Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука
Мінагрополітики України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 28.03.2005117
Документ z0396-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.03.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.04.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2005 N 117
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 396/10676

Про затвердження Інструкції з виявлення,
локалізації та ліквідації вогнищ західного
кукурудзяного жука

Відповідно до Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ), постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня
2004 року N 672 ( 672-2004-п ) "Про затвердження Порядку
проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та
знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку"
та Положення про Державну службу з карантину рослин України,
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від
11 грудня 2003 року N 439 ( z1244-03 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за N 1244/8565,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з виявлення, локалізації та
ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука, що додається.
2. Головній державній інспекції з карантину рослин України
(Супіханов Б.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики України
28.03.2005 N 117
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 396/10676

ІНСТРУКЦІЯ
з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ
західного кукурудзяного жука

1. Загальні положення
Ця Інструкція визначає порядок здійснення комплексу
карантинних (фітосанітарних) заходів з виявлення, локалізації та
ліквідації карантинного шкідника - західного кукурудзяного жука на
території України і є обов'язковою для виконання юридичними та
фізичними особами, які займаються вирощуванням, увезенням,
вивезенням, заготівлею, переробкою, транспортуванням, зберіганням,
реалізацією та використанням підкарантинних матеріалів і об'єктів,
та Головним державним інспектором з карантину рослин України, його
заступниками, головними державними інспекторами з карантину рослин
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
їх заступниками і державними інспекторами з карантину рослин (далі
- державний інспектор з карантину рослин), які здійснюють
державний контроль з карантину рослин та карантинні
(фітосанітарні) заходи.
2. Виявлення вогнищ західного кукурудзяного жука
2.1. Західний кукурудзяний жук - карантинний шкідник
кукурудзи. З метою виявлення вогнищ західного кукурудзяного жука та
здійснення своєчасних заходів з локалізації і ліквідації його
вогнищ проводяться обстеження рослин кукурудзи та інших культур
шляхом візуального огляду рослин, феромонними пастками з відбором
зразків рослин і насіння для експертизи.
2.2. Обстеженню підлягають: посіви кукурудзи, посіяні
вітчизняним та імпортним насінням у насінницьких підприємствах,
держсортодільницях, у науково-дослідних та дослідних установах,
фермерських, особистих селянських господарствах, присадибних
ділянках та господарствах всіх форм власності. Також обстежуються
території пунктів увезення імпортних та вітчизняних підкарантинних
матеріалів і об'єктів, які надходять з карантинних зон, а також з
інтродукційно-карантинних розсадників. Обстеження проводять у період вегетації: - у фазу 7-9 листків; - у фазу викидання волоті; - за 10-15 днів до збирання урожаю.
2.3. Контрольні обстеження проводять державні інспектори з
карантину рослин: перше - у фазу сходів кукурудзи, друге - під час
цвітіння, третє - перед збиранням врожаю з відбором ґрунтових проб
для аналізу.
2.4. Для визначення карантинного стану посівів кукурудзи
юридичні та фізичні особи проводять обстеження своїх територій та
земельних ділянок.
2.5. Обстеження посівів здійснюють по одній східчастій
діагоналі. З площі до 10 га береться 10 зразків (по 5 підозрілих
рослин у кожній), з площі 11-25 га - 20 зразків, з 25-30 га - 30
зразків і 51-100 га - 50 зразків. Перший зразок відбирають,
відступаючи на 10-15 м у середину посіву, а наступні зразки - з
однаковим інтервалом. На кожних наступних 50 га обстежується
додатково по 100 рослин.
2.6. Денна норма для державного інспектора з карантину рослин
при обстеженні становить - 3-5 га, при контрольному обстеженні -
20-25 га.
2.7. Зібраним зразкам державний інспектор з карантину рослин
присвоює етикетку (додаток 1) і відсилає до карантинних
лабораторій для визначення видового складу шкідливих організмів.
2.8. Після обстеження державний інспектор з карантину рослин
складає акт обстеження на виявлення західного кукурудзяного жука
(далі - акт) (додаток 2). Акт підписується фізичною чи юридичною
особою та державним інспектором з карантину рослин. Акт складається в двох примірниках: один - залишається в
фізичної чи юридичної особи, другий - у державного інспектора з
карантину рослин.
3. Запровадження карантинного режиму
3.1. Порядок запровадження карантинного режиму визначений у
статті 9 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ).
3.2. У разі встановлення фітосанітарною експертизою наявності
західного кукурудзяного жука державний інспектор з карантину
рослин негайно повідомляє Державну інспекцію з карантину рослин
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
3.3. Після виявлення вогнища державний інспектор з карантину
рослин разом із фізичною чи юридичною особою або при взаємодії з
представниками державних органів, що визначені статтею 7 Закону
України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ), організовує здійснення
спеціальних карантинних заходів щодо проведення додаткових
обстежень з метою уточнення площ, уражених західним кукурудзяним
жуком, та уточнення ареалу карантинного організму.
3.4. Відповідно до частини першої статті 9 Закону України
"Про карантин рослин" ( 3348-12 ) у разі виявлення карантинних
організмів карантинний режим запроваджується: у межах декількох
областей Кабінетом Міністрів України за поданням Головного
державного інспектора з карантину рослин України; на території
Автономної Республіки Крим, області, декількох районів, району,
населеного пункту чи території окремого господарства - Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною
адміністрацією за поданням головних державних інспекторів з
карантину рослин України, державних інспекторів з карантину
рослин. Карантинний режим запроваджується протягом доби з моменту
виявлення карантинного організму.
3.5. У рішенні про запровадження карантинного режиму
