Документ z0388-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2016  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2016 р.
за № 388/28518

Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями громадян, що надійшли на «телефон довіри» Управління у справах учасників антитерористичної операції Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (із змінами) та з метою вдосконалення роботи із забезпечення соціальних прав і гарантій учасників антитерористичної операції, об’єктивного, всебічного та вчасного розгляду звернень громадян, що надходять на «телефон довіри», запобігання корупційним правопорушенням НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи з повідомленнями громадян, що надійшли на «телефон довіри» Управління у справах учасників антитерористичної операції Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Управлінню у справах учасників антитерористичної операції МВС (Мельник В.В.) забезпечити:

1) прийняття, облік і опрацювання повідомлень, що надходитимуть на «телефон довіри»;

2) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції

А.В. Дерев’янкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
22.02.2016  № 118


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2016 р.
за № 388/28518

ПОРЯДОК
роботи з повідомленнями громадян, що надійшли на «телефон довіри» Управління у справах учасників антитерористичної операції Міністерства внутрішніх справ України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Законів України «Про звернення громадян», «Про запобігання корупції», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (із змінами).

2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Управління у справах учасників антитерористичної операції Міністерства внутрішніх справ України (далі - Управління) при отриманні, опрацюванні, узагальненні та обліку повідомлень з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції, які надходять від фізичних осіб (далі - заявники) на «телефон довіри» Управління за абонентським номером (044) 256-17-20.

3. «Телефон довіри» Управління працює щовівторка та щочетверга (крім державних свят) з 10.00 до 12.00 та з 15.00 до 17.00.

4. Заявник може звернутися на «телефон довіри» Управління для отримання усної інформації щодо результатів опрацювання його повідомлення щовівторка та щочетверга (крім державних свят) з 10.00 до 12.00 та з 15.00 до 17.00.

5. Інформація про номер «телефону довіри» Управління розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

6. Організація роботи «телефону довіри» Управління здійснюється начальником відділу оформлення документів Управління.

ІІ. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень, що надійшли на «телефон довіри» Управління

1. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень, що надійшли на «телефон довіри» Управління (далі - повідомлення), здійснюються відповідальною особою.

Відповідальна особа - працівник Управління, який у час роботи «телефону довіри» згідно з графіком чергувань, затвердженим начальником Управління, здійснює прийняття, опрацювання та облік повідомлень, що надходять на зазначений телефон.

2. Відповідальна особа при прийнятті повідомлень пропонує заявникові надати:

інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/перебування, контактний телефон);

іншу інформацію, що має значення для вирішення конкретного питання.

Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення.

3. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

4. Відповідальна особа має право зв’язатися в разі потреби із заявником для уточнення інформації.

5. При висловленні заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна особа повідомляє йому поштову адресу Міністерства внутрішніх справ України.

Реєстрація та розгляд письмових звернень громадян здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

6. При прийнятті від громадян повідомлень щодо фактів, які містять ознаки корупційних правопорушень, відповідальна особа передає наявну інформацію до Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України для попереднього її розгляду, про що робиться відмітка у журналі передачі інформації, що містить ознаки корупційного правопорушення, до Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України (додаток 1).

7. Відомості про заявника та порушене ним питання вносяться відповідальною особою до картки «телефону довіри» (додаток 2).

ІІІ. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях, розгляд звернень

1. За повідомленнями, що надійшли на «телефон довіри» Управління, проводиться перевірка інформації.

2. Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається начальником або заступником начальника Управління. До розгляду повідомлення залучаються працівники Управління, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

3. Перевірка інформації має встановити причину звернення на «телефон довіри» Управління.

4. Посадовій(им) особі(ам), якій(им) доручено проведення перевірки інформації, надається право:

запрошувати заявника та інших осіб (за згодою), які причетні до фактів, що стали причиною звернення на «телефон довіри» Управління, й одержувати від них (за згодою) усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії), що стосуються перевірки інформації;

зв’язуватися із заявником у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту звернення;

залучати в разі потреби відповідних працівників інших структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України і отримувати від них консультації, а також письмові висновки, що можуть сприяти розгляду звернення;

ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації (їх копії).

5. За результатами розгляду звернення надається аргументована усна, а в разі вимоги заявника - письмова відповідь.

6. За підсумками роботи «телефону довіри» Управління працівниками відділу оформлення документів Управління раз на півріччя складається звіт. Звіт повинен містити інформацію про:

кількість повідомлень, що надійшли на «телефон довіри» Управління за півріччя, за наростаючим підсумком з початку поточного року, а також у розрізі місця проживання осіб;

основні питання, що порушуються;

результати розгляду.

7. Документи і матеріали стосовно розгляду звернень, що надійшли на «телефон довіри» Управління, обліковуються і формуються у справи.

Начальник Управління
у справах учасників
антитерористичної операції
Міністерства внутрішніх
справ України

В.В. МельникДодаток 1
до Порядку роботи
з повідомленнями громадян,
що надійшли на «телефон довіри»
Управління у справах учасників
антитерористичної операції
Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 6 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
передачі інформації, що містить ознаки корупційного правопорушення, до Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України

№ з/п

Дата та час отримання повідомлення

Відповідальна особа, яка прийняла повідомлення (посада, прізвище, ініціали)

Інформація про заявника (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання/перебування, номери контактних телефонів, інших засобів зв’язку)

Зміст повідомлення (місце вчинення правопорушення та конкретні обставини, що стали причиною звернення на «телефон довіри», а також інша інформація, що має значення для розв’язання конкретного питання)

Посадова особа Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України, якій передано повідомлення (посада, прізвище, ініціали)

Підпис посадової особи Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України про отримання повідомлення

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
Додаток 2
до Порядку роботи
з повідомленнями громадян,
що надійшли на «телефон довіри»
Управління у справах учасників
антитерористичної операції
Міністерства внутрішніх справ України
(пункт 7 розділу ІІ)

КАРТКА
«телефону довіри»

МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ У СПРАВАХ УЧАСНИКІВ
АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

_________________________________________________________________________

«ТЕЛЕФОН ДОВІРИ»


ДатаГромадянин
(П.І.Б. повністю)


Місце проживання/
перебування, телефон


Соціальний стан, категорія


Питання
Відповідальна особа __________________________ Підпис _______________вгору