Документ z0387-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.07.2015, підстава - z0697-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 161 від 14.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 травня 2001 р.
за N 387/5578
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
енергетики та вугільної промисловості
N 321 ( z0697-15 ) від 29.05.2015 }
Про затвердження Положення про порядок нарахування,
збирання та використання коштів цільової надбавки
до тарифу в складі відпускної ціни продажу
електричної енергії, які спрямовуються на
фінансування витрат, пов'язаних з добудовою
енергетичних об'єктів Луганської ТЕС

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.99
N 733 ( 733-99-п ) "Про затвердження переліку енергетичних
об'єктів, будівництво яких фінансується за рахунок коштів
енергокомпаній, що не включаються до їх валового доходу" та від
11.06.99 N 1024 ( 1024-99-п ) "Про державну підтримку реалізації
Програми соціально-економічного розвитку Луганської області на
1999 - 2010 роки" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок нарахування, збирання та
використання коштів цільової надбавки до тарифу в складі
відпускної ціни продажу електричної енергії, які спрямовуються на
фінансування витрат, пов'язаних з добудовою енергетичних об'єктів
Луганської ТЕС, що додається. 2. Покласти відповідальність за використання коштів цільової
надбавки до тарифу на електричну енергію на Голову правління ВАТ
"Донбасенерго" Смирнова І.Х. та на директора Луганської ТЕС
Михайлова М.П. 3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
енергетики України від 05.03.98 N 37 ( z0222-98 ) "Про
затвердження Положення про використання коштів екологічної
надбавки на фінансування екологічних об'єктів Луганської ТЕС". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Сакву Ю.В.
Міністр С.Сташевський
Затверджено
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
14.04.2001 N 161
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 травня 2001 р.
за N 387/5578
Положення
про порядок нарахування, збирання та використання
коштів цільової надбавки до тарифу в складі
відпускної ціни продажу електричної енергії, які
спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних
з добудовою енергетичних об'єктів Луганської ТЕС
1. Це Положення визначає порядок нарахування цільової
надбавки до тарифу в складі відпускної ціни продажу електричної
енергії (далі - цільова надбавка), передбаченої Законом України
від 16.12.98 N 317-XIV ( 317-14 ) "Про внесення змін до статті 22
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". 2. Кошти цільової надбавки використовуються виключно для
добудови золовідвалу N 3, реконструкції золовідвалу N 2 та
енергоблоків 8-15 Луганської ТЕС з метою забезпечення зниження
шкідливого впливу на навколишнє природне середовище відповідно до
постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 733
( 733-99-п ) "Про затвердження переліку енергетичних об'єктів,
будівництво яких фінансується за рахунок коштів енергокомпаній, що
не включаються до їх валового доходу" та від 11.06.99 N 1024
( 1024-99-п ) "Про державну підтримку реалізації Програми
соціально-економічного розвитку Луганської області на 1999-2010
роки". 3. Цільова надбавка входить до тарифів на електроенергію для
промислових і непромислових споживачів Луганської області, крім
бюджетних установ та населення. Цільова надбавка сплачується
споживачами до завершення будівництва (реконструкції) енергетичних
об'єктів Луганської ТЕС згідно з кошторисом витрат. 4. Цільова надбавка нараховується на весь обсяг електричної
енергії, що відпускається за регульованим тарифом, і підлягає
сплаті споживачами електроенергії (платниками цільової надбавки)
на розподільчий рахунок підприємства енергопостачальної компанії
ВАТ "Луганськобленерго" (далі - енергопостачальна компанія). 5. Енергопостачальна компанія подає споживачам електроенергії
рахунок на суму спожитої електричної енергії, окремо вказуючи суму
цільової надбавки. Сума цільової надбавки, зазначена у платіжному
дорученні, сплачується споживачем у відділення банку, який його
обслуговує. 6. У разі постачання електроенергії споживачу за
нерегульованим тарифом, енергопостачальна компанія укладає договір
з ліцензіатом про постачання електроенергії за вказаним тарифом,
де окремим пунктом обумовлює оплату цільової надбавки. Щомісяця
енергопостачальна компанія надає ліцензіату рахунок на оплату
переданої електроенергії, окремо вказуючи суму сплати цільової
надбавки. 7. Платники цільової надбавки: перераховують кошти цільової надбавки відповідно до
розрахункового документа на розподільчий рахунок
енергопостачальної компанії; включають нараховану суму цільової надбавки до закупівельної
ціни на електричну енергію. 8. Кошти цільової надбавки, які надійшли на розподільчий
рахунок енергопостачальної компанії, перераховуються
енергопостачальною компанією на спеціальний рахунок Луганської ТЕС
"Фінансування енергетичних об'єктів Луганської ТЕС". Одержані Луганською ТЕС кошти цільової надбавки
відображаються за кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування та
цільові надходження" і дебетом рахунку 313 "Інші рахунки в банку в
національній валюті" (спеціальний рахунок). 9. Кошти цільової надбавки, нараховані ВАТ
"Луганськобленерго" та отримані Луганською ТЕС, не включаються до
валових доходів у межах сум річного фінансування, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 733
( 733-99-п ), та використовуються за цільовим призначенням. 10. Податок на додану вартість нараховується відповідно до
чинного законодавства України. 11. Енергопостачальна компанія перераховує кошти на
спецрахунок Луганської ТЕС без урахування податку на додану
вартість. 12. Суми податку на додану вартість, сплачені за придбані
товарно-матеріальні цінності, виконані роботи із спорудження
золовідвалів та реконструкції енергоблоків Луганської ТЕС,
включаються електростанцією до складу податкового кредиту звітного
періоду незалежно від терміну введення в експлуатацію
енергетичного об'єкта на підставі податкових накладних, які
підтверджують факт придбання матеріалів або виконання робіт. 13. Відносини між енергопостачальною компанією та Луганською
ТЕС з приводу перерахування коштів цільової надбавки до тарифу для
фінансування енергетичних об'єктів регулюються цим Положенням. 14. Контроль за використанням коштів цільової надбавки згідно
з переліком екологічних робіт Луганської ТЕС, які фінансуються за
рахунок коштів цільової надбавки тарифу на електроенергію,
здійснюють Міністерство палива та енергетики України та Державне
управління екології та природних ресурсів в Луганській області.
Заступник Міністра Ю.В.Саквавгору