обов'язково повинні зазначатись: обставини, що спричинили
запровадження карантинного режиму; межі карантинної зони, на якій
запроваджується карантинний режим; час, з якого запроваджується
карантинний режим; карантинні заходи, що здійснюються в
карантинній зоні, та органи, що їх здійснюють.
3.6. Орган, який прийняв рішення про запровадження
карантинного режиму, протягом доби повідомляє про це осіб, що
розташовані або проживають у карантинній зоні.
4. Локалізація та ліквідація вогнищ західного кукурудзяного
жука
4.1. На території з карантинним режимом здійснюється комплекс
спеціальних карантинних заходів, спрямованих на знищення вогнищ
західного кукурудзяного жука та запобігання подальшому його
розповсюдженню.
4.2. Карантинні (фітосанітарні) заходи здійснюються за
рахунок коштів Державного бюджету України, коштів юридичних та
фізичних осіб та інших не заборонених законами України джерел.
4.3. Юридичні та фізичні особи зобов'язані сприяти державним
інспекторам з карантину рослин у виконанні карантинних
(фітосанітарних) заходів та ліквідації вогнищ західного
кукурудзяного жука.
4.4. Державний інспектор з карантину рослин відповідно до
законодавства вживає термінових заходів для локалізації та
ліквідації карантинних організмів, запобігання їх поширенню.
4.5. Підкарантинні матеріали і об'єкти, які вивозяться з
карантинної зони, повинні супроводжуватись карантинним
сертифікатом, який видається державним інспектором з карантину
рослин.
4.6. Використання та вивезення підкарантинних матеріалів і
об'єктів з карантинної зони у разі виявлення західного
кукурудзяного жука допускається спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики
відповідно до закону.
4.7. Місцеві державні адміністрації, власники (уповноважені
ними органи) морських і річкових портів (пристаней), залізничних
станцій, аеропортів (аеродромів), підприємств поштового зв'язку,
автовокзалів (автостанцій), посадові особи митниць та пунктів
пропуску на державному кордоні України, на шосейних шляхах повинні
сприяти державним інспекторам з карантину рослин у здійсненні
карантинних заходів щодо вивезення, увезення, перевезення з
карантинної зони підкарантинних матеріалів і об'єктів, не
допускаючи їх переміщення без супроводження карантинним
сертифікатом.
4.8. У районах поширення західного кукурудзяного жука
юридичні та фізичні особи зобов'язані суворо дотримуватись
карантинних вимог при транспортуванні, зберіганні, переробці та
реалізації підкарантинних матеріалів і об'єктів, на які
розповсюджуються карантинні обмеження щодо західного кукурудзяного
жука.
4.9. Юридичні та фізичні особи, що використовують імпортне та
вітчизняне насіння та садивний матеріал, зобов'язані суворо
дотримуватися вимог, передбачених у карантинному дозволі та
карантинному сертифікаті, а саме: 4.9.1. Не вивозити і не використовувати рослини та рослинні
рештки з полів, де виявлено західного кукурудзяного жука, за межі
вогнища. 4.9.2. Вирощувати сорти та гібриди, стійкі до зараження
західним кукурудзяним жуком. 4.9.3. Не висівати кукурудзу на полях, де виявлено вогнище
західного кукурудзяного жука, протягом трьох років.
4.10. З метою локалізації і ліквідації карантинного організму
та зниження фітосанітарного ризику поширення західного
кукурудзяного жука запроваджується комплекс заходів, які
включають: 4.10.1. Огляд та обстеження підкарантинних матеріалів і
об'єктів. 4.10.2. Здійснення державного контролю з карантину рослин за
проведенням локалізації та ліквідації карантинного організму
юридичними та фізичними особами. 4.10.3. Знезараження підкарантинних матеріалів і об'єктів. 4.10.4. Дотримання сівозміни та технології вирощування
кукурудзи (висів кукурудзи протруєним насінням в оптимальні строки
та в добре прогрітий ґрунт (12 град.С); збирання з низьким
зрізанням стебла; знищення рослинних решток з глибокою оранкою
ґрунту (на 15-30 см); ретельне очищення та калібрування насіння;
проведення хімічних обробок посівів тощо). 4.10.5. Дотримання сівозміни з поверненням кукурудзи на
попереднє місце не раніше як через три роки. 4.10.6. Своєчасну боротьбу із західним кукурудзяним жуком у
посівах та самосівом кукурудзи. 4.10.7. Заборону вивезення з карантинної зони заражених
карантинними організмами підкарантинних матеріалів і об'єктів. 4.10.8. Заборону вивезення підкарантинних матеріалів і
об'єктів із карантинних зон без карантинних сертифікатів. 4.10.9. Проведення хімічних обробок транспортних засобів та
сільськогосподарської техніки з червня до жовтня, що перетинає
межі карантинної зони, інсектицидами відповідно до Переліку
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. 4.10.10. Щорічне проведення моніторингу на виявлення
західного кукурудзяного жука за допомогою феромонних пасток.
4.11. Для боротьби із західним кукурудзяним жуком
використовується асортимент пестицидів відповідно до Переліку
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні,
який передбачений пунктом 35 Порядку проведення державних
випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання
переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
04.03.96 N 295 ( 295-96-п ).
4.12. Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні
законодавства про карантин рослин, несуть відповідальність
відповідно до законодавства.
5. Скасування карантинного режиму
5.1. Після проведення комплексу встановлених карантинних
заходів і повної ліквідації вогнищ західного кукурудзяного жука
державний інспектор з карантину рослин продовжує проводити
спостереження за вогнищем наступні чотири роки.
5.2. У разі виявлення рецидивів вогнищ західного
кукурудзяного жука державний інспектор з карантину рослин
організовує здійснення усього комплексу карантинних заходів до
повного знищення вогнища.
5.3. Після повної ліквідації вогнища західного кукурудзяного
жука і за умови відсутності нових вогнищ протягом наступних п'яти
років державний інспектор з карантину рослин готує подання про
скасування карантинного режиму.
5.4. У поданні про скасування карантинного режиму
зазначаються: 5.4.1. Підстава та обґрунтування щодо скасування карантинного
режиму. 5.4.2. Площа або територія, де скасовується карантинний
режим.
5.5. Карантинний режим може бути скасований тільки за
поданням державного інспектора з карантину рослин на відповідній
території.
5.6. Орган, який прийняв рішення про скасування карантинного
режиму, протягом доби повідомляє про це осіб, що розташовані або
проживають у карантинній зоні.
Головний державний інспектор
з карантину рослин України Б.М.Супіханов

