Документ z0392-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.07.2010. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.05.2010 N 117
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2010 р.
за N 392/17687

Про внесення зміни до наказу Міністерства
праці України від 02.10.96 N 77

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.05.2010 N 337 ( 337-2010-п ) "Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 і від
25 жовтня 2008 р. N 939" Н А К А З У Ю:
1. Унести до пункту 1 наказу Міністерства праці України від
02.10.96 N 77 ( z0593-96 ) "Про умови оплати праці робітників,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 11.10.96 за N 593/1618 (зі змінами), такі зміни: абзац другий викласти в такій редакції: "Установити, що розміри місячних окладів (тарифних ставок),
зазначені у додатках 1-3 до наказу, змінюються у 2010 році в
установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу
(тарифної ставки) працівника I тарифного розряду, розмір якого
визначено у примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери.". Після абзацу другого доповнити абзацами третім, четвертим
такого змісту: Для робітників, у яких посадові оклади менші ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати. Заробітна плата робітників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
2. Керівникам органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,
судів та інших органів забезпечити диференціацію заробітної плати
робітників, для яких визначені однакові посадові оклади, за
рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування та застосовується з 1 січня 2010 року.
Міністр В.Надрага
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України А.Мярковський
Керівник Спільного
представницького органу
профспілок В.Г.Хара
В.о. президента Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.Биковець
В.о. президента Спілки підприємців
малих, середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Генеральний директор
Федерації роботодавців України Р.Іллічов
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовськийвгору