Документ z0388-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.05.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2015  № 770


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2015 р.
за № 388/26833

Про затвердження Змін до Правил спортивних змагань з парашутного спорту

Відповідно до статті 124 Конституції України, статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 09 грудня 2014 року у справі № 826/3337/14 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил спортивних змагань з парашутного спорту, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 21 серпня 2013 року № 47, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2013 року за № 1560/24092, що додаються.

2. Юридичному управлінню (Дорофеєв М.Ю.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр молоді та спорту

І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Президент
Всеукраїнської громадської організації
«Федерація парашутного спорту України»

О.В. ШаповаловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
23.03.2015  № 770


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2015 р.
за № 388/26833

ЗМІНИ
до Правил спортивних змагань з парашутного спорту

1. У пункті 2 розділу ІІІ слова "за поданням ФПСУ" виключити.

2. Підпункт 11 пункту 2 розділу ІV виключити.

У зв’язку з цим підпункт 12 вважати підпунктом 11.

3. У главі 4 розділу VІ:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Головний суддя та суддівська колегія змагань затверджуються організатором/організаторами змагань.";

2) пункти 3, 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-19 вважати відповідно пунктами 3-17.

4. У главі 7 розділу VІІ:

1) у пункті 1 слова ", або відмови у допуску спортсмена/команди до участі у змаганнях," виключити;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Ухвала суддівської колегії стосовно відмови спортсмену/команді у праві участі у змаганнях може бути оскаржена в судовому порядку.";

3) пункти 3, 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-21 вважати відповідно пунктами 3-19.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуВ.Г. Стеценковгору