Документ z0391-96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.09.2010, підстава - z0730-10

                                                          
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 207 від 09.07.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 липня 1996 р.
vd960709 vn207 за N 391/1416
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету статистики
N 326 ( z0730-10 ) від 11.08.2010 }
Про затвердження форм державної статистичної звітності по статистиці науки, інформатики та інновацій, а також
інструкцій про порядок їх заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Держкомстатистики
N 10 ( z0441-97 ) від 27.08.97
N 252 ( z0664-98 ) від 14.07.98
Держкомстату
N 160 ( v0160202-00 ) від 17.05.2000
N 205 ( z0419-00 ) від 29.06.2000
N 261 ( z0555-00 ) від 04.08.2000 }

Згідно з наказом Мінстату України "Про порядок затвердження
форм державної статистичної звітності" від 30.04.93 N 76
( z0054-93 ) Н А К А З У Ю:
1. ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форм
статистичної звітності NN 3-інф, 4-інф на підставі Наказу
Держкомстатистики N 10 ( z0441-97 ) від 27.08.97 ) Затвердити
форми державної статистичної звітності та додатки до форми N КН,
розробка яких централізована в органах державної статистики, по
статистиці науки, інформатики та інновацій, а також інструкції
про порядок їх заповнення, що додаються, і ввести їх у дію,
починаючи зі звіту за 1996 рік: - річні: ( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
державної статистичної звітності N 5-нт (ліцензії) - річна та
інструкції щодо її заповнення на підставі Наказу Держкомстату
N 261 ( z0555-00 ) від 04.08.2000 ) N 5-нт (ліцензії) "Звіт про
освоєння закуплених за кордоном ліцензій на об'єкти
інтелектуальної власності";
( Наказ втратив чинність в частині дії форми державної
статистичної звітності N 5-нт (сертифікація) на підставі Наказу
Держкомстатистики N 252 ( z0664-98 ) від 14.07.98 ) N 5-нт
(сертифікація) "Звіт про виробництво та поставку сертифікованої
продукції" ( z0392-96 );
( Абзац п'ятий пункту 1 втратив чинність щодо затвердження
форми державної статистичної звітності N 2-інф та інструкції про
порядок її заповнення на підставі Наказу Держкомстату N 205 від
( z0419-00 ) 29.06.2000 ) N 2-інф (одноразова) "Звіт про наявність
парку обчислювальної техніки" ( z0395-96 );
N 3-інф (одноразова) "Звіт про використання програмних
продуктів і комп'ютерних мереж" ( z0394-96 ); N 4-інф (одноразова) "Звіт про наявність і використання бази
даних" ( z0393-96 ); Додаток N 1 до форми N КН "Список змін до картки кандидата
наук" ( z0395-96 ); Додаток N 2 до форми N КН "Список кандидатів наук, які вибули
у звітному році" ( z0395-96 ).
2. Розповсюдити форми, затверджені в п.1 цього наказу, на
підприємства (організації), установи всіх форм власності та
господарювання.
3. Залишити без змін форми державної статистичної звітності,
що затверджені: 3.1. Наказом Мінстату України від 06.07.95 N 168
( z0235-95 ), річні: NN 1-наука ( z0235-95) , 3-наука ( z0235-95),
ДН ( z0235-95 ), 1-нк ( z0236-95 ), 4-нт ( z0237-95 ), 5-нт
(оновлення) ( z0238-95 ), 5-нт (зразки) ( z0235-95 ), 6-нт
(ліцензії) ( z0240-95 ), 18-нт ( z0235-95 ), 1-інф ( z0235-95 );
періодичні: NN 1-інновація (піврічна), 2/5-нт (піврічна)
( z0235-95 ), 2-наука (квартальна), 5-наука (квартальна), 12-нтз
(квартальна) ( z0235-95 ); 3.2. Наказом Мінстату України від 08.06.92 N 88 додатки до
форми ДН NN 1, 2, 3 (річні); 3.3. Наказом Мінстату України від 04.11.95 N 289 N КН
(річна).
4. Економічному управлінню (Єрофеєва Н.В., Пишнюк М.І.)
забезпечити фінансування статистичних робіт та необхідну кількість
паперу для виготовлення бланків форм звітності та інструкцій про
порядок їх заповнення з питань статистики науки, інформатики та
інновацій . 5. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити збір і
розробку затверджених форм державної статистичної звітності. 6. Управлінню статистики науки, інформатики та інновацій
(Жукович В.П.) своєчасно забезпечити передачу до друку
затверджених оригіналів форм державної статистичної звітності та
інструкцій про порядок їх заповнення.
7. Вважати такими, що втратили чинність в частині
затвердження форм державної статистичної звітності та інструкцій
про порядок їх заповнення: 7.1. Наказ від 06.07.95 N 168 відносно форм державної
статистичної звітності NN 5-нт (ліцензії) ( z0235-95 ), 5-нт
(сертифікація) ( z0239-95 ), 2-інф ( z0241-95 ), 3-інф
( z0242-95 ), 4-інф ( z0243-95 ), 6-наука ( z0235-95 ), додаток N
3 до форми N1-КМП ( z0235-95 ); 7.2. Наказ від 04.11.95 N 289 відносно форми державної
статистичної звітності N 5-інф (одноразова).
8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра М.Г.Кавун
( Інструкція про порядок заповнення звіту про освоєння
закуплених за кордоном ліцензій на об'єкти інтелектуальної
власності за формою N 5-нт (ліцензії) втратила чинність на
підставі Наказу Держкомстату N 261 ( z0555-00 ) від 04.08.2000 )
вгору