Документ z0388-97, поточна редакція — Прийняття від 22.08.1997
( Остання подія — Державна реєстрація, відбулась 10.09.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "ХЛІБ УКРАЇНИ"
Н А К А З
N 14/185/56 від 22.08.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
10 вересня 1997 р.
vd970822 vn14/185/56 за N 388/2192

Про затвердження Порядку передачі сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір" та проведення розрахунків за отриману ними техніку і поставки до державних ресурсів продовольчого зерна в рахунок
державного замовлення та погашення кредитів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
20 березня 1997 року N 234 ( 234-97-п ) "Про проведення
сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими суб'єктами
господарювання розрахунків за отриману зернозбиральну техніку
фірми "Джон Дір" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок передачі сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання зернозбиральної
техніки фірми "Джон Дір" та проведення розрахунків за отриману
ними техніку і поставки до державних ресурсів продовольчого зерна
в рахунок державного замовлення та погашення кредитів, що
додається. 2. Вважати таким, що втратив чинність, Порядок передачі
сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання зернозбиральних комбайнів фірми "Джон Дір",
проведення розрахунків за отриману ними техніку і поставку до
державного резерву сільськогосподарської продукції, затверджений
наказом Міністерства сільського господарства і продовольства
України, Міністерства фінансів України і Державного комітету
України по матеріальних резервах від 22 травня 1996 р.
N 155/113/63 ( z0302-96 ) та зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 17 червня 1996 р. за N 302/1327. 3. Корпорації "Украгропромбіржа" (Тимченко В.Н.) протягом
10 днів зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра агропромислового комплексу України Рижука С.М. та
Шпака В.Ф., Першого заступника начальника Головного управління
Державного казначейства України Шевченка І.М. та Першого
заступника голови Правління Державної акціонерної компанії "Хліб
України" Зуба Г.І.
Перший заступник Міністра
агропромислового комплексу України Б.М.Супіханов
Заступник Міністра фінансів України Г.К.Антоньєв
Голова правління Державної
акціонерної компанії "Хліб України" Г.Г.Омельяненко
Погоджено:
Президент корпорації "Украгропромбіржа" В.Н.Тимченко

Затверджено
наказом Міністерства агропромислового
комплексу України, Міністерства
фінансів України, Державної
акціонерної компанії "Хліб України"
від 22 серпня 1997 р. N 14/185/56
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 1997 р.
за N 388/2192

Порядок
передачі сільськогосподарським товаровиробникам та іншим
суб'єктам господарювання зернозбиральної техніки фірми
"Джон Дір" та проведення розрахунків за отриману ними
техніку і поставки до державних ресурсів продовольчого
зерна в рахунок державного замовлення та погашення
кредитів
Даний Порядок розроблено відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 1996 р. N 166 ( 166-96-п ) "Про
забезпечення сільського господарства зернозбиральною технікою"
та від 20 березня 1997 року N 234 ( 234-97-п ) "Про проведення
сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими суб'єктами
господарювання розрахунків за отриману зернозбиральну техніку
фірми "Джон Дір" і його дія поширюється на всіх
сільськогосподарських товаровиробників та інших суб'єктів
господарювання незалежно від форм власності, які отримали
зернозбиральні комбайни фірми "Джон Дір". 1. Корпорація "Украгропромбіржа", яка виконує функції
державного агента (прямого постачальника), отримує за рахунок
кредитів Ексімбанку США та інших банків-кредиторів зернозбиральну
техніку фірми "Джон Дір", запасні частини, мастила та інші
технічні рідини до неї (далі - Техніка) і поставляє їх
сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання під заставу продовольчого зерна, яке буде
вирощуватись в період з 1997 по 2001 рік, на підставі укладених з
ними договорів поставки на умовах розстрочки платежу терміном на
5 років, та забезпечує здійснення сільськогосподарськими
товаровиробниками та іншими суб'єктами господарювання розрахунків
з державним бюджетом за отриману зернозбиральну техніку фірми
"Джон Дір" з урахуванням сплати відсотків та всіх витрат,
пов'язаних з обслуговуванням кредитів, у терміни і обсягах,
визначених договорами поставки. Договори про поставку Техніки на умовах розстрочки платежу
під заставу продовольчого зерна укладаються між корпорацією
"Украгропромбіржа" (далі - Постачальник) і сільськогосподарським
товаровиробником або іншим суб'єктом господарювання (далі -
Товаровиробник) за формами згідно з додатками N 1 і 2. Договори реєструються у Міністерстві агропромислового
комплексу Автономної Республіки Крим, інспекціях заготівель і
якості сільськогосподарської продукції та управліннях сільського
господарства обласних держадміністрацій. Копії зареєстрованих договорів про поставку Техніки
передаються Головному управлінню Державного казначейства України і
враховуються територіальними відділеннями при авансуванні
закупівлі продовольчого зерна у рахунок державного замовлення. 2. Загальна сума по договору поставки Техніки (додаток N 1),
що підлягає відшкодуванню Товаровиробником, складається з митної
вартості Техніки, відсотків за іноземний кредит та всіх витрат по
його обслуговуванню - заборгованість перед Державним бюджетом, а
також витрат Постачальника по організації поставки Техніки в
Україну та забезпечення своєчасних і в повному обсязі розрахунків
Товаровиробників з Державним бюджетом протягом п'яти років. Митні збори і платежі, а також інші витрати в порту по
прийманню Техніки на кордоні України,
навантажувально-розвантажувальних роботах, зберіганню і доставці
Техніки (запасні частини та мастила доставляються до складів
Постачальника) не входять до суми договору поставки Техніки і
згідно з фактичними, документально підтвердженими витратами
Постачальника, в розмірі, пропорційному митній вартості отриманої
Техніки, відшкодовуються Товаровиробником окремо власними коштами
або за рахунок зменшення суми запасних частин, які будуть
поставлятись Товаровиробнику протягом п'яти років згідно з
договором поставки Техніки. 3. Передача Техніки на умовах розстрочки платежу здійснюється
Постачальником на підставі акта передачі-приймання зернозбиральних
комбайнів фірми "Джон Дір" (додаток N 3) та іншої документації,
передбаченої договором поставки (додаток N 1). Після передачі
Техніки власником її є Товаровиробник. Запасні частини, що входять до комплекту поставки
зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір" для проведення її
технічного обслуговування, які поставляються щорічно в межах
визначених сум протягом п'яти років в залежності від потреби і
знаходяться на відповідальному зберіганні у Постачальника,
приймаються Товаровиробником у порядку, передбаченому договором
поставки. Видача запасних частин, мастил та інших технічних рідин
сервісним інженерам або довіреній особі Товаровиробника
здійснюється Постачальником на підставі довіреностей
Товаровиробника. Запасні частини, агрегати, мастила та інші рідини при виході
з ладу відповідних систем, якщо вони вийшли з ладу з вини
фірми-виробника Техніки, що підтверджено експертами фірми "Джон
Дір", протягом гарантійного періоду, будуть замінені за рахунок
виробника Техніки, з урахуванням витрат на їх доставку. Мастила, запасні частини та агрегати, якщо вони вийшли з ладу
