Документ z0388-00, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0972-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 316 від 14.06.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
4 липня 2000 р.
за N 388/4609

Про затвердження Порядку присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання під Державним прапором України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016
N 354 ( z0972-18 ) від 06.08.2018 }

Відповідно до статей 3, 10 Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ) та пункту 4.14 Положення про Інспекцію
Головного державного реєстратора флоту ( z0532-97 ), з метою
виконання вимог міжнародної конвенції про захист людського життя
на морі (СОЛАС - 74) та своєчасного інформування зацікавлених
міжнародних організацій про зміни реєстраційних суднових даних, що
стосуються вимог ідентифікації суден, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок присвоєння ідентифікаційного номера
Міжнародної морської організації суднам, які мають право плавання
під Державним прапором України (додається).
2. Головному державному реєстратору флоту (Павлов Л.В.)
забезпечити співробітництво з зацікавленими міжнародними
організаціями щодо ідентифікації суден та опублікування Порядку
присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської
організації суднам, які мають право плавання під Державним
прапором України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту Севрюкова В.В.
Міністр Л.М.Костюченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
14.06.2000 N 316
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2000 р.
за N 388/4609
ПОРЯДОК
присвоєння ідентифікаційного номера Міжнародної морської
організації суднам, які мають право плавання під Державним
прапором України

{ У тексті Порядку слова "Інспекція ГДРФ" у всіх відмінках
замінено словом "Укрморрічінспекція" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
{ У тексті Порядку слово "Укрморрічінспекція" замінено
словом "Укртрансбезпека" згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 }
{ У тексті Порядку слова "Державна служба України з
безпеки на транспорті", "Укртрансбезпека" у всіх
відмінках замінено відповідно словами "Державна служба
морського та річкового транспорту України", "Морська
адміністрація" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 354 ( z0972-18 ) від
06.08.2018 }
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 3, 10
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ),
з метою виконання правила 3 глави X СОЛАС - 74 щодо надання
ідентифікаційних номерів Міжнародної морської організації (IMO)
усім пасажирським суднам валовою місткістю 100 од. і більше та
всім вантажним суднам валовою місткістю 300 од. і більше, а також
виконання Системи ідентифікаційних номерів суден IMO, ухваленої на
п'ятнадцятій Асамблеї Міжнародної морської організації 19
листопада 1987 року (резолюція IMO А.600 (15). { Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011 }
1.2. Порядок встановлює вимоги щодо присвоєння
ідентифікаційного номера IMO торговельним суднам, які мають право
плавання під Державним прапором України, з морським класом або
класом змішаного району плавання, наданим класифікаційним
товариством, та поширюється на типи та категорії суден,
передбачені резолюцією IMO А.600 (15). 1.3. Цей Порядок не поширюється на судна, що використовуються
для рибного та іншого морського промислу.
2. Визначення
2.1. Ідентифікаційний номер IMO - це номер, який складається
із семи цифр та використовується на міжнародному рівні для
ідентифікації суден з метою підвищення безпеки на морі та
запобігання забрудненню, а також надання допомоги в запобіганні
морському шахрайству. 2.2. IMO - Міжнародна морська організація.
3. Присвоєння суднам ідентифікаційного номера IMO
3.1. Ідентифікаційний номер присвоюється: - новим суднам під час побудови або первинної реєстрації
судна, передбаченої відповідно до Порядку ведення Державного
суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року
N 1069 ( 1069-97-п ); - суднам, які перебувають в експлуатації, під час їх
перереєстрації, зміни суднових реєстраційних документів, шляхом
внесення змін та доповнень у Державний судновий реєстр України,
відповідно до статті 30 Кодексу торговельного мореплавства України
( 176/95-ВР ) та пункту 29 Порядку ведення Державного суднового
реєстру України та Суднової книги України ( 1069-97-п ). 3.2. З метою отримання ідентифікаційного номера IMO для
судна, що має право плавання під Державним прапором України,
власник судна, судновласник або фрахтувальник звертається до
Державної служби морського та річкового транспорту України з
письмовою заявою та анкетами встановленого зразка (додатки 1 і 2),
розробленими та рекомендованими Регістром судноплавства Ллойда,
відповідно до вимог резолюції IMO А.600 (15). { Пункт 3.2 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства інфраструктури N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011,
N 278 ( z1234-16 ) від 16.08.2016 }
3.3. Записи в анкетах виконуються українською та англійською
мовами. Відповідальність за повноту та точність даних, поданих для
отримання ідентифікаційного номера IMO, несе особа, яка звернулась
за присвоєнням ідентифікаційного номера IMO. До анкети додаються
копії документів, які підтверджують достовірність поданих даних
про судно та його власника. 3.4. Після перевірки даних про судно, зазначених власником,
судновласником або фрахтувальником, з даними, внесеними до
Державного суднового реєстру України, Морська адміністрація
звертається у двотижневий термін за присвоєнням ідентифікаційного
номера IMO в Міжнародну морську організацію. Після надходження
повідомлення про присвоєння ідентифікаційного номера IMO
Морська адміністрація у 5-денний термін повідомляє заявника про
таке присвоєння. 3.5. Номер IMO вноситься в Державний судновий реєстр України
та суднові документи відповідно до вимог Порядку ведення
Державного суднового реєстру України та Суднової книги України
( 1069-97-п ). 3.6. У разі зміни даних про судно (зміна назви судна або
власника судна, адреси власника, типу та призначення судна та
інших даних), які вносяться до анкети ідентифікаційного номера
IMO, а також у випадках постійного або тимчасового виключення
судна з Державного суднового реєстру України Морська адміністрація
у 5-денний термін при наявності звернення власника, судновласника
або фрахтувальника сповіщає про це зацікавлені міжнародні морські
організації. 3.7. Заява про присвоєння судну ідентифікаційного номера IMO
не приймається в разі: - подання заявником недостовірних даних про судно; - якщо судно не має права плавання під Державним прапором
України; - відсутності чинних документів, передбачених статтею 35
Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), які
свідчать про здійснення класифікаційного та конвенційного нагляду
за цим судном. 3.8. Ідентифікаційний номер IMO, що надається судну, є
постійним і не змінюється, незалежно від зміни власника судна та
зміни реєстрації судна або інших обставин. У випадку загибелі судна або за інших обставин, через які
судно перестало існувати, його ідентифікаційний номер іншому судну
не присвоюється.
Заступник Головного державного
реєстратора флоту С.В.Майдан
Додаток 1 до пункту 3.2
Порядку присвоєння ідентифікаційного
номера Міжнародної морської
організації суднам, які мають право
плавання під Державним прапором
України
TO ENABLE ASSIGNMENT OF IMO NUMBER, IN ACCORDANCE WITH
RESOLUTION A.600(15), PLEASE PROVIDE THE FOLLOWING DETAILS:
CURRENT SHIP NAME ________________________________________________
FORMER NAME(S) ___________________________________________________
FLAG _________________ PORT OF REGISTRY _________________________
CALL SIGN _____ OFFICIAL NUMBER _____ CLASSIFICATION SOCIETY _____
TONNAGE (69 CONVENTION) --- YES --- NO FISHING NUMBER __________ --- --- GROSS _________________ NET _____________ DEADWEIGHT _____________
LENGHT OVERALL _________________ LENGHT B. P. ___________________
EXTREME BREADTH ________________ MOULDED BREADTH _________________
MOULDED DEPTH _____________________ DRAUGHT ______________________
DATE OF KEEL LAYING ____ DATE OF LAUNCH ____ DATE OF COMPLETION __
BULDER ____________________________________ HULL N _______________
SHIP TYPE DESCRIPTION ____________________________________________
REGISTERED OWNER & ADDRESS MANAGER & ADDRESS
(Including Fax, Telephone & Telex Nos.)
______________________________________ ________________________ ______________________________________ ________________________ ______________________________________ ________________________ ______________________________________ ________________________ ______________________________________ ________________________ ______________________________________ ________________________
NUMBER OF MAIN ENGINES __________________ ENGINE TYPE ____________
ENGINE MANUFACTURER ______________________________________________
TOTAL BHP _______________ NUMBER OF PROPELLERS _____________
STAMP Signature 

