Документ z0392-97, поточна редакція — Прийняття від 03.06.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 11.09.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 120 від 03.06.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
11 вересня 1997 р.
vd970603 vn120 за N 392/2196

Про затвердження Порядку заліку в Державному
бюджеті сум вартості продовольчих товарів,
затриманих митними органами за порушення
митних правил і конфіскованих відповідно до
чинного законодавства, що передаються у
розпорядження Міністерства оборони України

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27
січня 1997 року N 38-р Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок заліку в Державному бюджеті сум
вартості продовольчих товарів, затриманих митними органами за
порушення митних правил і конфіскованих відповідно до чинного
законодавства, що передаються у розпорядження Міністерства оборони
України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27
січня 1997 року (додається).
Міністр фінансів України І.О.Мітюков
ПОГОДЖЕНО:
Державна митна служба України Л.В.Деркач
Міністерство оборони України Г.М.Міхайліченко
Державна податкова адміністрація України Г.М.Оперенко

Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 03.06.97 N 120
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 1997 р.
за N 392/2196

Порядок
заліку в Державному бюджеті сум вартості продовольчих
товарів, затриманих митними органами за порушення
митних правил і конфіскованих відповідно до чинного
законодавства, що передаються у розпорядження
Міністерства оборони України
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27
січня 1997 року Міністерство фінансів України за погодженням з
Державною митною службою та Міністерством оборони встановлює
Порядок заліку в Державному бюджеті сум вартості продовольчих
товарів, затриманих митними органами за порушення митних правил і
конфіскованих відповідно до чинного законодавства, що передаються
у розпорядження Міністерства оборони України. 1. Оцінка вартості продовольчих товарів, затриманих митними
органами за порушення митних правил і конфіскованих відповідно до
чинного законодавства, що передаються Міністерству оборони
України, здійснюється комісією у складі представників Державної
митної служби, Міністерства оборони, Державної податкової
адміністрації за прейскурантними цінами, а при відсутності таких -
за ринковими. 2. Комісією, передбаченою в пункті 1 цього Порядку,
складається акт передачі продовольчих товарів, в якому вказуються
точна назва, кількість та вартість товарів, повна і детальна
характеристика. Копію акта за підписом усіх членів комісії
Державна митна служба передає Міністерству оборони, Державній
податковій адміністрації, Міністерству фінансів та Головному
управлінню Державного казначейства України. 3. Передача Міністерству оборони зазначених у пункті 1
продовольчих товарів здійснюється після проведення сертифікації.
Проведення сертифікації здійснювати за рахунок фінансування
Міністерства оборони України. 4. Для проведення заліку сум вартості продовольчих товарів,
затриманих митними органами за порушення митних правил і
конфіскованих відповідно до чинного законодавства, Міністерство
оборони та Державна митна служба подають до Головного управління
Державного казначейства України: - протокол взаєморозрахунків за формою згідно з додатком N 1; - копію акта передачі продовольчих товарів; - дані про залишок невикористаних асигнувань Міністерства
оборони України згідно з додатком N 2. 5. Головне управління Державного казначейства на підставі
поданих матеріалів протягом трьох днів приймає рішення про
проведення взаємозаліку між Міністерством оборони і Державною
митною службою шляхом зарахування суми зазначених коштів в
Державному бюджеті по доходах - розділ 12, параграф 9 і видатках -
розділ 208, параграф 1, стаття 18 Класифікації доходів і видатків
Державного та місцевих бюджетів ( v0035201-92 ). 6. Міністерство оборони зазначену суму відображає в
бухгалтерському обліку в рахунок обліку фінансування з Державного
бюджету на утримання Збройних Сил та в рахунок обліку
внутрішньовідомчих розрахунків фінансування. Ця сума зазначається
у звіті про використання бюджетних коштів як сума одержаного з
Державного бюджету фінансування і касові видатки за відповідним
розділом, параграфом, статтею бюджетної класифікації і символом
звітності. 7. Державна митна служба відображає ці суми в бухгалтерському
обліку в рахунок платежів до Державного бюджету за розділом 12,
параграфом 9, символом банку 25 бюджетної класифікації. 8. Міністерство оборони несе відповідальність за те, що сума
вартості продовольчих товарів, які будуть отримуватись з митних
органів, не перевищуватиме межі не профінансованих на дату заліку
асигнувань.
Додаток N 1
до Порядку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України
від 03.06.97 N 120
Протокол N
взаєморозрахунків між Головним управлінням
Державного казначейства, Міністерством
оборони та Державною митною службою
від _____________ 199 р.
Головне управління Державного казначейства, Міністерство
оборони та Державна митна служба на підставі Акта ____________________ склали цей протокол про взаємозалік коштів з
фінансування видатків Міністерства оборони в рахунок надходжень до
Державного бюджету коштів від реалізації конфіскованого митними
органами майна. Згідно з Актом від _________ сума заборгованості Міністерства
оборони за отримане продовольство, що підлягає взаємозаліку в
рахунок коштів, які мають бути одержані як фінансування з
Державного бюджету в ___ кварталі 199 р. на утримання Міністерства
оборони, становить ______ гривень. Взаємозалік проводиться таким чином: 1. Державна митна служба відображає в бухгалтерському обліку
суму ___________ грн. як зарахування до Державного бюджету
доходів від реалізації конфіскатів по розділу 12 параграфу 9
символу банку 25 бюджетної класифікації. 2. Міністерство оборони суму ____ грн. відображає в
бухгалтерському обліку як надходження фінансування по розділу 208
главі 187 параграфу 1 статті 18. 3. Головне управління Державного казначейства України
відображає суму проведеного взаємозаліку в бухгалтерському обліку
як надходження доходів до Державного бюджету по розділу 12
параграфу 9 та як проведене фінансування з Державного бюджету
Міністерства оборони по розділу 208 главі 187 параграфу 1 статті
18.
_____________________________ ____________________________
Головне управління Державного Головне фінансове управління
казначейства України Міністерства оборони України
М.П. М.П.
_________________________________
Центральне продовольче управління
Тилу Збройних Сил України
М.П.
_____________________________
Державна митна служба України
М.П.
Додаток N 2
до Порядку, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України
від 03.06.97 N 120
Дані
про залишок невикористаних асигнувань
Міністерства оборони України за
станом на __________ 199 р.
(тис.грн.) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Розділ |Параграф |Стаття |Затверджено |Одержано з | Залишок | | |в кошторисі |Державного | невикористаних | | | |бюджету | асигнувань ———————+—————————+———————+————————————+———————————+——————————————— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Начальник Головного
фінансового управління
Міністерства оборони _____________________
"Офіційний вісник України" 1997, число 38, стор.112
Код нормативного акта: 3804/1997вгору