з вини Товаровиробника протягом гарантійного періоду, замінюються
за рахунок Товаровиробника згідно з погодженим кошторисом на
технічне обслуговування або фактичними витратами Постачальника. Зберігання, доставка запасних частин, агрегатів, мастил,
виконання робіт щодо їх заміни, вартість запасних частин,
агрегатів та мастил, діагностика техніки тощо відшкодовуються за
рахунок Товаровиробника на підставі окремо укладеного договору на
технічне обслуговування Техніки. 4. Товаровиробники, які отримали Техніку за рахунок кредитів
США, наданих під гарантії Кабінету Міністрів України та
Міністерства фінансів України, розраховуються з Державним бюджетом
щорічно до 1 жовтня шляхом поставки, починаючи з 1997 року, до
державних ресурсів у рахунок державного замовлення продовольчого
зерна за середньозваженими цінами, що фактично складуться на
біржових торгах України за спотовими контрактами на момент його
поставки, до повного погашення вартості Техніки з урахуванням
сплати відсотків та всіх витрат, пов'язаних з обслуговуванням
кредиту. Суми бюджетної заборгованості Товаровиробників на підставі
розрахунків Державного експортно-імпортного банку України
уточнюються Постачальником у зв'язку зі змінами на світовому
кредитному ринку процентних ставок за використання кредитів та їх
обслуговування. Витрати Постачальника на виконання робіт, передбачених
договором поставки Техніки, відшкодовуються Товаровиробником
власними коштами або за рахунок зменшення суми запасних частин,
які будуть поставлятись Товаровиробнику протягом п'яти років
згідно з договором поставки Техніки. 5. На підставі укладених договорів поставки Техніки
(додаток N 1) Державна акціонерна компанія "Хліб України"
організовує через представництва компанії в Автономній Республіці
Крим та областях приймання від Товаровиробників на заготівельні
підприємства продовольчого зерна за середньозваженими цінами, що
фактично складуться на біржових торгах України за спотовими
контрактами на момент його поставки. Представництва ДАК "Хліб України" в Автономній Республіці
Крим і областях забезпечують приймання, зберігання та окремий
облік продовольчого зерна, поставленого в державні ресурси в
рахунок державного замовлення від Товаровиробників за договорами
поставки Техніки, укладеними відповідно до цього Порядку. На
приймальних квитанціях (форма N ПК-9, ПК-10) роблять відповідний
запис "За техніку фірми "Джон Дір". 6. Заготівельні підприємства приймають продовольче зерно від
Товаровиробників по товарно-транспортних накладних (ф. N 1-СГ) з
поміткою "За техніку фірми "Джон Дір". 7. Витрати на зберігання продовольчого зерна, що реалізується
в державні ресурси, проводяться за рахунок заготівельника. Витрати
заготівельних підприємств на доробку зерна до базисних кондицій
відшкодовуються Товаровиробником. Витрати на транспортування продукції, що реалізується в
державні ресурси, проводяться за рахунок коштів, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 р. N 124
( 124-97-п ) "Про задоволення державних потреб у зерні в
1997 році". 8. Заготівельні підприємства ведуть облік надходження
продовольчого зерна до державних ресурсів у рахунок державного
замовлення в розрізі Товаровиробників, які отримали від
Постачальника Техніку. Інформація про фактичні обсяги поставки
продовольчого зерна до державних ресурсів, завірена керівником,
головним бухгалтером та скріплена печаткою заготівельного
підприємства, надсилається щомісяця Постачальнику до 5-го числа
місяця, наступного за звітним, для відображення в оперативній
звітності про погашення бюджетної заборгованості Товаровиробників. 9. У разі відсутності продовольчого зерна Товаровиробники
можуть проводити розрахунки за отриману Техніку шляхом реалізації
через Постачальника (або організацією за його дорученням) на
комісійних умовах непродовольчого зерна, насіння соняшнику, цукру,
іншої сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки
(далі - сільгосппродукція) або проводити розрахунки з бюджетом
власними коштами. 10. На підставі укладених договорів на прийняту від
Товаровиробників на відповідальне зберігання сільгосппродукцію з
метою її подальшої реалізації на комісійних умовах, номенклатура,
ціна та кількість якої погоджена з Постачальником, заготівельне
підприємство виписує прибуткову накладну (ф. N 13) на ім'я
Товаровиробника. Витрати на зберігання сільгосппродукції, зданої на
відповідальне зберігання для подальшої реалізації, до моменту її
продажу відшкодовуються Товаровиробником власними коштами або
шляхом зменшення фактично зданої на зберігання сільгосппродукції. Постачальник перераховує до Державного бюджету в рахунок
погашення заборгованості Товаровиробників отримані на свій
розрахунковий рахунок кошти від реалізації сільгосппродукції
згідно з договорами комісії, за вирахуванням власних витрат,
пов'язаних з виконанням робіт згідно з п.2 цього Порядку та
забезпеченням реалізації. Вказані кошти перераховуються територіальним органам
Державного казначейства України на окремий рахунок розділу 38
"Повернення бюджетних позичок", параграф 9 "Повернення бюджетних
позичок, виданих на отримання зернозбиральної техніки фірми "Джон
Дір", символ звітності банку 99. 11. Міністерство агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим (відповідальне), управління сільського
господарства та продовольства облдержадміністрацій
(відповідальні), інспекції по заготівлі і якості
сільськогосподарської продукції областей, представництва ДАК "Хліб
України" в областях та територіальні органи Державного
казначейства України забезпечують своєчасне проведення розрахунків
Товаровиробників з бюджетом за отриману Техніку, а також
здійснюють систематичний контроль і подають щодекадно (5, 15, 25
числа щомісяця) Постачальнику відповідну інформацію в розрізі
кожного Товаровиробника. Постачальник узагальнює одержану інформацію і щодекадно (10,
20, 30 числа щомісяця) подає звіт до Мінагропрому України, Мінфіну
України та Кабінету Міністрів України. 12. На підставі графіка погашення кредиту та відшкодування
відсотків за кредит та всіх витрат на обслуговування цього
кредиту, розробленого Державним експортно-імпортним банком
України, відповідно до кредитного договору з Експортно-імпортним
банком США з урахуванням діючих на світовому кредитному ринку
процентних ставок за ці послуги, Головне управління Державного
казначейства України у 1997-2001 роках спрямовує відповідні кошти,
які передбачаються в Державному бюджеті України для фінансування
заготівлі сільськогосподарської продукції за державним
замовленням, на обслуговування зовнішнього боргу. Вказані кошти
перераховуються на спеціальний рахунок, відкритий в Укрексімбанку
для погашення кредиту США, за умови виконання фірмою "Джон Дір"
зобов'язань по контракту купівлі-продажу Техніки від
9 червня 1995 р. та по додатках до нього, що підтверджується
Міністерством агропромислового комплексу України та
Постачальником. На кожну перераховану з Державного бюджету суму Головне
управління Державного казначейства України та Постачальник (на
підставі зареєстрованих договорів поставки Техніки та згідно з
Порядком надання бюджетної позички на закупівлю продовольчого
зерна і сортового насіння за державним замовленням 1997 р.,
затвердженим наказом Міністерства сільського господарства і
продовольства України, Міністерства фінансів України та Державної
акціонерної компанії "Хліб України" від 4 березня 1997 р.
N 70/54/18 ( z0212-97 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 06.06.97 р. за N 212/2016) складають акти передачі-прийому
заборгованості по бюджетній позичці по областях і районах на
кожного Товаровиробника та через управління Державного
казначейства України в областях повідомляють відділенням
Державного казначейства України в районі про перераховані кошти в
розрізі Товаровиробників. Ці суми заборгованості Товаровиробників
враховуються в рахунок фінансування закупівлі продовольчого зерна
за державним замовленням 1997 року. На підставі зведених актів передачі-приймання продовольчого
зерна до державних ресурсів в рахунок державного замовлення
(додаток N 4) та звітів Головного управління Державного
казначейства України про надходження грошових коштів Постачальник,
Державна акціонерна компанія "Хліб України" та Головне управління
Державного казначейства України щоквартально до 20 числа місяця,
наступного за звітним кварталом, підписують протоколи, а до
1 грудня щорічно - підсумкову довідку про переоформлення
заборгованості перед бюджетом з Товаровиробників на заготівельні
підприємства ДАК "Хліб України" та здійснення платежів до бюджету
згідно з додатками N 6, 7. На підставі оформленого згідно з додатком N 6 протоколу
Головним управлінням Державного казначейства України
переоформлюється заборгованість Товаровиробників перед бюджетом на
ДАК "Хліб України" та зараховується погашення бюджетної
заборгованості Товаровиробників на суму грошових коштів,
перерахованих до бюджету Товаровиробником або Постачальником. 13. В разі невиконання протягом 6 місяців після встановленого
терміну зобов'язань по розрахунках за отриману Техніку,
відшкодування відсотків та всіх витрат на обслуговування іноземних
кредитів та витрат Постачальника на виконання робіт, вказаних в
п.2 цього Порядку та передбачених договором поставки,
Товаровиробник зобов'язаний повернути отриману Техніку
Постачальнику та сплатити штраф, передбачений договором поставки
Техніки. Повернення Техніки Постачальнику та сплата штрафу не
звільняють Товаровиробника від виконання зобов'язань по
розрахунках згідно з договором поставки. Без офіційного погодження з Постачальником Товаровиробник не
має права здійснювати відчудження та заставу отриманої Техніки. 14. Постачальник здійснює оперативний облік, контроль та
аналіз отримання і використання кредитів для закупівлі Техніки,
поставки її Товаровиробникам під заставу продовольчого зерна на
підставі укладених з ними договорів на умовах розстрочки платежу
терміном на п'ять років, проведення розрахунків за отриману
Техніку. Вартість отриманої на кордоні України Техніки, яка згідно з
договорами поставки підлягає передачі Товаровиробникам,
Постачальник зараховує на позабалансовий рахунок 002
"Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне
зберігання" з зазначенням найменування, дати отримання, кількості,
номера інвойса і митної вартості, та повідомляє Товаровиробників
про її надходження. Фактичні витрати на виконання робіт згідно з договором
поставки Техніки обліковуються Постачальником на окремому
субрахунку рахунка 44 "Витрати обігу" в розрізі Товаровиробників. Інші фактичні витрати, які не входять до загальної суми
договору поставки Техніки та наведені в абз.2 п.2 цього Порядку,
обліковуються Постачальником на окремому субрахунку рахунка 20
"Основне виробництво". Всі фактичні витрати Постачальника, пов'язані з виконанням
зобов'язань згідно з договором поставки Техніки, включаються до
складу його валових витрат. 15. На підставі актів передачі-приймання техніки Постачальник
списує відповідні суми з позабалансового рахунка 002
"Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне
зберігання", а Товаровиробники зараховують на рахунок 33
"Капітальні вкладення" субрахунок 3 "Закінчені вкладення, не
забезпечені фінансуванням" в кореспонденції з рахунком 95 "Інші
позикові кошти" субрахунок 2 "Довгострокові позикові кошти".
Введені в експлуатацію одиниці зернозбиральної техніки
зараховуються на рахунок 01 "Основні засоби" субрахунок 1 "Власні
основні засоби" у кореспонденції з кредитом рахунка 85 "Статутний
фонд". Отримані згідно з актами передачі-приймання зернозбиральні
комбайни зараховуються на баланс Товаровиробником по митній
вартості, а жатки зернові та соняшникові - по їх митній вартості
за вирахуванням вартості запасних частин, що входять до комплекту
поставки згідно з структурою ціни. Відсотки за кредит та всі витрати по його обслуговуванню
відображаються Товаровиробником по дебету рахунка 76 "Розрахунки з
різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 2 "Розрахунки з
підприємствами і організаціями за придбані або продані основні
засоби" і кредиту рахунка 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 2
"Довгострокові позикові кошти". Витрати Постачальника на виконання робіт згідно з договором
поставки відображаються Товаровиробником по дебету рахунка 76
"Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 3
"Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" і кредиту
рахунка 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
субрахунок 2 "Розрахунки з підприємствами і організаціями за
придбані або продані основні засоби". Вартість запасних частин, мастил та інших технічних рідин, що
будуть поставлені Постачальником протягом п'яти років згідно з
договором поставки Техніки, зараховується Товаровиробником на
рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"
субрахунок 3 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" у
кореспонденції з рахунком 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 2
"Довгострокові позикові кошти". Вартість фактично одержаних протягом п'яти років запасних
частин, що входять до комплекту поставки на підставі акта
передачі-приймання, відображається Товаровиробниками по дебету
рахунка 08 "Запасні частини" і кредиту рахунка 76 "Розрахунки з
різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 3 "Розрахунки з
іншими дебіторами і кредиторами". 16. На підставі приймальних квитанцій (форма ПК-9, ПК-10) на
вартість продовольчого зерна, що здане заготівельному підприємству
в рахунок державного замовлення за одержану Техніку,
Товаровиробники дебетують рахунок 95 "Інші позикові кошти"
субрахунок 2 "Довгострокові позикові кошти" у кореспонденції з
рахунком 46 "Реалізація". Сума погашеної Товаровиробником бюджетної заборгованості
переоформлюється на ДАК "Хліб України" протоколом згідно з
