін до деяких нормативних
актів Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та з метою забезпечення бухгалтерського обліку
деяких видів операцій у комерційних банках України Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків України ( va493500-97 ), затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 21.11.97
N 388 ( v0493500-97 ) (зі змінами і доповненнями), що додаються. 2. Затвердити зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України
( v0495500-97 ), затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 21.11.97 N 388 ( v0493500-97 ) (зі змінами і
доповненнями) ( z0398-00 ), що додаються. 3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Департамент бухгалтерського обліку (В.І.Ричаківська).
Голова В.С.Стельмах
Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
14.06.2000 N 244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2000 р.
за N 397/4618
Зміни до Плану рахунків бухгалтерського
обліку комерційних банків України
( va493500-97 )
1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 1.1. У групі рахунків 120 "Кошти до запитання в Національному
банку України" рахунок 1202 А "Обов'язкові резерви страхування
вкладів фізичних осіб" виключити. 1.2. У розділі 14 "Казначейські та інші цінні папери, що
рефінансуються Національним банком України, та цінні папери,
емітовані Національним банком України": увести групу рахунків 144 "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції"; увести рахунок 1440 А "Боргові цінні папери, емітовані
Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції"; увести рахунок 1446 КА "Неамортизований дисконт за борговими
цінними паперами, емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на інвестиції"; увести рахунок 1447 А "Неамортизована премія за борговими
цінними паперами, емітованими Національним банком України, у
портфелі банку на інвестиції"; увести рахунок 1448 А "Нараховані доходи за борговими цінними
паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на інвестиції". 1.3. У групу рахунків 150 "Кошти до запитання в інших банках"
увести рахунок 1505 А "Кошти в розрахунках платіжними картками". 1.4. У групі рахунків 152 "Кредити, які надані іншим банкам": назву рахунку 1520 А "Овердрафт за кореспондентськими
рахунками інших банків" змінити на "Овердрафт за рахунками інших
банків"; характеристику рахунку 1523 А "Інші короткострокові кредити,
які надані іншим банкам" змінити на АП (активно-пасивний); характеристику рахунку 1524 А "Довгострокові кредити, які
надані іншим банкам" змінити на АП (активно-пасивний). 1.5. У групу рахунків 160 "Кошти до запитання інших банків"
увести рахунок 1605 П "Кошти в розрахунках платіжними картками
інших банків". 1.6. У групі рахунків 162 "Кредити, які отримані від інших
банків": назву рахунку 1620 П "Овердрафт за кореспондентськими
рахунками, які відкриті в інших банках" змінити на "Овердрафт за
рахунками, які відкриті в інших банках".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами": 2.1. У групі рахунків 202 "Рахунки суб'єктів господарської
діяльності за врахованими векселями" назву рахунку 2027 А
"Опротестовані векселі суб'єктів господарської діяльності" змінити
на "Прострочена заборгованість суб'єктів господарської діяльності
за врахованими векселями". 2.2. У групі рахунків 210 "Кредити, які надані центральним
органам державного управління" характеристику рахунків 2100 А
"Короткострокові кредити, які надані центральним органам
державного управління" та 2105 А "Довгострокові кредити, які
надані центральним органам державного управління" змінити
відповідно на АП (активно-пасивний). 2.3. У групі рахунків 211 "Кредити, які надані місцевим
органам державного управління" характеристику рахунків 2110 А
"Короткострокові кредити, які надані місцевим органам державного
управління" та 2115 А "Довгострокові кредити, які надані місцевим
органам державного управління" змінити відповідно на АП
(активно-пасивний). 2.4. У розділі 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів
України": назву групи рахунків 253 "Інші кошти клієнтів, які
утримуються з Державного бюджету" змінити на "Кошти бюджетних
установ та організацій, що включаються до спеціального фонду
Державного бюджету України"; назву рахунку 2530 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з
Державного бюджету" змінити на "Кошти бюджетних установ та
організацій, що включаються до спеціального фонду Державного
бюджету України"; назву рахунку 2538 П "Нараховані витрати за іншими коштами
клієнтів банку, які утримуються з Державного бюджету" змінити на
"Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій,
що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України". 2.5. Назву групи рахунків 255 "Інші кошти клієнтів, які
утримуються з місцевих бюджетів" змінити на "Кошти бюджетних
установ та організацій, що включаються до спеціального фонду
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя"; назву рахунку 2551 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з
бюджету Автономної Республіки Крим" змінити на "Кошти бюджетних
установ та організацій, що включаються до спеціального фонду
бюджету Автономної Республіки Крим"; назву рахунку 2553 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з
обласних бюджетів" змінити на "Кошти бюджетних установ та
організацій, що включаються до спеціальних фондів обласних
бюджетів"; назву рахунку 2555 П "Інші кошти клієнтів, які утримуються з
районних, міських, селищних та сільських бюджетів" змінити на
"Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до
спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних
та сільських бюджетів"; назву рахунку 2558 П "Нараховані витрати за іншими коштами
клієнтів банку, які утримуються з бюджетів України" змінити на
"Нараховані витрати за коштами бюджетних установ та організацій,
що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя". 2.6. У групу рахунків 280 "Дебіторська заборгованість за
операціями з клієнтами" увести рахунок 2801 А "Дебіторська
заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів". 2.7. У групі рахунків 292 "Транзитні рахунки за операціями з
клієнтами банку" характеристику рахунку 2920 П "Транзитний рахунок
за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат"
змінити на АП (активно-пасивний).
