Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 20.05.200343/5
Документ z0388-03, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.01.2017, підстава - z1126-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.05.2003 N 43/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2003 р.
за N 388/7709
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 2432/5 ( z1126-16 ) від 05.08.2016 }
Про затвердження Положення про Єдиний
державний реєстр виконавчих проваджень
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства юстиції
N 13/5 ( z0171-06 ) від 24.02.2006
N 63/5 ( z0889-06 ) від 19.07.2006
N 114/5 ( z0236-07 ) від 20.03.2007
N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008
N 1270/5 ( z0692-08 ) від 24.07.2008
N 3629/5 ( z1566-11 ) від 28.12.2011
N 435/5 ( z0430-12 ) від 21.03.2012
N 512/5 ( z0489-12 ) від 02.04.2012
Розпорядженням КМ
N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012
Наказами Міністерства юстиції
N 2352/5 ( z1910-13 ) від 07.11.2013
N 2621/5 ( z2108-13 ) від 12.12.2013
N 785/5 ( z0526-14 ) від 20.05.2014
Наказами Міністерства юстиції
N 601/5 ( z0468-15 ) від 24.04.2015
N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015
N 2710/5 ( z1620-15 ) від 22.12.2015 }

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ) (із змінами і доповненнями) з метою створення системи
обліку виконавчих проваджень, підвищення рівня примусового
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), контролю
за дотриманням державними виконавцями вимог чинного законодавства
при здійсненні виконавчих дій Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр
виконавчих проваджень, що додається.
{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 512/5 ( z0489-12 ) від 02.04.2012 }
3. Департаменту державної виконавчої служби (Павлова Л.М.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (із змінами і доповненнями).
4. Департаменту державної виконавчої служби (Павлова Л.М.),
Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції
України (Добжанський В.Б.) довести цей наказ до відома начальників
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції, регіональних філій
Держінформ'юсту та забезпечити його належне застосування в роботі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Міністерства юстиції України Шупеню М.М.
Міністр О.В.Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
20.05.2003 N 43/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 травня 2003 р.
за N 388/7709

ПОЛОЖЕННЯ
про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
{ У тексті Положення слова "відділ ДВС" та "відділ
державної виконавчої служби" у всіх відмінках
замінено словами "орган ДВС" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 63/5 ( z0889-06 ) від 19.07.2006 }

Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень
розроблено відповідно до Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) та з метою визначення процедури формування
та ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
1. Загальні положення
1.1. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень (надалі -
Єдиний реєстр) - це комп'ютерна база даних, яка створена за
допомогою автоматизованої системи і відповідно до якої
здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук,
узагальнення та надання відомостей про виконавчі дії. { Пункт 1.1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
1.2. Держателем Єдиного реєстру є Міністерство юстиції
України, яке забезпечує його ведення. { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 3629/5 ( z1566-11 ) від 28.12.2011; в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від
25.06.2015 }
1.3. Адміністратором Єдиного реєстру є державне підприємство
"Національні інформаційні системи", яке має прямий доступ до
комп'ютерної бази даних і відповідає за її створення,
впровадження, матеріально-технічне та технологічне забезпечення,
збереження і захист даних, що містяться в Єдиному реєстрі. { Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008, N 1270/5 ( z0692-08 )
від 24.07.2008, N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
1.4. Реєстраторами Єдиного реєстру є: відділ примусового виконання рішень Департаменту державної
виконавчої служби Міністерства юстиції України, структурні
підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах
Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення),
районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції
з питань державної виконавчої служби (далі - органи ДВС), які
здійснюють його ведення. { Абзац другий пункту 1.4 глави 1 в
редакції Наказів Міністерства юстиції N 3629/5 ( z1566-11 ) від
28.12.2011, N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
{ Абзац третій пункту 1.4 скасовано на підставі Розпорядження
КМ N 940-р ( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
{ Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 63/5 ( z0889-06 ) від 19.07.2006; в редакції Наказів
Міністерства юстиції N 114/5 ( z0236-07 ) від 20.03.2007, N 710/5
( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
1.5. Користувачами Єдиного реєстру є:
Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції
України, структурні підрозділи головних територіальних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
в областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст
обласного значення), районних у містах, міжрайонних та
міськрайонних управлінь юстиції з питань державної виконавчої
служби; { Абзац другий пункту 1.5 в редакції Наказів Міністерства
юстиції N 13/5 ( z0171-06 ) від 24.02.2006; N 114/5 ( z0236-07 )
від 20.03.2007, N 3629/5 ( z1566-11 ) від 28.12.2011, N 1059/5
( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
фізичні та юридичні особи в порядку, передбаченому цим
Положенням. { Абзац третій пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від
15.05.2008 }
1.6. Витрати, пов'язані з підтримкою, супроводженням та
технічним обслуговуванням Єдиного реєстру покриваються за рахунок
витрат на організацію та проведення виконавчих дій. { Пункт 1.6 в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від
15.05.2008 }
1.7. Розмір оплати, що вноситься органами ДВС за підтримку,
супроводження та технічне обслуговування Єдиного реєстру,
встановлюється Міністерством юстиції України. { Пункт 1.7 в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від
15.05.2008 }
{ Пункт 1.8 скасовано на підставі Розпорядження КМ N 940-р
( 940-2012-р ) від 12.09.2012 }
2. Порядок реєстрації виконавчих документів
2.1. Дані виконавчих документів, що надійшли до органу ДВС,
підлягають обов'язковому внесенню до Єдиного реєстру.
2.2. Унесення до Єдиного реєстру даних про виконавчий
документ здійснюється у відповідному органі ДВС протягом двох
робочих днів з дня надходження виконавчого документа до державного
виконавця.
2.3. Даними, що вносяться до Єдиного реєстру у органі ДВС,
є: найменування органу ДВС, до якого надійшов на виконання
виконавчий документ; дата надходження виконавчого документа до державного
виконавця; назва виконавчого документа, номер та дата видачі; найменування органу, посадової особи, що видали документ; повне найменування стягувача та боржника, їх адреси і, у разі
наявності, - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для юридичних осіб або
реєстраційний номер облікової картки платника податків для
фізичних осіб (серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті), номер мобільного телефону,
факсу (телефаксу), адреси електронної пошти стягувача і боржника;
{ Абзац шостий пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 3629/5 ( z1566-11 ) від 28.12.2011;
в редакції Наказу Міністерства юстиції N 435/5 ( z0430-12 ) від
21.03.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 785/5 ( z0526-14 ) від 20.05.2014 } категорія виконавчого документа; відомості про стягнення коштів на користь держави; дата набрання рішенням чинності; резолютивна частина рішення (у тому числі сума грошових
коштів, яка підлягає стягненню за виконавчим документом).
3. Внесення до Єдиного реєстру відомостей
щодо здійснення виконавчого провадження
3.1. До Єдиного реєстру обов'язково вносяться відомості про
проведення всіх виконавчих дій. { Пункт 3.1 в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
3.2. Унесення відомостей до Єдиного реєстру здійснюється
державним виконавцем або уповноваженою посадовою особою органу
ДВС.
3.3. Відомості про проведення виконавчих дій вносяться до
Єдиного реєстру одночасно з виготовленням документа, на підставі
якого вчиняється виконавча дія. У разі здійснення виконавчої дії за межами органу ДВС
відомості про таку дію вносяться до Єдиного реєстру протягом двох
робочих днів після її проведення або надходження повідомлення про
її проведення. { Абзац другий пункту 3.3 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3629/5
( z1566-11 ) від 28.12.2011 } { Пункт 3.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 710/5
( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
3.4. Відомості про відкладення провадження виконавчих дій,
зупинення виконавчого провадження, поновлення виконавчого
провадження вносяться до Єдиного реєстру не пізніше наступного
робочого дня після винесення відповідних постанов, а про
відстрочку або розстрочку виконання рішення - не пізніше
наступного робочого дня після надходження відповідного рішення. { Пункт 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 3629/5 ( z1566-11 ) від 28.12.2011 }

{ Пункт 3.5 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 2710/5 ( z1620-15 ) від 22.12.2015 }

3.5. Постанови державного виконавця, а також інші документи
виконавчого провадження виготовляються за допомогою Єдиного
державного реєстру виконавчих проваджень. У разі тимчасової
відсутності доступу до Єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень (через перебої в електропостачанні, електрозв'язку
тощо), як виняток, допускається виготовлення документів
виконавчого провадження без використання Єдиного державного
реєстру виконавчих проваджень з подальшим обов'язковим внесенням
таких документів до Єдиного державного реєстру виконавчих
проваджень в день усунення причин, що перешкоджали доступу до
нього. { Главу 3 доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 3629/5 ( z1566-11 ) від 28.12.2011 }

{ Главу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 2710/5 ( z1620-15 ) від 22.12.2015 }

5. Доступ до Єдиного реєстру

{ Пункт 5.1 глави 5 виключено на підставі Наказу Міністерства
юстиції N 2710/5 ( z1620-15 ) від 22.12.2015 }