додатком N 6. Відсотки за кредит та витрати на його обслуговування, що
припадають на суму погашеної заборгованості перед бюджетом,
Товаровиробником відображаються по кредиту рахунка 76 "Розрахунки
з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 2 "Розрахунки з
підприємствами і організаціями за придбані або продані основні
засоби" з віднесенням цієї суми на валові витрати. 17. При розрахунках Товаровиробників за отриману Техніку
власними коштами дебетується рахунок 95 "Інші позикові кошти"
субрахунок 2 "Довгострокові позикові кошти" у кореспонденції з
рахунком 51 "Розрахунковий рахунок". Кошти перераховуються на рахунок територіальних органів
Державного казначейства України, зазначений у п.10 цього Порядку. 18. У разі відсутності продовольчого зерна погашення
заборгованості Товаровиробників перед бюджетом за придбану Техніку
при реалізації сільгосппродукції на комісійних умовах проводиться
Постачальником. Інформація про суму виручки від реалізації сільгосппродукції,
суму коштів, перерахованих до державного бюджету, та копії
платіжних доручень і виписок банку за підписами президента та
головного бухгалтера Постачальника, скріплена його печаткою,
подаються Товаровиробнику для відповідного відображення у
бухгалтерському обліку по кредиту рахунка 46 "Реалізація" у
кореспонденції з рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і
кредиторами" субрахунок 3 "Розрахунки з іншими дебіторами і
кредиторами". На суму коштів, перерахованих Постачальником до
державного бюджету Товаровиробники кредитують рахунок 76
"Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" субрахунок 3
"Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" у кореспонденції з
рахунком 95 "Інші позикові кошти" субрахунок 2 "Довгострокові
позикові кошти". Звірки взаєморозрахунків між Постачальником і
Товаровиробником оформлюються відповідними актами. 19. В міру проведення розрахунків за одержану Техніку з
розстрочкою платежу на сплачену суму Товаровиробники дебетують
рахунок 86 "Амортизаційний фонд" субрахунок 1 "На повне
відновлення власних основних засобів", або 81 "Використання
прибутку" і кредитують рахунок 93 "Фінансування капітальних
вкладень" субрахунок 2 "Фінансування капітальних вкладень за
рахунок власних коштів". Одночасно на цю суму дебетують рахунок 93 "Фінансування
капітальних вкладень" субрахунок 2 "Фінансування капітальних
вкладень за рахунок власних коштів в кореспонденції з рахунком 33
"Капітальні вкладення" субрахунок 3 "Закінчені вкладення, не
забезпечені фінансуванням". 20. Забезпечення виконання Порядку покладається: по організації поставки Товаровиробникам зернозбиральної
техніки і сервісного обслуговування та високоефективного її
використання - на Міністерство агропромислового комплексу України,
Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації та корпорацію "Украгропромбіржа"; по здійсненню Товаровиробниками своєчасної здачі
продовольчого зерна і передачі його до державних ресурсів в
рахунок державного замовлення або проведенню відповідних
розрахунків коштами - на Міністерство агропромислового комплексу
України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві
державні адміністрації, ДАК "Хліб України" та корпорацію
"Украгропромбіржа".
Додаток N 1
до Порядку передачі сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання зернозбиральної техніки
фірми "Джон Дір" та проведення
розрахунків за отриману ними техніку і
поставки до державних ресурсів
продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення та погашення кредитів
Зареєстровано Зареєстровано в управлінні сільського в інспекції заготівель і якості
господарства та продовольства сільгосппродукції ____________________ обласної ______________________ обласної
держадміністрації держадміністрації
N _______________ N _______________
"___" _______________ 199_ р. "___" _________________ 199_ р. _____________________________ _______________________________
(підпис, прізвище, посада) (підпис, прізвище, посада)
М.П. М.П.
Договір N _________
про поставку зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір"
на умовах розстрочки платежу та поставку до державних
ресурсів продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення як плати за одержану техніку
м.____________ "___" ______________ 199_ р.
Корпорація "Украгропромбіржа", надалі - "Постачальник", в
особі президента Тимченка Віктора Наумовича, що діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, _______________________________________
(найменування сільгосптоваровиробника __________________________________________________________________
та його адреса) надалі - "Товаровиробник" (покупець) в особі _____________________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) що діє на підставі Статуту, з другої сторони, ____________________ _________________________________________________________________,
(найменування заготівельного підприємства та його адреса) в особі _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) що діє на підставі Статуту, надалі - "Заготівельне підприємство",
з третьої сторони, іменовані надалі "Сторони", відповідно до
Порядку передачі сільськогосподарським товаровиробникам та іншим
суб'єктам господарювання зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір"
та проведення розрахунків за отриману ними техніку і поставки до
державних ресурсів продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення та погашення кредитів, надалі - "Порядку",
затвердженого наказом Мінагропрому України, Мінфіну України і
Державної акціонерної компанії "Хліб України" від ________________ ________________________________, уклали цей Договір про наступне.
1. Предмет договору
1.1. Поставка Постачальником, який виконує функції Державного
агента (прямого постачальника), Товаровиробнику (покупцю)
зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір", запасних частин, мастил
та інших технічних рідин до неї, вказаних в п.2.1 (далі -
Техніка), на умовах розстрочки платежу на п'ять років під заставу
продовольчого зерна, поставка до державних ресурсів продовольчого
зерна в рахунок державного замовлення або перерахування до
державного бюджету власних коштів Товаровиробника, як розрахунок
за одержану Техніку, та відсотки і всі витрати на обслуговування
кредита, а також розрахунки з Постачальником за організацію
поставки Техніки в Україну та забезпечення своєчасних і в повному
обсязі розрахунків Товаровиробників з бюджетом протягом п'яти
років.
