Document z0393-18, valid, current version — Adoption on March 16, 2018
( Last event — Entry into force, gone April 27, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.03.2018  № 212


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2018 р.
за № 393/31845

Про затвердження критеріїв віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист суспільної моралі», Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, Положення про Експертну раду Міністерства культури України з питань захисту суспільної моралі, затвердженого наказом Міністерства культури України від 03 листопада 2016 року № 986, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2016 року за № 1522/29652, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер, що додаються.

2. Управлінню сценічного і візуального мистецтва (Білаш П.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є.М. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
16.03.2018 № 212


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 квітня 2018 р.
за № 393/31845

КРИТЕРІЇ
віднесення продукції до такої, що має порнографічний характер

1. Ці Критерії визначають ознаки, за наявності яких будь-які матеріальні об'єкти, предмети, друкована, аудіо-, відеопродукція, в тому числі реклама, повідомлення та матеріали, продукція засобів масової інформації, електронних засобів масової інформації (далі - продукція), відносяться до продукції порнографічного характеру.

2. У цих Критеріях термін «продукція порнографічного характеру» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист суспільної моралі».

3. Продукція відноситься до такої, що має порнографічний характер, за умови, якщо вона відповідає таким критеріям:

1).основний зміст продукції або її значну частину становить демонстрація великим планом статевих органів у збудженому стані або деталізований опис чи демонстрація статевого акту;

2) продукція містить натуралістичне зображення, максимально наближене до реальної анатомії і фізіології людини та її статевого акту;

3) продукція створена виключно з метою статевого збудження її споживачів.

4. Ці Критерії не застосовуються до продукції, визначеної частиною другою статті 4 Закону України «Про захист суспільної моралі».

Начальник
управління сценічного
та візуального мистецтваП.М. Білашon top