Додаток 2 до пункту 3.2 Порядку
присвоєння ідентифікаційного номера
Міжнародної морської організації
суднам, які мають право плавання
під Державним прапором України
ДЛЯ НАДАННЯ СУДНУ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРА ЗГІДНО З
РЕЗОЛЮЦІЄЮ А.600(15) МІЖНАРОДНОЇ МОРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРОСИМО
ЗАЗНАЧИТИ ТАКУ ІНФОРМАЦІЮ:
СУЧАСНА НАЗВА СУДНА __________________________________________________________________
ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА СУДНА ____________________________________________
ПРАПОР ______________________ ПОРТ ПРИПИСКИ ______________________
ПОЗИВНИЙ ___________________ ОФІЦІЙНИЙ НОМЕР РЕЄСТРАЦІЇ __________
НАЗВА КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА ________________________________
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ
КОНВЕНЦІЇ З ОБМІРУ
СУДЕН 1969 р. --- ТАК --- НІ РИБОЛОВНИЙ НОМЕР ____________ --- --- ВАЛОВА ____________ ЧИСТА _________________ ДЕДВЕЙТ ______________
НАИБІЛЬША ДОВЖИНА __________ ДОВЖИНА МІЖ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАМИ ________
НАЙБІЛЬША ШИРИНА ________________________ ОСАДКА _________________
ВИСОТА БОРТУ _______________ ШИРИНА ПО МІДЕЛЬ-ШПАНГОУТУ __________
ДАТА ЗАКЛАДЕННЯ КІЛЯ ______ ДАТА СПУСКУ ______ ДАТА ПОБУДОВИ _____
БУДІВНИК СУДНА ________________________ БУДІВЕЛЬНИЙ N ____________
ТИП СУДНА ________________________________________________________
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ВЛАСНИК СУДНА ФРАХТУВАЛЬНИК СУДНА ЗА
(назва, адреса, факс, телефон, БЕРБОУТ-ЧАРТЕРОМ
телекс) (назва, адреса, факс, телефон,
телекс)
_______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОВНИХ ДВИГУНІВ ______________ ТИП ДВИГУНІВ __________
ВИРОБНИК ДВИГУНІВ ________________________________________________
ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ _________________ КІЛЬКІСТЬ ГВИНТІВ __________
______________
Примітка. Відповідальність за достовірність заявлених даних,
а також за наслідки, які можуть виникнути через надання
недостовірних даних, несе власник або фрахтувальник судна за
бербоут-чартером.
 М.П.  Підписвгору