2. Постачальник зобов'язується:
2.1. Поставити та передати Товаровиробнику до _______________
в повному комплекті і якісному стані: ———————————————————————————————————————————————————————— |N п/п|Найменування та марка техніки |Кількість (шт.)| |—————+————————————————————————————————+———————————————| | 1. |Комбайн М-9500 | | |—————+————————————————————————————————+———————————————| | 2. |Жатка для зернових D 22 | | |—————+————————————————————————————————+———————————————| | 3. |Жатка для кукурудзи 893 | | |—————+————————————————————————————————+———————————————| | 4. |Приставка для збирання соняшнику| | |—————+————————————————————————————————+———————————————| | 5. |Ремінний підбирач | | ————————————————————————————————————————————————————————
2.1.1. До комплекту поставки Техніки входять запасні частини
на загальну суму _________________________________________________ _________________________________________________________ дол.США,
(прописом) які поставляються щорічно протягом п'яти років. До моменту
передачі Товаровиробнику запасні частини поставляються в Україну
Постачальником в залежності від поточної потреби та формування
запасу для виконання ремонтних робіт, враховуючи замовлення
Товаровиробників, та зберігаються на складах Постачальника. Відсотки та всі витрати, пов'язані з обслуговуванням
іноземних кредитів, витрати на організацію поставки Техніки в
Україну та на забезпечення своєчасних і в повному обсязі
розрахунків з бюджетом протягом п'яти років входять до
загальної суми розрахунків по договору, вказаних у п.3.3.4. 2.1.2. Не входять до сум вказаних у п.3.3.4 розрахунків митні
збори і платежі, а також інші витрати в порту по прийманню Техніки
на кордоні України, навантажувально-розвантажувальних роботах,
зберіганню і доставці Техніки Товаровиробнику (запасні частини та
мастила доставляються до складів Постачальника), які згідно з
фактичними, документально підтвердженими витратами Постачальника в
розмірі, пропорційному митній вартості отриманої техніки,
відшкодовуються Товаровиробником власними коштами або за рахунок
зменшення вартості запасних частин, що входять до комплекту
поставки і будуть поставлятись Товаровиробнику протягом п'яти
років. 2.1.3. Передача Техніки Товаровиробнику здійснюється
Постачальником по акту передачі-приймання, після відповідного
оформлення та підпису якого Сторонами, власником Техніки є
Товаровиробник. 2.1.4. Виконання робіт, передбачених цим договором, та обсяги
розрахунків, проведених Товаровиробником, щорічно оформлюються
актами виконаних робіт по цьому Договору. По закінченню дії цього Договору Сторони підписують акт
звірки взаєморозрахунків. 2.1.5. Витрати Постачальника на зберігання запасних частин,
їх замовлення, облік та доставку між складами до відповідного
регіонального складу згідно з погодженим кошторисом
відшкодовуються Товаровиробником власними коштами або за рахунок
зменшення вартості запасних частин, що входять до комплекту
поставки, по окремому договору на проведення технічного
обслуговування. 2.1.6. Видача запасних частин сервісному інженеру або
довіреній особі Товаровиробника здійснюється Постачальником на
підставі довіреностей Товаровиробника. Передача запасних частин Товаровиробнику оформлюється по
фактичній видачі щорічними актами передачі-приймання.
2.2. Гарантійне та технічне обслуговування: 2.2.1. Проведення гарантійного обслуговування в межах
1500 мотогодин, але не більше 12 місяців, технічне обслуговування
та ремонт Техніки здійснюється за Договором на проведення
технічного обслуговування. При цьому: доставка запасних частин, агрегатів, мастил та інших рідин
(при виході з ладу відповідних систем), вартість їх, якщо вони
вийшли з ладу з вини фірми-виробника Техніки, що має бути
підтверджено експертами фірми "Джон Дір", в гарантійний період,
відшкодовуються за рахунок виробника Техніки; доставка запасних частин, агрегатів, мастил, виконання робіт
по заміні, вартість їх, якщо вони вийшли з ладу з вини
Товаровиробника (покупця), в гарантійний період, відшкодовуються
за рахунок Товаровиробника (покупця) згідно з кошторисом; заміна моторного мастила і відповідних фільтрів через перші
100 мотогодин роботи і технічне обслуговування через 10 і
50 мотогодин здійснюється згідно з посібником комбайнера силами і
за рахунок Товаровиробника. 2.2.2. Вартість зберігання запасних частин, агрегатів і
мастил, виконання робіт по заміні запчастин, агрегатів, мастил,
доставка, діагностика техніки тощо забезпечуються Постачальником з
залученням спеціалізованих сервісних підприємств за рахунок
Товаровиробника за Договором на проведення технічного
обслуговування.
2.3. Забезпечити навчання двох комбайнерів на один комбайн в
спеціалізованому навчальному центрі по 30-годинній програмі.
3. Товаровиробник (покупець) зобов'язується:
3.1. Укласти з Постачальником нотаріально посвідчений договір
застави продовольчого зерна на забезпечення розрахунків з
Державним бюджетом за поставлену згідно з цим Договором Техніку,
відшкодування відсотків та всіх витрат, пов'язаних з
обслуговуванням іноземних кредитів, а також на забезпечення
відшкодування витрат корпорації "Украгропромбіржа" на поставку
Техніки та забезпечення протягом п'яти років своєчасних і в
повному обсязі розрахунків з Державним бюджетом за отриману
Техніку. 3.2. Прийняти від Постачальника Техніку, вказану в п.2.1
Договору, по акту передачі-приймання Техніки згідно з додатком N 3
Порядку і зарахувати її на баланс, а вартість фактично одержаних
запасних частин згідно з актом передачі-приймання відображати на
відповідному рахунку балансу підприємства. При цьому, в актах
приймання-передачі Техніки вказується митна вартість комбайнів, а
вартість жаток зернових та соняшникових - як митна вартість за
вирахуванням вартості запасних частин, що входять до комплекту
поставки. Прийнята згідно з актами передачі-приймання Техніка після її
введення в експлуатацію Товаровиробниками зараховується на баланс
по вартості, вказаній в акті передачі-приймання Техніки.
3.3. Забезпечити своєчасні та в повному обсязі розрахунки з
бюджетом за отриману Техніку, відшкодування відсотків та всіх
витрат по обслуговуванню іноземних кредитів шляхом поставки до
державних ресурсів у рахунок державного замовлення продовольчого
зерна за середньозваженими цінами, що фактично складуться на
біржових торгах України за спотовими контрактами на момент його
поставки. 3.3.1. Розрахунки з Державним бюджетом можуть бути проведені
власними коштами або коштами від реалізації непродовольчого зерна,
насіння соняшнику, цукру, іншої сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки згідно з окремими договорами комісії з
Постачальником. 3.3.2. Перерахування коштів за отриману техніку, відсотків та
всіх витрат на обслуговування іноземних кредитів здійснюється в
національній валюті України на окремий рахунок Державного бюджету
розділу 38, параграф 9, символ звітності банку 99, а з корпорацією
"Украгропромбіржа" - на її розрахунковий рахунок. 3.3.3. Розрахунки з Постачальником за поставку Техніки
здійснюються Товаровиробником власними коштами на розрахунковий
рахунок корпорації "Украгропромбіржа" N 569801 в Укрексімбанку
м.Києва, МФО 322313, код ЗКПО 16286412, з урахуванням ПДВ. 3.3.4. Залік погашених сум заборгованості в дол.США
здійснюється за курсом Національного банку України на дату
поставки продовольчого зерна до державних ресурсів або на дату
перерахування власних коштів. Строк проведення розрахунків - до 1 жовтня щорічно, в тому
числі: —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |1997|1998|1999|2000|2001|Всього| |————————————————————————————————+————+————+————+————+————+——————| |До Державного бюджету за отрима-| | | | | | | |ну техніку, відсотки та всі вит-| | | | | | | |рати по обслуговуванню іноземних| | | | | | | |кредитів (дол.США) | | | | | | | |————————————————————————————————+————+————+————+————+————+——————| |Корпорації "Украгропромбіржа" | | | | | | | |(дол.США) з урахуванням ПДВ | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 3.4. Укласти тристоронній договір з Постачальником та з
незалежною сервісною компанією "Американська Сервісна Компанія",
яка є повноважним представником фірми "Джон Дір Експорт" в Україні
на проведення технічного обслуговування техніки фірми "Джон Дір",
згідно з погодженим кошторисом, на період повного погашення боргу
перед Державним бюджетом і Постачальником, виконувати умови
інструкцій по експлуатації Техніки, а також забезпечити роботу на
комбайнах спеціалістів, які пройшли навчання по 30-годинній
програмі в спеціалізованому навчальному центрі. 3.5. Приймати до виконання у встановленому порядку зміни та
доповнення до цього Договору (в тому числі суми щорічних платежів)
у зв'язку зі змінами на світовому кредитному ринку процентних
ставок за використання кредитів та їх обслуговування.
