Документ z0389-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.10.2014, підстава - z1197-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.04.2009 N 150
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2009 р.
за N 389/16405

Про затвердження Порядку оренди
та оплати орендованих житлових приміщень
у Національній гвардії України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
внутрішніх справ
N 568 ( z1085-13 ) від 10.06.2013
N 987 ( z1197-14 ) від 24.09.2014 }

Відповідно до статті 12 Закону України "Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
( 2011-12 ), пунктів 2 та 4 Порядку забезпечення
військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2006 року N 1081 ( 1081-2006-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оренди та оплати орендованих житлових
приміщень у Національній гвардії України (далі - Порядок), що
додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 987 ( z1197-14 ) від 24.09.2014 }
2. Начальникові Головного управління - командувачу внутрішніх
військ МВС України генералу армії України Кіхтенку О.Т.
забезпечити в установленому порядку подання наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції
Савченка О.І.
4. Наказ надіслати за належністю.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
Генеральний директор Федерації
роботодавців України В.О.Грищенко
В.о. Голови
Федерації професійних спілок
України Ю.М.Кулик

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
06.04.2009 N 150
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 квітня 2009 р.
за N 389/16405

ПОРЯДОК
оренди та оплати орендованих житлових приміщень
у Національній гвардії України
{ Заголовок Порядку із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 987 ( z1197-14 ) від 24.09.2014 }