Додаток 1
до пункту 2.7 Інструкції
з виявлення, локалізації
та ліквідації вогнищ
західного кукурудзяного жука

ЕТИКЕТКА

1. Автономна Республіка Крим, область________________________ 2. Район ____________________________________________________ 3. Місто, селище, село_______________________________________ 4. Назва юридичної, фізичної особи___________________________ 5. Культура, сорт____________________________________________ 6. Обстежено (га)_______________, заражено (га)______________ 7. Характер і ступінь пошкоджень (листя, коріння, стебла) _____________________________________________________________ 8. Походження насіння________________________________________
9. Дата відбору зразків "_____" _______________ 20___ р. 10. Відібрано зразків (шт.) _________________________________

Юридична, фізична особа __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Державний інспектор з карантину рослин __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до пункту 2.8 Інструкції
з виявлення, локалізації
та ліквідації вогнищ
західного кукурудзяного жука

АКТ
обстеження на виявлення західного
кукурудзяного жука

"_____"_______________20 ___ р.
1. Автономна Республіка Крим, область________________________ 2. Район_____________________________________________________ 3. Місто, селище, село_______________________________________ 4. Назва юридичної, фізичної особи __________________________ 5. Площа посівів (га)_______________________________________ 6. Обстежено (га) ___________________________________________ 7. Виявлено пошкоджених посівів (га) ______________________ 8. Зразки в кількості _____________________________________ відібрані __________________________________________________, направлені на визначення до карантинної лабораторії _____________________________________________________________

Юридична, фізична особа __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Державний інспектор з карантину рослин __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)вгору