4. Заготівельне підприємство зобов'язується:
4.1. Приймати від Товаровиробника протягом п'яти років
продовольче зерно за середньозваженими цінами, що фактично
складуться на біржових торгах України за спотовими контрактами на
момент його поставки, на загальну суму _______________ доларів США
(у валюті України за курсом Національного банку України на
момент здачі зерна), в тому числі по роках: —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |1997|1998|1999|2000|2001|Всього| |————————————————————————————————+————+————+————+————+————+——————| |До Державного бюджету за отрима-| | | | | | | |ну техніку, відсотки та всі вит-| | | | | | | |рати по обслуговуванню іноземних| | | | | | | |кредитів (дол.США) | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— 4.2. Забезпечити зберігання, окремий облік та передачу
продовольчого зерна, поставленого Товаровиробником, до державних
ресурсів в рахунок державного замовлення. 4.3. Надавати Постачальнику офіційну інформацію про
надходження від Товаровиробників сільгосппродукції як до державних
ресурсів, так і для реалізації згідно з договорами комісії.
Відшкодування витрат по інформаційному обслуговуванню договорів
комісії здійснюється Товаровиробниками за окремими угодами.
5. Відповідальність сторін
5.1. За порушення строків та обсягів щорічних розрахунків,
передбачених п.3.3 цього Договору, Товаровиробник (покупець)
сплачує пеню в розмірі двох облікових ставок Національного банку
України від суми заборгованості за термін прострочення та
зобов'язаний повернути отриману техніку Постачальнику. Розмір
штрафних санкцій може змінюватись в залежності від зміни облікової
ставки Національного банку України. Повернення техніки Постачальнику та сплата пені не звільняють
Товаровиробника від виконання зобов'язань по розрахунках,
передбачених п.3.3 цього Договору. Без офіційного погодження з Постачальником Товаровиробник не
має права здійснювати відчудження та заставу отриманої техніки. 5.2. За затримку поставки зернозбиральних комбайнів фірми
"Джон Дір" з вини Постачальника в строк до 25 липня 1997 року
Постачальник сплачує Товаровиробнику штраф в розмірі ______% від
суми недопоставленої Техніки. 5.3. В разі невиконання Товаровиробником своїх зобов'язань по
строках і обсягах щорічних розрахунків, передбачених п.3.3 цього
Договору, Постачальник має право звернути стягнення на заставлене
згідно з Договором застави від _________________ N _________ майно
(продовольче зерно) Товаровиробника і задовольнити за рахунок
цього майна свої вимоги на відшкодування збитків і неустойку. 5.4. Зобов'язання Сторін по цьому Договору вважаються
виконаними повністю після підписання ними, на підставі
підтверджуючих документів, відповідного акта. 5.5. Договір набирає чинності з моменту підписання всіма
Сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. 5.6. У разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань слід
керуватися умовами цього Договору та чинним законодавством
України. 5.7. Дія Договору не може бути припинена з ініціативи однієї
Сторони, за винятком розірвання Договору Постачальником відповідно
до умов п.5.1 цього Договору.
6. Порядок внесення змін і доповнень до договору
6.1. Умови цього Договору можуть бути переглянуті з
урахуванням змін діючого законодавства, а також змін процентних
ставок за кредит і його обслуговування. 6.2. Внесення змін, доповнень до Договору, а також його
пролонгація оформлюються у письмовій формі додатком до цього
Договору, підписаним Сторонами, або шляхом укладання окремих угод.
7. Порядок розгляду розбіжностей та спорів
7.1. Спори до Договору вирішуються шляхом переговорів, а якщо
Сторони не досягнуть угоди, то шляхом звернення до арбітражного
суду згідно з діючим законодавством України.
8. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
Постачальник Товаровиробник Заготівельне
підприємство
Корпорація "Украгропромбіржа" ________________ ______________
253125, м.Київ-125, ________________ ______________
пр.Визволителів, 3 Р/р 569801 ________________ ______________
Укрексімбанк в м.Києві ________________ ______________
МФО 322313 Код 16286412 ________________ ______________
тел./факс 543-95-11 ________________ ______________
9. Підписи сторін
Постачальник Товаровиробник Заготівельне
підприємство
______________________ _____________________ ___________________
підпис підпис підпис
М.П. М.П. М.П.
"___" ________ 199_ р. "___" _______ 199_ р. "___" _____ 199_ р.
Додаток N 2
до Порядку передачі сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання зернозбиральної техніки
фірми "Джон Дір" та проведення
розрахунків за отриману ними техніку і
поставки до державних ресурсів
продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення та погашення кредитів
Договір застави N ________
м.Київ "___" _____________ 199_ р.
Товаровиробник (покупець техніки) ___________________________
в особі ______________________________________, що діє на підставі
Статуту, який іменується надалі Заставодавець, з однієї сторони, і
корпорація "Українська універсальна агропромислова біржа" в особі _______________________________________________________, що діє на
підставі Статуту та довіреності, яка іменується надалі
Заставодержатель, з другої сторони, уклали цей Договір про подане
нижче:
I. Предмет договору
Стаття 1.1 1.1.1. На забезпечення розрахунків за поставлену корпорацією
"Украгропромбіржа" згідно з договором від "___" __________ 199_ р.
N _________ зернозбиральну техніку фірми "Джон Дір", відшкодування
відсотків та всіх витрат, пов'язаних з обслуговуванням іноземних
кредитів, а також витрат корпорації "Украгропромбіржа" на поставку
техніки і організацію її технічного обслуговування Заставодавець
заставляє належне йому майно, а саме: продовольче зерно врожаїв
1997-2001 років. Заставляється продовольче зерно в кількості, якої буде
достатньо для названих вище розрахунків, виходячи із
середньозважених цін в національній валюті України, що фактично
складуться на біржових торгах України за спотовими контрактами на
належну дату розрахунків, на загальну суму _______________________ ____________________________ гривень, еквівалентній ______________ ___________________ дол.США.
В тому числі по роках:
1997 1998 1999 2000 2001
Відсотки від загальної суми розрахунків
1.1.2. Указане в п.1.1.1 майно належить Заставодавцеві на
підставі права власності.
Стаття 1.2 1.2.1. Заставодавець посвідчує, що майно, яке заставляється,
не заставлено іншим особам.
