Документ z0392-96, поточна редакція — Редакція від 16.10.1998, підстава - z0664-98

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 207 від 09.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 липня 1996 р.
vd960709 vn207 за N 392/1417
Затверджено
наказом Міністерства статистики
України від 09.07.96 N 207
( z0391-96 )

Інструкція
про порядок заповнення звіту про виробництво
та поставку сертифікованої продукції
за формою N 5-нт (сертифікація)
( Форма N 5-нт (сертифікація) відсутня в БД )
( Документ втратив чинність в частині дії
форми державної статистичної звітності N 5-нт
(сертифікація) на підставі Наказу Держкомстатистики
N 252 ( z0664-98 ) від 14.07.98 )

Звіт складається з метою визначення номенклатури і обсягу
випуску в звітному році промислової продукції, що сертифікована,
її поставки на експорт, витрат на проведення робіт з сертифікації. Статистичну звітність за формою N 5-нт (сертифікація)
складають промислові підприємства незалежно від форми власності,
що випускали в звітному році продукцію, яка має сертифікат
відповідності. Малі підприємства та кооперативи звіт не складають. На кожний вид сертифікованої продукції, заповнюють окремий
бланк форми звітності. Кількість заповнених звітів також залежить
від кількості виданих на одну і ту ж продукцію сертифікатів
відповідності. На окремих бланках наводять загальні відомості по
кожному сертифікату, виданому на продукцію (розділ I), причому
дані про обсяги виробництва і поставку на експорт цієї продукції
(розділ II) заповнюється тільки в одному із них. Звіт подають за адресами і в терміни зазначені на бланку
форми. Коди, що знаходяться у верхній частині бланку форми,
підприємство не заповнює. Під сертифікацією належить розуміти комплекс дій, відповідно
до яких уповноважений державний орган перевіряє і засвідчує
відповідність будь-якої продукції вимогам нормативних документів. Номенклатуру продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації
в Україні, визначає Держстандарт відповідно до чинного
законодавства. Сертифікацію продукції проводять акредитовані в системі
УкрСЕПРО органи із сертифікації, які встановлюють відповідність
продукції обов'язковим вимогам, видають на неї сертифікат
відповідності. Акредитацію органів, тобто надання їм права проводити роботи
із сертифікації, проводить Держстандарт України.
Розділ I. Загальні відомості
Всі показники розділу I заповнюють на основі даних
сертифікатів відповідності, що видані на промислову продукцію, та
інших документів. У звіт не включають: - всі види первинної сировини (включаючи рослинну,
енергоносії, паливо); - природні матеріали (наприклад: корисні копалини, природні
будівельні копалини тощо); - харчову сировину, продукти харчування, харчові добавки,
консерванти, косметику, парфуми тощо). Винятки із цієї групи складають: продукція побутової хімії,
лікарські препарати, штучні та синтетичні матеріали для
будівництва і транспорту, хімічні волокна та нитки, текстильні,
швейні та трикотажні матеріали, штучна і синтетична шкіра,
текстильні матеріали для взуття. У графі 1 наводять найменування, умовне позначення продукції
(марка, тип, серія, асортимент, артикул і т.ін.). У графі 2 по кожному виду продукції проставляють її код за
Загальнодержавним класифікатором промислової та
сільськогосподарської продукції (К-ЗКП). У графі 3 вказують орган із сертифікації, що видав сертифікат
відповідності (вказати країну, де він знаходиться). Графу 4 підприємства не заповнюють. У графі 5 проставляють номер сертифіката відповідності, в
графі 6 - рік його видачі, в графі 7 - строк дії сертифіката у
роках. У графі 8 вказують код системи сертифікації: 1 - державна система сертифікації УкрСЕПРО (Українська
сертифікація продукції). 2 - інші системи сертифікації. У графі 9 наводять витрати на проведення робіт з сертифікації
продукції, якщо вони проведені в звітному році (в діючих цінах,
млн. карбованців без десяткових знаків). У графах 10-13 вказують число параметрів, за якими
проводились сертифікаційні випробування, відповідно за групами
показників: графа 10 - надійності (наробка на відмову, ресурс, рівень
зберігання); графа 11 - безпеки (вібрації, шуми, вміст шкідливих речовин і
т.д.); графа 12 - екологічності (шкідливі викиди, відходи,
випромінювання); графа 13 - інші (показники, які не ввійшли до вищезгаданих
груп).
Розділ II. Виробництво і поставка сертифікованої продукції
У графі В у рядку 01 вказують одиницю виміру продукції в
натуральному виразі (тонни, штуки, метри тощо). У графі 1 в рядку 01 показують обсяг виробництва
сертифікованої продукції в натуральному виразі, в рядку 02 - в
млн.карбованців без десяткових знаків (в діючих цінах). У графі 2 відповідно приводять обсяг реалізованої продукції,
що має сертифікат відповідності. В обсяг реалізованої продукції
включається продукція, що реалізована як на внутрішньому ринку,
так і за межами України. У графах 3-16 наводять дані про поставку сертифікованої
продукції на експорт з поданням назви країн, в які поставлена
вказана продукція, відповідно в натуральному виразі та в млн.
карбованців без десяткових знаків. Графи 4, 14 розділу I та графа 17 розділу II підприємства не
заповнюють.
Управління статистики науки,
інформатики та інновацій
Мінстату Українивгору