Про затвердження Типових штатних нормативів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку
Мінсім'ямолодьспорт України; Наказ, Нормативи від 16.04.20091254
Документ z0396-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.04.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.05.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
16.04.2009 N 1254
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2009 р.
за N 396/16412

Про затвердження Типових штатних нормативів
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

На виконання статті 21 Закону України "Про оздоровлення та
відпочинок дітей" ( 375-17 ), з метою підвищення рівня та якості
послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типові штатні нормативи дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, що додаються.
2. Начальнику відділу оздоровлення та дозвілля
(Чеботарьова Н.О.) департаменту сімейної та гендерної політики:
2.1. Довести цей наказ до відома структурних підрозділів
Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту,
Міністерства у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах
сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
2.2. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
3. Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах
сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій довести цей наказ до відома керівників
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
4. Керівникам закладів привести штатні розписи дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку у відповідність з цим наказом.
При цьому з метою економного і раціонального використання коштів
та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
22.10.2008 N 943 ( 943-2008-п ) "Про економію бюджетних коштів,
передбачених для утримання органів державної влади та інших
державних органів" не допускати збільшення чисельності працівників
у закладах державної форми власності, що склалась на 1 листопада
2008 року.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Драпушка Р.Г.
Міністр Ю.О.Павленко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
фінансів України В.М.Матвійчук
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України В.В.Іванкевич
Заступник Голови Федерації
профспілок України Ю.М.Кулік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінсім'ямолодьспорту
16.04.2009 N 1254
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2009 р.
за N 396/16412

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

I. Загальні положення
1.1. Ці Типові штатні нормативи, розроблені відповідно до
статті 21 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"
( 375-17 ), поширюються на дитячі заклади оздоровлення та
відпочинку державної та комунальної форм власності з цілодобовим
перебуванням (далі - заклад).
1.2. Штатна чисельність працівників закладу визначається
засновником (власником) відповідно до цих Типових штатних
нормативів, затверджених наказом Мінсім'ямолодьспорту від
16.04.2009 N 1254, та з урахуванням специфіки, обсягів і
конкретних умов функціонування.
1.3. З метою забезпечення повної безпеки життя та здоров'я
дітей, які перебувають на оздоровленні та відпочинку, дотримання
норм чинного законодавства про працю та охорону праці визначається
кількість штатних одиниць працівників у закладі.
1.4. На період консервації штат закладів оздоровлення, які
перебувають у складі підприємств, установ, організацій,
визначається адміністрацією цих підприємств. Залежно від
конкретних умов засновники (власники) можуть приймати необхідний
адміністративно-господарський, педагогічний, медичний та
обслуговуючий персонал на роботу у заклад на час його підготовки
до відкриття та на час підготовки до консервації (з розрахунку:
адміністративно-господарський та обслуговуючий персонал - за три
місяці до початку сезону та один місяць на підготовку до
консервації; педагогічний та медичний персонал - за один місяць до
початку сезону та тиждень на підготовку до консервації).
1.5. У разі виробничої необхідності керівникам закладів
надається право змінювати штати окремих структурних підрозділів
або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для даного
закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів в межах
фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний
період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах
однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо)
персоналу.
1.6. Працівники закладів, специфіка роботи яких вимагає
цілодобової присутності на території закладу, сплачують за
харчування. Розмір плати за харчування встановлюється засновником
(власником).
1.7. Сезонні працівники закладів, специфіка роботи яких
вимагає цілодобової присутності на території закладу та які
безпосередньо працюють з дітьми, на час роботи безоплатно
забезпечуються помешканням.
1.8. Штати закладів, до яких за обсягом та умовами праці не
можуть бути застосовані ці Типові штатні нормативи (заклад
розраховано до 100 дітей або більше 1000 дітей), затверджуються
засновником (власником).
II. Адміністративно-господарський персонал
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Максимальна кількість штатних одиниць залежно від| | професій | кількості дітей у зміну | | (посад) |-------------------------------------------------| | |90- |151-|241-|331-|421-|511-|601-|691-|781-|871-| | |150 |240 |330 |420 |510 |600 |690 |780 |870 |960 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Заступник | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |директора з | | | | | | | | | | | |господарських | | | | | | | | | | | |питань | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Заступник | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |директора з | | | | | | | | | | | |виховної | | | | | | | | | | | |роботи | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Завідувач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |господарства | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Бухгалтер | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Калькулятор | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Агент з | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |постачання | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Завідувач | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |складу | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Комірник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Сестра- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |господиня | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Кастелянка | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Завідувач | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |камери схову | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Усього | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ------------------------------------------------------------------
1. У закладах, які перебувають у складі підприємств, установ,
організацій та з кількістю дітей понад 420 на зміну,
встановлюється посада головного/старшого бухгалтера.