Стаття 1.3 1.3.1. Заставлене майно щорічно після збирання врожаю
передається на зберігання заготівельному підприємству за адресою: _________________________________________________________________,
а до того зерно знаходиться у Заставодавця за адресою: ___________ _________________________________________________________________.
Стаття 1.4 1.4.1. Ризик випадкової загибелі майна несе Заставодавець.
II. Права та обов'язки сторін
Стаття 2.1 Заставодержатель має право: 2.1.1. В разі невиконання товаровиробником зобов'язань по
забезпеченню своєчасних та в повному обсязі розрахунків за
вказаним у п.1.1.1 договором звернути стягнення на заставлене
майно і задовольнити за рахунок цього майна свої вимоги в повному
обсязі, включаючи проценти, відшкодування збитків, заподіяних
прострочкою виконання розрахунків, і неустойку. 2.1.2. Перевіряти збереження заставленого майна. 2.1.3. Передавати право вимоги заставленого майна третій
стороні на свій розсуд.
Стаття 2.2 Заставодавець зобов'язаний: 2.2.1. Не відчужувати заставлене майно. 2.2.2. Забезпечити здачу заставленого майна на заготівельне
підприємство, вказане в ст.1.3 цього Договору.
III. Відповідальність сторін
Стаття 3.1 3.1.1. За неналежне виконання зобов'язань по даному Договору
сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним
законодавством.
IV. Інші умови
Стаття 4.1 4.1.1. Взаємовідносини Сторін, що не передбачені цим
Договором, регулюються Цивільним кодексом України, Законом України
"Про заставу", чинним законодавством.
Стаття 4.2 4.2.1. Суперечки, що виникають при виконанні цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не домовляться, то
спори розглядаються в арбітражному суді згідно з регламентом
виробництва справ в цьому суді. Рішення суду є обов'язковим для обох сторін.
V. Строк дії договору
Стаття 5.1 5.1.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання
Сторонами і діє до повної сплати товаровиробником своєї частки
кредитних коштів по кредитному договору. Цей Договір укладено в 3-х примірниках, один з яких
зберігається у справах нотаріуса ______________________________, а
два інших видаються Сторонам.
Юридичні адреси сторін
Заставодавець: _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________
Заставодержатель: Корпорація "Українська універсальна
агропромислова біржа" м.Київ,
пр-т Визволителів, 3
Тел./факс (044) 543-95-11
Додаток N 3
до Порядку передачі сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання зернозбиральної техніки
фірми "Джон Дір" та проведення
розрахунків за отриману ними техніку і
поставки до державних ресурсів
продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення та погашення кредитів
Акт N ___________
передачі-приймання зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір"
до договору N __________ від "___" _______________ 199_ р.
м.Іллічівськ Одеської області "___" _______________ 199_ р. (місце складання)
Корпорація "Украгропромбіржа", м.Київ, в особі президента
Тимченка Віктора Наумовича передала ______________________________ _________________________________________________________________,
(назва організації та юридична адреса отримувача) в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє згідно з Статутом і на підставі доручення N _____________
від "___" _____________ 199_ р. прийняв згідно з накладною N _____
від "___" _____________ 199_ р. і доручення N ____________________
від "___" ______________ 199_ р. техніку фірми "Джон Дір". Комбайн
фірми "Джон Дір": шасі N ____________, двигун N __________________ (При кількості комбайнів два і більше NN шасі та двигуна
наводяться у додатковій відомості
)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Найменування та марка |Кіль-| Ціна | Сума | |п/п|техніки |кість|—————————————+—————————————| | | | |в дол.|в грн.|в дол.|в грн.| | | | |США | |США | | |———+——————————————————————————+—————+——————+——————+——————+——————| | 1.|Комбайн М-9500 | | | | | | | 2.|Жатка для зернових | | | | | | | 3.|Жатка для кукурудзи | | | | | | | 4.|Приставка для збирання | | | | | | | |соняшнику | | | | | | | 5.|Ремінний підбирач | | | | | | | 6.|Запасні частини з упакува-| X | X | X | | | | |льною відомістю | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————| | Всього на суму | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________
(прописом дол.США) __________________________________________________________________
(прописом грн.) (за курсом Національного банку України на "___" _________ 199_ р.)
Цей акт складений в 2-х примірниках, в тому числі для:
корпорації "Украгропромбіржа" - один примірник; покупця - один примірник. Приймання по кількості та якості техніки проведено покупцем в
присутності спеціалістів фірми "Джон Дір" та корпорації
"Украгропромбіржа". Претензій до кількості та якості техніки до
корпорації "Украгропромбіржа" немає. Комбайн технічно справний, заправлений ПММ (дизельне пальне в
кількості _______________________ л) і укомплектований спеціальним
інструментом згідно з пакувальною відомістю. Посібник для
експлуатації комбайна і приставок одержаний покупцем.
Техніку фірми "Джон Дір" Техніку фірми "Джон Дір"
Передав: Прийняв:
від корпорації "Украгропромбіржа": від Покупця:
Президент ________________________
В.Н.Тимченко (посада) ________________________
(підпис, прізвище)
М.П. М.П.
Додаткова відомість
до акта від "___" ___________ 199_ р.
на передачу-приймання зернозбиральної
техніки для підприємств, які одержали
два і більше комбайни —————————————————————————————————————————— | N двигуна | N шасі | Підпис отримувача | |———————————+————————+———————————————————| | | | | ——————————————————————————————————————————
Додаток N 4
до Порядку передачі сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання зернозбиральної техніки
фірми "Джон Дір" та проведення
розрахунків за отриману ними техніку і
поставки до державних ресурсів
продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення та погашення кредитів
Акт N ______
передачі-приймання продовольчого зерна до державних
ресурсів в рахунок державного замовлення
м.Київ "___" ________________ 199_ р.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
20 березня 1997 року N 234 "Про проведення сільськогосподарськими
товаровиробниками та іншими суб'єктами господарювання розрахунків
за отриману зернозбиральну техніку фірми "Джон Дір" __________________________________________________________________
(найменування Товаровиробника) передав, а Державна акціонерна компанія "Хліб України" в особі ___ __________________________________________________________________
прийняла за період з "___" ______ 199_ р. по "___" _______ 199_ р.
до державних ресурсів в рахунок державного замовлення продовольче
зерно ________________ в кількості ______________ тонн на загальну
суму _______________________________________________________ грн.,
(прописом) що за курсом Національного банку України на дати поставок
становить ___________________________________________ доларів США,
(прописом) від таких заготівельних підприємств, що здійснили заготівлю
продовольчого зерна в рахунок погашення заборгованості за отриману
техніку фірми "Джон Дір": —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Назва заготівельного|Поштова адреса|Обсяг заготівлі| Вартість | |підприємства | | (тонн) | (дол.США) | |————————————————————+——————————————+———————————————+————————————| | | | | | |————————————————————+——————————————+———————————————+————————————| | | | | | |————————————————————+——————————————+———————————————+————————————| | | | | | |————————————————————+——————————————+———————————————+————————————| |————————————————————+——————————————+———————————————+————————————| |————————————————————+——————————————+———————————————+————————————| ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Корпорація Державна акціонерна
"Украгропромбіржа" компанія "Хліб України" __________________ _______________________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.
