Документ z0387-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.02.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.04.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2012  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2012 р.
за № 387/20700

Про затвердження Змін до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності

Відповідно до підпункту 197.1.10 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України та з метою удосконалення методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, затвердженої наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 194, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 338/8937, що додаються.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) спільно з Управлінням благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О.П.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О.М.

Міністр

А.М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Віце-президент з виконавчої роботи
Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Перший заступник
Міністра фінансів України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України
В.М. ХмільовськийС.М. Кондрюк
О. Мірошниченко
М.В. Пітцик


А.І. Мярковський


А.П. Клюєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
22.02.2012  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2012 р.
за № 387/20700

ЗМІНИ
до Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності

1. У главі 2:

1.1. В абзаці четвертому пункту 2.3 слова та цифри “, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 734 “Про затвердження переліку послуг з поховання, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість” замінити словами та цифрами „та постачання ритуальних товарів державними та комунальними службами, визначеного підпунктом 197.1.10 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України, за винятком операцій з постачання послуг з поховання та кремації трупів тварин і пов’язаної з цим діяльності.”.

1.2. У пункті 2.4 слова “Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” замінити словами “Податковим кодексом України”.

2. У главі 3:

2.1. В абзаці третьому пункту 3.2 слова та цифри “підпункту 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” замінити словами та цифрами “пункту 142.1 статті 142 розділу ІІІ Податкового кодексу України”.

2.2. У пункті 3.3:

абзаци другий - п’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати відповідно абзацами другим, третім;

доповнити пункт після абзацу першого абзацом другим такого змісту:

“суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;”.

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці четвертому слова “Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” замінити словами “Податковим кодексом України.”.

2.3. У пункті 3.4:

абзаци одинадцятий, дванадцятий виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“податки і збори відповідно до Податкового кодексу України.”.

3. Абзац восьмий глави 4 викласти у такій редакції:

“податки і збори, крім податків, зборів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг;”.

Начальник
Управління благоустрою
територій та комунального
обслуговування
О.П. Ігнатенковгору