5.1. Право доступу до виконавчого провадження шляхом пошуку,
перегляду, копіювання та роздрукування всіх документів та
відомостей виконавчого провадження мають сторони виконавчого
провадження, у якому вони беруть участь. Указаний доступ до інформації Єдиного реєстру здійснюється
безоплатно та цілодобово з використанням звичайних програмних
засобів перегляду інформації у мережі інтернет через веб-сайт,
який ведеться Адміністратором Єдиного реєстру. З метою забезпечення доступу до інформації Єдиного реєстру
сторонам виконавчого провадження у постанові про відкриття
виконавчого провадження роз'яснюється таке право, указуються
адреса відповідного веб-сайту в мережі інтернет, а також
ідентифікатор для доступу до інформації про виконавче провадження
та порядок його використання.
5.2. На отримання доступу до Єдиного реєстру мають право: Міністр юстиції України, заступник Міністра юстиції України
з питань виконавчої служби, директор Департаменту державної
виконавчої служби, заступники директора Департаменту державної
виконавчої служби, інші посадові особи Департаменту державної
виконавчої служби, визначені директором Департаменту державної
виконавчої служби, посадові особи структурного підрозділу
Міністерства юстиції України, до повноважень яких належить
здійснення внутрішнього аудиту, визначені Міністром юстиції
України; { Абзац другий пункту глави 5 в редакції Наказів
Міністерства юстиції N 2621/5 ( z2108-13 ) від 12.12.2013,
N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 } посадові особи Секретаріату Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини, визначені Міністром
юстиції України, до повноважень яких належить координація
виконання рішень Європейського суду з прав людини та
представництво держави в цивільних справах; { Абзац пункту
глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 2621/5 ( z2108-13 ) від 12.12.2013 } начальники структурних підрозділів головних територіальних
управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі,
районних, міських (міст обласного значення), районних у містах,
міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції з питань державної
виконавчої служби, їх заступники та визначені ними посадові
особи. { Абзац четвертий пункту глави 5 в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
{ Абзац п'ятий пункту глави 5 виключено на підставі
Наказу Міністерства юстиції N 1059/5 ( z0754-15 ) від 25.06.2015 }
{ Пункт глави 5 в редакції Наказів Міністерства юстиції
N 3629/5 ( z1566-11 ) від 28.12.2011, N 2352/5 ( z1910-13 ) від
07.11.2013 }
{ Положення доповнено Розділом 5 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
6. Отримання з Єдиного реєстру інформації про наявність
виконавчих проваджень { Назва Розділу в редакції Наказу Міністерства юстиції N 710/5
( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
6.1. Інформація з Єдиного реєстру про наявність виконавчих
проваджень (у тому числі завершених) відносно боржників-юридичних
осіб та фізичних осіб- підприємців надається у вигляді скорочених
витягів у паперовій або електронній формі на запити будь-яких
фізичних та юридичних осіб. Повні витяги з Єдиного реєстру
надаються на запити сторін виконавчого провадження. { Пункт 6.1 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 710/5
( z0417-08 ) від 15.05.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 1270/5 ( z0692-08 ) від
24.07.2008 }
6.2. Витяги в паперовій формі надаються Адміністратором
Єдиного реєстру на підставі письмової заяви, форма якої наведена в
додатку до Положення ( z0388-03 ). Витяги в електронній формі фізичні та юридичні особи можуть
отримувати через веб-сайт Адміністратора Єдиного реєстру з
використанням звичайних програмних засобів перегляду інформації у
мережі інтернет. { Пункт 6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 13/5 ( z0171-06 ) від 24.02.2006, в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
6.3. Пошук інформації про наявність виконавчих проваджень
відносно боржників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
у Єдиному реєстрі здійснюється за такими реквізитами: найменування боржника юридичної особи або прізвище, ім'я та
по батькові боржника фізичної особи - підприємця; ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств
і організацій України боржника (для юридичних осіб), а для
фізичних осіб - підприємців - реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті). { Абзац третій пункту 6.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3629/5
( z1566-11 ) від 28.12.2011 } { Пункт 6.3 в редакції Наказу Міністерства юстиції N 710/5
( z0417-08 ) від 15.05.2008; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства юстиції N 3629/5 ( z1566-11 ) від
28.12.2011 }
6.4. До письмового звернення додається документ, що
підтверджує внесення плати за надання витягу з Єдиного реєстру.
6.5. За надання витягу з Єдиного реєстру справляється плата,
у відповідності до тарифів, які визначаються Міністерством юстиції
України.
( Пункт виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 13/5 ( z0171-06 ) від 24.02.2006 )
6.7. У скороченому витязі з Єдиного реєстру зазначаються:
{ Абзац перший пункту 6.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1270/5 ( z0692-08 ) від 24.07.2008 } відомості, за якими здійснювався пошук інформації в Єдиному
реєстрі; відомості про особу, що звернулася за наданням витягу; найменування боржника - юридичної особи, а в разі наявності
інформації також його місцезнаходження та ідентифікаційний код за
Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України або
прізвище, ім'я, по батькові боржника фізичної особи - підприємця,
а в разі наявності інформації - місце його проживання та
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті); { Абзац четвертий пункту 6.7 глави 6 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 3629/5
( z1566-11 ) від 28.12.2011 } дата відкриття та/або дата завершення виконавчого
провадження; орган ДВС, у якому відкрито виконавче провадження, та його
місцезнаходження; номер виконавчого провадження в Єдиному реєстрі; відомості про особу, яка надала витяг. { Розділ 6 доповнено пунктом 6.7 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
6.8. У повному витязі з Єдиного реєстру, який надається
сторонам виконавчого провадження, зазначаються відомості,
визначені пунктами 2.3 та 3.1 цього Положення. { Розділ 6 доповнено пунктом 6.8 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 1270/5 ( z0692-08 ) від 24.07.2008 }
6.9. На витягах з Єдиного реєстру, які надаються в паперовій
формі, проставляються підпис і печатка Адміністратора Єдиного
реєстру. { Розділ 6 доповнено пунктом згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008; в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 601/5 ( z0468-15 ) від
24.04.2015 }
{ Пункт 6.10 глави 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 601/5 ( z0468-15 ) від 24.04.2015 }
6.10. Можливість перегляду, копіювання та роздрукування
витягу про наявність виконавчих проваджень (у тому числі
завершених) відносно боржника, отриманого в результаті пошуку
через веб-сайт Адміністратора Єдиного реєстру, надається
користувачам лише після здійснення оплати. Адміністратор Єдиного
реєстру забезпечує можливість здійснювати оплату витягу з
використанням платіжних карток, за допомогою визначеної
Адміністратором Єдиного реєстру системи експрес-платежів, через
мережу інтернет. { Розділ 6 доповнено пунктом згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }
7. Прикінцеві положення
7.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних,
технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей,
що містяться у Єдиному реєстрі, від несанкціонованого доступу.
7.2. Посадові особи органу ДВС несуть відповідальність за
повноту та вірогідність інформації, яка вноситься до Єдиного
реєстру.
7.3. Адміністратор не несе відповідальності за помилки
органу ДВС при внесенні інформації до Єдиного реєстру.
7.4. Адміністратор несе відповідальність за втрату
інформації, що сталася з вини персоналу Адміністратора.
7.5. Адміністратор несе відповідальність за якість надання
послуг з технічного та технологічного забезпечення Єдиного
державного реєстру виконавчих проваджень, які мають відповідати
нормам чинного законодавства. { Главу 7 доповнено пунктом 7.5 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 3629/5 ( z1566-11 ) від 28.12.2011 }
Директор Департаменту державної
виконавчої служби Л.М.Павлова