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає процедуру оренди територіальними
управліннями, з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами,
вищими навчальними закладами, навчальними військовими частинами
(центрами), базами, установами та закладами Національної гвардії
України (далі - військові частини) житлових приміщень усіх форм
власності для тимчасового проживання в них військовослужбовців та
членів їх сімей, а також порядок їх оплати. { Пункт 1.1 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 987 ( z1197-14 ) від 24.09.2014 }
1.2. У разі відсутності у військовій частині службового
житлового фонду частина зобов'язана для розміщення
військовослужбовців та членів їх сімей орендувати житлові
приміщення в межах норм, установлених чинним законодавством.
1.3. Проведення орендної плати здійснюється в межах виділених
асигнувань загального фонду та надходжень спеціального фонду,
передбачених у кошторисах на відповідний рік. Розподіл асигнувань
по військових частинах проводиться на підставі пропозицій
управління розквартирування і капітального будівництва та
фінансово-економічного управління Головного управління
Національної гвардії України, погоджених заступником командувача
Національної гвардії України (з тилу - начальником логістики) та
затверджених командувачем Національної гвардії України. { Пункт 1.3 глави 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 987 ( z1197-14 ) від 24.09.2014 }
2. Порядок оренди житлових приміщень, їх оплата і облік
2.1. Оренда житлових приміщень підприємств, організацій,
установ усіх форм власності та фізичних осіб - власників житла для
розміщення військовослужбовців здійснюється військовою частиною на
підставі договору, оформленого згідно з вимогами Цивільного
кодексу України ( 435-15 ).
2.2. Розмір орендної плати за користування житловими
приміщеннями, які перебувають у комунальній власності,
визначається за згодою сторін виходячи з вартості орендованої
житлової площі та фактичних витрат на її утримання.
Розмір комунально-побутових та інших витрат визначається за
тарифами, установленими для населення відповідної місцевості.
Військовослужбовці, яким військова частина орендує житлове
приміщення, самостійно оплачують комунальні послуги за
встановленими тарифами, затвердженими в установленому порядку.
2.3. Якщо орендодавець є фізичною особою, розмір орендної
плати визначається в договорі оренди житлового приміщення.
Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою
визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно
фізичних осіб, затвердженою постановою Кабінетом Міністрів України
від 29 грудня 2010 року N 1253 ( 1253-2010-п ), виходячи з
мінімальної вартості оренди одного квадратного метра загальної
площі нерухомості, з урахуванням місця її розташування, інших
функціональних та якісних показників, що встановлюються органами
місцевого самоврядування села, селища, міста, на території яких
розташовано житлове приміщення. { Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 568 ( z1085-13 ) від 10.06.2013 }
2.4. Оплата вартості оренди житлових приміщень провадиться за
безготівковим розрахунком за рахунок коду економічної класифікації
видатків ( v0011201-11 ) 2730 "Інші виплати населенню" у розмірах
та в терміни, обумовлені договором оренди. { Пункт 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 568 ( z1085-13 ) від 10.06.2013 }
2.5. Прийом-передавання орендованих житлових приміщень від
орендодавця здійснюється військовими частинами за актом
приймання-передавання орендованого житлового приміщення (додаток
1) відповідно до укладеного договору оренди.
2.6. Відповідальними за укладення договорів оренди житлових
приміщень, виконання їх умов сторонами, облік орендованих житлових
приміщень є квартирно-експлуатаційні служби військових частин. Облік орендованих житлових приміщень здійснюється в Книзі
обліку орендованих житлових приміщень (додаток 2).
2.7. Відповідальними за здійснення розрахунків орендних
платежів за договорами оренди є фінансові органи військових
частин.
3. Порядок надання житлової площі в тимчасове користування
військовослужбовцям
3.1. Військова частина орендує житлове приміщення, яке
повинно відповідати вимогам чинного житлового законодавства, і
надає його в тимчасове користування військовослужбовцю з
обов'язковим укладенням з ним договору користування цим житловим
приміщенням та складанням акта приймання-передавання орендованого
житлового приміщення (додаток 3), який підписується представниками
військової частини та військовослужбовцем.
3.2. Орендовані житлові приміщення надаються в тимчасове
користування військовослужбовцям, які зареєстровані за місцем
проходження військової служби.
3.3. Орендовані приміщення розподіляються у військових
частинах між військовослужбовцями відповідно до рішень
житлово-побутових комісій цих частин, затверджених командиром.
3.4. Орендовані житлові приміщення надаються
військовослужбовцям у тимчасове користування у межах норм,
установлених чинним законодавством, але не менше рівня середньої
забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному
пункті, визначеному в установленому законодавством порядку.
3.5. Для одержання житлового приміщення в тимчасове
користування військовослужбовець подає рапорт за командою. До рапорту додаються: довідка з місця проживання про реєстрацію та склад сім'ї; копія паспорта, що засвідчує особу та реєстрацію місця
проживання; витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї; акт перевірки житлових умов житловою комісією військової
частини; довідка з попереднього місця служби щодо здачі займаної
службової житлової площі або її відсутності.
3.6. При укладенні договору користування житловим приміщенням
пред'являються паспорти всіх дорослих членів сім'ї, яким надається
житло, з відміткою про зняття з реєстрації за попереднім місцем
проживання та реєстрацією за місцем служби.
3.7. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають в
орендованих житлових приміщеннях, зобов'язані: додержуватися умов договору користування житловим приміщенням
і правил користування ним, утримання житлового будинку та
прибудинкової території; щомісяця своєчасно вносити плату за комунальні послуги
(водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги)
за затвердженими в установленому порядку тарифами.
3.8. Після укладення договору користування житловим
приміщенням не рідше одного разу на рік члени житлово-побутової
комісії військової частини зобов'язані перевіряти житлові умови
військовослужбовця зі складанням відповідного акта.
3.9. У разі переміщення військовослужбовців по службі,
пов'язаного з переїздом до іншої місцевості, вибуття для виконання
службових обов'язків за кордон, звільнення з військової служби
орендовані житлові приміщення, які вони займали за попереднім
місцем служби, підлягають звільненню в місячний строк з дня
видання наказу про виключення зі списків особового складу
військової частини. При направленні військовослужбовця до складу підрозділів для
участі в миротворчих операціях з виключенням зі списків військової
частини, якщо військовослужбовець та його члени сім'ї залишилися
перебувати на квартирному обліку при військовій частині,
дозволяється продовжувати орендувати житлове приміщення для членів
сім'ї такого військовослужбовця.
3.10. Військовослужбовці, направлені на навчання до
військових навчальних закладів з виключенням із списків військових
частин, звільняють займане орендоване житлове приміщення і на час
навчання забезпечуються житлом за рахунок навчального закладу.
3.11. Військовослужбовець та члени його сім'ї зобов'язані в
30-денний термін вивільнити займане ними орендоване житлове
приміщення в разі одержання ордера на службове або постійне житло.
3.12. При звільненні орендованого житлового приміщення
військовослужбовці зобов'язані здати його за актом
приймання-передавання орендованого житлового приміщення військової
частини.
Командувач внутрішніх
військ МВС України
генерал армії України О.Т.Кіхтенко

