Документ z0394-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.12.2017, підстава - z1464-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.03.2007 N 6-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2007 р.
за N 394/13661
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Пенсійного фонду
N 26-1 ( z1464-17 ) від 03.11.2017 }

Про внесення змін до постанови правління
Пенсійного фонду України від 25.03.2004 N 4-1

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України,
затвердженого Указом Президента України від 01.03.2001 N 121
( 121/2001 ) (із змінами), правління Пенсійного фонду України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Унести зміни до постанови правління Пенсійного фонду
України від 25.03.2004 N 4-1 ( z0427-04 ) "Про Порядок обліку,
зберігання, оформлення та видачі пенсійних посвідчень в Пенсійному
фонді України та його органах", зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 06.04.2004 за N 427/9026, що додаються.
2. Пенсійні посвідчення, видані до набрання чинності цієї
постанови, дійсні до закінчення їх терміну дії або до заміни їх в
установленому порядку на нові.
3. Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних
систем та мереж (Малецький О.М.) та юридичному управлінню
(Рябцева Т.Б.) подати зазначені зміни до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
Голова правління Б.О.Зайчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр праці та соціальної
політики України М.Папієв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
28.03.2007 N 6-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 квітня 2007 р.
за N 394/13661

ЗМІНИ
до постанови правління
Пенсійного фонду України від 25.03.2004 N 4-1
( z0427-04 )

1. У преамбулі постанови та пункті 1 затвердженого нею
Порядку слова та цифри "пункту 40 спільного наказу Міністерства
праці та соціальної політики України та Пенсійного фонду України
від 30 квітня 2002 року N 224/30 ( z0536-02 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 2002 року за N 536/6824"
замінити словами і цифрами "пункту 45 Порядку подання та
оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 ), затвердженого постановою
правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 N 22-1
( z1566-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.12.2005 за N 1566/11846".
2. У Порядку: 1) пункт 4 викласти у такій редакції: "4. Управління Пенсійного фонду України в районах, містах і
районах у містах подають до відповідних головних управлінь
Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі сформовані за кожною особою, якій
призначено пенсію, такі відомості: 1) ідентифікаційний номер (для осіб, які відмовились від
ідентифікаційного номера в силу своїх релігійних переконань,
ідентифікаційний номер не зазначається); 2) прізвище, ім'я та по батькові; 3) дата народження; 4) стать; 5) номер особового рахунку; 6) вид пенсії: за віком, по інвалідності, у разі втрати
годувальника, за вислугу років; 7) група, причина інвалідності; 8) термін дії посвідчення; 9) дата видачі посвідчення. Відомості про групу, причину інвалідності та термін, на який
встановлено інвалідність, зазначаються в пенсійному посвідченні
незалежно від виду призначеної пенсіонеру пенсії"; 2) у абзаці другому підпункту 4.1 пункту 4 слова "яка подала
заяву про призначення пенсії" замінити словами "якій призначено
пенсію"; 3) підпункт 4.3 пункту 4 доповнити новими абзацами такого
змісту: "Пенсіонерам, які відмовились від ідентифікаційного номера в
силу своїх релігійних переконань, в пенсійному посвідченні
ідентифікаційний номер не зазначається. Посвідчення виготовляється на ім'я особи, якій призначено
пенсію. У разі, якщо пенсія призначена неповнолітній або
недієздатній особі, у пенсійному посвідченні зазначається
прізвище, ім'я та по батькові батька (матері) або опікуна
(піклувальника). Пенсіонерам, які мають інвалідність з вадами (ураженням,
захворюванням) слуху, зору та опорно-рухового апарату в пенсійному
посвідченні після виду пенсії здійснюється відповідний запис
(наприклад: "інвалід II групи загальне захворювання по зору"). Особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), в пенсійному посвідченні після
виду пенсії зазначається назва органу, в якому особа перебувала на
військовій службі"; 4) пункт 5 виключити; 5) у абзаці другому пункту 6 слово "доручення" замінити
словами "доручення, а у разі, якщо пенсіонером є неповнолітня або
недієздатна особа - опікуну, піклувальнику, батькам при
пред'явленні паспорта та відповідних підтверджувальних особу
документів"; 6) пункт 8 викласти у такій редакції: "8. Посвідчення підлягає знищенню у випадку неточного запису,
виявленні помилки, у випадку смерті особи, якій призначено пенсію,
якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять
недостовірні відомості, та в інших випадках, передбачених
законом"; 7) доповнити Порядок пунктом 12 такого змісту: "12. В пенсійних посвідченнях, виданих особам, які є
інвалідами, та особам, яким призначена пенсія відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), використовуються такі
скорочення назв причин інвалідності та назв органів, в яких особа
перебувала на військовій службі: 1) загальне захворювання - інвалідність внаслідок загального
захворювання; 2) з дитинства - інвалідність з дитинства; 3) трудове каліцтво - інвалідність внаслідок трудового
каліцтва; 4) професійне захворювання - інвалідність внаслідок
професійного захворювання; 5) інвалід війни - інвалідність внаслідок поранення,
контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту
Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових
обов'язків) чи пов'язаних з перебуванням на фронті, у
партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і
групах та інших формуваннях, визнаних такими законодавством
України, в районі воєнних дій, на прифронтових дільницях
залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських
баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної
воєн або з участю у бойових діях у мирний час, а також інші особи,
зазначені у статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ); 6) дитина-інвалід - діти віком до 18 років, які в
установленому порядку визнані інвалідами; 7) інвалід армії - інвалідність внаслідок каліцтва,
одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з
виконанням обов'язків військової служби (службових обов'язків),
або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби; 8) інвалід з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, інших
ядерних аварій та випробувань - інвалідність внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, у військових навчаннях
із застосуванням ядерної зброї, хворі внаслідок Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу - категорія 1; 9) потерпілі від аварії на ЧАЕС - потерпілі від
Чорнобильської катастрофи (статті 10, 11 і частина третя статті 12
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), щодо
яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на
променеву хворобу - категорія 1; 10) МО України - Міністерство оборони України; 11) СБ України - Служба безпеки України; 12) МВС України - Міністерство внутрішніх справ України; 13) МНС України - Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи; 14) ДПА України - Державна податкова адміністрація України; 15) ДДУПВП - Державний департамент України з питань виконання
покарань; 16) Мінтрансзв'язку - Міністерство транспорту та зв'язку
України; 17) СЗР України - Служба зовнішньої розвідки України; 18) УДО України - Управління державної охорони України; 19) Держприкордонслужба - Державна прикордонна служба
України; 20) Держспецзв'язок - Державна служба спеціального зв'язку
та захисту інформації".
3. У додатку до постанови із зразка бланка пенсійного
посвідчення: 1) слова "і місце" виключити; 2) після рядка "Номер особового рахунку" доповнити новим
рядком такого змісту: "Вид пенсії".
Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мереж О.М.Малецькийвгору