Додаток
до Положення про Єдиний
державний реєстр виконавчих
проваджень

Вихідний N ____________
Дата "____" ___________
ЗАЯВА
про надання витягу з Єдиного державного
реєстру виконавчих проваджень

> Параметри запиту:
Для боржника фізичної особи - підприємця зазначити:
Ідентифікаційний номер ---------------------------------- у Державному реєстрі | | | | | | | | | | | | фізичних осіб - платників ---------------------------------- податків та інших
обов'язкових платежів
боржника
Прізвище, ім'я, по батькові боржника ____________________________ _________________________________________________________________
або
Для боржника юридичної особи зазначити:
---------------------------- Код за ЄДРПОУ боржника | | | | | | | | | | ----------------------------
Назва боржника __________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |> Відомості про заявника: | ------------------------------------------------------------------
П.І.Б. та/або найменування юридичної особи, що подає заяву ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Місце проживання / місцезнаходження:
Держава --------------------- Індекс ---------------- | | | | --------------------- ----------------
Область --------------------- Район --------------------- | | | | --------------------- ---------------------
Місто/село --------------------- Вулиця --------------------- | | | | --------------------- ---------------------
Буд., корпус -------- Кв., кімн. --------- | | | | -------- ---------
Телефон заявника -------------------------- ----------------------------------- -------------------------- | Службові відмітки Підпис заявника | -------------------------- |Вхідний номер заяви | | | ------------------------ | | | ------------------------ -------------------------- |Реєстраційний номер витягу | ------------------------ | ------------------------ |Дата видачі витягу |----------------- | дд | мм | рр
{ Положення доповнено Додатком згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 710/5 ( z0417-08 ) від 15.05.2008 }вгору