Додаток 1
до Порядку оренди та оплати
орендованих житлових
приміщень у Національній
гвардії України

АКТ
приймання-передавання
орендованого житлового приміщення
___ _______ 200__ року

Орендодавець _____________________________________________________
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі прав за посадою (далі - Наймодавець), з
одного боку, і військова частина в особі__________________________
(посада, військове звання __________________________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Наймач), з іншого боку, склали цей Акт про таке:
1. Наймодавець згідно з договором оренди житлового приміщення
від ___ ________ 20____року N_____ передав, а Наймач прийняв
житлове приміщення загальною площею ___________ кв. м, розташоване
за адресою: _________________________________________________________________,
та прийняв таке обладнання та інвентар:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Обладнання та інвентар | Кількість | Технічний стан | |--------+-------------------------+------------+----------------| | 1 | | | | |--------+-------------------------+------------+----------------| | 2 | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Приміщення, яке приймається (передається), перебуває в ______________технічному стані та ____________________ для
проживання.
3. Цей Акт складено українською мовою у двох примірниках, які
мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору
оренди житлового приміщення від ___ ____________ 20____ N ______.
Передано: Прийнято: ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 987 ( z1197-14 ) від 24.09.2014 }

Додаток 2
до Порядку оренди та оплати
орендованих житлових
приміщень у Національній
гвардії України

КНИГА ОБЛІКУ
орендованих житлових приміщень

--------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Договір|Місцезнаходження| Характеристика | Хто |Склад| Договір | Дата | |з/п|орендодавця |оренди | житлового | житлового | проживає |сім'ї|користу- |звільнення| | | |(номер | приміщення | приміщення |(прізвище,| | вання |житлового | | | |і дата)| | | ім'я та | |житловим |приміщен- | | | | | |-----------------| по | |приміщен-| ня та | | | | | |кількість|житлова|батькові),| | ням |номер акта| | | | | | кімнат | площа | посада, | |(номер і |приймання-| | | | | | | |військове | | дата) |передаван-| | | | | | | | звання | | | ня | |---+------------+-------+----------------+---------+-------+----------+-----+---------+----------| | | | | | | | | | | | |---+------------+-------+----------------+---------+-------+----------+-----+---------+----------| | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 987 ( z1197-14 ) від 24.09.2014 }

Додаток 3
до Порядку оренди та оплати
орендованих житлових
приміщень у Національній
гвардії України

АКТ
приймання-передавання
орендованого житлового приміщення
___ _______ 200__ року

Військова частина ________________________________________________
в особі _________________________________________________________, (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі прав за посадою, з одного боку,
і військовослужбовець_____________________________________________
(військова частина, військове звання, _________________________________________________________________,
прізвище, ім'я, по батькові)
з іншого боку, склали цей Акт про таке:
1. Військова частина згідно з договором користування житловим
приміщенням від ___ ________ 20____року N_____ передає, а
військовослужбовець приймає житлове приміщення загальною площею ___________ кв. м, розташоване за адресою: _________________________________________________________________,
та прийняв таке обладнання та інвентар:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Обладнання та інвентар | Кількість | Технічний стан | |--------+-------------------------+------------+----------------| | 1 | | | | |--------+-------------------------+------------+----------------| | 2 | | | | ------------------------------------------------------------------
2. Приміщення, яке приймається (передається), перебуває в ______________технічному стані та ____________________ для
проживання.
3. Цей Акт складено українською мовою у двох примірниках, які
мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору
користування житловим приміщенням від ___ ____________ 20____
N ______.
Передано: Прийнято: ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________ ______________________________ ___________________________
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 987 ( z1197-14 ) від 24.09.2014 }вгору