Документ z0388-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.03.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2012  № 119


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2012 р.
за № 388/20701

Про затвердження Порядку складення та подання запитів на отримання публічної інформації та форми для подання запиту на отримання публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складення та подання запитів на отримання публічної інформації  (додається).

1.2. Форму для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної,  юридичної особи, від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді та електронною поштою (додається).

2. Управлінню контролю та діловодства забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Сектору з питань взаємодії з засобами масової інформації та громадськістю забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

Віце-прем’єр-міністр України –
Міністр інфраструктури
УкраїниБ. Колесніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
23.02.2012 № 119


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2012 р.
за № 388/20701

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на отримання публічної інформації

1. Запит на отримання публічної інформації подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Міністерства інфраструктури України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

3. Запит на отримання публічної інформації повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник публічної інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

5. Запит на публічну інформацію може бути подано особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку Мінінфраструктури України.

6. Під час подання запиту на отримання публічної інформації запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

8. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Начальник Управління
контролю та діловодства


І. Стовпець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
23.02.2012 № 119

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної, юридичної особи, від об'єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді та електронною поштою

Розпорядник інформації

Міністерство інфраструктури України
проспект Перемоги, 14м.
Київ, 01135

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

Для фізичних осіб:
прізвище, ім'я та по батькові, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача.
Для юридичних осіб:
найменування юридичної особи, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону.
Для об'єднання громадян, що не мають статусу юридичної особи:
найменування об'єднання громадян що не мають статусу юридичної особи, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону.


Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується


або


Загальний опис інформації, що запитується

(Загальний опис необхідної інформації)

Поштою

(Вказати поштову адресу)

Факсом

(Вказати номер факсу)

Електронною поштою

(Вказати e-mail)

Необхідне підкреслити

Контакти запитувача


Підпис

(подання запиту в письмовій формі)


__________
Примітки:


1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства інфраструктури України, розміщується на веб-сайті Міністерства інфраструктури України www.mtu.gov.ua.


2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 14 (на конверті вказувати "Публічна інформація");
на електронну адресу: malyarenko@mtu.gov.ua;
телефаксом: (044) 486-72-06;
телефоном:  (044)  351-48-01.


3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство інфраструктури України, за адресою: 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14, приміщення громадської приймальні Міністерства інфраструктури України.


4. Форми запитів можна отримати в Міністерстві інфраструктури України за адресою: проспект Перемоги, 14, приміщення громадської приймальні Міністерства інфраструктури України.


5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації, який є зручним для запитувача.


6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.


8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.


9. Інформація на запит надається безоплатно.


10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.


11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:


11.1. Міністерство інфраструктури України не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.


11.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.


11.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток.


11.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:


прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);


загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);


підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Начальник Управління
контролю та діловодства


І. Стовпецьвгору