2. За наявності в закладі бібліотечного фонду встановлюється
посада бібліотекаря.
III. Педагогічний персонал
------------------------------------------------------------------- | Найменування | Максимальна кількість штатних одиниць залежно | | професій | від | | (посад) | кількості дітей у зміну | | |------------------------------------------------| | |90-|151-|241-|331-|421-|511-|601-|691-|781-|871-| | |150|240 |330 |420 |510 |600 |690 |780 |870 |960 | |----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Вихователь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Культорганізатор| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Методист | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Практичний | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |психолог | | | | | | | | | | | |----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Інструктор з | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |фізкультури | | | | | | | | | | | |----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Інструктор з | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |фізкультури (з | | | | | | | | | | | |плавання) | | | | | | | | | | | |(за наявності | | | | | | | | | | | |басейну або | | | | | | | | | | | |пляжу на період | | | | | | | | | | | |купального | | | | | | | | | | | |сезону) | | | | | | | | | | | |----------------+---+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Усього | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | -------------------------------------------------------------------
1. Для загону чисельністю 20 - 25 дітей віком від 6 до 10
років, 25 - 30 дітей віком від 10 років та старше кількість
вихователів (вожатих) установлюється з розрахунку 2 одиниці на
кожен загін. На кожні 2-3 загони встановлюється одна посада
підмінного вихователя та одна посада помічника вихователя.
2. За наявності в закладі туристичного клубу, містечка або
стоянки може встановлюватися додатково одна посада інструктора з
туризму (незалежно від видів туризму).
3. Кількість керівників гуртків у закладі встановлюється з
розрахунку одна одиниця на 4 групи при середній наповнюваності
кожної - 20 осіб, крім танцювальних, хорових гуртків та гуртків
ритміки, де середня наповнюваність не менш як 30 осіб.
4. Кількість акомпаніаторів установлюється з урахуванням
кількості хорових, танцювальних та інших гуртків, що потребують
музичного супроводу, а також часу, який витрачається на підготовку
і проведення культурно-масових і спортивних заходів.
IV. Медичний персонал
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Максимальна кількість штатних одиниць залежно від| | професій | кількості дітей у зміну | | (посад) |-------------------------------------------------| | |90- |151-|241-|331-|421-|511-|601-|691-|781-|871-| | |150 |240 |330 |420 |510 |600 |690 |780 |870 |960 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Лікар | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Сестра медична| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Молодша | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |медична сестра| | | | | | | | | | | |(санітарка- | | | | | | | | | | | |прибиральниця)| | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Усього | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ------------------------------------------------------------------
1. За наявності у закладі стоматологічного кабінету і
відповідного обладнання встановлюється посада лікаря -
стоматолога.
2. За наявності у закладі фізіотерапевтичного обладнання
додатково встановлюється посада сестри медичної з фізіотерапії.
3. При організації закладу (зміни) санаторного типу в ньому
встановлюються додаткові посади: лікаря - спеціаліста на кожних 200 дітей; сестри медичної і молодшої медичної сестри
(санітарка-прибиральниця) на кожних 100 дітей; сестри медичної з дієтичного харчування.
V. Персонал працівників кухні (харчоблоку)
(при однозмінному режимі роботи)
------------------------------------------------------------------ | Найменування |Максимальна кількість штатних одиниць залежно від| | професій | кількості дітей у зміну | | (посад) |-------------------------------------------------| | |90- |151-|241-|331-|421-|511-|601-|691-|781-|871-| | |150 |240 |330 |420 |510 |600 |690 |780 |870 |960 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Шеф-кухар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Адміністратор | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |залу | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Кухар | 2 |2,5 |2,5 | 3 |3,5 | 4 |4,5 | 5 |5,5 | 6 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Підсобний | 1 |1,5 |1,5 | 2 |2,5 | 3 |3,5 | 4 |4,5 | 5 | |робітник | | | | | | | | | | | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Офіціант | 1 |1,5 |1,5 | 2 |2,5 | 3 |3,5 | 4 |4,5 | 5 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Вантажник | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----| |Усього | 6 |7,5 |7,5 | 10 |11,5| 13 |15,5| 17 |18,5| 20 | ------------------------------------------------------------------
1. Фактична кількість кухарів, кухонних робітників,
офіціантів визначається: при роботі кухні (харчоблоку) з півторазмінним режимом (10 -
12 год.) - із застосуванням коефіцієнта 1,8; при роботі кухні (харчоблоку) з двозмінним режимом ( 13 - 16
год.) - із застосуванням коефіцієнта 2,4.
