Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Постанова Національного банку України; Форма типового документа, Перелік від 31.03.2010160
Документ z0395-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 19.01.2015, підстава - v0032500-15

                                                          
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
31.03.2010 N 160
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2010 р.
за N 395/17690
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 32 ( v0032500-15 ) від 17.01.2015 }
Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку
N 346 ( z1590-12 ) від 17.08.2012 }

Відповідно до статті 55 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), глави 16 розділу V Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою підвищення
ефективності та забезпечення належної організації здійснення
ліквідаційної процедури банків Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 346 ( z1590-12 ) від 17.08.2012 }
2. Унести до Правил реєстрації кореспондентських рахунків
Національним банком України, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 15.08.2001 N 343 ( z0780-01 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.09.2001 за
N 780/5971, зі змінами, такі зміни: у пункті 14 слова "(а в разі ліквідації - ліквідаційна
комісія)" виключити; доповнити після пункту 14 новим пунктом 15 такого змісту: "15. У разі відкликання банківської ліцензії ліквідатор
протягом десяти робочих днів зобов'язаний ужити заходів щодо
перерахування коштів банку з його кореспондентських рахунків на
накопичувальний рахунок ліквідатора, закрити прямі
кореспондентські рахунки, заблокувати всі засоби зв'язку з
банками-кореспондентами з метою запобігання незаконному відпливу
коштів у національній та іноземній валюті та повернути
територіальному управлінню Національного банку за
місцезнаходженням банку оригінали реєстраційних номерів, виданих
Національним банком за встановленою формою. Банк, що ліквідовується, разом з оригіналами реєстраційних
номерів подає територіальному управлінню Національного банку
інформацію про закриття кореспондентських рахунків, копії
повідомлень ліквідатора про відкликання банківської ліцензії та
закриття рахунків". У зв'язку з цим пункти 15-18 уважати відповідно
пунктами 16-19.
3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
ліквідаторів банків для використання в роботі.
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
виконавчого директора - керівника Служби банківського нагляду
О.М.Бережного, Управління ліквідації банків (О.С.Майданюк).
В.о. Голови А.В.Шаповалов
{ Зміни до Положення про застосування Національним банком
України заходів впливу за порушення банківського законодавства
( z0845-01 ) втратили чинність на підставі Постанови Національного
банку N 346 ( z1590-12 ) від 17.08.2012 }вгору