Додаток N 5
до Порядку передачі сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання зернозбиральної техніки
фірми "Джон Дір" та проведення
розрахунків за отриману ними техніку і
поставки до державних ресурсів
продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення та погашення кредитів
_________________________________
назва заготівельного підприємства _________________________________
його адреса _________________________________
виробниче об'єднання "___" _____________ 199_ р. N ___
"___" _____________ 199_ р. N ___
дата і N реєстрації Договору в
держінспекції по заготівлі і
якості сільгосппродукції
Особовий рахунок
про надходження продукції до дежавних ресурсів
у 1997-2001 роках за техніку фірми "Джон Дір"
по __________________________________
(одержувач техніки та його адреса)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Найменування |Підлягає поставці за До-|Фактично поставлено |продукції |говором |продукції за Договором | |————————————————————————+———————————————————————— | |1997|1998|1999|2000|2001|1997|1998|1999|2000|2001 |———————————————+————+————+————+————+————+————+————+————+————+———— |Продовольче зе-| | | | | | | | | | |рно (т) | | | | | | | | | | |Вартість, грн. | | | | | | | | | | |дол.США | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————— |Фактично поставлено продукції наростаючим підсумком з поча-| |тку дії Договору | +———————————————————————————————————————————————————————————| |за 1997|за 1997-1998|за 1997-1999|за 1997-2000|за 1997-2001| +———————+————————————+————————————+————————————+————————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————
М.П. Керівник
Головний бухгалтер
Додаток N 6
до Порядку передачі сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання зернозбиральної техніки
фірми "Джон Дір" та проведення
розрахунків за отриману ними техніку і
поставки до державних ресурсів
продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення та погашення кредитів
Протокол
про переоформлення заборгованості перед
бюджетом та проведення розрахунків з
бюджетом за _____ квартал 199_ року
м.Київ "___" ______________ 199_ р.
На виконання п.12 Порядку, затвердженого наказом Міністерства
агропромислового комплексу України, Міністерства фінансів України,
ДАК "Хліб України" і погодженого з корпорацією "Украгропромбіржа"
від 22 серпня 1997 р. N 14/185/56, корпорація "Украгропромбіржа",
ДАК "Хліб України" та Головне управління Державного казначейства
України на підставі зведених актів передачі-приймання
продовольчого зерна до державних ресурсів в рахунок державного
замовлення та звітів про надходження грошових коштів до бюджету
в ________ кварталі 199_ р. склали цей протокол про переоформлення
заборгованості перед бюджетом з Товаровиробників на ДАК "Хліб
України". —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Область України,|Перераховано|Сума заборгованості|Всього зарахо-| |найменування То-|грошових ко-|перед бюджетом, яка|вано погашення| |варовиробника та|штів до бюд-|переоформлюється на|заборгованості| |його адреса |жету |ДАК "Хліб України" |перед бюджетом| | |————————————+———————————————————+——————————————| | |грн.|дол.США|грн. |дол.США |грн. |дол.США| |————————————————+————+———————+———————+———————————+——————+———————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |————————————————+————+———————+———————+———————————+——————+———————| |Всього | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Всього зараховується в погашення заборгованості
Товаровиробника перед бюджетом в ___ кварталі 199_ р. ____________________________________________________________ грн.,
(цифрою та прописом) _________________________________________________________ дол.США.
(цифрою та прописом) Сплачено в ____________ кварталі 199_ р. Головним управлінням
Державного казначейства України в рахунок погашення зовнішнього
боргу по кредитах на умовах згідно з п.12 Порядку ________________ ___________________________________ грн., ________________________
(цифрою та прописом) ______________________________________ дол.США.
(цифрою та прописом) Залишок заборгованості Товаровиробників перед бюджетом: на початок звітного кварталу: ____________________________ грн., __________________ дол.США на кінець звітного кварталу: ____________________________ грн., _________________ дол.США.
Корпорація ДАК Головне управління
"Украгропромбіржа" "Хліб України" Державного казначейства
України __________________ ______________ _______________________
М.П. М.П. М.П.
Додаток N 7
до Порядку передачі сільськогосподарським
товаровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання зернозбиральної техніки
фірми "Джон Дір" та проведення
розрахунків за отриману ними техніку і
поставки до державних ресурсів
продовольчого зерна в рахунок державного
замовлення та погашення кредитів
Довідка
про переоформлення заборгованості перед бюджетом
та проведення розрахунків з бюджетом коштами
м.Київ "___" ________________ 199_ р. —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Наростаючим підсумком станом на | | |——————————————————————————————————————————————| | |01.01. |01.01. |01.01. |01.01. |01.01. |Всього| | |1997 р.|1998 р.|1999 р.|2000 р.|2001 р.| | |—————————————————+———————+———————+———————+———————+———————+——————| |1. Сума кредиту, | | | | | | | |відсотки та вит- | | | | | | | |рати на обслуго- | | | | | | | |вування кредиту, | | | | | | | |що підлягають сп-| | | | | | | |латі | | | | | | | |—————————————————+———————+———————+———————+———————+———————+——————| |2. Сплачено за | | | | | | | |кредити, відсотки| | | | | | | |та витрати на об-| | | | | | | |слуговування кре-| | | | | | | |дитів за рахунок | | | | | | | |коштів Державного| | | | | | | |бюджету | | | | | | | |—————————————————+———————+———————+———————+———————+———————+——————| |3. Погашено бюд- | | | | | | | |жетної заборгова-| | | | | | | |ності, всього: | | | | | | | |—————————————————+———————+———————+———————+———————+———————+——————| |в тому числі: | | | | | | | |- переоформлено | | | | | | | |на ДАК "Хліб Ук- | | | | | | | |раїни" | | | | | | | |- сплачено гроши-| | | | | | | |ма відділенням | | | | | | | |Державного казна-| | | | | | | |чейства України, | | | | | | | |всього: | | | | | | | |—————————————————+———————+———————+———————+———————+———————+——————| |в тому числі: | | | | | | | |- Товаровиробни- | | | | | | | |ками | | | | | | | |- корпорацією | | | | | | | |"Украгропромбір- | | | | | | | |жа" | | | | | | | |—————————————————+———————+———————+———————+———————+———————+——————| |4. Сума заборго- | | | | | | | |ваності перед Де-| | | | | | | |ржавним бюджетом | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Корпорація ДАК Головне управління
"Украгропромбіржа" "Хліб України" Державного казначейства
України __________________ ______________ _______________________
М.П. М.П. М.П.
"Офіційний вісник України", N 37, стор.86
Код нормативного акта: 3747/1997вгору