Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.04.2005 N 200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 395/10675

Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок продовження строку дії
патенту на винахід, об'єктом якого
є засіб, використання якого потребує
дозволу компетентного органу

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ) "Про
затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок продовження
строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб,
використання якого потребує дозволу компетентного органу,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 13
травня 2002 року N 298 ( z0453-02 ), зареєстрованої у Міністерстві
юстиції України 27 травня 2002 року за N 453/6741, що додаються.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності: подати в установленому порядку цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України; опублікувати цей наказ в офіційному бюлетені "Промислова
власність".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
04.04.2005 N 200
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 квітня 2005 р.
за N 395/10675

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок продовження
строку дії патенту на винахід, об'єктом
якого є засіб, використання якого
потребує дозволу компетентного органу
( z0453-02 )

1. Пункт 1.3 розділу 1 доповнити новим реченням такого
змісту: "За подання клопотання сплачується збір відповідно до Порядку
сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п )".
2. У пункті 1.5 розділу 1 слово "Клопотання" замінити словами
"Збір за подання клопотання має бути сплачено та клопотання".
Начальник управління
правового забезпечення Л.А.Цибенко


Публікації документа