2. Кількість машиністів посудомийних машин визначається із
розрахунку 2 одиниці на одну машину на зміну. При ручному митті
посуду встановлюється одна одиниця мийника посуду на кожні 70
місць в обідній залі.
3. За наявності на кухні (у харчоблоці) складного
технологічного і підйомно-транспортного обладнання можуть
додатково встановлюватись посади спеціалістів з їх обслуговування
та поточного ремонту.
VI. Обслуговуючий персонал
------------------------------------------------------------------ | Найменування професій (посад) | Норматив | | | | |--------------------------------+-------------------------------| |Робітник з комплексного |Штатна одиниця вводиться в | |обслуговування й ремонту |закладах, що мають самостійні | |будинків |будинки; кількість штатних | | |одиниць визначається на основі | | |Міжгалузевих норм чисельності | | |робітників, що обслуговують | | |громадські будівлі (будівлі | | |управлінь, конструкторські і | | |проектні організації), | | |затверджених наказом Мінпраці | | |від 11.05.2004 N 105 | | |( v0105203-04 ) (далі - | | |наказ Мінпраці від 11.05.2004 | | |N 105) | |--------------------------------+-------------------------------| |Двірник |Кількість штатних одиниць | | |визначається на підставі | | |наказу Мінпраці від | | |11.05.2004 N 105 | | |( v0105203-04 ) | |--------------------------------+-------------------------------| |Прибиральник службових приміщень|Штатна одиниця вводиться для | | |прибирання службових приміщень | | |з розрахунку 0,5 штатної | | |одиниці на кожні 250 кв. метрів| | |площі, що прибирається, але не | | |менше 1 штатної одиниці на | | |заклад | |--------------------------------+-------------------------------| |Оператор хлораторної установки |1 штатна одиниця вводиться за | | |наявності басейну та | | |хлораторної установки | |--------------------------------+-------------------------------| |Водій автотранспортних засобів |Штатна одиниця вводиться в | | |закладах, що мають | | |автотранспортні засоби, з | | |розрахунку 1 штатна одиниця на | | |кожен автотранспортний засіб | |--------------------------------+-------------------------------| |Охоронник |При цілодобовій охороні об'єкта| | |з розрахунку на 1 пост 4-5 | | |штатних одиниць, при | | |нецілодобовій охороні об'єкта з| | |розрахунку на 1 пост 1 штатна | | |одиниця | |--------------------------------+-------------------------------| |Робітник зеленого будівництва |Залежно від площі території | | |визначається на підставі | | |наказу Мінпраці від | | |11.05.2004 N 105 | | |( v0105203-04 ) | |--------------------------------+-------------------------------| |Машиніст із прання та ремонту |При ручному пранні - 1 штатна | |спецодягу |одиниця на кожних 75 дітей, при| | |механічному пранні - 1 штатна | | |одиниця на кожних 85 дітей | |--------------------------------+-------------------------------| |Матрос - рятівник |1 штатна одиниця вводиться за | | |наявності пляжу на період | | |купального сезону | |--------------------------------+-------------------------------| |Технік із звукозапису |1 штатна одиниця | ------------------------------------------------------------------
1. Коли білизна здається в пральню, то на заклад вводиться 1
штатна одиниця машиніста із прання спецодягу (білизни).
2. При функціонуванні закладів в осінньо-зимовий період
вводяться посади, які пов'язані з опаленням приміщень (на час
опалювального сезону), а саме: посади машиністів (кочегарів)
котельні, операторів котельні газової, опалювачів, виходячи з
таких умов: за наявності центрального опалення: 2 штатні одиниці машиніста (кочегара) котельні в зміну в
кожній - у котельнях, що опалюються твердими паливами, з поверхнею
нагріву котлів понад 75 кв.м; 1 штатна одиниця оператора котельні в зміну - в котельнях з
газовим опаленням; 2 штатні одиниці оператора котельні в зміну - в котельнях без
автоматики безпеки; за наявності пічного опалення: 0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей, але не менше
ніж 0,5 штатної одиниці на заклад. У закладах з централізованим
теплопостачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор,
додатково вводиться 1 штатна одиниця робітника з комплексного
обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів та
насосів - 1 штатна одиниця в зміну.
3. На опалювальний сезон вводяться штатні одиниці робітників
з обслуговування й ремонту будинків. Із загальної кількості
машиністів (кочегарів) котельні, операторів котельні і робітників
з обслуговування й ремонту будинків вводиться 1 штатна одиниця на
рік.
Начальник відділу
оздоровлення та дозвілля Н.О.Чеботарьовавгору