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання": 3.1. У групу рахунків 330 "Цінні папери власного боргу,
емітовані банком" увести рахунок 3301 П "Акцепти, що надані за
переказними векселями". 3.2. У групі рахунків 340 "Господарські матеріали" рахунок
3408 АП "Результати переоцінки вартості господарських матеріалів"
виключити. 3.3. У розділі 37 "Суми до з'ясування та транзитні рахунки"
змінити назву розділу на "Клірингові рахунки, суми до з'ясування
та транзитні рахунки"; увести групу рахунків 370 "Клірингові рахунки"; увести рахунок 3705 АП "Клірингові рахунки за розрахунками
платіжними картками". 3.4. У розділі 39 "Розрахунки між філіями та іншими
підвідомчими установами банку": назву групи рахунків 390 "Розрахунки між філіями та іншими
підвідомчими установами банку, які розташовані в Україні" змінити
на "Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами
банку"; назву рахунку 3900 А "Рахунки, що відкриті в установах банку,
які розташовані в Україні" змінити на "Рахунки, що відкриті в
установах банку"; назву рахунку 3901 П "Рахунки, що відкриті для установ банку,
які розташовані в Україні" змінити на "Рахунки, що відкриті для
установ банку"; назву рахунку 3902 А "Розрахунки за коштами, наданими
установам банку, які розташовані в Україні" змінити на "Розрахунки
за коштами, що надані установам банку"; назву рахунку 3903 П "Розрахунки за коштами, отриманими від
установ банку, які розташовані в Україні" змінити на "Розрахунки
за коштами, що отримані від установ банку"; назву рахунку 3904 А "Нараховані доходи за коштами, наданими
установам банку, які розташовані в Україні" змінити на "Нараховані
доходи за коштами, що надані установам банку"; назву рахунку 3905 П "Нараховані витрати за коштами,
отриманими від установ банку, які розташовані в Україні" змінити
на "Нараховані витрати за коштами, що отримані від установ банку".
4. У класі 4 "Довгострокові вкладення, основні засоби та
нематеріальні активи": 4.1. У групу рахунків 443 "Капітальні вкладення в операційні
основні засоби" увести рахунок 4439 КА "Амортизовані завершені
капітальні вкладення за операційними основними засобами, що
прийняті в оперативний лізинг". 4.2. У групу рахунків 453 "Капітальні вкладення у
неопераційні основні засоби" увести рахунок 4539 КА "Амортизовані
завершені капітальні вкладення за неопераційними основними
засобами, що прийняті в оперативний лізинг".
5. У класі 5 "Капітал банку": У групу рахунків 510 "Результати переоцінки" увести рахунок
5101 П "Результати переоцінки нематеріальних активів".
6. У класі 6 "Доходи": 6.1. У групі рахунків 605 "Процентні доходи за цінними
паперами": характеристику рахунків 6054 П "Процентні доходи за цінними
паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі
банку на продаж" змінити на АП (активно-пасивний); увести рахунок 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами,
емітованими Національним банком України, у портфелі банку на
інвестиції". 6.2. У групі рахунків 649 "Інші небанківські операційні
доходи" назву рахунку 6490 П "Позитивний результат від продажу
основних засобів" змінити на "Позитивний результат від продажу
нематеріальних активів та основних засобів".
7. У класі 7 "Витрати": 7.1. У групі рахунків 742 "Витрати на утримання основних
засобів та нематеріальних активів" назву рахунку 7421 А "Витрати
на утримання орендованих основних засобів та нематеріальних
активів" змінити на "Витрати на утримання основних засобів, що
отримані в лізинг". 7.2. У групі рахунків 749 "Інші небанківські операційні
витрати" назву рахунку 7490 А "Негативний результат від продажу
основних засобів" змінити на "Негативний результат від продажу
нематеріальних активів та основних засобів".
8. У класі 9 "Позабалансові рахунки": 8.1. У групу рахунків 900 "Гарантії, поручительства,
акредитиви та акцепти, що надані банкам" увести рахунок 9003 А
"Авалі, що надані за банки". 8.2. У групу рахунків 902 "Гарантії, надані клієнтам" увести
рахунок 9023 А "Авалі, що надані за клієнтів". 8.3. У групі рахунків 950 "Отримана застава" назву рахунку
9500 П "Застава, за якої предмет застави залишається у заставника"
змінити на "Застава, за якої предмет застави залишається у
заставодавця"; назву рахунку 9501 П "Застава, за якої предмет застави
передається банку" змінити на "Застава, за якої предмет застави
передається на зберігання заставодержателю"; увести рахунок 9502 П "Застава, за якої предмет застави
передається третім особам". 8.4. У групу рахунків 970 "Цінні папери та матеріальні
цінності клієнтів у довірчому управлінні" увести рахунок 9704 А
"Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)". 8.5. У групі рахунків 980 "Документи за розрахунковими
операціями" назву рахунку 9803 А "Розрахункові документи, не
сплачені в строк через відсутність коштів у платників" змінити на
"Розрахункові документи, що не сплачені в строк через відсутність
коштів у платників, та ті, за якими стягнення коштів зупинено"; назву рахунку 9804 А "Розрахункові документи, не сплачені в
строк через відсутність коштів у банку" змінити на "Розрахункові
документи, що не сплачені в строк через відсутність коштів у
банків, та ті, за якими стягнення коштів зупинено". 8.6. У групі рахунків 984 "Операції за основними засобами"
назву рахунку 9840 А "Орендовані основні засоби" змінити на
"Основні засоби, прийняті в оперативний лізинг".
Заступник директора Департаменту -
начальник управління методології
бухгалтерського обліку комерційних банків М.І.Часниквгору